Juelskov 1790-1817

Afskrift af register til skifteprotokol
Juelskov Gods 1790-1817
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Maren – Revs-Vindinge, 21.11.1815, 137, 140, -L, ~ smed og husmand Peder Knudsen
Andersen, Hans – Saaderup, 23.11.1799, 102,104, -L, ~ Karen Nielsdatter
Andreasdatter, Maren – Revs-Vindinge, 21.11.1815, 137, 140, -L, ~ husmand og smed Peder Knudsen
Baltzarsen, Christen – Saaderup, 27.1.1801, 108, -L, ~ Marie Hansdatter
Beck, Hans Larsen – gaardmand, Revs-Vindinge, 31.3.1808, 123, ~1 Gertrud Madsdatter 4.4.1798, 83, (~1 Peder … død ca 1773), ~2 Anne Larsdatter
Brandt, Jochum – indsidder, Revs-Vindinge, 17.1.1798, 82, ~ Johanne …
Buchholdt, Ide Dorthea – jomfru, Kullerup, 19.3.1794, 61, 64, 67, -L
Buchholdt, Maren Kirstine – jomfru, Kullerup, 14.1.1800, 105, -L
Bødker, Anders Andersen – indsidder, Revs-Vindinge, 5.9.1797, 81, ~ Anne Rasmusdatter
Bødker, Søren Knudsen – husmand, Revs-Vindinge, 20.6.1814, 135, 137, ~ Johanne Pedersdatter
Christensen, Knud – husmand, Revs-Vindinge, 5.11.1800, 107, ~1 …, ~2 …, ~3 Karen Olesdatter
Ejlersdatter, Anne Margrethe – Revs-Vindinge, 19.4.1794, 62, 65, ~ husmand Christen Jochumsen 7.6.1809, 127, 130, (~2 Anne Hansdatter 11.3.1806, 116, ~3 Lisbeth Knudsdatter)
Hansdatter, Anne – Revs-Vindinge, 11.3.1803, 116, ~ husmand Christen Jochumsen 7.6.1809, 127, 130, (~1 Anne Margrethe Ejlersdatter 19.4.1794, 62, 65, ~3 Lisbeth Knudsdatter)
Hansdatter, Dorthea – Saaderup, 19.9.1801, 114, ~ gaardmand Peder Larsen
Hansdatter, Maren – Revs-Vindinge, 28.1.1794, 60, ~ indsidder Steen Hansen
Hansen, Claus – gaardmand, Saaderup, 1.11.1799, 99, 105, ~1 Karen Knudsdatter 25.12.1792, 43, 45, (~1 Lars …), ~2 Kirsten Sørensdatter
Hansen, Erik – gaardmand, Revs-Vindinge, 21.2.1793, 46, -L, ~ Cathrine Hansdatter
Hansen, Hans – Revs-Vindinge, 31.12.1793, 52, 53, 59, ~1 Mine Marie Dideriksdatter død ca 1777, ~2 Karen Larsdatter
Hansen, Henrik – gaardmand, Kullerup, 12.4.1798, 85, ~ Mette Larsdatter
Hansen, Johan – husmand, Revs-Vindinge, 10.4.1801, 112, ~ Dorthe Pedersdatter
Hansen, Peder – husmand, Revs.Vindinge, 21.5.1792, 40, -L, ~ Kirsten Jensdatter
Hansen, Peder – husmand, Revs-Vindinge, 7.4.1795, 73, -L, ~ Anne Hansdatter
Helbertsen, Tobias – smed og husmand, Revs-Vindinge, 3.1.1792, 35, ~ Marie Hartvigsdatter
Jensdatter, Dorthe – Revs-Vindinge, 22.7.1797, 79, ~1 Hans Pedersen død ca 1765, ~2 gaardmand Jochum Larsen 6.4.1799, 90
Jensdatter, Margrethe – Kullerup, 8.9.1794, 67, ~ sadelmager Nicolaj Lund, (~2 Sidsel Rasmusdatter 16.4.1816, 139)
Jensen, Mads – ungkarl og ladefoged, Revs-Vindinge, 16.2.1797, 76, 78, -L
Jensen, Niels – smed og husmand, Revs-Vindinge, 4.3.1814, 133, 136, ~ Karen Knudsdatter (~2 Hans Andreasen)
Jochumsen, Christen – husmand, Revs-Vindinge, 7.6.1809, 127, 130, ~1 Anne Margrethe Ejlersdatter 19.4.1794, 62, 65, ~2 Anne Hansdatter 11.3.1803, 116, ~3 Lisbeth Knudsdatter
Johansen, Niels – husmand, Brodelandshus, 21.4.1797, 78, -L, ~ Dorthe Larsdatter
Justsdatter, Birthe – Saaderup, 4.12.1798, 89, ~ Dines Danielsen, (afdøde efterlod en uægte datter, barnefader Jens Pedersen)
Jørgensdatter, Anne Cathrine – Saaderup, 17.1.1806, 118, ~ husmand Ole Thomsen
Jørgensdatter, Gertrud – Revs-Vindinge, 28.12.1792, 44, ~ gaardmand Niels Andersen
Jørgensdatter, Helvig – Revs-Vindinge, 4.5.1799, 91, -L, ~ husmand Svend Christiansen Væver
Jørgensdatter, Maren – Kullerup, 31.3.1791, 29, ~ husmand Lars Nielsen Skrædder 13.3.1793, 48, (~2 Maren Pedersdatter)
Jørgensen, Peder – indsidder, Kullerup, og hustru Sidsel Knudsdatter 5.6.1794, 66
Kier, Jørgen Rasmussen – gaardmand, Saaderup, afstaaelse 15.2.1796, 74, 76, ~ Maren Andersdatter
Knudsdatter, Karen – Saaderup, 25.12.1792, 43, 45, ~1 Lars …, ~2 gaardmand Claus Hansen 1.11.1799, 99, 105
Knudsdatter, Sidsel – Kullerup, og ægtefælle indsidder Peder Jørgensen 5.6.1794, 66
Larsdatter, Anne – pige, Juulskov, 7.2.1807, 122, 126, +L
Larsen, Jochum – gaardmand, Revs-Vindinge, 6.4.1799, 90, ~ Dorthe Jensdatter 22.7.1797, 79, (~1 Hans Pedersen død ca 1765)
Madsdatter, Anne – Revs-Vindinge, 7.6.1809, 129, 132, ~ gaardmand Niels Hansen
Madsdatter, Gertrud – Revs-Vindinge, 4.4.1798, 83, ~1 Peder … død ca 1773, ~2 gaardmand Hans Larsen Bech 31.3.1808, 123, (~2 Anne Larsdatter)
Madsdatter, Mette – Revs-Vindinge, 27.10.1806, 120, 123, ~ husmand Hans Jensen
Madsen, Rasmus – husmand, Kullerup, 12.3.1795, 70, ~ Elisabeth Hansdatter
Mikkelsdatter, Maren – pige, Kullerup, 20.9.1793, 50, -L
Nielsdatter, Anne – Oreskov, 2.2.1796, 73, -L, ~ Niels Knudsen
Nielsdatter, Karen – enke og indsidder, Kullerup, 25.3.1795, 72, efter Anders …
Nielsdatter, Maren – Kullerup, 18.11.1799, 101, ~1 Morten …, ~2 gaardmand Peder Knudsen
Nielsen, Peder – gaardmand, Kullerup, 4.1.1794, 52, 56, ~ Kirsten Pedersdatter død ca 1785, ~2 Karen Jørgensdatter
Olsdatter, Anne – Revs-Vindinge, 29.7.1799, 94, 103, ~ gaardmand Hans Steensen 11.5.1791, 32, 34
Pedersen, Hans – Revs-Vindinge, død ca 1765, ~ Dorthea Jensdatter 22.7.1797, 79 (~2 gaardmand Jochum Larsen 6.4.1799, 90)
Rasmusdatter, Karen – Revs-Vindinge, 4.2.1791, 26, 34, ~ gaardmand Hans Jørgensen
Rasmusdatter, Sidsel – Kullerup, 26.4.1816, 139, ~ sadelmager Nicolai Lund (~1 Margrethe Jensdatter 8.9.1794, 67)
Rasmussen, Lars – gaardmand, Revs-Vindinge, 5.5.1794, 65, -L, ~ Karen Madsdatter
Rasmussen, Peder – gaardmand, Revs-Vindinge, 30.10.1799, 96, ~1 Gertrud Christensdatter død 1779, ~2 Karen Hansdatter
Skrædder, Lars Nielsen – husmand, Kullerup, 13.3.1793, 48, ~1 Maren Jørgensdatter 31.3.1791, 29, ~2 Maren Pedersdatter
Smed, Niels Jensen – husmand, Revs-Vindinge, 4.3.1814, 133, 136, ~ Karen Knudsdatter, (~2 Hans Andreasen)
Smed, Rasmus Hansen – husmand, sandemand, ogsmed, Kullerup, 11.2.1792, 38, -L, ~ Johanne Rasmusdatter
Smed, Tobias Helbertsen – Revs-Vindinge, husmand, sandemand, 3.1.1792, 35, ~ Marie Hartvigsdatter
Steensen, Hans – Revs-Vindinge, gaardmand, 11.5.1791, 32, 34, ~ Anne Olsdatter 29.7.1799, 94, 103
Stephansen, Rasmus – gaardmand, Revs-Vindinge, 26.7.1796, 76, ~ Karen Andersdatter, (~1 Lars …)?
Sørensdatter, Bodil – Saaderup, 30.3.1801, 110, ~ gaardmand Jørgen Hansen
Sørensdatter, Cathrine Margrethe – Revs-Vindinge, 29.3.1794, 61, ~ indsidder Jørgen Jacobsen