Løjtved 1744-1753

Afskrift af register til skifteprotokol
Løjtved Gods 1744-1753
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

… Rasmus – gaardmand, Hunstrup, 14.7.1745, ~ Maren Hansdatter, (sønnen Anders Rasmussen har fæstet gaarden)
Andersen, Peder – husmand, Vester Skerninge, 6.3.1748, 40, -L, ~ Else Jørgensdatter
Bald, Christen – gaardmand, Hunstrup, 7.10.1752, 94, ~1 …, ~2 Anne Larsdatter, (~2 Christian Jensen)
Berentsdatter, Birthe – Stenstrup, 25.10.1753, 94, ~ husmand Hans Møller
Bertelsen, Hans – gaardmand, Vester Skerninge, og hustru Mette Christensdatter 2.1.1753, 81 (~1 Rasmus Madsen)
Boemand, Jens – Hunstrup, 10.3.1753, 82, ~ Anne Mortensdatter
Buch, Morten – gaardmand, Ollerup, 16.2.1745, 3, ~ Maren Poulsdatter
Christensdatter, Anne – Avernakø, 16.4.1749, 53, ~1 Rasmus Andersen, ~2 Michel Andersen
Christensdatter, Anne – Avernakø, 25.2.1749, 42, ~1 Claus Rasmussen død 1732, ~2 Peder Andersen
Christensdatter, Johanne – Stenstrup, 15.1.1751, 69, ~ Niels Ladefoged
Christensdatter, Mette – Vester Skerninge, og ægtefælle gaardmand Hans Bertelsen 2.1.1753, 81, ~1 Rasmus Madsen
Christensdatter, Sidsel – Drejø, 1.12.1752, 80, -L, ~ Hans Nielsen
Christensen, Bertel – Korshavn, Avernakø, 27.6.1748, 45, -L, ~ Bodil Hansdatter
Christophersdatter, Karen – Drejø, 10.8.1747, 36, ~1 Hans Jensen Koch, ~2 1722 med Jeppe Rasmussen
Christophersen, Jens – gaardmand, Hunstrup, 23.9.1747, 38, ~ Anne Jespersdatter
Clausdatter, Maren – Drejø, 6.5.1749, 54, ~1 Morten Josephsen, ~2 Niels Jacobsen
Frantzdatter, Dorthe – Ulbølle, 15.11.1745, 23, -L, ~ husmand Rasmus Hansen
Frantzdatter, Maren – Ollerup, 15.4.1749, 52, ~ husmand Jørgen Pedersen
Frantzen, Mads – gaardmand, Skovsgaard, Ollerup, 8.2.1753, 85, -L, ~ Maren Madsdatter
Frantzen, Rasmus – husmand, Hylleberghus, Stenstrup, 9.2.1746, 24, ~1 Karen Hansdatter, ~2 … Hansdatter
Hansdatter, Maren – enke, Hunstrup, skifteforening 14.7.1745, 16, efter Rasmus …
Hansdatter, Maren – Stenstrup, 3.6.1745, 9, ~ gaardmand Hans Høy 16.3.1746, 31, (~2 Karen Nielsdatter)
Hansdatter, Mette – Avernakø, 17.6.1749, 56, -L, ~ gaardmand Hans Hansen 24.4.1751, 71, -L
Hansen, Christen – Drejø, død 1724, skifte Egeskov 2.10.1724, 251, ~1 Johanne Madsdatter, ~2 Johanne Nielsdatter 21.7.1745, 17
Hansen, Christen – gaardmand, Drejø, 1.3.1753, 89, ~1 Kirsten Christensdatter skifte Flintholm Gods 19.5.1734, 23, ~2 Maren Andersdatter, se ogsaa side 17 i dette reg.
Hansen, Christen – gaardmand, Staagerup, Ollerup, 15.3.1753, 83, ~1 Karen Rasmusdatter 15.1.1746, 30, ~2 Anne Jensdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Avernakø, 24.4.1751, 71, -L, ~ Mette Hansdatter 17.6.1749, 56, -L
Hansen, Knud – Stenstrup, 27.2.1753, 89, ~ Marie Poulsdatter
Hansen, Lars – gaardmand, Munkø, Avernakø, 24.3.1750, 68, ~ Anne Nielsdatter
Hansen, Lars – ungkarl og husmand, Avernakø, 2.3.1753, 90, -L
Hansen, Rasmus – gaardmand, Hunstrup, 5.10.1749, 37, ~1 Marie Sørensdatter se skifte Egeskov Gods, ~2 Anne Rasmusdatter
Henningsen, Jeppe – gaardmand, Drejø, 10.3.1747, 33, ~ Karen Nielsdatter
Henriksdatter, Kirsten – enke, Hunstrup, 17.6.1750, 62, efter gaardmand Morten …
Hjuel, Lars – gaardmand, Korshavn, Avernakø, 24.2.1749, 52, ~ Anne Rasmusdatter
Høy, Hans – gaardmand, Stenstrup, 16.3.1746, 31, ~1 Maren Hansdatter 3.6.1745, 9, ~2 Karen Nielsdatter
Jacobsdatter, Johanne – Ulbølle, 16.11.1752, 80, ~ gaardmand Niels Rafn 22.1.1749, 51
Jensdatter, Anne Margrethe – enke, Hunstrup, 8.5.1749, 55, efter Jens …
Jensdatter, Bodil – Øster Skerninge, 13.7.1747, 34, ~ gaardmand Rasmus Jensen
Jensdatter, Karen – Ollerup, 23.7.1753, 89, ~ husmand Niels Høy
Jensdatter, Karen – pige, Ollerup, 22.6.1745, 14, -L
Jensdatter, Margrethe – Hunstrup, 25.8.1753, 92, -L, ~ husmand Axel Olsen
Jensen, Jørgen – gaardmand, Bobjerg, Lunde, 19.4.1749, 54, ~ Christiane Davidsdatter
Jensen, Jørgen – gaardmand, Vester Skerninge, 4.4.1750, 59, ~ Karen Hansdatter, (~1 Hans Madsen)
Jensen, Peder – gaardmand, Korshavn, Avernakø, 16.4.1749, 53, ~ Birthe Christensdatter
Jensen, Peder – skrædder, Ollerup, 4.10.1753, 93, ~ Maren Pedersdatter
Jespersen, Peder – Staagerup, Ollerup eller Stenstrup, død 1750, 7.6.1751, 71, ~ Birthe Nielsdatter
Jørgensdatter, Anne – Vester Skerninge, 24.10.1747, 38, ~ husmand Marqvor Olufsen
Jørgensdatter, Karen – Avernakø, 19.10.1745, 19, -L, ~ Rasmus Laursen
Jørgensen, Hans – gaardmand, Korshavn, Avernakø, 8.7.1746, 32, ~ Karen Jacobsdatter
Kirchmand, Rasmus Jensen – Hunstrup, 19.1.1773, I 154 Rødkilde skpr., ~1 Sidsel Rasmusdatter 6.10.1753, 93, (~1 Hans Rasmussen), ~2 Anne Cathrine Rasmusdatter
Klingenberg, Rasmus – Avernakø, 5.5.1748, 41, ~ Johanne Andersdatter
Kudsk, Hans Rasmussen – gaardmand, Ollerup, 5.2.1753, 86, ~1 Marie Pedersdatter 19.2.1750, 58, ~2 Marie Lisbeth Husum
Larsdatter, Inger – Munkø, Avernakø, 7.12.1748, 49, enke efter gaardmand Christen …
Larsen, Henrik – Hunstrup, 25.5.1745, 25, ~ Sophie Steffensdatter
Laursen, Lars – husmand, Avernakø, 17.9.1750, 64, -L, ~ Karen Svendsdatter
Laursen, Rasmus – husmand, Munkø, Avernakø, 22.7.1745, 18, ~ Maren Sørensdatter 16.9.1750, 64, (~2 husmand Peder Rasmussen)
Laursen, Svend – ungkarl, Avernakø, 29.3.1752, 78, -L
Madsdatter, Mette – Mynderup, Hunstrup, 14.1.1752, 74, ~ Poul Madsen
Madsen, Anders – gaardmand, Vester Skerninge, 21.6.1748, 42, ~ …
Madsen, gl, Jens – gaardmand, Vester Skerninge, 29.3.1753, 90, ~1 Maren Pedersdatter, ~2 Bodil Andersdatter
Madsen, Peder – husmand, Drejø, 26.3.1751, 70, ~ Karen Andersdatter
Mortensdatter, Anne Marie – Drejø, 10.10, 1749, 65, ~1 gaardmand Niels Strangesen 10.3.1747, 33, ~2 gaardmand Rasmus Hansen
Mortensen, Hans – Hunstrup, 10.3.1753, 90, -L, ~ Mette Cathrine Rasmusdatter
Murermester, Lars – Hunstrup, 25.8.1753, 92, ~ Kirsten Pedersdatter
Møller, Anders Nielsen – husmand, Stenstrup, 31.12.1744, 2, -L, ~ Dorthe Jørgensdatter
Møller, Hans Jespersen – gaardmand, Ollerup, 22.6.1745, 11, -L, ~ Karen Mortensdatter
Nielsdatter, Anne – Drejø, 2.4.1750, 58, ~ Christopher Hansen
Nielsdatter, Anne – Hunstrup, 3.5.1745, 6, ~1 Hans …, ~2 Jens Pedersen Smed
Nielsdatter, Dorthe – pige, Avernakø, 23.7.1747, 34, -L
Nielsdatter, Johanne – enke, Drejø, 21.7.1745, 17, efter gaardmand Christen Hansen skifte Egeskov 2.10.1724, 152, (~1 Johanne Madsdatter)
Nielsdatter, Karen – Stenstrup, 3.6.1745, 9, ~1 Hans Jensen, ~2 gaardmand Jens Hviid
Nielsdatter, Kirsten – Egebjerg, Kirkeby, 19.1.1752, 75, ~1 Rasmus …, ~2 husmand Anders Pedersen
Nielsdatter, Maren – Korshavn, Avernakø, 2.4.1750, 59, ~ husmand Anders Pedersen
Nielsen, Jeppe – gaardmand, Rødme, Stenstrup, 16.10.1748, 47, ~ Maren Nielsdatter
Nielsen, Rasmus – husmand, Drejø, 26.3.1751, 69, ~ Kirsten Larsdatter 24.6.1773, Stensgaard F. skp. I 1073
Nielsen, Søren – husmand, Drejø, 16.7.1749, 63, ~1 Maren Rasmusdatter skifte Egeskov Gods skp. 23.3.1723, IV 180, ~2 Magdalene Jensdatter 2.4.1767, I 998 Steensgaard, (~2 Mads Andersen)
Olsdatter, Anne – enke, Mynderup, Hunstrup, 14.2.1748, 39, efter gaardmand Rasmus …
Olufsdatter, Inger – Avernakø, 20.10.1745, 20, ~ Marqvor Rasmussen
Pedersdatter, Anne – Egebjerg, Kirkeby, 23.9.1747, 36, -L, ~ Rasmus Olufsen
Pedersdatter, Marie – Ollerup, 19.2.1750, 58, ~ gaardmand Hans Rasmussen Kudsk 5.2.1753, 86, (~2 Marie Lisbeth Husum)
Pedersdatter, Mette – Egebjerg, Kirkeby, 4.2.1746, 30, ~ husmand Jørgen Andersen
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Staagerup, Ollerup, 25.5.1745, 6, -L, ~ Karen Hansdatter, -L
Pedersen, Rasmus – Strandhus, Ulbølle, 21.6.1747, 45, ~ Kirsten Jensdatter
Præstegaard, Rasmus – gaardmand, Vester Skerninge, 6.4.1753, 84, ~ Maren Poulsdatter
Rafn, Niels – gaardmand, Ulbølle, 22.1.1749, 51, ~ Johanne Jacobsdatter 16.11.1752, 80
Rasmusdatter, Anne – Drejø, 16.12.1746, 32, ~1 Hans Hansen død 1732, skifte Egeskov 26.1.1733, 523, ~2 Rasmus Christophersen skifte Steensgaard 1.4.1767, 992
Rasmusdatter, Anne – Staagerup, Ollerup, 21.8.1749, 56, -L, ~ husmand Hans Knudsen
Rasmusdatter, Bodil – enke, Rødme, Stenstrup, 9.12.1749, 58, efter Niels …
Rasmusdatter, Johanne – Avernakø, 27.10.1752, 79, ~1 Rasmus Pedersen, ~2 gaardmand Mikkel Andersen
Rasmusdatter, Karen – enke, Staagerup, Stenstrup, 2.12.1748, 48, efter Jesper … …8.1742
Rasmusdatter, Karen – Rødme, Stenstrup, 9.12.1749, 66, ~ gaardmand Jeppe Høy
Rasmusdatter, Karen – Staagerup, Ollerup, 15.1.1746, 30, ~ gaardmand Christen Hansen 15.3.1753, 83 (~2 Anne Jensdatter)
Rasmusdatter, Maren – Drejø, 17.2.1752, 76, ~1 gaardmand Niels Rasmussen død 1744, skifte 6.7.1744, 331, Egeskov, (~1 Ellen Pedersdatter skifte Flintholm 19.5.1734, 26), ~2 gaardmand Hans Pedersen skifte Steensgaard (Fyn) 15.10.1777, 454
Rasmusdatter, Maren – Korshavn, Avernakø, 16.4.1749, 53, ~1 Jens Mikkelsen, ~2 gaardmand gl. Rasmus Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – pige, Drejø, 12.4.1745, 5, -L
Rasmusdatter, Maren – pige, Korshavn, Avernakø, 17.4.1749, 54, -L
Rasmusdatter, Maren – Staagerup, Ollerup, 16.12.1751, 73, -L, ~ gaardmand Rasmus Hansen
Rasmusdatter, Marie – ugift, Avernakø, 5.5.1748, 40, +L
Rasmusdatter, Sidsel – Hunstrup, 6.10.1753, 93, ~1 Hans Rasmussen, ~2 Rasmus Jensen
Rasmussen, Anders – gaardmand, Hunstrup, og moderen Maren Hansdatter, enke efter Rasmus …, skifteforening 14.7.1745, 16
Rasmussen, Christen – husmand, Drejø, 10.10.1749, 57, ~1 Ellen Jacobsdatter, ~2 Karen Hansdatter
Rasmussen, Claus – husmand, Drejø, 26.3.1751, 67, ~ Maren Hansdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Drejø, 15.5.1750, 60, ~ Lene Jørgensdatter
Rasmussen, Jesper – gaardmand, Hunstrup, 10.6.1749, 55, ~ Anne Pedersdatter
Rasmussen, Jørgen – Hunstrup, 7.6.1751, 71, ~ Karen Andersdatter
Rasmussen, Lars – Drejø, 5.11.1745, 22, -L, ~ Karen Hansdatter
Rasmussen, Ole – husmand, Korshavn, Avernakø, 20.10.1745, 20, ~ Anne Simonsdatter
Rasmussen, Peder – Staagerup, Ollerup, 21.6.1748, 42, ~ Karen Madsdatter
Ritter, Rasmus Mortensen – gaardmand, Vester Skerninge, 29.6.1753, 91, ~ Ingeborg Mortensdatter
Strangesen, Niels – gaardmand, Drejø, 10.3.1747, 33, ~ Anne Marie Mortensdatter 10.10.1749, 65, (~2 gaardmand Rasmus Hansen, ~2 Maren Strangesdatter, skifte Hvedholm Gods 29.12.1821, 59)
Svendsdatter, Maren – Avernakø, 29.3.1752, 76, ~1 Christen …, ~2 gaardmand Hans Rasmussen
Svendsen, Hans – husmand, Avernakø, 18.10.1752, 80, ~ Kirsten Laursdatter
Sørensdatter, Maren – Munkø, Avernakø, 16.9.1750, 64, ~1 husmand Rasmus Laursen 22.7.1745, 18, ~2 husmand Peder Rasmussen


Tillæg til Løjtved skifteprotokol 1754-1762/3

Nedennævnte skifter fra øerne Avernakø og Drejø i tidsrummet 1754-1762/3 er uden jurisdiktionsangivelse. Da de dertil svarende indfæsteninger er at finde i Løjtved fæsteprotokol 1744-1761, må det være naturligt, at skifterne registreres som tillæg til Løjtved skifteprotokol 1744-1753. Dette gælder også de få skifter fra 1762/3, hvor indfæstningerne efter Løjtved fæsteprotokols ophør er indført i Egeskov fæsteprotokol. Hverken disse eller de øvrige skifter i tillægget er indført i Egeskov skifteprotokol.
  Skifterne kendes i et meget kortfattet uddrag, der er udateret, men som må være samtidigt med den, den 26.8.1765 foretagne undersøgelse af beboernes tilstand på de nævnte øer. I denne undersøgelse er også skifteforhold omtalt, og der kan her eventuelt findes supplerende oplysninger til det i skifteuddtaget anførte. Skifte efter Anders Pedersen på Avernakø, der ikke kunne fremlægges ved undersøgelsen, kendes kun herfra. Det er medtaget i tillægget.
   Såvel skifteuddrag som beboerbeskrivelse findes i Brahesminde godsarkiv 2/2. Adkomster til Hvedholm m.m. 1657-1876, i grupper Avernakø, Korshavn og Drejø, omslag 199

Andersdatter, Maren – enke, Drejø, 9.1.1756, ~ gaardmand Christen Hansen Degn 1.3.1753, L 89 (~1 Kirsten Christensdatter 19.5.1734, F 23
Christensdatter, Anne – Munkø, 19.1.1762, ~ husmand Lars Rasmussen
Christensen, Lars – Munkø, 26.6.1754, ~ Karen Rasmusdatter (~2 gaardmand Jørgen Rasmussen 21.4.1778, S II 455)
Christensen, Niels – gaardmand, Drejø, 22.11.1762, 11.7.1775, S I 1095, ~ Maren Mortensdatter 9.11.1784, S II 467
Christophersdatter, Anne Marie – Drejø, 9.12.1757, ~ gaardmand Jens Nielsen 21.4.1760 (L)
Christophersdatter, Apolone – Drejø, 8.12.1757, ~1 gaardmand Strange Nielsen 10.8.1731, E IV 492, ~2 Niels Jørgensen død 1757
Clausen, Hans – gaardmand, Drejø, 29.10.1754, og 9.5.1757, ~ Anne Nielsdatter, (~1 Rasmus Rasmussen 15.5.1737, F 53, ~2 Rasmus Rasmussen 9.7.1740, E V 180, ~4 Niels Hansen, Skarø)
Hansen, Anders – husmand, Drejø, 9.5.1757, -L, ~ Maren Andersdatter –L, vedrørende hendes arvinger, se beboerbeskrivelsen. Drejø husmand nr. 14, Jørgen Christophersen
Hansen, Hans – gaardmand, Drejø, 18.1.1762, ~ Anne Hansdatter 15.8.1771, S I 1055
Hansen, Niels – gaardmand, Drejø, 4.7.1755, ~ Ellen Hansdatter (~2 Rasmus Mortensen)
Jensdatter, Karen – Avernakø, 28.4.1755, ~ Hans Hansen Klingenberg
Pedersdatter, Anna – Drejø, 27.9.1762, ~ gaardmand Hansen, Christopher