Fjellebro 1719-1818

Afskrift af register til skifteprotokol
Fjellebro Gods 1719-1818
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Maren – ~ ell. enke, Herringe Hospital, 14.6.1723, I 58, … Niels Poulsen
Andersdatter, Anne Marie – Krarup, 14.5.1732, I 116, ~ Jep Jensen
Andersdatter, Bodil – Herringe, 20.6.1750, I 533, ~ Carl Steensen
Andersdatter, Johanne – Espe, 28.3.1800, II 195, ~ gaardmand Lars Larsen
Andersdatter, Karen – Herringe, 27.2.1737, I 207, ~ David Jensen
Andersdatter, Karen – Nybølle, 23.8.1768, I 770, ~ Jacob Rasmussen
Andersdatter, Kirsten – Bolteskov, 1.2.1768, I 761, ~1 Christen Nielsen I 321, ~2 Hans Larsen
Andersdatter, Kirsten – Espe, 3.2.1762, I 698, ~ væver Henrich Haagensen
Andersdatter, Kirsten – Findinge, 27.4.1741, I 371, ~ Rasmus Andersen
Andersdatter, Maren – Espe, 9.4.1812, II 275, 279, ~1 Peder …, ~2 Jens …, ~3 Rasmus Jørgensen 22.4.1812
Andersdatter, Maren – Nybølle, 13.4.1792, II 39, ~ husmand Hans Christian Ploug
Andersdatter, Maren – Nybølle, 13.5.1745, I 481, ~1 Rasmus Knudsen, ~2 Jens Jørgensen
Andersdatter, Maren – Nybølle, 7.7.1794, II 135, ~ husmand Rasmus Hansen
Andersdatter, Sidsel – Volstrup, 12.3.1748, I 510, ~ boelsmand Peder Nielsen
Andersen, Anders – Espe, 25.5.1808, II 268, ~ Ide Rasmusdatter
Andersen, Anders – Espe, 3.10.1801, II 209, ~ Anne Madsdatter
Andersen, Anders – Espe, 4.11.1749, I 524, ~ Mette Samuelsdatter
Andersen, Hans – Espe, 26.1.1745, I 479, ~ Kirsten Hansdatter
Andersen, Hans – glarmester og husmand, Volstrup, 3.11.1781, I 1117, ~1 Anne Kirstine Hermandsdatter, ~2 Kirsten Hansdatter
Andersen, Hans – ladefoged, Fjellebro, 7.3.1788, I 1299
Andersen, Hans – møller, Lydinge Mølle, 16.4.1779, I 1068, ~ Marie Sørensdatter
Andersen, Hans – Palleshave, 8.11.1753, I 612, ~ Maren Nielsdatter
Andersen, Hans – Vantinge, 20.1.1753, I 590, enke Anne Catrine Hermandsdatter 26.3.1765, I 735
Andersen, Jens – Espe, 11.1.1760, I 666, enke Johanne Jensdatter 6.3.1760, I 671, (~1 Knud …)
Andersen, Knud – Nybølle, 16.1.1775, I 990, ~ Anna Hansdatter
Andersen, Lars – Espe, 8.2.1765, I 728, ~ Anne Poulsdatter 8.2.1765
Andersen, Lars – gaardmand, Espe, 18.6.1788, I 1208, ~ Maren Pedersdatter, -L
Andersen, Maren – Nybølle, 7.7.1797, II 135, ~ husmand Rasmus Hansen
Andersen, Peder – husmand, Lydinge, 21.8.1806, II 260, ~1 Anne Cathrine Jørgensdatter 16.9.1788, I 1237, (~1 Dines Isachsen skifte 29.6.1780), ~2 Karen Pedersdatter
Andersen, Rasmus – husmand, Nybølle, 29.7.1771, I 850, ~ Charlotte Hansdatter
Andersen, Rasmus – Højes Lunde, 9.1.1768, I 762, ~1 Karen Rasmusdatter 18.6.1737, I 212, ~2 Kirsten … begr. 4.5.1781, 76 aar
Andersen, Rasmus – træskomand, Nybølle, 4.10.1751, I 544, ~ Sophie Jørgensdatter
Anthonsdatter, Maren – Bolteskov, 21.11.1791, II 33, ~1 Rasmus …, ~2 husmand Hans Andersen
Beck, Rasmus Hansen – Nybølle, 17.10.1759, I 659, ~ Catrine Jørgensdatter 13.10.1746, I 491, ~2 Barbara Jensdatter
Bekmand, Hendrich – forpagter, Skovsgaard, 26.6.1744, I 468, ~ Magdalene Sibille
Bender (Binder), Frederik Christopher – skomager, Herringe, 4.9.1787 uskiftet bo I 1198, ~ Anne Olsdatter 16.7.1789, II 4
Blik, Rasmus – husmand, Findinge, 14.2.1774, I 964, ~ Marie Dinesdatter
Bødker, Jørgen – enkemand, Glamsbjerg, 29.3.1761, I 695
Carlsdatter, Mette Maria – Herringe, 29.5.1788, I 1206, ~ husmand Niels Pedersen Svarer, (~2 Birte Nielsdatter 30.8.1788, I 1232)
Carlsen, Carl – husmand, Palleshave, 10.10.1785, I 1170, ~1 Anne Marie Pedersdatter I 791, ~2 Maren Rasmusdatter
Carlsen, Carl – ungkarl, Palleshave, 23.11.1786, I 1180, (fader; Carl Carlsen I 1170)
Christensdatter, Ane Marie – Herringe, 4.7.1806, II 256, 263, ~ husmand Hans Pedersen
Christensdatter, Anne – Volstrup, 16.4.1768, I 769, ~ Hans Pedersen
Christensdatter, Anne Kirstine – Nybølle, 27.10.1777, I 1036, ~1 Hans Hansen I 707, ~2 Peder Hansen I 777, ~3 Anders Rasmussen
Christensdatter, Birte – Bolteskov, 4.5.1745, I 485, ~ Christen Knudsen
Christensdatter, Else – Glamsbjerg, 12.11.1750, I 535, ~ Mads Pedersen
Christensdatter, Karen – Espe, 15.7.1800, II 200, ~ gaardmand Niels Nielsen
Christensdatter, Karen – Palleshave, 22.6.1773, I 928, ~ gaardmand Niels Laursen
Christensdatter, Maren – Heden, 22.6.1797, II 176, ~ gaardmand Knud Hansen
Christensdatter, Mette – Egebjerg, 9.6.1729, I 65, ~ Laurs Andersen
Christensen, Anders – Bolteskov, 2.5.1741, I 365, ~ Dorthe Hansdatter
Christensen, Anders – Nybølle, gaardmand, 4.7.1783, I 1140, ~ Mette Rasmusdatter
Christensen, Rasmus – Herringe, 8.12.1751, I 559, enke Maren Lauritzdatter i Mosegaard, 30.4.1769, I 771
Christensen, Søren – Nybølle, 25.4.1744, I 458, (søn af Gjertrud Andersdatter)
Christiansen, Mads – Kværndrup, 7.7.1741, I 379, -L, ~ Birte Madsdatter
Christiansen, Niels – Rudme, 5.3.1743, I 410, ~ Gjertrud Rasmusdatter
Christophersdatter, Karen – Heden, 8.3.1749, I 520, ~ husmand Rasmus Rasmussen, (~2 Johanne Nielsdatter 2.1.1768, I 753
Christophersen, Peder – Espe, 28.2.1722, I 33, ~ Johanne Rasmusdatter 16.5.1742, I 408, (~2 Lars Bertelsen)
Clausdatter, Maren – Herringe, 17.12.1751, I 569, ~ smed Laurits Pedersen
Clausen, Hans – væver, Volstrup, 3.9.1813, II 302, ~ Kirsten Knudsdatter
Clausen, Rasmus – Espe, 16.1.1774, I 950, ~ Maren Hansdatter 5.4.1781, I 1103 (~1 Anders Rasmussen, ~3 Lars Nielsen)
Danielsen, Johan – husmand, Skovsgaardshus, 23.4.1782, I 1126, ~ Dorothea Hansdatter
Davidsen, Frederik – husmand, Espe, 4.4.1789, I 1298, ~ Anna Jørgensdatter
Ditlevsdatter, Johanne – Brangstrup, og ægtefælle Lars Pedersen 30.7.1759, I 656
Eriksen, Jens – Nybølle, 25.4.1744, I 455, ~ Maren Jørgensdatter
Faxøe, Sophia – jomfru, Sallingelunde Mølle, 5.5.1754, I 614
Felsborg, Jens – enkemand og gartner, Fjellebro, 24.10.1804, II 234
Frandsdatter, Abel – Volstrup, 28.12.1759, I 660, ~1 Hans Jørgensen, ~2 Peder Hansen
Frandsdatter, Apelone – Skovgaardshus, 10.12.1751, I 567, ~ Jørgen Knudsen
Frandsen, Niels – Herringe, 21.7.1738, I 248, ~ Gjertrud Pedersdatter
Frandsen, Peder – Volstrup, 3.5.1755, I 624
Frederichsdatter, Riborg – Volstrup, 31.1.1803, II 223, ~1 Anders …, ~2 gaardmand Jens Knudsen
Giøg, Rasmus Jensen – Espe, 15.3.1754, I 613, ~2 Anne Hansdatter
Gundersdatter, Marie Magdalene – ugift pige, Espe, 12.5.1816, II 309
Hansdatter, Anne – Bolteskov, 17.9.1742, I 399, ~ Niels Jørgensen
Hansdatter, Anne – Espe, 31.12.1792, II 50, ~1 Peder Nielsen I 1047, ~2 gaardmand Jens Larsen
Hansdatter, Anne – Espe, 4.1.1768, I 756, ~ Peder Nielsen
Hansdatter, Anne – Espe, 4.9.1801, II 207, ~ husmand Hans Hansen
Hansdatter, Anne – Espe, 5.4.1747, I 501, ~1 Niels Andersen skifte 20.12.1715, ~2 Peder Jacobsen
Hansdatter, Anne – indsidderske, Nybølle, 20.7.1784, I 1166
Hansdatter, Anne – Krarup, 8.4.1756, I 633
Hansdatter, Anne – Lydinge, 23.1.1773, I 906, ~ gaardmand Jens Mortensen
Hansdatter, Anne – Skyttehuset, 8.7.1770, I 793, ~ Hans Rasmussen Skytte
Hansdatter, Anne – Snarup, 16.3.1740, I 311, ~1 Rasmus …, ~2 Hans Madsen
Hansdatter, Anne Cathrine – Pensylvanien, 23.5.1776, I 1009, ~ husmand Christian Hansen
Hansdatter, Anne Catrine – Espe, 6.10.1788, I 1262, ~1 Rasmus …, ~2 Jens Hansen I 676, ~3 gaardmand Jacob Poulsen
Hansdatter, Anne Kirstine – Espe, 27.7.1787, I 1197, ~ gaardmand Jens Rasmussen
Hansdatter, Anne Margrete – pige, Volstrup, 6.3.1761, I 694
Hansdatter, Berte – Rynkeby, 16.10.1759, I 657, ~ Anders Petersen
Hansdatter, Birthe – Lydinge Mølle, 23.3.1786, I 1172, (datter af møller Hans Andersen I 1068)
Hansdatter, Bodil – Brangstrup, 4.12.1773, I 498, ~ husmand Jens Andersen
Hansdatter, Charlotte – Nybølle, 30.3.1789, I 1297, ~1 Rasmus …, ~2 husmand Mads Hansen
Hansdatter, Dorothea – Skovgaardshus, 13.1.1783, II 1136, ~ husmand Niels Larsen
Hansdatter, Johanne – Nybølle, 15.1.1776, I 106, ~ gaardmand Jesper Hansen
Hansdatter, Karen – Herringe, 25.8.1794, II 136, ~ gaardmand Morten Hansen
Hansdatter, Karen – Herringe, 31.3.1755, I 623, ~1 Rasmus Nielsen, ~2 Olluf Pedersen
Hansdatter, Karen – Lydinggaarde, 7.3.1748, I 512, ~ smed Christian Conradsen
Hansdatter, Karen – Rudme, 14.3.1771, I 810, ~1 Peder Pedersen I 799, trolovet med Christen Knudsen
Hansdatter, Karen – Stavrelund, 12.2.1752, I 571, ~ Povel Jacobsen
Hansdatter, Karen – Vantinge, 8.3.1749, I 519, ~1 Simon …, ~2 Jens …
Hansdatter, Kirsten – enke, Volstrup, 29.12.1799, II 191, efter glarmester …
Hansdatter, Kirsten – Espe, 16.12.1784, I 1161, ~1 Jens Olsen, ~2 gaardmand Hans Larsen
Hansdatter, Kirsten – Herringe, 2.5.1731, I 93, ~ Jørgen Olufsen
Hansdatter, Kirsten – Krarup, 16.10.1771, I 872, 900, ~1 Hans Jensen I 781, ~2 gaardmand unge Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Maren – Espe, 24.6.1740, I 317, ~ Rasmus Jacobsen
Hansdatter, Maren – Espe, 5.4.1781, I 1103, ~1 Anders Rasmussen, ~2 Rasmus Clausen I 950, ~3 gaardmand unge Lars Nielsen
Hansdatter, Maren – Herringe, 13.5.1770, I 790, ~ Christen Rasmussen
Hansdatter, Maren – Herringe, 30.10.1793, II 110
Hansdatter, Maren – Rudme, 14.3.1771, I 810, ~ Peder Pedersen I 799, trolovet med Christen Knudsen
Hansdatter, Margrete – Espe, 17.10.1765, I 739, ~ Hans Hansen Rygind
Hansdatter, Margrethe – Findinge, 16.6.1721, I 17, ~ Hans Davidsen
Hansdatter, Marie – Espe, 4.6.1814, II 305, ~1 Jørgen …, ~2 Niels Henriksen
Hansdatter, Marie – Herringe, 20.6.1763, I 715, ~ Hans Nielsen
Hansdatter, Valborg – Ringe, 6.3.1745, I 480, ~ Carl Carlsen
Hansen, Anders – Lydinge, 6.10.1788, I 1290, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Hansen, Hans – Agerup, 15.4.1724, I 53, ~ Mette Hansdatter
Hansen, Hans – glarmester, Volstrup, 9.7.1788, I 1212, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Hans – Nybølle By, 19.2.1739, I 266, 295, ~ Gjertrud Andersdatter
Hansen, Hans – Nybølle, 3.3.1744, I 432, ~ Karen Madsdatter
Hansen, Hans – Nybølle, 6.4.1763, I 707, h.e. Anna Kirstine Christensdatter 27.10.1777, I 1036 (~2 Peder Hansen, ~3 Anders Rasmussen)
Hansen, Hans – Rudme, 18.9.1722, I 27, ~ Dorthe Hansdatter
Hansen, Hans – Rudme, ungkarl, 31.8.1806, II 261
Hansen, Hans – ugift karl, Stavrelund, 3.12.1755, I 629
Hansen, Hans – ungkarl, Findinge, 10.12.1762, I 706
Hansen, Henning – skomager, Ollerup By, 18.2.1734, I 177, ~ Maria Lorensdatter
Hansen, Jacob – Agerup, 11.10.1729, I 68, ~ Karen Christensdatter
Hansen, Jens – Espe, 20.3.1760, I 676, ~ Anna Catarina Hansdatter
Hansen, Jørgen – gaardmand, Herringe, 5.7.1799, II 189, ~ Anna Madsdatter
Hansen, Jørgen – gaardmand, Lydinge, 19.9.1788, I 1244, ~ Bodil Hansdatter
Hansen, Jørgen – ungkarl, Herringe, 19.12.1781, I 1123
Hansen, Lars – Espe, 2.4.1767, I 750, ~1 Elisabeth Hendrichsdatter 16.8.1751, I 537, ~2 Anne Jørgensdatter
Hansen, Laus – Rudme By, 3.8.1737, I 234, ~ Dorte Hansdatter
Hansen, Mads – gaardmand, Espe, 16.2.1781, I 1097, ~1 Kirsten Pedersdatter 30.7.1763, I 717, (~1 Hans Madsen, ~2 Anders Larsen), ~2 Gjertrud Jørgensdatter
Hansen, Niels – husmand, Herringe, 25.11.1737, I 239, ~ Maren Nielsdatter
Hansen, Niels – Lydinggaard, 10.10.1752, I 581, ~1 Margrethe Jensdatter 4.12.1751, I 553, ~2 Johanne Andersdatter
Hansen, Niels – Ringe, 15.5.1770, I 791, ~ …
Hansen, Offer – Espe, 29.4.1750, I 528, ~ Mette Ejlersdatter
Hansen, Peder – enkemand og husmand, Espe, 18.5.1787, I 1191, efter Anne Rasmusdatter død 1784
Hansen, Peder – gaardmand, Volstrup, 17.9.1788, I 1281, ~1 Abel Frandsdatter 28.12.1759, I 660, ~2 Anna Pedersdatter 13.11.1780, I 1096, ~3 Anna Elisabeth Hansdatter
Hansen, Peder – husmand, Espe, 31.3.1798, II 180, ~ Maren Andersdatter
Hansen, Peder – møller, Sallingelunde Mølle, 30D 6.10.1758, I 643, ~ Sophia Amalia Larsdatter, (~1 Christen Nielsen 27.7.1740, I 326, ~3 kromand Lorentz Rudolph i Brobyværk død 1790, Broby-Ølstedgaard skifte I 77)
Hansen, Peder – Nybølle, 19.6.1769, I 777, ~ Anne Kirstine Christensdatter 27.10.1777, I 1036, (~1 Hans Hansen, ~3 Anders Rasmussen)
Hansen, Peder – Nybølle, 3.7.1753, I 608, ~ Gjertrud Andersdatter
Hansen, Peder – Rynkeby, 10.4.1741, I 359, ~ Ellen Jørgensdatter
Hansen, Peder – tjener, Fjellebro, 2.6.1817, II 317
Hansen, Rasmus – bødker, Espe, 14.2.1774, I 967, ~1 Dorthe Jørgensdatter 9.10.1764, I 724, ~2 Anna Pedersdatter
Hansen, Rasmus – Rudme, 23.2.1747, I 492, h.e. Dorthe Nielsdatter
Hansen, Thomas – murermester, Espe, 4.10.1752, I 577, ~ Maren Henriksdatter
Hendriksen, Christoffer – Trunderup, 11.5.1721, I 12, ~ Maren Ollufsdatter
Hendriksen, Zacharias – Herringe, 10.12.1812, II 283, 300, ~1 Birthe Kirstine Rasmusdatter 5.3.1808, II 266, (~1 Poul …), ~2 Johanne Christensdatter
Henningsdatter, Karen – Espe, 9.3.1743, I 416, ~ skrædder Peder Jacobsen
Henningsdatter, Mette – Gestelev, 11.5.1724, I 55, ~ Anders Jacobsen
Henrichsdatter, Elisabeth – Espe, 16.8.1751, I 537, ~ tømrer Lauritz Hansen
Henrichsdatter, Karen – Espe, 16.5.1787, I 1189, ~ husmand Mads Pedersen
Henrichsdatter, Maren – Espe, 21.6.1776, I 1011, ~1 Rasmus Jørgensen I 736, ~2 Lars Nielsen
Henrichsdatter, Margrethe – Nybølle, 4.11.1788, I 1276, ~1 Ole Samuelsen, ~2 husmand Rasmus Hansen
Henrichsdatter, Maria – enke, Espe, 11.11.1747, I 506, efter Marcus Jørgensen I 435
Henrichsdatter, Mette – Findinge, 9.12.1784, I 1158, ~ boelsmand Niels Jensen
Hermandsdatter, Anne Catrine – Vantinge, 26.3.1765, I 735, ~1 Hans Andersen 20.1.1753 I 590, ~2 snedker Niels Jensen 23.7.1759, I 657, ~3 Christen Rasmussen
Hvied, Anna Olufsdatter – enke, Skyttehuset, 12.3.1796, II 159, 169, efter Hans Rasmussen
Haagensen, Henrich – væver, Espe, 25.10.1776, I 1049, ~1 Kiersten Andersdatter 3.2.1762, I 698, ~2 Catarine Jørgensdatter
Ipsen, Jep – Palleshave, 4.5.1771, I 826, ~ Maren Madsdatter
Ipsen, Niels – Glamsbjerg, 27.4.1771, I 812, ~ Kirsten Laursdatter, (gaardafstaaelse til sønnen Jeppe Nielsen, se Skovgaarde skiftepr. 1.11.1773, 231b)
Ipsen, Peder – Herringe, 30.12.1758, I 651, ~ Karen Povelsdatter
Isachsen, Dines – gaardmand, Lydinge, 29.6.1780, I 1093, ~ Anna Catrine Jørgensdatter 16.9.1788, I 1237, (~2 Peder Andersen)
Ivers, Johanne – Volstrup, 9.3.1743, I 419
Iversen, Jørgen – husmand, Nybølle, 17.4.1735, I 190, ~1 …, ~2 Karen Rasmusdatter
Jacobsdatter, Karen – Agerup, 16.10.1756, I 635, ~ Anders Jacobsen
Jacobsdatter, Karen – Herringe, 5.2.1816, II 313, ~ Rasmus Hansen
Jacobsen, Anders – Agerup, 26.3.1760, I 679, ~1 Karen Jacobsdatter 16.10.1756, I 635, ~2 Sara Eriksdatter
Jacobsen, Christen – Espe, 30D 28.3.1760, I 680, ~ …
Jacobsen, Hans – sergeant, Espe, 28.3.1749, I 520, ~1 …, ~2 Marie Catrine Lauritzdatter
Jacobsen, Jacob – ungkarl, Nybølle, 14.7.1769, I 773
Jacobsen, Povel – Stavrelund, 15.12.1760, I 670, ~1 Karen Hansdatter 12.2.1752, I 571, ~2 Karen Larsdatter 29.5.1780, I 1091, (~2 Rasmus Rasmussen)
Jacobsen, Rasmus – Espe, 20.9.1760, I 691, ~1 Maren Pedersdatter 9.11.1739, I 292, ~2 Maren Hansdatter 24.6.1740, I 317, ~3 Anne Pedersdatter
Jacobsen, Rasmus – Lydinggaard, 10.11.1751, I 547, ~ Karen Sørensdatter
Jensdatter, Anne – Espe, 30.6.1737, I 229, ~ smed Jacob Nielsen, (~2 Zara Nielsdatter 7.12.1740, I 357)
Jensdatter, Barbara – Nybølle, 14.5.1790, II 7, ~ gaardmand Rasmus Stephansen
Jensdatter, Birthe Sophie – Boltinge, 18.3.1799, II 184, 187, ~ gaardmand Hans Hansen
Jensdatter, Christiane – Palleshave, 16.11.1784, I 1156, ~ gaardmand Niels Larsen
Jensdatter, Christiane – Pensylvanien, 28.6.1800, II 199, ~ husmand Jens Rasmussen
Jensdatter, Johanne – Espe, 6.3.1760, I 671, ~1 Knud Jespersen I 347, ~2 Jens Andersen
Jensdatter, Johanne – Herringe, 2.6.1794, II 131, ~ gaardmand Mads Ibsen
Jensdatter, Karen – Herringe, 30.6.1746, I 489, ~ sadelmager Poul Jørgensen
Jensdatter, Maren – Herringe, 1.7.1782, I 1132, ~ husmand og snedker Knud Jensen
Jensdatter, Maren – Rudme, 5.5.1756, I 634, ~ Peder Pedersen
Jensdatter, Margrethe – Lydinggaarde, 4.12.1751, I 553, ~1 Jørgen Nielsen, ~2 Niels Hansen
Jensen, Anders – Espe, 28.10.1756, I 636, ~ Maren Blichs
Jensen, Diderich – gaardmand, Rynkeby, 2.3.1787, I 1182, ~ Anna Kierstine Jørgensdatter
Jensen, Hans – gaardmand, Lydinge, 2.3.1804, II 224, ~1 Anne Margrete Rasmusdatter 4.1.1793, II 54, ~2 Anne Marie Pedersdatter
Jensen, Hans – husmand, Nybølle, 17.5.1735, I 192, ~2 Johanne Hansdatter
Jensen, Hans – Krarup, 1.5.1769, I 781, ~ Kirsten Hansdatter 16.10.1771, I 872, 900
Jensen, Hans – Nybølle, 3.5.1770, I 789, ~ Anne Hansdatter
Jensen, Jens – husmand, Espe, 22.1.1779, I 1058, ~ Karen Henriksdatter
Jensen, Lars – Glamsbjerg, 6.4.1772, I 892, ~1 …, ~2 Anna Maria Christiansdatter
Jensen, Morten – gaardmand, Espe, 17.7.1802, II 214, ~ Dorte Sophie Rasmusdatter
Jensen, Niels – boelsmand, Findinge, 4.10.1793, II 102, 116, ~ Mette Henriksdatter 9.12.1784, I 1158, ~2 Karen Pedersdatter
Jensen, Niels – Skovsbo By, Egense Sogn, 15.3.1735, I 187, ~ Kirsten Jepsdatter
Jensen, Niels – snedker, Vantinge, 23.7.1759, I 657, ~ Anna Cathrine Hermandsdatter jfr. I 590, 26.3.1765, I 735
Jensen, Olluf – Espe, og hustru Karen Rasmusdatter 21.3.1743, I 421
Jensen, Peder – husmand, Pensylvanienhuset, 16.3.1797, II 171, ~ Christiane Rasmusdatter
Jensen, Rasmus – Espe, (Giøg), 15.3.1754, I 613, ~ Anne Hansdatter
Jensen, Rasmus – Espe, 4.3.1744, I 440, ~ Kirsten Mikkelsdatter 14.9.1739, I 287
Jespersen, Knud – Espe, 24.8.1740, I 347, ~ Johanne Jensdatter 6.3.1760, I 671
Jespersen, Knud – Lydinggaarde, 14.12.1741, I 385, ~ Anne Hansdatter skifte 1761 Brahetrolleborg, (~2 Peder Rasmussen)
Jespersen, Laurs – Espe, 5.5.1729, I 66, ~ Bodil Madsdatter 24.5.1753, I 605
Johansdatter, Anna – Herringe, 27.3.1795, II 152, ~1 Christen Rasmussen, ~2 Jens Madsen
Johansen, Anders – gaardmand, Volstrup, 10.11.1783, I 1144, ~ Riborg Frederiksdatter
Jonesdatter, Malene – Espe, 29.1.1771, I 804, ~ Rasmus Pedersen
Jørgensdatter (se Pedersdatter), Maren – Findinge, 10.12.1757, I 631, ~1 Jørgen Madsen død 1718, ~2 Rasmus Nielsen
Jørgensdatter, Anna Cathrine – Lydinge, 16.9.1788, I 1237, ~1 Dines Isaksen I 1093, ~2 Peder Andersen
Jørgensdatter, Anna Elisabeth – Herringe, 2.4.1776, I 1008, ~ murermester og husmand Lars Andersen
Jørgensdatter, Anna Maria – Nybølle, 12.11.1782, I 1134, ~ gaardmand Morten Knudsen
Jørgensdatter, Anne – enke, Espe, 13.3.1744, I 444, efter Rasmus …
Jørgensdatter, Berte – Lydinge, 30.3.1761, I 697, ~2 Niels Rasmussen
Jørgensdatter, Catrine – Nybølle, 13.10.1746, I 491, ~ Rasmus Hansen Bech
Jørgensdatter, Christiane – enke, Herringe, 24.4.1782, I 1127, efter Niels Pedersen Post I 1113
Jørgensdatter, Dorte – Espe, 9.10.1764, I 724, ~ bødker Rasmus Hansen
Jørgensdatter, Ellen – Nybølle, 6.12.1770, I 797, ~1 Eyler …, ~2 Anders Madsen
Jørgensdatter, Karen – Nybølle, 18.6.1791, II 25, ~ husmand Thomas Rasmussen
Jørgensdatter, Karen – Snarup, 8.5.1731, I 94, ~ Svend Philipsen
Jørgensdatter, Karen – Aarslev Højrup, 20.6.1799, II 186, ~ gaardmand Jørgen Larsen, Volstrup
Jørgensdatter, Maren – Espe, 13.8.1765, I 736, ~ hattemager Jørgen Jensen
Jørgensdatter, Maren – Espe, 29.3.1760, I 681, ~ Mads Andersen
Jørgensdatter, Maren – Sandager, 14.1.1733, I 135, ~ Mads Lauridsen
Jørgensdatter, Maren – Volstrup, og ægtefælle Frands Laursen 12.7.1773, I 932, 957
Jørgensdatter, Mette – enke, Boltinge, 24.6.1776, I 1013, efter Jens …
Jørgensdatter, Mette – Volstrup, 10.2.1764, I 720, ~ Lars Jørgensen
Jørgensen, Hans – Bolteskov, 26.2.1733, I 156, ~ Dorthe Hansdatter
Jørgensen, Hans – gaardmand, Espe, 1.12.1775, I 998, ~ Johanne Pedersdatter
Jørgensen, Hans – ungkarl, Nybølle, 15.7.1782, I 1133
Jørgensen, Hans – Volstrup, 21.7.1753, I 609, enke Abel Frandsdatter 28.12.1759, I 660
Jørgensen, Jørgen – ungkarl og rytter, Herringe, 26.11.1781, I 1122
Jørgensen, Lars – gaardmand, Volstrup, 21.12.1776, I 1023, ~1 Mette Jørgensdatter 10.2.1764, I 720, enke Karen Petersdatter, skifte 31.7.1801, II 207, gaardafstaaelse i Volstrup, 27.5.1777, I 1090
Jørgensen, Laurs – snedker, Herringe, 28.3.1747, I 499, ~ Maren Christophersen
Jørgensen, Marcus – væver, Espe, 4.3.1744, I 435, h.e. Maria Hendrichsdatter 11.11.1747, I 506
Jørgensen, Niels – Bolteskov, 4.2.1765, I 728, ~1 Anne Hansdatter 17.9.1742, I 399, ~2 Anne Jørgensdatter
Jørgensen, Niels – gaardmand, Rudme, 16.5.1793, II 66, ~ Kirsten Hansdatter
Jørgensen, Niels – husmand, Espe, 26.12.1793, II 119, ~ Dorthea Bertelsdatter
Jørgensen, Povl – husmand, Herringe, 28.3.1774, I 973, ~ Birte Rasmusdatter
Jørgensen, Rasmus – Espe, 18.11.1765, I 736, ~1 Bodil Madsdatter 24.5.1753, I 605, ~2 Maren Henriksdatter 21.6.1776, I 1011, (~2 Lars Nielsen)
Jørgensen, Rasmus – husmand, Espe, 22.4.1812, II 279, ~ Maren Andersdatter 9.4.1812, II 275, (~1 Peder …, ~2 Jens …)
Jørgensen, Thomas – husmand, Espe, 23.8.1788, I 1251, ~ Else Pedersdatter
Kiempe, Henrich – Lydinge Mølle, 2.10.1790, II 15, ~ Maren Hansdatter
Knudsdatter, Karen – Espe, 8.3.1729, I 64, ~ bødker Hans Rasmussen, (~2 Kirsten Rasmusdatter 13.9.1757, I 641)
Knudsdatter, Karen – Kirkeby, 28.3.1730, I 72, ~ Peder Rasmussen
Knudsdatter, Kirsten – Nybølle, 2.4.1740, I 313, ~ Anders Sørensen
Knudsdatter, Mette – Herringe, 21.9.1742, I 401, ~ murermester Lars Andersen
Knudsen, Hans – Akkerup, 22.8.1740, I 343, enke Maren Povelsdatter 14.3.1747, I 495
Knudsen, Jens – Espe, 8.1.1760, I 662, ~ Anna Hansdatter
Knudsen, Jens – indsidder, Volstrup, 16.8.1804, II 233, ~ Riborg Frederichsdatter 31.1.1803, II 223
Knudsen, Peder – Skovsgaardshus, 12.7.1748, I 514, ~ Maren Rasmusdatter
Knudsen, Povel – Espe, 27.4.1722, I 37, enke Karen Pedersdatter 18.6.1739, I 277
Knudsen, Rasmus – Nybølle, 13.10.1744, I 475, ~ Maren Andersdatter 13.5.1745, I 481 (~2 Jens Jørgensen)
Koeborg, Hans Hansen – gaardmand, Herringe, 11.2.1795, II 147, ~1 Mette Lauritzdatter 22.7.1770, I 794, ~2 Dorothea Hansdatter
Larsdatter, Anna Margrethe – Volstrup, 9.7.1788, I 1211, ~ gaardmand Jørgen Larsen
Larsdatter, Anne – Kirkeby, 19.2.1770, I 786, ~ Hans Rasmussen
Larsdatter, Charlotte Amalia – Palleshave, 19.6.1786, I 1176, ~ gaardmand Anders Hansen
Larsdatter, Ingeborg – Vantinge, 10.1.1760, I 665, ~ Søren Andersen
Larsdatter, Karen – Stavrelund, 29.5.1780, I 1091, ~1 Poul Jacobsen, ~2 Rasmus Rasmussen
Larsdatter, Maren – Espe, 5.2.1795, II 143, ~ gaardmand Cornelius Jørgensen
Larsdatter, Maria – Pensylvanien, 21.6.1774, I 986, ~ Jens Johansen
Larsdatter, Sophia – Nybølle, 28.3.1775, I 992, ~ husmand Lars Knudsen
Larsen, Anders – Espe, 28.5.1760, I 685, ~ Kirsten Pedersdatter 30.7.1763, I 717
Larsen, Mads – husmand, Nybølle, 31.7.1775, I 994, ~ Maren Knudsdatter
Larsen, Mads – Rudme, 2.8.1755, I 627, ~2 Maren Knudsdatter
Larsen, Mads – ungkarl, Espe, 29.12.1792, II 49
Larsen, Niels – gaardmand, Palleshave, 27.10.1788, I 1273, ~1 Karen Christensdatter 22.6.1773, I 928, ~2 Christiane Jensdatter 16.11.1784, I 1156, ~3 Anna Jørgensdatter
Larsen, Peder – smed og husmand, Espe, 3.9.1772, I 902, ~ Anna Maria Hansdatter
Larsen, Rasmus – Bolteskov, 14.8.1768, I 769
Larsen, Rasmus – Heden, 21.4.1763, I 709, ~ Karen Michelsdatter
Larsen, Rasmus – husmand, Volstrup, 6.8.1773, I 942, ~ Ellen Nielsdatter
Lauritzdatter, Maren – Herringe, 19.4.1757, I 637, ~1 Rasmus …, ~2 smed Jørgen Jacobsen
Lauritzdatter, Maren – Herringe, Mosegaard, 30.4.1769, I 771, ~1 Rasmus Christensen I 559, ~2 Christen Rasmussen
Laursen, Frands – husmand, Volstrup, og hustru Maren Jørgensdatter 12.7.1773, I 932, 957
Lilleman, Peder Rasmussen – Nybølle, 27.1.1750, I 525, ~ Anna Rasmusdatter
Madsdatter, Anna Elisabeth – Volstrup, og ægtefælle bødker Erik Pedersen 9.7.1788, I 1222
Madsdatter, Birthe – Nybølle, 18.2.1794, II 122, ~1 Rasmus Jensen, ~2 husmand Hans Jørgensen
Madsdatter, Birthe – Palleshave, 8.4.1743, I 430, ~1 Niels …, ~2 Christen Rasmussen
Madsdatter, Bodil – Espe, 24.5.1753, I 605, ~1 Laurs Jespersen, ~2 Niels Rasmussen, ~3 Rasmus Jørgensen
Madsdatter, Bodil – Espe, 5.7.1774, I 988, ~ husmand Rasmus Nielsen
Madsdatter, Johanne – Agerup, 14.9.1739, I 287, ~ Rasmus Jensen
Madsdatter, Margrethe – enke, Volstrup, 10.8.1745, I 487, efter Peder Nielsen i Sallinge
Madsen, Anders – Herringe, indsidder, 12.10.1754, I 620
Madsen, Anders – ugift karl, Espe, 3.5.1760, I 682
Madsen, Christen – Espe, 19.10.1762, I 705, ~ Maren Larsdatter
Madsen, Hans – avlskarl, Espe, 20.4.1793, II 59, 65, 88
Madsen, Hans – Herringe, 9.5.1806, II 255, ~ Johanne Rasmusdatter
Madsen, Jens – gaardmand, Herringe, 16.4.1803, II 223, ~ Anna Johansdatter 27.3.1795, II 152, (~1 Christen Rasmussen)
Madsen, Jørgen – Findinge, 10.12.1757, I 631, ~ Maren Pedersdatter, (~2 Rasmus Nielsen)
Madsen, Knud – avlskarl, Rudme, 8.5.1793, II 61, 85
Madsen, Laurs – Espe, 21.6.1773, I 922, ~ Johanne Andersdatter
Madsen, Peder – indsidder, Volstrup, 28.7.1769, I 775
Madsen, Poul – gaardmand, Espe, 22.4.1779, I 1062, ~ Dorthe Offersdatter 4.1.1768, I 752, ~2 Dorthe Sophia Rasmusdatter
Madsen, Rasmus – Espe, 16.4.1768, I 768
Marcusen, Hans – Glamsbjerg, 5.7.1771, I 838, ~ Kirsten Rasmusdatter
Meyer, Simon – skrædder, Herringe, 11.8.1760, I 687, ~ Mette Maria Rasmusdatter
Nielsdatter, Anne – Trunderup, 30.5.1762, I 704, ~ Hans Rasmussen
Nielsdatter, Berte Catharine – Nybølle, 13.9.1776, I 1021, ~ husmand Henrik Nielsen
Nielsdatter, Birthe – Herringe, 30.8.1788, I 1232, ~ Niels Pedersen Svarer
Nielsdatter, Dorthe – Rudme, 17.4.1767, I 751, ~1 Rasmus Hansen I 492, ~2 Marcus Erichsen
Nielsdatter, Ellen – Trunderup, 4.9.1766, I 747, -L, ~ skrædder Mads Jensen
Nielsdatter, Johanne – Heden, 2.1.1768, I 753, ~ Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Karen – Skiælshus, 3.10.1768, I 770, ~ Mads Larsen
Nielsdatter, Karen – Skovsbo, 19.2.1740, I 302, ~ Peder Ibsen
Nielsdatter, Maren – Flintagerhus, 5.2.1772, I 888, ~ Mads Larsen, (~2 Karen Rasmusdatter 19.3.1779, I 1060)
Nielsdatter, Zara – Espe, 7.12.1740, I 357, ~ smed Jacob Nielsen
Nielsen, Anders – enkemand og felbereder, Espe, 30D 22.4.1794, II 124, 141, efter …
Nielsen, Anders – husmand, Pensylvanien, 28.5.1781, I 1109, ~ Severine Jensdatter
Nielsen, Christen – Bolteskov, 9.7.1740, I 321, 340, ~1 Anne Pedersdatter 18.12.1732, I 121, ~2 Kirsten Andersdatter 1.2.1768, I 761
Nielsen, Christen – Sallingelunde Mølle, 27.7.1740, I 326, ~ Sophia Amalia Larsdatter, (~2 Peder Hansen 6.10.1758, I 643, ~3 kromand Lorentz Rudolph i Brobyværk, død der 1790 (Ølstedgaard-Brobygaard skp. I 77)
Nielsen, Hans – Herringe, 2.10.1747, I 504, ~1 Kirsten Sørensdatter 14.12.1732, I 129, ~2 Maren Pedersdatter
Nielsen, Hans – ungkarl og tjenestekarl, Rudme, 16.6.1786, I 1199
Nielsen, Jens – Espe, 25.11.1747, I 509, ~ Maren Hendrichsdatter
Nielsen, Jens – gaardmand, Lydinge, 16.1.1782, I 1124, ~ Kirsten Jensdatter (~1 Niels Rasmussen I 806)
Nielsen, Jens – gaardmand, Rudme, afstaaelse 19.3.1778, I 1087
Nielsen, Jeppe – Lydinggaarde, 18.12.1721, I 21, ~ Karen Hansdatter
Nielsen, Johan – Nybølle, 9.6.1753, I 606, ~ Karen Rasmusdatter 11.8.1766, II 230 (Arreskov Gelskov skiftep.)
Nielsen, Jørgen – Lydinggaarde, 24.6.1740, I 315, ~ Margrethe Jensdatter 4.12.1751, I 553
Nielsen, Jørgen – tjenestekarl, Nybølle, 10.3.1792, II 36, 47, ~ Maria Jørgensdatter
Nielsen, Lars – gaardmand, Espe, 27.2.1800, II 192, 203, 211, ~1 Maren Henriksdatter 21.6.1776, I 1011, (~1 Rasmus Jørgensen), ~2 Karen Povelsdatter
Nielsen, Lars – Palleshave, 28.3.1797, II 173
Nielsen, Laurits – Vantinge, 28.3.1756, I 632, ~ Karen Hansdatter
Nielsen, Lauritz – Espe, 13.9.1757, I 640, ~ Maren Lauritzdatter
Nielsen, Niels – Heden, 5.11.1753, I 610, ~ Anne Pedersdatter
Nielsen, Niels – husmand, Palleshave, 28.9.1786, I 1177, ~ Maren Rasmusdatter, (~1 Carl Carlsen I 1170)
Nielsen, Peder – gaardmand, Espe, 13.2.1778, I 1047, ~1 Anne Hansdatter 4.1.1768, I 756, ~2 Anne Hansdatter
Nielsen, Peder – gaardmand, Volstrup, og hustru Kirsten Pedersdatter 14.8.1784, I 1147
Nielsen, Peder – ugift, Herringe, 26.4.1749, I 521
Nielsen, Rasmus – Bæbe, Krarup Sogn, 19.9.1757, I 642
Nielsen, Rasmus – Fjellebro, 1.9.1734, I 253, enke Karen Hansdatter, Herringe, 31.3.1755, I 623
Nielsen, Rasmus – Heden, 2.8.1730, I 88, ~ Anne Pedersdatter
Nielsen, Rasmus – Rynkeby, 27.8.1770, I 795, ~ Anna Kirstine Jørgensdatter
Offersdatter, Dorthe – Espe, 4.1.1768, I 752, ~ Pouel Madsen
Offersen, Jørgen Peder – Espe, 30D 1.9.1809, II 271, ~ Gjertrud Nielsdatter
Offersen, Niels – Rudme, 21.4.1763, I 710, ~ Maren Knudsdatter
Offersen, Peder – gaardmand, Espe, 3.8.1793, II 81, ~ Maren Jørgensdatter
Olsen, Jens – Espe, 14.4.1753, I 599, ~ Kirsten Hansdatter 16.12.1784, I 1161, (~2 gaardmand Hans Larsen)
Olsen, Rasmus – husmand, Volstrup, og hustru Maria Rasmusdatter 9.7.1788, I 1214
Pedersdatter, Anna – Sallingelunde Mølle, 30.4.1732, I 96, ~1 Niels …, ~2 Mads Jørgensen
Pedersdatter, Anna – Volstrup, 13.11.1780, I 1096, ~ gaardmand Peder Hansen
Pedersdatter, Anne – Bolteskov, 18.12.1732, I 121, ~ Christen Nielsen
Pedersdatter, Anne – Herringe, 26.1.1770, I 784, ~ Mads Larsen
Pedersdatter, Anne Marie – Palleshave, 15.6.1770, I 791, ~ Carl Carlsen
Pedersdatter, Karen – Espe, 18.6.1739, I 277, ~1 Povl Knudsen I 37, ~2 Mads Andersen
Pedersdatter, Karen – Espe, 6.3.1784, I 1145, ~ husmand Peder Hansen
Pedersdatter, Karen – Herringe, 27.11.1744, I 477, ~ Laurs Nielsen Kauborg
Pedersdatter, Kirsten – Espe, 30.7.1763, I 717, ~1 Hans Madsen død 1749, ~2 Anders Larsen, ~3 Mads Hansen
Pedersdatter, Kirsten – Volstrup, og ægtefælle gaardmand Peder Nielsen 14.8.1784, I 1147
Pedersdatter, Maren – Brangstrup, 17.8.1784, I 1155, ~ husmand Hans Nielsen
Pedersdatter, Maren – Espe, 12.12.1812, II 284, 296, -L, ~ Peder Hansen
Pedersdatter, Maren – Espe, 7.8.1793, II 90, ~ husmand Poul Rasmussen
Pedersdatter, Maren – Espe, 9.11.1739, I 292, ~ Rasmus Jacobsen
Pedersdatter, Maren – Findinge, 10.12.1757, I 631, ~1 Jørgen Madsen død 1718, ~2 Ras Nielsen
Pedersdatter, Maren – Nybølle, 20.1.1737, I 201, ~ Rasmus Pedersen
Pedersdatter, Mette – Volstrup, 20.4.1748, I 513, ~ Anders Jensen
Pedersdatter, Sidsel – Nybølle, 6.12.1765, I 738, ~ Olle Samuelsen
Pedersdatter, Sidsel – Rudme, 12.10.1740, I 353, ~ Johan Povelsen
Pedersen, Erik – bødker, Volstrup, og hustru Anna Elisabeth Madsdatter 9.7.1788, I 1222
Pedersen, Hans – Bolteskov, 26.3.1770, I 787, ~ Maren Rasmusdatter 25.4.1796, II 168, (~2 Anders Nielsen)
Pedersen, Hans – Gestelev, 18.10.1749, I 522, ~ Karen Hansdatter
Pedersen, Hans – gaardmand, Volstrup, 30D 4.7.1809, II 270, ~ Sidsel Christensdatter
Pedersen, Hans – Herringe, 26.12.1739, I 307, ~ Karen Rasmusdatter
Pedersen, Hendrik – Espe, 18.3.1760, I 675, ~ Maren Madsdatter
Pedersen, Hendrik – snedker og husmand, Herringe, 24.3.1774, I 977, ~1 …, ~2 Margrethe Nielsdatter
Pedersen, Lars – Brangstrup, og hustru Johanne Ditlevsdatter 30.7.1759, I 656
Pedersen, Mads – husmand, Espe, 29.7.1788, I 1305, ~ Karen Henriksdatter 16.5.1787, I 1189, (~1 husmand Jens Jensen i Espe, 22.1.1779, I 1058), ~2 Anna Margarethe Jensdatter
Pedersen, Morten – husmand, Espe, 16.5.1792, II 46, ~ Birte Rasmusdatter 16.9.1793, II 94 (~2 Hans Hansen)
Pedersen, Morten – Rudme, 12.10.1805, II 247, ~ Ane Madsdatter
Pedersen, Niels – gaardmand, Espe, afstaaelse 8.11.1774, I 1085, ~ …
Pedersen, Niels – Herringe, 1.8.1719, I 8, ~ … Poulsdatter
Pedersen, Niels – husmand, Espe, 3.9.1788, I 1234, ~ Dorthea Bertelsdatter
Pedersen, Niels – røgter (svensk), Fjellebro, 22.12.1806, II 264
Pedersen, Peder – Rudme, 18.12.1770, I 799, ~1 Maren Jensdatter 15.5.1756, I 634, ~2 Maren (Karen?) Hansdatter 14.3.1771, I 810
Pedersen, Rasmus – hyrde, Fjellebro, 12.5.1816, II 311, ~ indsidderske … ved Hørup Mølle, Stenstrup Sogn
Pedersen, Rasmus – Lydinggaarde, 7.7.1722, I 44, ~ Johanne Jensdatter
Pedersen, Rasmus – Trunderup, 12.4.1747, I 503, ~ …
Pedersen, Rasmus – ugift tjenestekarl, Espe, 13.9.1757, I 639
Pelle, Rasmus Hansen – Herringe, 4.7.1741, I 372, ~ Magdalene Hansdatter
Petersdatter, Karen – enke, Volstrup, 31.7.1801, II 207, efter Lars Jørgensen I 1023, gaardafstaaelse 27.5.1777, I 1090
Pettersen, Anders – Rynkeby, 31.12.1759, I 661, ~1 Berte Hansdatter 16.10.1759, I 657, ~2 Anna Christina Jørgensdatter
Post, Niels Pedersen – husmand, Herringe, 30.5.1781, I 1113, ~ Christine Jørgensdatter 24.4.1782, I 1127
Poulsdatter, Anna – Espe, 11.12.1784, I 1159, ~ Peder Knudsen død 1821, (~2 Karen Poulsdatter 29.5.1789, I 1304, ~3 Anne Catrine Hansdatter)
Poulsdatter, Anna Maria – Espe, 17.7.1811, II 274, ~ skomager Lars Jensen
Poulsdatter, Anne – Espe, 8.2.1765, I 728, ~ Lars Andersen
Poulsdatter, Karen – Espe, 29.5.1789, I 1304, ~ gaardmand Peder Knudsen
Poulsdatter, Maren – Agerup, Haarby Sogn, 14.3.1747, I 495, ~1 Hans Knudsen, ~2 Jørgen Jørgensen
Poulsen, Jørgen – Palleshave, 6.2.1739, I 263, ~ Kiersten Henrichsdatter
Poulsen, Knud – Espe, 24.6.1740, I 319, ~ Anne Pedersdatter
Poulsen, Rasmus – Bolteskov, 25.6.1764, I 722, ~ Maren Antonsdatter
Poulsen, Rasmus – Rudme, 15.9.1763, I 718, ~ Kirsten Rasmusdatter
Povelsdatter, Johanne – Nybølle, 30.8.1730, I 86, -L, ~ Mads Hansen
Rasmusdatter, Anna Margrete – Lydinge, 4.1.1793, II 54, ~ gaardmand Hans Jensen
Rasmusdatter, Birte – Espe, 15.7.1748, I 516, ~1 Rasmus Sørensen, ~2 husmand Rasmus Nielsen, (~2 Bodil Madsdatter 5.7.1774, I 988)
Rasmusdatter, Birte – Espe, 16.9.1793, II 94, ~1 Morten Pedersen, ~2 husmand Hans Hansen, (~2 Anne Hansdatter 4.9.1801, II 207
Rasmusdatter, Birte Kirstine – Herringe, 5.3.1808, II 266, ~ Poul …, ~2 Zaharias Henriksen
Rasmusdatter, Birthe Marie – Espe, 6.6.1795, II 155, ~ husmand Hans Andersen
Rasmusdatter, Christiane – Pensylvanien, 28.12.1812, II 287, ~1 Peder …, ~2 Søren Hansen
Rasmusdatter, Dorte – Herringe, 12.6.1747, I 504, ~ Jens Nielsen
Rasmusdatter, Dorthe – Nybølle, 25.4.1744, I 456, ~ snedker Laurs Hansen
Rasmusdatter, Else – Volstrup, 13.8.1812, II 282, ~1 Peder …, ~2 Hans Andersen
Rasmusdatter, Johanne – Espe, 16.5.1742, I 408, ~1 Peder Christophersen I 33, ~2 skomager Lars Bertelsen
Rasmusdatter, Karen – Espe, og ægtefælle Olluf Jensen 21.3.1743, I 421
Rasmusdatter, Karen – Flintagerhus, 19.3.1779, I 1060, ~ husmand Mads Larsen
Rasmusdatter, Karen – Herringe, 13.3.1780, I 1083, ~ husmand Niels Rasmussen
Rasmusdatter, Karen – Højes, Lunde By, 28.6.1737, I 212, ~ Rasmus Andersen
Rasmusdatter, Karen – Nybølle, 23.6.1800, II 198, ~1 Peder Christensen, ~2 gaardmand Jørgen Clausen
Rasmusdatter, Karen – Nybølle, 3.2.1786, I 1171, ~ husmand Thomas Rasmussen
Rasmusdatter, Kiersten – Espe, 13.9.1757, I 641, ~ Hans Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – Agerup, 27.2.1731, I 87, ~ Peder Andersen
Rasmusdatter, Maren – Bolteskov, 25.4.1796, II 168, ~1 Hans Pedersen, ~2 Anders Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Herringe, 30.9.1783, I 1142, ~ husmand Hans Rasmussen
Rasmusdatter, Maria – Volstrup, og ægtefælle husmand Rasmus Olsen 9.7.1788, I 1214
Rasmusdatter, Mette – Herringe, 14.2.1734, I 179, ~1 Steen Ibsen, ~2 Laurs Nielsen Kauborre, (~2 Karen Pedersdatter 27.11.1744, I 477)
Rasmussen, Anders – gaardmand, Espe, 6.5.1760, I 684, ~ Maren Hansdatter 5.4.1781, I 1103, (~2 Rasmus Clausen, ~3 Lars Nielsen)
Rasmussen, Anders – husmand og hjulmand, Espe, 25.9.1779, I 1077, ~ Maren Henriksdatter
Rasmussen, Anders – Nybølle, 20.5.1750, I 531, ~ Birte Hendriksdatter
Rasmussen, Anders – Nybølle, gaardmand, 14.1.1783, I 1138, ~1 Anna Kirstine Christensdatter I 1036, (~1 Hans Hansen, ~2 Peder Hansen), ~2 Maren Jørgensdatter
Rasmussen, Christen – Mosegaard, Herringe, 22.5.1772, I 896, ~1 Maren Lauritzdatter 30.4.1769, I 771, (~1 Rasmus Christensen), ~2 Maren Hansdatter 13.5.1770, I 790, ~3 Anna Johansdatter 27.3.1795, II 152, (~2 Jens Madsen)
Rasmussen, Eyler – hjulmand, Nybølle, 6.6.1759, I 653, ~ Ellen Jørgensdatter
Rasmussen, gl. Rasmus – Krarup, 30.9.1771, I 854, ~ Else Hansdatter
Rasmussen, Hans – Bolteskov, 5.3.1742, I 403, ~ Kirsten Andersdatter
Rasmussen, Hans – Nybølle, 20.2.1753, I 594, ~ Birte Hendriksdatter
Rasmussen, Hans – skomager, Aabrohuset, 16.4.1792, II 40, ~1 Maren Hansdatter, ~2 Bodil Catrine Høyer
Rasmussen, Hans – skytte, Skyttehuset, 11.1.1785, I 1163, ~1 Anna Hansdatter 8.7.1770, I 793, ~2 Anna Olufsdatter Hvied 12.3.1796, II 159, 169
Rasmussen, Isach – Ringe, 26.7.1760, I 686, ~ Gjertrud Andersdatter
Rasmussen, Jacob – gaardmand, Nybølle, 7.11.1793, II 111, -L, ~1 Karen Andersdatter 23.8.1768, I 770, -L, ~2 Maren Madsdatter
Rasmussen, Jens – gaardmand, Espe, 20.6.1793, II 71, ~1 Anne Kirstine Hansdatter 27.7.1787, I 1197, ~2 Dorothea Pedersdatter
Rasmussen, Jens – husmand, Espe, 24.4.1801, II 204, 213, ~ Karen Andersdatter
Rasmussen, Jens – ugift tjenestekarl, Nybølle, 5.12.1752, I 589
Rasmussen, Jens – ungkarl, Nybølle, 8.12.1777, I 1045
Rasmussen, Jørgen – husmand, Espe, 12.1.1793, II 57, ~ Anna Maria Hansdatter
Rasmussen, Jørgen – Sallingelunde, 18.12.1733, I 171, -L
Rasmussen, Jørgen – ugift, Herringe, 24.3.1747, I 497 (jf. s. 253)
Rasmussen, Knud – Herringe, smed, 13.5.1793, II 76, 100, ~ Anna Catrine Frideriksdatter
Rasmussen, Niels – Espe, 1.5.1736, I 194, ~ Bodil Madsdatter I 605, (~1 Lars Jespersen I 66, ~3 Rasmus Jørgensen)
Rasmussen, Niels – Espe, 27.7.1739, I 280, ~ Anna Lauritsdatter
Rasmussen, Niels – Heden, 1.3.1719, I 3, ~ Johanne Hendriksdatter
Rasmussen, Niels – Herringe, 29.12.1732, I 144, ~ Ane Rasmusdatter
Rasmussen, Niels – husmand, Herringe, 30.6.1790, II 13, ~1 Karen Rasmusdatter 13.3.1780, I 1083, ~2 Karen Jacobsdatter
Rasmussen, Niels – Lydinge, 12.2.1771, I 805, ~ Bertha Jørgensdatter I 697, ~2 Kirsten Jensdatter
Rasmussen, Niels – Sallingelunde Mølle, 31.7.1730, I 81, ~1 Maren Rasmusdatter, ~2 Anna Pedersdatter 8.4.1732, I 96
Rasmussen, Niels – tjenestekarl, Palleshave, 27.6.1791, II 28, 34
Rasmussen, Peder – Espe, 14.5.1723, I 45, ~ Maren Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – Herringe, 29.3.1762, I 703, ~ Inger Hansdatter
Rasmussen, Peder – husmand, Ageruphuset, Agerup, 9.10.1778, I 1056, ~1 Anne Margrethe Sørensdatter 21.10.1740, I 354, ~2 Maria Mortensdatter
Rasmussen, Peder – natmand, Nybølle, 7.3.1765, I 732, ~ Catharina Christoffersdatter
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Krarup, 3.11.1799, II 190, ~ Anne Catrine Knudsdatter
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Stavrelund, 25.4.1794, II 126, ~1 Karen Larsdatter 29.5.1780, I 1091, (~1 Poul Jacobsen), ~2 Maren Pedersdatter
Rasmussen, Rasmus – Lydinge, 13.11.1770, I 809, ~ Maria Hansdatter
Rasmussen, Stephen – Espe, 9.6.1733, I 163, ~ Johanne Henriksdatter
Rasmussen, Thomas – husmand, Nybølle, 3.6.1800, II 196, 204, ~1 Karen Rasmusdatter 3.2.1786, I 1171, ~2 Karen Jørgensdatter 18.6.1791, II 25, ~3 Karen Hansdatter
Rytter, Jørgen Jørgensen – ungkarl, Herringe, 26.11.1781, I 1122
Samuelsen, Ole – husmand, Nybølle, 27.4.1774, I 981, ~1 Sidsel Pedersdatter 6.12.1765, I 738, ~2 Margrethe Henriksdatter 4.11.1788, I 1276, (~2 Rasmus Hansen)
Simonsdatter, Karen – Nybølle, 24.10.1750, I 527, ~ Niels Nielsen
Simonsdatter, Karen – Volstrup, 10.8.1745, I 486, ~ husmand Peder Nielsen
Simonsdatter, Margrete – Herringe, 5.12.1755, I 630, ~ tømrer Henrik Warnach
Simonsen, Hans Friderich – Lydinge Mølle, 23.8.1802, II 222, skilsmisse Johanne Cathrine Schach
Steen, Anders Larsen – husmand, Espe, 4.11.1786, II 1179, ~ Anna Maria Poulsdatter II 284, (~2 skomager Lars Jensen)
Steensdatter, Anne – Herringe, 15.2.1740, I 298, ~ husmand og murermester Lars Andersen, (~2 Mette Knudsdatter 21.9.1742, I 401, ~3 Anne Elisabeth Jørgensdatter 2.4.1776, I 1008)
Steensen, Carl – Herringe, 26.4.1774, I 975, ~1 Bodil Andersdatter 20.6. 1750, I 533, ~2 Johanne Pedersdatter
Svarer, Carl – husmand, Herringe, 26.4.1774, I 975, ~1 Bodil Andersdatter 20.6.1750, I 533, ~2 Johanne Pedersdatter
Sørensdatter, Anne Margrethe – Agerup, 21.10.1740, I 354, ~ Peder Rasmussen
Sørensdatter, Kirsten – Herringe, 14.12.1732, I 129, ~ Hans Nielsen
Sørensen, Hans – Serup, 22.9.1728, I 60, ~ …
Sørensen, Niels – Palleshave, ..1744, I 449, ~1 …, ~2 Johanne Jensdatter
Sørensen, Rasmus – Espe, 16.1.1739, I 256, ~ Birte Rasmusdatter 15.7.1748, I 516, (~2 Rasmus Nielsen)
Tommesen, Peder – Volstrup, 10.2.1742, I 394, ~ Sidsel Povelsdatter
Willemsdatter, Marie – enke, Trunderup, 21.9.1764, I 726, efter Enoch …