Hindsgavl Gods 1767-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Hindsgavl Gods 1767-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Abraham – Skiøttehuset ogsaa kaldet Hegnshuset eller Grimmermosehuset, 1.6.1827, III 259, (søn af enke Mette Marie Johannesdatter efter skomager Rasmus Prip)
…, Margrethe – Skiøttehuset ogsaa kaldet Hegnshuset eller Grimmermosehuset, 28.12.1822, III 181 (datter af enke Mette Marie Johannesdatter efter skomager Rasmus Prip)
Andersdatter, Bodil – Stavrby, 24.9.1788, I 272, ~ Niels Knudsen, (~2 Karen Jørgensdatter 25.6.1824, III 237, 238)
Andersdatter, Ellen – Viby, og ægtefælle husmand Søren Thomsen 27.1.1800, II 101, 104, 109
Andersdatter, Gunder – (i skifteprotokol Olsdatter), Viby, 23.2.1814, III 91, 103, ~ husmand Casper Frederiksen død 1813, (~1 Anne Sophie Hansdatter 26.2.1795, II 52, ~1 Anders Hansen, ~2 Claus Mortensen)
Andersdatter, Johanne – Svenstrup, 22.4.1807, III 14, 20, ~ gaardmand Hans Christensen 18.11.1806, III 10, 13
Andersdatter, Karen – enke, Skrillinge, død paa Fænø, 12.5.1823, III 209, efter gaardmand Hans Mikkelsen
Andersdatter, Karen – Stavrby, 15.6.1824, III 237, 239, ~ gaardmand Niels Hansen 20.10.1816, III 136
Andersdatter, Karen – Stavrby, 25.7.1768, 9, ~ bortrømt Peder Nielsen, gaardafstaaelse og aftægt
Andersdatter, Maren – Avlby, 24.1.1789, 277, ~ husmand Peder Laursen
Andersdatter, Maren – enke, Stavrby, 24.1.1823, III 192, efter Niels Christensen
Andersdatter, Maren – Rorslev, 18.10.1800, II 115, ~ husmand Anders Bendixen 9.9.1797, II 83, 85, 87, 88, -L
Andersdatter, Maren – Skrillinge, 23.1.1788, 263, ~ Michel Michelsen
Andersdatter, Margrethe – Skrillinge, 9.10.1782, 185, ~1 Peder Bertelsen 30D 23.12.1771, 37, (~1 …, Sk. 31.5.1743, ~2 … Sk. 4.9.1751), ~2 Bertel Hansen
Andersdatter, Mette – Hegnshuset, 4.4.1801, II 121, ~ husmand Christian Johansen
Andersdatter, Mette Cathrine – Skrillinge, 17.3.1781, 167, ~ Hans Olesen
Andersen, Hans – almisselem, Stavrby, 9.7.1796, II 75
Andersen, Jens – gaardmand, Kavslunde, 25.9.1790, II 5, 10, ~ Anne Nielsdatter, aftægtskontrakt 28.6.1791, 11
Andersen, Jens Christian – indsidder, Vejlby, 12.6.1786, 230, -L, ~ Maren Pedersdatter
Andersen, Jørgen – aftægtsmand, Stavrby, 10.11.1828, IV 31, ~ Margrethe Pedersdatter 3.11.1826, III 250
Andersen, Niels – husmand, Svenstrup, 13.1.1792, II 12, ~ Dorthe Marie Jensdatter 14.9.1827, III 262, (~2 husmand Niels Sørensen)
Andersen, Ole – Stavrby, gaardmand, sognefoged, 23.1.1838, 150, ~ …
Andersen, Peder – ungkarl, Stavrby, 31.5.1848, 326, -L
Andersen, Rasmus – boelsmand, Kavslunde, 29.3.1841, 189, ~ …
Andersen, Rasmus – ungkarl, Svenstrup, 27.2.1833, 78, -L
Andersen, Søren – husmand, Svenstrup, 9.3.1822, III 177, ~1 Karen Hansdatter 13.2.1781, I 166, ~2 Karen Knudsdatter død 1810, ~3 Mette Nielsdatter
Andreasen, Jacob – Baaring, 20.9.1788, 271, ~ Mette Corfitzdatter
Beck, Peder Hansen – husmand, Avlby, 16.9.1822, III 179, 192, 196, 200, -L, ~ Anne Margrethe Nielsdatter 18.5.1839, IV 164, (~1 husmand Hans Pedersen 23.11.1810, III 43)
Bender, Christian – husmand, Stavrby, 24.4.1802, II 138, 141, ~ Kirstine Gramboe død 1814
Bendixdatter, Anne – Stavrby, 4.1.1810, III 37, ~ gaardmand Ole Olsen
Bendixdatter, Anne Kirstine – Avlby, 22.9.1812, III 73, ~1 gaardmand Rasmus Hansen 11.8.1800, II 109, 123, ~2 gaardmand Hans Pedersen
Bendixdatter, Anne Marie – Stavrby, 3.12.1790, II 9, -L, ~ husmand Hans Mikkelsen 8.8.1799, 97, (~2 Maren Nielsdatter
Bendixdatter, Kirsten – Stavrby, 13.4.1824, III 234, -L, ~ aftægtsmand nedre Anders Pedersen
Bendixdatter, Margrethe – Avlby, 18.5.1782, 181, ~ Claus Ottosen
Bendixen, Anders – Rorslev, husmand, 9.9.1797, II 83, 85, 87, 88, -L, ~ Maren Andersdatter 18.10.1800, 115
Bendixen, Rasmus – gaardmand, Stavrby, 8.2.1834, 90, 94, 98, 100, 106, ~ Karen Hansdatter
Bertelsdatter, Margrethe – Kavslunde, 19.9.1808, III 27, 34, ~ gaardmand gl. Hans Hansen
Bertelsen, Peder – Skrillinge, 30D 23.12.1771, 37, ~1 Margrethe Andersdatter 31.5.1743, ~2 Karen … 4.9.1751, ~3 Margrethe Andersdatter 9.10.1782, 185, (~2 Bertel Hansen)
Buchvaldt, Hans Hansen – skovfoged, ved Hinsgavl, (begr. i Middelfart), 14.9.1804, II 156, 160, ~ Ellen Pedersdatter
Buese, Jens Hansen – Stavrby, 17.9.1784, 218, ~ Maren Nielsdatter
Bødker, Lars Pedersen – Hegnshuset, Hinsgavl Løkke, 24.9.1792, II 14, ~ Anne Hansdatter 22.1.1793, II 20
Caspersen, Frederik – Viby, 17.4.1774, 60, enke Anne Pedersdatter 11.5.1777, 133
Christensdatter, Maren – pige, Hinsgavl, 8.3.1796, II 66
Christensdatter, Maren – pige, Svenstrup, 23.9.1846, 290, -L
Christensdatter, Maren – Stavrby, 10.9.1849, 335, 336, ~ husmand Peder Jørgensen
Christensen, Anders – husmand, Svenstrup, 9.5.1825, III 241, -L, ~ Anne Kirstine Jensdatter
Christensen, Christen – Fænø, 4.6.1774, 65, enke Sara Jensdatter 19.3.1783, 200
Christensen, Hans – gaardmand, Svenstrup, 12.11.1806, III 10, 13, ~ Johanne Andersdatter 22.4.1807, III 14, 20
Christensen, Jens – vægter, Hinsgavl, 14.1.1815, III 107, 111, 118, 126, IV 187, ~ Karen Jørgensdatter
Christensen, Jep – ungkarl, Stavrby, 20.2.1769, 13, -L
Christensen, Peder – Svenstrup, 8.5.1773, 51, -L, ~ Margretha Pedersdatter
Christensen, Svend – husmand, Stavrby, 30.3.1829, IV 37, 39, ~ Birthe Kirstine Jensdatter 29.1.1822, III 177
Christensen, Søren – Svenstrup, 9.9.1770, 29, ~ Maren Nielsdatter, (~2 Jørgen Laursen)
Christiansdatter, Ane Katrine – Avlby, 13.2.1844, 219, ~ husmand Niels Jensen
Christiansdatter, Torbine – Hegnshuset, 11.10.1792, II 15, ~ Søren Nielsen Thyboe
Christiansen, Mathias Johan – husmand og smed, Skrillinge, død 1813, 30.9.1823, III 214, ~ Maren Rasmusdatter 27.4.1839, 162
Christophersen, Jørgen – Stavrby, ungkarl, 25.6.1820, III 156, -L
Clausdatter, Birthe – Avlby, 26.12.1820, III 157, -L, ~ gaardmand Jens Larsen 24.12.1820, III 156, -L
Clausdatter, Margrethe – Svenstrup, 23.2.1815, III 115, ~ gaardmand Anders Olsen, (~1 Maren Larsdatter 5.6.1807, III 17, ~3 Anne Margrethe Olsdatter 24.10.1821, III 172, 176, 203, 207, ~4 Anne Margrethe Olesdatter 24.10.1821, III 172, 176, 203, 207, ~5 Anne Cathrine Poulsdatter 25.7.1846, IV 265, 273)
Clausdatter, Mette – Kavslunde Mark, 5.4.1805, II 172, 175, -L, ~ husmand Peder Thomsen 4.12.1823, III 225, (~1 Birthe Jensdatter 10.3.1790, II 4, ~3 Maren Hansdatter)
Clausen, Morten – husmand, Avlby, 11.8.1806, III 7, ~ Anne Kirstine Madsdatter
Clausen, Rasmus – husmand, Skrillinge, 15.10.1804, II 159, 161, ~ Maren Olsdatter
Damgaard, Peder Laursen – fhv. sergeant, Kavslunde, 11.8.1751, 188, ~1 …, ~2 Johanne Hansdatter, ~3 Sille Marie Baumand
Diderichsdatter, Karen Marie – Stavrby, 5.9.1805, II 178, ~ husmand Jørgen Pedersen 6.5.1828, IV 8, 13, 32, 46, (~2 Karen Jensdatter)
Due, Jens Andersen – husmand og smed, Stavrby, 24.5.1799, II 94, ~1 …, ~2 Giertrud Rasmusdatter
Eckardsen, Christian – husmand, Kavslunde, 17.11.1848, 327, ~ Birte Catrine Knudsdatter
Eriksdatter, Anne – Fænø, 3.2.1829, 36, ~ aftægtsmand Jens Sørensen 4.8.1830, 58, (~1 Maren Hansdatter 28.1.1796, II 65, 71)
Frederiksdatter, Karen – pige, Svenstrup, 21.3.1838, 153, -L, trolovet med husmand Jørgen Larsen
Frederiksdatter, Karen – Viby, 28.4.1794, II 41, 48, ~ husmand Nis Hansen
Frederiksdatter, Marie Catrine – enke, Fænø, 8.12.1828, 32, 34, efter boelsmand Hans Hansen
Frederiksen, Hans – husmand, Viby, og hustru Anne Larsdatter 7.1.1801, II 117, 122, -L
Friderichsen, Peder – Stavrby, 9.12.1783, 215, ~1 Maren Hansdatter 29.6.1774, 61, ~2 Else Marie Christensdatter
Funck, Cathrine Øllegaard – husjomfru, Hinsgavl, 6.1.1797, II 77, 80, -L
Gerhardsdatter, Anne Cathrine – Avlby, 5.5.1821, III 160, 164, 168, ~1 husmand Jørgen Hansen 2.1.1802, II 128, 134, ~2 husmand Christen Pedersen
Halvorsdatter, Dorthea – enke, Avlby, 7.7.1829, 44, efter Ole Hansen, Bjerrestad i Norge,
Hansdatter, Ane – Svenstrup, 1.3.1833, 79, ~ gaardmand Peder Sørensen
Hansdatter, Ane Kirstine – Stavrby, 24.5.1839, 164, 177, ~1 gaardmand Rasmus Jensen 2.6.1819, III 145, 147, 154, ~2 gaardmand Rasmus Nielsen
Hansdatter, Ane Margrethe – Stavrby, 20.1.1850, 341, 342, ~1 Anders Hansen 6.9.1834, 101, 111, ~2 gaardmand Hans Rasmussen
Hansdatter, Ane Marie – Skyttehus, 7.9.1846, 289, 299, ~ skovfoged Mogens Madsen
Hansdatter, Ane Sophie – pige, Fænø, 21.2.1838, 150, -L
Hansdatter, Anne – almisselem, Svenstrup, 9.12.1800, II 115, 119, ~ husmand Hjerre Rasmussen 26.3.1798, II 86
Hansdatter, Anne – enke og almisselem, Avlby, 16.5.1801, II 124, efter Hans …
Hansdatter, Anne – Hegnshuset, Hinsgavl Løkke, 22.1.1793, II 20, ~ Lars Pedersen Bødker 24.9.1792, II 14
Hansdatter, Anne – pige, Avlbygaard, Vejlby, 7.2.1814, II 91, 96, -L
Hansdatter, Anne – Skrillinge, 2.6.1773, 45, ~ Peder Hansen Hatt
Hansdatter, Anne – Stavrby, 5.2.1830, 49, ~ gaardmand Hans Olsen 16.3.1817, III 134
Hansdatter, Anne Kirstine – Stavrby, 19.10.1780, 158, ~1 Peder Rasmussen død 1757, ~2 Ole Sørensen, gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Anne Sophie – Viby, 26.2.1795, II 52, ~1 Claus …, ~2 husmand Casper Frederiksen, (~2 Gunder Olsdatter 29.2.1814, III 91, 103)
Hansdatter, Anne Sophie – Viby, 26.2.1795, II 52, ~1 Claus …, ~2 husmand Casper Frederiksen, (~2 Gunder Olsdatter 29.2.1814, III 91, 103)
Hansdatter, Apolone – Avlby, 21.10.1826, III 250, ~ aftægtsmand Claus Ottesen
Hansdatter, Apolone – Avlby, 29.1.1796, II 66, 74, ~ husmand Hans Madsen 4.4.1821, III 160, (~2 Anne Hansdatter)
Hansdatter, Birthe Kirstine – Avlby, 24.5.1826, III 245, 261, 264, ~ husmand Hans Hansen 13.1.1824, III 229
Hansdatter, Dorthe – Skrillinge, 27.1.1815, III 109, 112, ~1 husmand Mads Jørgensen 29.12.1797, II 84, ~2 husmand Mads Pedersen
Hansdatter, Hanne Kirstine – Blanke, 16.8.1774, 79, ~ Jens Hansen, (~1 Anne Rasmusdatter 14.11.1757)
Hansdatter, Karen – Stavrby, 10.12.1811, III 53, ~ gaardmand Niels Rasmussen
Hansdatter, Karen – Stavrby, 13.8.1821, III 169, 170, 172, 175, ~ gaardejer Hans Pedersen 29.12.1825, III 244
Hansdatter, Karen – Svenstrup, 13.2.1781, 166, ~ Søren Andersen
Hansdatter, Karen – ugift pige, Skrillinge, 3.7.1780, 161, -L
Hansdatter, Karen – Vejlby, 12.3.1821, III 159, 163, 167, ~ husmand Lars Nielsen Smed
Hansdatter, Kirsten – enke, Kavslunde, 27.1.1770, 25, efter Bertel Hansen 26.2.1763, gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Kirsten – pige, Avlby, 12.11.1826, III 251, -L
Hansdatter, Kirsten – Skrillinge, 27.9.1802, II 143, ~ gaardmand Bertel Hansen 7.5.1802, II 139, 143
Hansdatter, Kirstine – Røjle, 26.12.1839, 180, 181, 186, ~ husmand Jørgen Nielsen
Hansdatter, Maren – Avlby, 15.9.1817, III 138, ~ gaardmand Jørgen Jørgensen 10.6.1822, II 178, 201
Hansdatter, Maren – enke, Skrillinge, 10.8.1793, II 26, 33, efter Jens Andersen
Hansdatter, Maren – enke, Svenstrup, 23.5.1796, II 70, 71, 75, 76, efter boelsmand Morten Larsen
Hansdatter, Maren – Fænø, 28.1.1796, II 65, 71, ~ husmand Jens Sørensen
Hansdatter, Maren – Kavslunde, 7.7.1835, 137, 139, -L, ~ husmand Peder Thomsen 4.12.1823, III 225
Hansdatter, Maren – pige, Avlby, 22.10.1828, 31, 35, 43, -L
Hansdatter, Maren – pige, Røjle, 9.2.1821, III 158, -L
Hansdatter, Maren – Skrillinge, 3.5.1799, II 92, 96, ~ gaardmand Lars Rasmussen 14.4.1796, II 67, 73
Hansdatter, Maren – Skrillinge, 6.12.1780, 170, -L, ~ Niels Mortensen 9.12.1780, 170, (~1 Appelone Jensdatter)
Hansdatter, Maren – Stavrby, 29.6.1774, 61, ~ Peder Friderichsen 9.12.1783, 215, (~2 Else Marie Christensdatter)
Hansdatter, Margrethe – enke, Vejlby, 1.9.1798, II 88, efter almisselem Hans Hansen
Hansdatter, Marie – Voldby, 20.10.1795, II 59, 61, 64, -L, ~ gaardmand Rasmus Andersen
Hansen, Anders – gaardmand og sognefoged, Stavrby, og hustru Anne Christine Olsdatter 8.5.1818, III 141
Hansen, Anders – gaardmand, Stavrby, 6.9.1834, 101, 111, ~ Ane Margrethe Hansdatter 20.1.1850, 341, 342, (~2 Hans Rasmussen)
Hansen, Anders – ungkarl, Kavslunde, 8.2.1794, II 39, -L
Hansen, Bertel – gaardmand, Skrillinge, 7.5.1802, I 139, 143, ~ Kirsten Hansdatter 27.9.1802, II 143
Hansen, Bertel – Kavslunde, 26.2.1763, enke Kirsten Hansdatter, gaardafstaaelse og aftægt 27.1.1770, 25
Hansen, Christen – gaardmand, Svenstrup, 20.9.1843, 212, 213, 226, 229, 234, ~ Ane Margrethe Rasmusdatter 11.2.1839, 159, 161, 170
Hansen, gamle Rasmus – gaardmand, Stavrby, 12.7.1849, 334, 340, ~ Karen Rasmusdatter
Hansen, Goritz – husmand, Fænø, 5.6.1827, III 259, ~1 Anne Marie Jørgensdatter 22.12.1807, III 22, ~2 Karen Jensdatter
Hansen, Hans – enkemand, Skrillinge, 11.5.1748, efter …, gaardafstaaelse og aftægt …25,
Hansen, Hans – gaardmand og aftægtsmand, Avlby Mark, 11.3.1831, IV 60, ~1 Maren Jensdatter 15.3.1804, II 152, ~2 Karen Sørensdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Stavrby, 4.5.1827, III 257, 259, 265, IV 23, 24, 27, 43, 47, ~ Anne Margrethe Jørgensdatter 22.3.1828, IV 1, 15, 23, 24, 27, 43, 47
Hansen, Hans – husmand, Avlby, 13.1.1824, III 229, ~ Birthe Kirstine Hansdatter 24.5.1826, III 245, 261, 264, IV 62
Hansen, Hans – husmand, Russelbækhus, 14.8.1830, 58, ~ Johanne Kirstine Hansdatter
Hansen, Jens – gaardmand, Blanke, 8.11.1801, II 125, 130, ~1 Anne Rasmusdatter, ~2 Hanne Kirstine Hansdatter, ~3 Dorthe Nielsdatter
Hansen, Jens – husmand, Stavrby, 27.4.1792, II 14, ~1 … død før 1760, ~2 Johanne Madsdatter
Hansen, Jens – møller, Bubæks Mølle, 2.4.1751, ~ Anna Rasmusdatter 23.7.1770, 27, (~2 møller Jens Rasmussen)
Hansen, Jens – Stavrby, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 27.7.1771, 35
Hansen, Jens – tjenestekarl, Avlby, 17.10.1831, 68, -L
Hansen, Jens – væver, Kongebrogaard, 28.4.1850, 341, ~ Margrethe Hansdatter
Hansen, Jørgen – aftægtsmand, Kavslunde, 17.11.1826, III 251
Hansen, Jørgen – dreng 16 aar, Avlby, 30.8.1831, 63, -L
Hansen, Jørgen – gaardmand, Stavrby, 14.4.1813, III 80, ~1 …, ~2 Else Hansdatter
Hansen, Jørgen – husmand, Avlby, 2.1.1802, II 128, 134, ~ Anne Cathrine Gerhartsdatter 5.5.1821, III 160, 164, 168, (~2 husmand Christen Pedersen)
Hansen, Jørgen – husmand, Rorslev, 3.1.1839, 153, 156, ~1 Anne Jørgensdatter 19.3.1814, III 97, ~2 Christiane Knudsdatter 2.10.1815, III 127, -L, ~3 Anne Margrethe Larsdatter
Hansen, Lars – gaardmand, Svenstrup, 12.8.1799, II 97, ~ Karen Andersdatter
Hansen, Mads Peter – kromand, Kongebrogaarden, 8.3.1849, 331, 332, 339, -L, ~ Kirsten Pedersdatter
Hansen, Niels – gaardmand, Stavrby, 20.10.1816, III 136, ~ Karen Andersdatter 15.6.1824, III 237, 239
Hansen, Niels – husmand, Avlby, 30.7.1842, 194, 197, ~ Elisabeth Hansdatter
Hansen, Niels – indsidder, Svenstrup, 4.4.1784, 221, -L, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Niels – pottemager, Skiøttehuset, 16.1.1812, III 56, -L, ~ Mette Jørgensdatter
Hansen, Peder – aftægtsmand, Stavrby, 19.12.1792, II 19, ~ …
Hansen, Peder – almisselem, Skrillinge, 4.4.1803, II 148, ~ Margrethe Pedersdatter 17.12.1792, II 19
Hansen, Peder – enkemand og tjenestekarl, Skrillinge, 28.7.1783, 211, efter …
Hansen, Peder – gaardmand, Avlby, 18.10.1831, 68, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Peder – husmand og smed, Kauslunde, 2.6.1824, III 237, ~ Karen Marie Christiansdatter
Hansen, Peder – husmand, Viby, 19.6.1802, II 142, ~ Anne Larsdatter
Hansen, Peder – Svenstrup, 22.9.1778, 147, ~1 Mette Andersdatter 30.6.1774, ~2 Anne Pedersdatter
Hansen, Peder – tjenestekarl, Avlby, 12.4.1837, 147, -L
Hansen, Peder – ungkarl, Avlby, 19.2.1842, 190
Hansen, Peder – vanvittig ungkarl, Avlby, 7.10.1817, III 138,-L
Hansen, Poul – husmand, Skrillinge, 17.9.1795, II 55, ~ Anne Margrethe Pedersdatter 7.7.1832, IV 75 (~2 Søren Hansen 8.10.1844, 230, -L)
Hansen, Poul – husmand, Skrillinge, 17.9.1795, II 55, ~ Anne Margrethe Pedersdatter 7.7.1832, 75, ~2 Søren Hansen 8.10.1844, 230, -L
Hansen, Rasmus – Avlbygaard, 10.6.1776, 119, 135, ~ Berthe Hansdatter, (~1 Niels Rasmussen), + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Rasmus – enkemand, Stavrby, 10.1.1780, 159, efter Karen Sørensdatter 11.7.1763, gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Rasmus – gaardmand, Avlby, 11.8.1800, II 109,123, ~ Anne Kirstine Bendixdatter 22.9.1812, III 73, (~2 gaardmand Hans Pedersen)
Hansen, Rasmus – hjulmand, Avlby, 30D 26.2.1773, 43, ~ Anna Hansdatter
Hansen, Rasmus – møller, Rubeks Mølle, 13.10.1823, III 217, -L, ~ Maren Jensdatter 16.3.1829, IV 37
Hansen, Rasmus – Svenstrup, 10.8.1770, 29, ~ Anna Laursdatter
Hansen, Steffen – husmand, Stavrby, 8.12.1829, 46, ~ Anne Marie Christiansdatter
Hansen, Søren – husmand, Skrillinge, 8.10.1844, 230, -L, ~ Ane Margrethe Pedersdatter 7.7.1832, 75, ~1 Poul Hansen 17.9.1795, II 55
Hansen, Søren – ungkarl, Avlby, 21.4.1830, 52, -L
Hansen, Søren – ungkarl, Stavrby, 14.3.1815, III 119, -L
Hansen, Søren – ungkarl, Stavrby, 14.3.1836, 145, -L
Hansen, Thomas – husmand, Rudbekhus, 29.10.1847, 312, 315, ~ Mette Marie Nielsdatter
Hatt, Hans Jensen – ungkarl, Skrillinge, 1.8.1781, 173, -L, (moder; enke Berthe Hansdatter efter Jens …, ~2 Laurids Poulsen)
Heilmann, Jens Peter – forvalter, Hindsgavl, 6.3.1844, 220, 222, 236, 248, -L
Hendrichsdatter, Kirsten – Stavrby, 19.7.1788, 269, ~1 Anders …, ~2 smed Jens Due, (~2 Giertrud Rasmusdatter)
Hendrichsen, Niels – enkemand og ladefoged, Hinsgavl, 22.7.1786, 251, efter Karen Nielsdatter 24.4.1786, 236
Hendrichsen, Ole – Voldby, 27.7.1775, 87, -L, ~ Anne Bendixdatter, (~1 …), + gaardafstaaelse og aftægt
Henriksdatter, Birthe – enke, Kavslunde, 24.3.1823, III 201, efter husmand Jesper Sørensen
Hinchel, …  – afsk. korporal, boende paa Hinsgavl Mark, 6.12.1805, II 179, -L, ~ Marie Steffensdatter
Hjulmand, Henrik Rasmussen – husmand, Kavslunde, 22.3.1811, III 46, 50, -L, ~ Johanne Pedersdatter
Hollænder, Anders Rasmussen – enkemand og gaardmand, Skrillinge, 18.9.1783, 215, efter Maren Pedersdatter 30D, 15.6.1767, 1, (~1 Anders Holm 13.1.1752)
Holm, Anders – Skrillinge, 13.1.1752, ~ Maren Pedersdatter 30D 15.6.1767, 1, (~2 Anders Rasmussen)
Holse, Jens Jørgensen – væver, Ladefogedhus, Hindsgavl, 13.3.1845, 241, 244, 257, 261, ~ Kirsten Madsdatter
Hyldegaard, Knud Jacobsen – Svenstrup, 18.3.1773, 44, ~1 Birte Rasmusdatter, ~2 Anne Hansdatter
Jacobsdatter, Maren – Avlby, 2.1.1824, III 228, 229, ~ husmand Anders Pedersen
Jacobsen, Hans – ungkarl, Voldby, 16.11.1793, II 28, 30, -L
Jacobsen, Jens – Avlby, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 25.10.1781, 178
Jacobsen, Jens – gaardmand, Avlby, gaardafstaaelse, 25.10.1787, II 7, 8, død 1790, ~ …
Jensdatter, Ane Marie – Skrillinge, 18.2.1845, 240, 241, ~ husmand Peder Hansen, (~1 Anne Kirstine Pedersdatter 24.3.1840, 182, 185)
Jensdatter, Anne – Avlby, 25.3.1806, III 4, ~1 gaardmand Lars Jensen 18.2.1793, II 20, ~2 gaardmand Niels Pedersen 4.2.1814, III 86, -L
Jensdatter, Ane – Avlby, 8.6.1843, 209, 217, ~ gaardmand Niels Hansen
Jensdatter, Anne Marie – Stavrby, 7.5.1825, III 240, 243, ~1 husmand Jens Jørgensen 28.7.1814, III 105, ~2 husmand Niels Larsen
Jensdatter, Apolone – Svenstrup, 20.11.1793, II 29, 35, ~ husmand Lars Jensen 23.10.1793, II 28, 29, 35
Jensdatter, Birthe – Kavslunde, 10.3.1790, II 4, ~ husmand Peder Thomsen 4.12.1823, III 225, (~2 Mette Clausdatter 5.4.1805, II 172, 175, -L, ~3 Maren Hansdatter)
Jensdatter, Birthe Kirstine – Stavrby, 29.1.1822, III 177, ~ husmand Svend Christensen 30.3.1829, IV 37, 39
Jensdatter, Bodil – enke, Fænø, 31.5.1803, II 150, 155, efter gaardmand Jens Jepsen
Jensdatter, Dorthe Marie – Svenstrup, 14.9.1827, III 262, IV 10, ~1 husmand Niels Andersen 13.1.1792, II 12, ~2 husmand Niels Sørensen
Jensdatter, Johanne – Avlby, 25.4.1835, 122, 140, ~ gaardmand Mads Nielsen 26.9.1831, 67, 69, (~1 Abelone Pedersdatter 27.8.1800, II 112, 116)
Jensdatter, Karen – enke, Stavrby, 25.7.1821, III 166, 169, 171, efter husmand Claus Hansen
Jensdatter, Kirsten – Voldby, 11.11.1767, 4, ~ Thomas Svendsen, afst. 3.8.1775, 86, skifte 2.4.1777, 129, -L
Jensdatter, Maren – Avlsby Mark, 15.3.1804, II 152, ~ gaardmand Hans Hansen 11.3.1831, 60, ~2 Karen Sørensdatter
Jensdatter, Maren – Rubæk Mølle, 16.3.1829, 37, ~ møller Rasmus Hansen 13.10.1823, III 217, -L
Jensdatter, Maren – Svenstrup, 19.1.1769, 11, ~1 Hans Rasmussen 20.6.1763, ~2 Laurs Jensen
Jensdatter, Maren – Svenstrup, 30.11.1842, 201, ~ smed Lars Madsen
Jensdatter, Mette – Christiansdal, Stavrby Mark, 18.10.1848, 327, 329, ~ gaardmand Ole Olsen
Jensdatter, Mette Marie – pige, Stavrby, 16.9.1820, III 156, -L
Jensdatter, Sara – enke, Fænø, 19.3.1783, 200, efter Christen Christensen 4.6.1774, 65
Jensen, Anders – aftægtsmand, Stavrby, 13.7.1829, 45, ~ Anne Pedersdatter
Jensen, Anders – almisselem, Kavslunde, 21.2.1792, II 13
Jensen, Anders – Viby, 30D 2.8.1769, 18, ~ Karen Pedersdatter, (~1 Hans …), + husafstaaelse og aftægt
Jensen, Christen – møller, Avlby Mølle, 17.7.1786, 225, ~ Karen Nielsdatter
Jensen, Christian – Fænø, gaardmand, 16.2.1793, II 32, 35, 40, ~ Maren Poulsdatter 26.1.1802, II 131, 135, 142
Jensen, Erik – matros, Fænø, 24.9.1831, 63, -L
Jensen, Hans – Stavrby, 25.3.1787, 248, ~ Karen Nielsdatter
Jensen, Hans Christian – husmand, Avlby, 9.10.1832, 77, ~ …
Jensen, Jens – indsidder, Kavslunde, 22.10.1792, II 16, ~ Birthe Knudsdatter 27.5.1789, I 278
Jensen, Jens Jeppe – 15 aar, Fænø, 27.2.1844, 219
Jensen, Jørgen – husmand, Julianelund, Hindsgavl, 15.11.1847, 313, 323, ~ Karen Martinsdatter
Jensen, Jørgen – røgter, Hindsgavl, 20.5.1845, 247, 263, 285, ~ Kirstine Jørgensdatter
Jensen, Lars – gaardmand, Avlby, 18.2.1793, II 20, ~ Anne Jensdatter 25.3.1806, III 4, (~2 gaardmand Niels Pedersen 4.2.1814, III 86, -L)
Jensen, Lars – husmand, Svenstrup, 23.10.1793, II 28, 29, 35, ~1 Maren Jensdatter død før 1780, ~2 Apolone Jensdatter 20.11.1793, II 29, 35
Jensen, Rasmus – gaardmand, Stavrby, 2.6.1819, III 145, 147, 154, ~ Anne Kirstine Hansdatter 24.5.1839, IV 164, 177, (~2 Rasmus Nielsen)
Jensen, Rasmus – møller, Skærbæk Mølle, 6.2.1814, III 88, ~ Cathrine Eriksdatter
Jensen, Rasmus – Stavrby, 30D 23.9.1773, 54, ~ Anne Hansdatter, (~1 Jørgen Sørensen 20.3.1772, 41, -L), (moder; enke Anna Jensdatter efter Jens Jensen)
Jensen, Rasmus – ungkarl, Schiersbæk Mølle, 22.8.1835, 143, -L
Jeppesen, Johannes – ugift slagter, Hindsgavl, 23.3.1846, 283, 284, 286, -L
Jeppesen, Niels – husmand, Kongebrohus, 16.1.1844, 219
Jepsdatter, Kirsten – enke, Fænø, 23.12.1771, 40, efter Jens Bøyesen, gaardafstaaelse og aftægt
Jepsen, Jens – Fænø, 17.4.1786, 241, ~ Bodil Jensdatter
Jepsen, Jens – gaardmand, Vejlby, 28.5.1814, III 99, ~1 Anne Jørgensdatter 17.2.1800, II 102, 104, ~2 Anne Hansdatter
Jespersdatter, Anne – Kavslunde, 11.1.1779, 143, ~ Jesper Sørensen
Jespersdatter, Birthe – Skrillinge, 20.8.1794, II 45, 48, ~1 Martin Pedersen, ~2 husmand Niels Larsen
Jespersdatter, Maren – Stavrby, 16.2.1848, 324, ~ husmand Peder Larsen
Jespersdatter, Margrethe – Skrillinge, 17.2.1831, 59, 72, ~ husmand Niels Christensen, (~2 …)
Pedersdatter, Karen – enke, Vejlby, 5.8.1769, 19, efter 1. Jacob Thomsen død 1752, 2. Mads Jespersen, gaardafstaaelse og aftægt
Jespersen, Peder – Skrillinge, 12.4.1773, 47, enke Maren Hansdatter, (~1 Michel Rasmussen 20.6.1750), gaardafstaaelse og aftægt 5.5.1778, 169
Johansdatter, Cecilia Marie – Kavslunde, 10.2.1841, 188, ~ husmand Knud Rasmussen
Johansen, Hans – ungkarl, Skrillinge, 26.3.1785, 222, -L
Johansen, Henrik – husmand, Stavrby, 11.10.1794, II 46, ~ Else Marie Christensdatter
Johansen, Johan – enkemand og husmand, Vejlby, 3.9.1817, III 137, 139, efter …
Johansen, Otto – husmand, Skrillinge, 12.8.1806, III 7, 11, ~ Anne Cathrine Nielsdatter
Juel, Niels Hansen – Stavrby, 7.7.1787, 255, ~ Apelone Andersdatter
Juul, Bendix Nielsen – Stavrby, 13.7.1774, 63, ~1 Kirsten Andersdatter 15.3.1763, ~2 Kirsten Rasmusdatter
Jørgensdatter, Ane – Stavrby, 1.9.1847, 311, 313, ~ gaardmand Søren Hansen
Jørgensdatter, Anna – Avlby, og ægtefælle Hans Laursen, gaardafstaaelse og aftægt 26.2.1784, 217
Jørgensdatter, Anne – Rorslev, 19.3.1814, III 97, ~ husmand Jørgen Hansen, (~2 Christiane Knudsdatter 2.10.1815, III 127)
Jørgensdatter, Anne – Vejlby, 17.2.1800, II 102, 104, ~ gaardmand Jens Jepsen 28.5.1814, III 99, (~2 Anne Hansdatter)
Jørgensdatter, Anne Cathrine – Svenstrup, 11.5.1811, III 49, -L, ~ gaardmand Jørgen Christensen, (~1 Anne Pedersdatter 23.12.1805, III 3, -L)
Jørgensdatter, Anne Kirstine – Stavrby, 20.5.1819, III 145, 152, ~ gaardmand Ole Andersen
Jørgensdatter, Anne Margrethe – Stavrby, 22.3.1828, 1, 15, 23, 24, 27, 43, ~ gaardmand Hans Hansen 4.5.1827, III 257, 259, 265, IV 23, 24, 27, 43
Jørgensdatter, Anne Marie – Fænø, 22.12.1807, III 22, ~ husmand Goritz Hansen 5.6.1827, III 259, (~2 Karen Jensdatter)
Jørgensdatter, Else Marie – Svenstrup, 4.4.1785, 220, ~ skrædder Friderich Christiansen
Jørgensdatter, Karen – Avlby, 30D 20.11.1775, 93, ~ Hans Rasmussen, gaardafstaaelse og aftægt 12.6.1776, 117
Jørgensdatter, Karen – enke, Stavrby, 25.6.1824, III 237, 238, efter gaardmand Niels Knudsen, (~1 Bodil Andersdatter 24.9.1788, I 272)
Jørgensdatter, Karen – Stavrby, 12.4.1830, 49, ~ gaardmand Simon Rasmussen 17.12.1823, III 228
Jørgensdatter, Karen – Stavrby, 7.5.1805, II 178, ~ husmand Gotlieb Jensen, (~2 Anne Marie Hansdatter)
Jørgensdatter, Maren – Avlby, 2.10.1788, 274, ~ Hans Sørensen
Jørgensdatter, Maren – Røjle, 4.4.1803, II 148, 152, ~ husmand Hans Nielsen
Jørgensdatter, Marie Kirstine – pige, Skrillinge, 17.11.1846, 290, -L
Jørgensdatter, Mette Margrethe – Kavslunde, 22.4.1815, III 124, ~ husmand Peder Hansen Straarup
Jørgensen, Anders – gaardmand, Stavrby, 18.4.1849, 332, 333, ~ Kirsten Nielsdatter
Jørgensen, Ane – pige, Roerslev, 5.5.1844, 229, -L
Jørgensen, Bertel – husmand, Stavrby, 28.8.1825, III 242, ~ Karen Larsdatter 4.7.1829, IV 42
Jørgensen, Christian Holger – husmand, Avlby, 13.1.1838, 150, 162, ~ Maria Olesdatter
Jørgensen, Jens – husmand, Stavrby, 28.7.1814, III 105, ~ Anne Marie Jensdatter 7.5.1825, III 240, 243 (~2 husmand Niels Larsen)
Jørgensen, Jens – skrædder, Baaring, 19.11.1781, 173, ~1 Karen Pedersdatter 11.5.1777, 133, (~1 Peder Pedersen), ~2 Gjertrud Hansdatter
Jørgensen, Jens – ungkarl, Avlby, 12.11.1821, III 172, -L
Jørgensen, Johannes – snedker, Skiøttehuset eller Hegnshuset v. Middelfart, 7.10.1817, III 138
Jørgensen, Jørgen – gaardmand, Avlby, 10.6.1822, III 178, 201, ~ Maren Hansdatter 15.9.1817, III 138
Jørgensen, Jørgen – Rorslev, 31.3.1788, 268, ~ Maren Andersdatter
Jørgensen, Lars – husmand, Stavrby, 29.1.1847, 297, 324, -L, ~ Dorthe Rasmusdatter
Jørgensen, Lars – ungkarl, Stavrby, 12.1.1795, II 50, -L
Jørgensen, Mads – husmand, Skrillinge, 19.12.1797, II 84, ~ Dorthe Hansdatter 22.1.1815, III 109, 112 (~2 husmand Mads Pedersen)
Jørgensen, Mikkel – aftægtsmand, Skrillinge, 10.6.1832, 75
Jørgensen, Niels – gaardmand, Avlby, 8.5.1821, III 161, 174, -L, ~ Anne Elisabeth Nielsdatter 22.4.1821, III 160, 174, -L
Jørgensen, Niels – gaardmand, Stavrby, 4.2.1805, II 167, 169, 174, ~ Kirstine Pedersdatter (~2 gaardmand Lars Pedersen 23.5.1807, III 16, 18, -L)
Jørgensen, Ole – gaardmand, Svenstrup, 11.2.1801, II 119, ~ Birthe Nielsdatter
Jørgensen, Ole – møller, Avlby Mølle, 30D 9.6.1769, 17, ~1 …, ~2 Karen Pedersdatter
Jørgensen, Peder – hjulmand, Skrillinge, 27.10.1773, 56, ~ Maren Sørensdatter 14.4.1775, 84, (~2 Otto Johansen)
Jørgensen, Peder – husmand, Skrillinge, 19.7.1812, III 71, -L, ~ Johanne Pedersdatter
Jørgensen, Peder – ungkarl, Kustrup, død i Stavrby, 9.2.1821, II 158, -L
Jørgensen, Rasmus – gaardmand, Skrillinge, 2.6.1812, III 63, 67, -L, ~ Birthe Marie Hansdatter
Jørgensen, Rasmus – husmand, Stavrby, 16.7.1827, III 261, ~ Anne Cathrine Christensdatter
Klokkerholm, Rasmus Frederiksen – ungkarl og tjenestekarl, Fænø, 21.6.1836, 144, -L
Knudsdatter, Anne Kirstine – Avlby, 24.7.1829, 45, ~ aftægtsmand Jens Hansen
Knudsdatter, Berthe – Kavslunde, 27.5.1789, 278, ~ smed Jens Jensen 22.10.1792, II 16
Knudsdatter, Christiane – Rorslev, 2.10.1815, III 127, ~ husmand Jørgen Hansen, (~1 Anne Jørgensdatter 19.3.1814, III 97)
Knudsdatter, Karen – Stavrby, 3.12.1792, II 17, 20, ~ gaardmand Rasmus Sørensen
Knudsdatter, Mette – Skrillinge, 29.7.1836, 146, 147, ~1 gaardmand Mikkel Mikkelsen 4.12.1807, III 21, 23, ~2 gaardmand Lars Jensen
Koelberg, Anders Jensen – husmand, Stavrby, 3.1.1841, 188, ~ …
Kraft, Ane – fhv. bryggerpige, paa Hinsgavl, død i Stavrby, 6.8.1822, III 178, efterlod en datter Maren gift med Velberg i Middelfart
Kraglund, Jens Pedersen – røgter, Hindsgavl, 31.10.1834, 109, 133, 144, -L
Langeland, Hans Laursen – Avlby, 5.9.1788, 269, ~ Apelone Pedersdatter død 1800
Langen, Marie Agnethe – jomfru, Middelfart, 12.9.1795, II 54, 57, 62, 64, -L
Larsdatter, Ane Cathrine – Kavslunde, 8.1.1841, 188, ~ husmand Niels Hansen
Larsdatter, Anne – Gremersmosehus v. Middelfart, 11.3.1817, III 134, 246, ~ teglbrænder Hans Sørensen 23.3.1826, III 245, 246
Larsdatter, Anne – Skrillinge, 5.6.1790, II 5, ~ husmand Mads Jørgensen
Larsdatter, Anne – Svenstrup, 11.12.1792, II 19, ~ indsidder Lars Jonasen
Larsdatter, Anne – Viby, og ægtefælle husmand Hans Frederiksen 7.1.1801, II 117, 122, -L
Larsdatter, Karen – Skrillinge, 14.10.1794, II 48, ~ indsidder Niels Knudsen
Larsdatter, Karen – Stavrby, 4.7.1829, 42, ~ husmand Bertel Jørgensen 28.8.1825, III 242
Larsdatter, Kirsten – Stavrby, 21.9.1811, III 31, ~1 gaardmand Rasmus Pedersen død 1788 (se skiftep. I …), ~2 gaardmand Peder Hansen Damgaard
Larsdatter, Maren – enke, Skrillinge, 26.9.1798, II 88, efter Niels …
Larsdatter, Maren – Svenstrup, 22.12.1800, II 116, 119, ~ smed og husmand Lars Madsen, (~2 Karen Sørensdatter 27.12.1802, II 147)
Larsdatter, Maren – Svenstrup, 5.6.1807, III 17, ~ gaardmand Anders Olsen, (~2 Margrethe Clausdatter 23.2.1815, III 115, ~3 Anne Margrethe Olsdatter 24.10.1821, III 172, 176, 203, 207, ~4 Anne Margrethe Rasmusdatter 29.7.1828, IV 17, 20, ~5 Anne Cathrine Poulsdatter 25.1.1846, IV 265, 273)
Larsen, Hans – gaardmand, Svenstrup, 19.2.1828, III 269, IV 11, -L, ~ Maren Hansdatter
Larsen, Jens – gaardmand, Avlby, 24.12.1820, III 156, -L, ~ Birthe Clausdatter 26.12.1820, III 157, -L
Larsen, Jeppe – almisselem, Skrillinge, 15.12.1801, II 128
Larsen, Jørgen – husmand, Fænø, 13.12.1819, III 154, 157, 159, ~ Anne Margrethe Larsdatter
Larsen, Peder – husmand, Avlby, 12.1.1809, III 32, ~1 Maren Andersdatter, ~2 Karen Andersdatter
Larsen, Peder – husmand, Stavrby, 6.11.1795, II 60, ~ Karen Nielsdatter 2.3.1818, III 141, (~2 husmand Lars Jørgensen)
Larsen, Rasmus – gaardmand, Vejlby, 2.5.1794, II 42, ~1 Karen Jensdatter, ~2 Edel Mikkelsdatter
Larsen, Sigvart – ungkarl, Fænø, 20.7.1836, 145, 147, 148, -L
Lauridsdatter, Agathe – Svenstrup, 17.11.1774, 105, -L, ~ Ole Laursen 24.11.1775, 96, (~2 Karen Andersdatter)
Laursdatter, Anna Kirstine – pige, Skrillinge, 8.12.1770, 32, -L, (moder; enke Maren Pedersdatter efter Laurs …, ~2 Jeppe Laursen)
Laursen, Hans – Avlby, og hustru Anna Jørgensdatter, 26.2.1784, 217, gaardafstaaelse og aftægt
Laursen, Jørgen – ungkarl og husmand, Svenstrup, 21.3.1838, 153, -L, trolovet Karen Frederiksdatter
Laursen, Morten – Svenstrup, 24.9.1785, 223, ~ Maren Hansdatter
Laursen, Niels – Svenstrup, 16.12.1758, ~ Karen Rasmusdatter 11.5.1781, 174, (~2 Peder Nielsen)
Laursen, Ole – Svenstrup, 24.11.1775, 96, -L, ~1 Agathe Lauridsdatter 17.11.1774, 105, ~2 Karen Andersdatter (~2 Laurs Hansen)
Lykke, Peder Hansen – pensionist, Beenshuset paa Hinsgavl Mark, 30.6.1814, III 104, 107, 110, 122, -L
Madsdatter, Kirsten – Kavslunde, 9.6.1785, 222, og ægtefælle Hans Pedersen, gaardafstaaelse og aftægt
Madsdatter, Maren – Fænø, 29.5.1830, 58, ~ husmand Jeppe Jensen
Madsdatter, Maren – pige, Skrillinge, 31.3.1834, 97, -L
Madsdatter, Maren – Skrillinge, 8.3.1805, II 171, 174, 176, ~ gaardmand Lars Nielsen 14.8.1800, II 111, 114
Madsdatter, Mette – Stavrby, 13.2.1826, III 245, IV 52, ~ husmand Peder Jørgensen
Madsen, Hans – husmand, Avlby, 4.4.1821, III 160, ~1 Apolone Hansdatter 29.1.1796, II 66, 74, ~2 Anne Hansdatter
Madsen, Hans – husmand, Stavrby, 3.5.1835, 136, ~ …
Madsen, Mikkel – husmand, Avlby, 25.9.1834, 109, 126, ~ Ane Jensdatter
Madsen, Niels – husmand, Stavrby, 22.2.1838, 151, ~ …
Madsen, Niels – ungkarl, Avlby, 12.6.1834, 101, -L
Madsen, Peder – ungkarl, Engelsborghuset v. Hinsgavl, 22.9.1826, III 250, -L
Madsen, Rasmus – husmand, Stavrby, 8.12.1829, 46, ~ Karen Christensdatter
Marcusdatter, Hedevig – Fænø, 21.3.1835, 117, 129, ~ husmand og fisker Christen Jensen
Marcusdatter, Hedevig – Fænø, 21.3.1835, 117, 129, ~ husmand, fisker Christen Jensen
Melhoffsdatter, Anne Christine – enke, Viby, 9.2.1780, 155, efter Hannibal Christiansen
Michelsen, Jørgen – Skrillinge, 4.7.1774, 76, ~ Barbara Nielsdatter, (~1 Peder …)
Mikkelsen, Hans – husmand, Stavrby, 8.8.1799, II 97, ~1 Anne Marie Bendixdatter 3.12.1790, II 9, -L, ~2 Maren Nielsdatter
Mikkelsen, Mikkel – gaardmand, Skrillinge, 4.12.1807, III 21, 23, ~1 Maren Andersdatter, ~2 Mette Knudsdatter 29.7.1836, IV 146, 147 (~2 Lars Jensen)
Mortensdatter, Karen – Skrillinge, 14.9.1829, 45, ~ husmand Lars Sørensen
Mortensen, Anders – Svenstrup, 19.11.1833, 84, 87, -L, ~ Mette Nielsdatter 26.12.1839, 180
Mortensen, Niels – Skrillinge, 9.12.1780, 170, ~1 Appelone Jensdatter, ~2 Maren Hansdatter 6.12.1780, 170
Møller, Niels Rasmussen – Avlby Mølle, 5.1.1839, 153, 159, 172, 177, ~1 …, ~2 Anne Andersdatter
Nicolaisdatter, Anne Kirstine – enke, Stavrby, 9.3.1829, 36, efter husmand Jens Hansen (NB, ifl. Kb. og tællingen 1787 Jens Andersen)
Nicolaisdatter, Anne Kirstine – enke, Stavsby, 9.3.1829, 36, efter husmand Jens Hansen, (iflg. kb. enke efter Jens Andersen ligesa 1787)
Nielsdatter, Ane – pige, Stavrby, 21.8.1837, 147, -L
Nielsdatter, Ane Margrethe – Avlby, 18.5.1839, 164, ~1 Hans Pedersen 23.11.1810, III 43, ~2 husmand Peder Hansen Bek 16.9.1822, III 179, 192, 196, 200, -L
Nielsdatter, Ane Marie – Stavrby, 17.1.1846, 265, 280, ~ gaardmand Anders Nielsen
Nielsdatter, Anna Maria – ugift pige, Svenstrup, 16.8.1771, 36, -L (Moder; Karen Rasmusdatter, enke efter Niels …, 16.12.1756, ~2 Peder Nielsen)
Nielsdatter, Anne – Kavslunde, aftægtskontrakt 28.6.1791, II 11, ~ gaardmand Jens Andersen 25.9.1790, II 5, 10
Nielsdatter, Anne – Skrillinge, 7.12.1826, III 251, 255, 258, -L, ~ husmand unge Søren Hansen
Nielsdatter, Anne – Stavrby, 13.10.1779, 154, ~ Anders Knudsen
Nielsdatter, Anne – Stavrby, 8.1.1789, 274, ~1 Jørgen Rasmussen 30D, 16.11.1769, 20, ~2 Hans Olesen
Nielsdatter, Anne Elisabeth – Avlby, 22.4.1821, III 160, 174, -L, ~ gaardmand Niels Jørgensen 8.5.1821, III 161, 174, -L
Nielsdatter, Anne Kirstine – Vejlby, 14.9.1809, III 35, ~ husmand Jens Hansen død 1818, (~2 Karen Marie Larsdatter)
Nielsdatter, Barbara – Skrillinge, 8.9.1795, II 54, 55, ~1 Peder Hansen, ~2 Jørgen Mikkelsen, ~3 husmand Rasmus Nielsen
Nielsdatter, Karen – Hindsgavl, 24.4.1786, 226, ~ ladefoged Niels Hendrichsen 22.7.1786, 251
Nielsdatter, Karen – Skrillinge, 30.6.1770, 28, -L, ~ Rasmus Clausen, (moder; enke Maren Hansdatter efter Niels Nielsen 30D, 27.1.1770, 11)
Nielsdatter, Karen – Stavrby, 2.3.1818, III 141, ~1 husmand Peder Larsen 6.11.1795, II 60, ~2 husmand Lars Jørgensen
Nielsdatter, Karen – Stavrby, 20.11.1799, II 99, ~ husmand Rasmus Madsen
Nielsdatter, Karen – Stavrby, 5.5.1823, III 207, ~ fhv. husmand Hans Jensen Schannich
Nielsdatter, Kirsten – Kavslunde, 8.6.1841, 189, ~ indsidder Christoffer Nielsen
Nielsdatter, Lisbeth – Skrillinge, 29.12.1778, 145, ~ hjulmand Otto Johansen, (~1 Maren Sørensdatter 14.4.1775, 84)
Nielsdatter, Maren – Baaring, 15.3.1799, II 91, 95, ~ gaardmand Hans Christensen
Nielsdatter, Maren – Røjle, 25.11.1776, 125, ~ Hans Nielsen
Nielsdatter, Maren – ugift tjenestepige, Stavrby, 3.8.1767, 2, -L
Nielsdatter, Mette – Svenstrup, 26.12.1839, 180, ~ husmand Anders Mortensen 19.11.1833, 84, 87, -L
Nielsdatter, Mette Marie – Fænø, 31.1.1794, II 38, 40, ~ husmand Jørgen Clausen
Nielsen, Anders – møllersvend, Avlby Mølle, 21.2.1838, 153, 166, 174, 180, ~ Karen Marie Jørgensdatter, (~2 brændevinsbrænder Jørgen Olsen, Middelfart)
Nielsen, Jørgen – Kavslunde, 30D 13.3.1770, 26, ~1 …, ~2 Anna Maria Mortensdatter
Nielsen, Jørgen – ungkarl, Stavrby, 28.5.1841, 189, -L
Nielsen, Jørgen – ungkarl, Svenstrup, 17.5.1841, 189
Nielsen, Lars – Skrillinge, gaardmand, 14.8.1800, II 111, 114, ~ Maren Madsdatter 8.3.1805, II 171, 174, 176
Nielsen, Mads – Avlby, gaardmand, 26.9.1831, IV 67, 69, ~1 Apolone Pedersdatter 27.8.1800, 112, 116 (~1 Hans Larsen), ~2 Johanne Jensdatter 25.4.1835, IV 122, 140
Nielsen, Mads – gaardmand, Avlby, 26.9.1831, 67, 69, ~1 Abelone Pedersdatter 27.8.1800, II 112, 116, ~2 Johanne Jensdatter 25.4.1835, II 122, 140
Nielsen, Niels – Skrillinge, 30D 27.1.1769, 11, ~ Maren Hansdatter, + husafstaaelse og aftægt
Nielsen, Peder – gaardmand, Stavrby, 13.4.1830, 49, 53, 70, ~ Maren Olesdatter
Nielsen, Peder – Kavslunde, boelsmand, 24.10.1806, III 8, 12, ~1 Karen Olsdatter 18.4.1800, II 105, -L, ~2 Anne Cathrine Larsdatter
Nielsen, Peder – ugift væver, Ladefogedhus, Hindsgavl, 28.7.1846, 286, 288, 296, 297, 322, 324, -L
Nielsen, Rasmus – enkemand og aftægtsmand, Baaring, 25.1.1770, 24, -L, efter …
Nielsen, Rasmus – Stavrby, 10.9.1787, 257, ~ Anne Hansdatter
Nielsen, Søren – ungkarl, Skrillinge, 30.10.1775, 97, -L
Nielsen, unge Rasmus – gaardmand, Stavrby, 12.1.1850, 340, 342, ~ Abelone Pedersdatter
Olesdatter, Maren – Christiansdal, 15.1.1831, 59, ~ gaardmand Ole Pedersen 29.12.1817, III 140
Olesdatter, Maren – Stavrby, 25.3.1787, 246, ~ Peder Sørensen
Olesen, Iver – Asperup, gaardmand, 7.7.1794, II 44, 49, ~ Maren Jørgensdatter
Olesen, Niels – ugift tjenestekarl, Skrillinge, 24.5.1774, 73, -L
Olesen, Rasmus – Vejlby, 16.10.1787, 259, ~ Kirsten Sørensdatter
Olesen, Søren – Stavrby, og hustru …, 19.12.1780, 164, gaardafstaaelse og aftægt
Olsdatter, Anne Cathrine – Stavrby, og ægtefælle gaardmand, sognefoged, Anders Hansen 8.5.1818, III 141
Olsdatter, Anne Margrethe – Svenstrup, 24.10.1821, III 172, 176, 203, 207, ~ gaardmand Anders Olsen (~1 Maren Larsdatter 5.6.1807, III 17, ~2 Margrethe Clausdatter 23.2.1815, III 115, ~4 Anne Margrethe Rasmusdatter 29.7.1828, 17, 20, ~5 Anne Cathrine Poulsdatter 25.1.1846, IV 265, 273)
Olsdatter, Gunder (Andersdatter) – Viby, 23.2.1814, III 91, 103, ~ husmand Casper Frederiksen død 1813, ~1 Anne Sophie Hansdatter 26.2.1795, II 52 (~1 Anders Hansen, ~2 Claus Mortensen)
Olsdatter, Karen – Kavslunde, 18.4.1800, II 105, -L, ~ boelsmand Peder Nielsen 24.10.1806, III 8, 12, (~2 Anne Cathrine Larsdatter)
Olsdatter, Karen – Skrillinge, 19.3.1819, III 143, 150, ~ husmand Hans Jørgensen
Olsdatter, Kirsten – Rubeks Mølle, 13.6.1819, III 145, 148, 152, 153, ~ møller Peder Pedersen
Olsdatter, Kirsten – Skrillinge, 19.1.1805, II 166, 175, ~ gaardmand Hans Nielsen
Olsdatter, Kirsten Sophie – almisselem, Vejlby Skov, 15.5.1801, II 124, -L
Olsen, Hans – gaardmand, Stavrby, 16.3.1817, III 134, ~ Anne Hansdatter 5.2.1830, IV 49
Olsen, Lars – husmand, Stavrby, 22.2.1815, III 118, 120, ~ Anne Cathrine Bendixdatter (~2 …)
Olsen, Rasmus – ungkarl, Svenstrup, 24.1.1832, 71, -L
Ottosdatter, Berthe (jfr. Birthe Rasmusdatter) – enke, Avlby, 30.8.1784, 219, efter indsidder Otto Hendrichsen
Ottosen, Peder – barn 8 dage, Skrillinge, 17.4.1775, 85, -L, (fader; hjulmand Otto Johansen)
Pallesdatter, Birthe – enke, Kavslunde, 24.12.1798, II 89, efter Hans Pedersen Straarup
Pallesen, Peder – Kavslunde, 6.2.1771, 34, ~ Kirsten Sørensdatter, + husafstaaelse og aftægt
Pedersdatter, Ane Cathrine – Fænø, 16.4.1838, 151, ~ husmand Hans Jensen
Pedersdatter, Ane Dorthe Marie – Fænø, 2.4.1834, 97, ~ husmand og fisker Jørgen Clausen
Pedersdatter, Ane Kierstine – Skrillinge, 24.3.1840, 182, 185, ~ husmand Peder Hansen, ~2 Anne Marie Jensdatter 18.2.1845, 240, 241
Pedersdatter, Ane Kirstine – Skrillinge, 24.3.1840, 182, 185, ~ husmand Peder Hansen, (~2 Anne Marie Jensdatter 18.2.1845, 240, 241)
Pedersdatter, Ane Margrethe – Skrillinge, 17.1.1839, 157, 158, 183, -L, ~ husmand Ole Jensen
Pedersdatter, Ane Margrethe – Skrillinge, 7.7.1832, 75, ~1 husmand Poul Hansen 17.9.1795, II 55, ~2 husmand Søren Hansen 8.10.1844, 230, -L
Pedersdatter, Anne – almisselem, Vejlby, 3.12.1793, II 30
Pedersdatter, Anne – Engelborghuset v. Hinsgavl, 14.1.1825, III 239, 243, 248, ~ skytte Mads Henriksen
Pedersdatter, Anne – pige, Skrillinge, 15.4.1829, 39, -L
Pedersdatter, Anne – Skrillinge, 25.7.1801, II 124, ~ bødker Jacob Eriksen
Pedersdatter, Anne – Svenstrup, 23.12.1805, III 3, -L, ~ gaardmand Jørgen Christensen, (~2 Anne Cathrine Jørgensdatter 11.5.1811, III 49, -L)
Pedersdatter, Anne – Viby, 11.5.1777, 133, enke efter Frederich Caspersen 17.4.1774, 60
Pedersdatter, Anne Cathrine – Fænø, 16.4.1838, 151, ~ husmand Hans Jensen
Pedersdatter, Apolone – Avlby, 27.8.1800, II 112, 116, ~1 Hans Larsen, ~2 gaardmand Mads Nielsen
Pedersdatter, Johanne – enke, Stavrby, 16.1.1841, 188, efter husmand Jesper Pedersen
Pedersdatter, Johanne – Skrillinge, 7.8.1844, 230, ~ aftægtsmand Mikkel Mikkelsen
Pedersdatter, Karen – Baaring, 11.5.1777, 133, ~1 Peder Pedersen, ~2 skrædder Jens Jørgensen 19.11.1781, 173, (~2 Gjertrud Hansdatter)
Pedersdatter, Karen – enke, Vejlby, 5.8.1769, 19, efter Jacob …, ~2 Mads Jespersen, gaardafstaaelse og aftægt,
Pedersdatter, Karen – Stavrby, 18.3.1768, 8, -L, ~ Peder Sørensen, (~2 Maren Olesdatter 25.3.1787, 246), (moder; enke Anne Kirstine Hansdatter efter Peder …, ~2 Ole Sørensen)
Pedersdatter, Karen – Viby, 30D 2.8.1769, 18, ~1 Hans …, ~2 Anders Jensen, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersdatter, Maren – enke, tjente paa Hinsgavl i ca. 40 aar, 17.1.1818, III 140, 142, -L, efter gaardmand Jens Iversen Holsted, Jylland
Pedersdatter, Maren – Skrillinge, 30D 15.6.1767, 1, ~1 Anders Holm 13.1.1752, ~2 hollænder Anders Rasmussen
Pedersdatter, Maren – Stavrby, 28.11.1792, II 17, ~ almisselem Jeppe Larsen
Pedersdatter, Margrethe – Skrillinge, 17.12.1792, II 19, ~ almisselem Peder Hansen 4.4.1803, II 148
Pedersdatter, Margrethe – Stavrby, 3.11.1826, III 250, ~ aftægtsmand Jørgen Andersen 10.11.1828, IV 31
Pedersen Peder – møller, Rubæks Mølle, 6.3.1847, IV 298, 307, 317, ~1 Kirsten Olsdatter 13.6.1819, III 145, 148, 152, 153, ~2 Maren Rasmusdatter
Pedersen, Anders – gaardmand, Stavrby, 16.3.1840, 182, ~ Kirsten Bendixdatter 13.4.1824, III 234, -L
Pedersen, Anders – husmand, Avlby, 9.1.1846, 265, 269, ~1 Maren Jacobsdatter 2.1.1824, III 228, 229, ~2 Mette Larsdatter
Pedersen, Anders – husmand, Skrillinge, 2.3.1842, 190, 192, ~ Maren Olesdatter
Pedersen, Anders – husmand, Vejlby, 9.1.1846, IV 265, 269, ~1 Maren Jacobsdatter 2.1.1824, III 228, 229, ~2 Mette Larsdatter
Pedersen, Friderich – Stavrby, 13.11.1784, 219, -L
Pedersen, Hans – aftægtsmand og væver, Skrillinge, 25.11.1828, 32, ~ Bodil Marie Jensdatter
Pedersen, Hans – gaardmand, Stavrby, 29.12.1812, III 78, ~ Anne Rasmusdatter
Pedersen, Hans – gaardmand, Stavrby, 29.12.1825, III 244, ~ Karen Hansdatter 12.8.1821, III 169, 170, 172, 175
Pedersen, Hans – husmand, Avlby, 23.11.1810, III 43, ~ Anne Margrethe Nielsdatter 18.5.1839, 164 (~2 husmand Peder Hansen Beck 16.9.1822, III 179, 192, 196, 200, -L)
Pedersen, Hans – Kavslunde, og hustru Kirsten Madsdatter, 9.6.1785, 222, gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Hans – smedesvend, Skrillinge, 14.9.1838, 153
Pedersen, Jørgen – husmand og bødker, Stavrby, 6.5.1828, 8, 13, 32, 46, ~1 Karen Marie Dideriksdatter 5.7.1805, II 178, ~2 Karen Jensdatter
Pedersen, Jørgen – husmand, Stavrby, 6.5.1828, IV 8, 13, 32, 46, ~1 Karen Marie Diderichsdatter 5.7.1805, II 178, ~2 Karen Jensdatter
Pedersen, Lars – gaardmand, Stavrby, 23.5.1807, III 16, 18, -L, ~ Kirsten Pedersdatter, (~1 gaardmand Niels Jørgensen 4.2.1805, II 167, 169, 174)
Pedersen, Mads – husmand, Avlby, 2.4.1810, III 40, ~ Karen Hansdatter
Pedersen, Mads – husmand, Skrillinge, 15.5.1832, 73, 97, ~ Ane Margrethe Pedersdatter
Pedersen, Morten – Skrillinge, 30D 1.2.1782, 179, ~1 Maren Lauridsdatter, ~2 Berthe Jespersdatter
Pedersen, Niels – gaardmand, Avlby, 4.2.1814, III 86, -L, ~ Anne Jensdatter 25.3.1806, III 4, (~1 gaardmand Lars Jensen 18.2.1793, II 20)
Pedersen, Ole – gaardmand, Christiansdal, 29.12.1817, III 140, ~ Maren Olesdatter 15.1.1831, 59
Pedersen, Ole – gaardmand, Skrillinge, 4.2.1802, II 132, 137, ~ Maren Larsdatter, (~2 Lars Hansen)
Pedersen, Ole – gaardmand, Stavrby, 13.9.1842, 194, 201, ~ Karen Basse Jørgensdatter
Pedersen, Ole – gaardmand, Stavrby, 29.12.1817, III 140
Pedersen, Peder – almisselem, Svenstrup, 9.7.1796, II 74
Pedersen, Peder – møller, Rubæk Mølle, 6.3.1847, 298, 307, 317, ~1 Kirsten Olesdatter 13.6.1819, III 145, 148, 152, 153, ~2 Maren Rasmusdatter
Pedersen, Rasmus – Stavrby, 10.3.1788, 265, ~ Kirsten Laursdatter
Pedersen, Svend – gartnerkarl, Hindsgavl, 19.3.1841, 188, 199, -L
Pedersen, ældre Anders – aftægtsmand, Stavrby, 16.3.1840, IV 182, ~ Kirsten Bendixdatter 13.4.1824, III 234, -L
Plambeck, Carl – forvalter og har absenteret sig, paa Hinsgavl, 7.11.1822, 7.1.1823, III 181, 193, 197, 202, 204, 209, 213, 217, 218, 219, 225, 228, 232, 233, 234, 237, ~ Christiane … [absentere=være fraværende]
Poulsdatter, Maren – Fænø, 26.1.1802, II 131, 135, 142, ~ gaardmand Christian Jensen 16.12.1793, II 32, 35, 40
Poulsen, Jens – røgter, Hinsgavl, 27.10.1823, III 218, 224, 227, 229, 232, -L
Poulsen, Niels – Avlby, 12.12.1786, 238, -L, ~ Anna Rasmusdatter
Rasmusdatter (eller Thuesdatter), Anne – Stavrby, 14.2.1775, 83, -L, ~ Hans Michelsen
Rasmusdatter, Ane – Avlby, 15.6.1849, 334, 335, ~ gaardmand Morten Larsen
Rasmusdatter, Ane Margrethe – Svenstrup, 11.2.1839, 159, 161, 170, ~ gaardmand Christen Hansen 20.9.1843, 212, 213, 226, 229, 234
Rasmusdatter, Anna – Rubæks Mølle, 23.6.1770, 27, ~1 møller Jens Hansen 2.4.1751, ~2 møller Jens Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Kavslunde, 30.5.1776, 114, ~1 Peder Hansen, ~2 Rasmus Hansen
Rasmusdatter, Anne – Stavrby, 6.1.1808, III 26, ~ gaardmand Stephan Jørgensen
Rasmusdatter, Anne Margrethe – Svenstrup, 29.7.1828, 17, 20, ~ gaardmand Anders Olsen, (~1 Maren Larsdatter 5.6.1807, III 17, ~2 Margrethe Clausdatter 23.12.1815, III 115, ~3 Anne Margrethe Olesdatter 24.10.1821, III 172, 176, 203, 207, ~5 Anne Cathrine Poulsdatter 25.1.1846, 265, 273)
Rasmusdatter, Apolone – enke, Avlby, 15.6.1824, III 237, 238, efter Bertel Olsen
Rasmusdatter, Birte – enke, Avlby, 30.8.1784, 219, efter indsidder Otto Hendrichsen
Rasmusdatter, Gertrud – Stavrby, 2.9.1825, III 242, 243, ~ husmand og smed Jens Pedersen
Rasmusdatter, Karen – Stavrby, 30D, 25.7.1768, 10, ~ Hans Nielsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Karen – Svenstrup, 11.8.1781, 174, ~1 Niels Laursen 16.12.1758, ~2 Peder Nielsen
Rasmusdatter, Kirsten – fraskilt, Stavrby, 24.10.1844, 230, 231, fraskilt soldat Jens Sørensen
Rasmusdatter, Kirsten – Skrillinge, 28.1.1799, II 89, ~ gaardmand Anders Rasmussen
Rasmusdatter, Kirsten – Stavrby, 22.2.1849, 330, 331, ~ gaardmand Hans Thomsen Nielsen
Rasmusdatter, Kirsten – Stavrby, 24.10.1844, 230, 231, ~ soldat Jens Sørensen
Rasmusdatter, Kirstine – Stavrby, 21.2.1790, II 1, ~1 sognefoged og gaardmand Bendix Nielsen Juul død 1774, ~2 gaardmand Jørgen Hansen
Rasmusdatter, Maren – Skrillinge, 13.3.1797, II 78, ~1 Rasmus …, ~2 gaardmand Lars Hansen
Rasmusdatter, Maren – Skrillinge, 27.4.1839, 162, ~ smed Mathias Johan Christiansen død 1813, 30.9.1823, III 214
Rasmusdatter, Maren – Skrillinge, 5.11.1845, 253, 259, ~ husmand Bertel Jensen
Rasmusdatter, Marie – enke, Stavrby, 26.6.1797, II 82, efter husmand Jørgen Christensen
Rasmussen, Anders – Stavrby, og hustru Johanne Stephansdatter, 10.7.1781, 168, gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Christopher – landsoldat, Svenstrup, 18.10.1776, 124, -L, (moder; enke Berte Christophersdatter efter Rasmus Jacobsen)
Rasmussen, Hans – Avlby, 12.6.1776, 117, ~ Karen Jørgensdatter 30D 20.11.1775, 93, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Hans – gaardmand, Avlby, 2.1.1809, III 30, ~ Maren Nielsdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Avlbygaard, 18.5.1832, 72, ~ Karen Jørgensdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Leerberggaarden, Vejlby Mark, 24.12.1804, II 164, 168, ~ Christine Jacobsdatter
Rasmussen, Hans – Stavrby, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 27.4.1787, 250
Rasmussen, Hans – Svenstrup, 20.6.1763, ~ Maren Jensdatter 19.1.1769, 11, (~2 Laurs Jensen)
Rasmussen, Hjerre – husmand og almisselem, Svenstrup, 26.3.1798, II 86, ~ Anne Hansdatter
Rasmussen, Jens – almisselem, Avlby, aukt. 18.11.1784, 220, død i Febr. samme aar
Rasmussen, Jens – møller, Rubæks Mølle, 14.9.1786, 231, ~1 Anna Rasmusdatter 23.6.1770, 27, (~1 møller Jens Hansen 2.4.1751), ~2 Maren Jensdatter
Rasmussen, Jens – Voldby, og hustru …, 6.2.1771, 34, gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Jeppe – ungkarl, Skrillinge, 15.4.1793, II 22, 26, 33, L
Rasmussen, Jørgen – gaardmand, Skrillinge, 9.6.1821, III 161, 166, 169, 175, ~ Maren Hansdatter
Rasmussen, Jørgen – Stavrby, 30D 16.11.1769, 20, ~ Anne Nielsdatter 8.1.1789, 274, (~2 Hans Olesen)
Rasmussen, Lars – gaardmand, Skrillinge, 14.4.1796, II 67, 73, ~ Maren Hansdatter 3.5.1799, II 92, 96
Rasmussen, Michel – Skrillinge, 20.6.1750, ~ Maren Hansdatter 5.5.1778, 169, gaardafstaaelse og aftægt, (~2 Peder Jespersen 12.4.1773, 47)
Rasmussen, Mikkel – gaardmand, Stavrby, 10.8.1821, III 169, ~ Abelone Andersdatter
Rasmussen, Niels – gaardmand, Stavrby, 27.1.1843, 203, 208, ~1 Karen Hansdatter 10.12.1811, III 53, ~2 Kirsten Larsdatter
Rasmussen, Niels – gaardmand, Stavrby, 27.1.1843, IV 203, 208, ~1 Karen Hansdatter 10.12.1811, III 53, ~2 Kirsten Larsdatter
Rasmussen, Niels – møller, Avlby Mølle, 5.1.1839, 153, 159, 172, 177, ~1 …, ~2 Ane Andersdatter
Rasmussen, Peder – ungkarl, Stavrby, 10.2.1839, 159
Rasmussen, Rasmus – husmand, Avlby, 10.3.1847, 298, 312, -L, ~ Elisabeth Hansdatter
Rasmussen, Rasmus – Skrillinge, og hustru …, 13.12.1786, 251gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Simon – gaardmand, Stavrby, 17.12.1823, III 228, ~ Karen Jørgensdatter 12.4.1830, IV 49
Rytter, Peder Nielsen – indsidder, Svenstrup, 17.11.1773, 58, -L, ~ Maren Hansdatter
Siersted, Christine Sophie – Benhus paa Hinsgavl, 14.7.1778, 137, -L, ~ gartner Christian Vilhelm Haman
Skjøtte, Hans – Vejlby, 18.10.1787, 261, ~1 Dorthe Hansdatter, ~2 Apelone Hansdatter
Skonning, Anne Margrethe – Stavrby, aukt. 18.11.1784, 220, død i Juli samme aar, enke efter Rasmus Nielsen
Smed, Jens Christensen – husmand, Stavrby, 22.2.1838, 151, 168, ~ Marie Kirstine Jensdatter
Smed, Lars Nielsen – husmand, Vejlby, 5.3.1835, 115, 117, ~1 Karen Margrethe Pedersdatter død 1.8.1814, ~2 Karen Hansdatter 12.3.1821, III 159, 163, 167, ~3 Margrethe Larsdatter
Smed, Lars Nielsen – husmand, Vejlby, 5.3.1835, IV 115, 117, ~1 …, ~2 Karen Hansdatter 12.3.1821, III 159, 163, 167, ~3 Margrethe Larsdatter
Smed, Mathias Johan Christiansen – Skrillinge, død 1813, 30.9.1823, III 214, ~ Maren Rasmusdatter 27.4.1839, 162
Stephansdatter, Johanne – Stavrby, og ægtefælle Anders Rasmussen, gaardafstaaelse og aftægt 10.7.1781, 168
Straarup, Hans – Kavslunde, 18.5.1782, 180, ~ Birte Pallesdatter, + husafstaaelse og aftægt
Svendsdatter, Karen – enke, Avlby, 5.8.1769, 20, efter Anders Andersen, gaardafstaaelse og aftægt
Svendsen, Thomas – Voldby, gaardafstaaelse og aftægt 3.8.1775, 86, skifte 2.4.1777, 129, enkemand efter Kirsten Jensdatter 11.11.1767, 4, -L
Sørensdatter, Anne – Skrillinge, 12.6.1799, II 96, 99, ~ husmand Hans Olsen
Sørensdatter, Anne – Stavrby, 12.6.1799, II 96, 99, ~ husmand Hans Olsen
Sørensdatter, Anne Marie – Hegnshuset, Hinsgavls Løkke, 10.1.1794, II 33, ~ hjulmand Niels Hansen
Sørensdatter, Frederikke Lovise – Kavslunde, 22.9.1823, III 213, ~ husmand Hans Pedersen
Sørensdatter, Karen – Stavrby, 22.2.1828, III 271, IV 13, ~ gaardmand og sognefoged Anders Pedersen
Sørensdatter, Karen – Svenstrup, 27.12.1802, II 147, ~ husmand og smed Lars Madsen, (~1 Maren Larsdatter 22.12.1800, II 116, 119)
Sørensdatter, Kirsten – enke og indsidder, Voldby, 12.10.1795, II 57, efter husmand Peder Pallesen
Sørensdatter, Kirsten – Stavrby, 12.8.1823, III 213, ~ husmand Ole Nielsen
Sørensdatter, Maren – Avlby, 2.10.1788, 274, ~ Hans Sørensen
Sørensdatter, Maren – Skrillinge, 14.4.1775, 84, ~1 hjulmand Peder Jørgensen 17.10.1773, 56, ~2 hjulmand Otto Johansen (~2 Lisbeth Nielsdatter 29.12.1778, 145)
Sørensdatter, Maren – Stavrby, 17.4.1780, 156, ~1 Søren Rasmussen, ~2 Rasmus Jespersen
Sørensen, Ane – Fænø, 17.10.1849, 339, ~ kvaseskipper Niels Jensen
Sørensen, Hans – almisselem, Avlby, 25.2.1792, II 14
Sørensen, Hans – husmand, Fænø, 27.12.1837, 148, 149, 169, -L, ~ Ane Marie Jensdatter
Sørensen, Hans – husmand, Vejlby Skov, 28.2.1814, III 94, ~ Mette Kirstine Larsdatter
Sørensen, Hans – teglbrænder, Gremmermosehus i Middelfart, 23.3.1826, III 245, 246, ~ Anne Larsdatter 11.3.1817, III 134, 246
Sørensen, Jens – aftægtsmand, Fænø, 4.8.1830, 58, ~1 Maren Hansdatter 28.1.1796, II 65, 71, ~2 Anne Eriksdatter 3.2.1829, 36
Sørensen, Jens – husmand, Fænø, 4.8.1830, IV 58, ~1 Maren Hansdatter 28.1.1796, II 65, 71, ~2 Anne Eriksdatter 3.2.1829, IV 36
Sørensen, Jørgen – Stavrby, 20.3.1772, 41, ~1 …, ~2 Anna Hansdatter (~2 Rasmus Jensen 30D 23.9.1773, 54)
Sørensen, Laurids – Stavrby, 10.7.1783, 211, ~ Kirsten Hansdatter
Sørensen, Ole – Stavrby, 19.10.1780, 158, og hustru Anne Kirstine Hansdatter, (~1 Peder Rasmussen død 1757), gaardafstaaelse og aftægt
Sørensen, Peder – husmand, Skrillinge, 9.2.1838, 150, ~ …
Sørensen, Ane – Fænø, 17.10.1849, 339, ~ kvaseskipper Niels Jensen
Thomasdatter, Agathe – Avlby, 10.5.1776, 111, ~ indsidder Peder Laursen
Thomsen, Hans – husmand, Hummelgaardshuset ved Hinsgavl, 7.5.1796, II 68, 70, 75, 76, ~ Anne Pedersdatter
Thomsen, Peder – husmand, Kavslunde, 4.12.1823, III 225, ~1 Birthe Jensdatter 10.3.1790, II 4, ~2 Mette Clausdatter 5.4.1805, II 172, 175, -L, ~3 Maren Hansdatter 7.7.1835, IV 137, 139, -L
Thomsen, Peder – husmand, Kavslunde, 4.12.1823, III 235, ~1 Birthe Jensdatter 10.3.1790, II 4, ~2 Mette Clausdatter 5.4.1805, II 172, 175, -L, ~3 Maren Hansdatter 7.7.1835, 137, 139, -L
Thomsen, Søren – husmand, Viby, og hustru Ellen Andersdatter 27.1.1800, II 101, 104, 109
Thuesdatter, Anne – Stavrby, (eller Rasmusdatter) 14.2.1775, 83, -L, ~ Hans Michelsen
Thuesen, Hans Rasmussen – Svenstrup, 30D 7.11.1775, 99, ~1 Maren Jensdatter 9.7.1764, ~2 Lisbeth Pedersdatter
Waitløv, Birthe Sophie – jomfru, Benhus v. Hindsgavl, 15.12.1846, 291, 297, 298, 305