Hverringe 1790-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Hverringe Gods 1790-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Albertsdatter, Maren – Midskov, 23.12.1829, 653, ~ husmand Hans Andersen
Andersdatter, Anne – Maale, 4.4.1830, 658, ~ husmand Anders Madsen
Andersdatter, Anne – Taarup, 24.7.1820, 467, ~1 Jens Eriksen 30.6.1754, 107, ~2 gaardmand Hans Rasmussen 19.12.1831, 685, 692, (~2 Dorthe Hansdatter)
Andersdatter, Anne Elisabeth – Maale, 10.6.1793, 85, ~ husmand Niels Christensen 20.1.1820, 455, (~2 Maren Larsdatter 28.8.1823, 502)
Andersdatter, Birthe – Mesinge, 4.4.1841, 859, ~1 Anders Marcussen 27.1.1825, 530, 534, ~2 husmand Jens Nielsen
Andersdatter, Bodil – Viby, 8.12.1827, 585, ~ gaardmand Niels Nielsen aftægt 23.6.1817, 437, skifte 2.9.1825, 543, 552
Andersdatter, Dorthe – pige, Drigstrup, 28.4.1847, 932, -L
Andersdatter, Johanne – enke, Maale, 22.7.1828, 633, -L, efter boelsmand Mads Hansen
Andersdatter, Johanne – enke, Maale, 8.1.1825, 528, 549, ~1 Christen Poulsen 16.10.1770, II 236, (~1 Dorthea Hansdatter 24.12.1760, II 38, -L), ~2 gaardmand Knud Hansen
Andersdatter, Johanne – Maale, 11.6.1805, 297, -L, ~ husmand Hans Andersen
Andersdatter, Johanne – Maale, 8.1.1825, 528, 549, ~1 Christen Poulsen 16.10.1770, II 236, (~1 Dorthea Hansdatter 24.12.1760, II 38, -L), ~2 gaardmand Knud Hansen
Andersdatter, Karen – Viby, 29.3.1809, 335, ~ gaardmand Frands Pedersen 5.8.1816, 427, (~2 Anne Kirstine Rasmusdatter 19.2.1841, 858, ~2 Niels Hansen)
Andersdatter, Maren – Maale, 14.9.1795, 131, -L, ~ gaardmand Niels Andersen
Andersdatter, Marie – Maale, 27.10.1847, 934, ~ husmand Rasmus Rasmussen 14.4.1846, 913
Andersdatter, Rebekka – Lykkegaard, 16.4.1798, III 171, ~1 Niels Madsen 6.1.1773, II 284, (~1 Kirsten Nielsdatter 17.1.1727, I 83, ~2 Maren Pedersdatter 25.5.1764, II 132, -L), ~2 Anders Hansen Crone 4.9.1782, II 405, -L
Andersen, Anders – gaardmand, Midskov, 3.11.1839, 846, ~ Armgodt Thomasdatter
Andersen, Anders – gaardmand, Viby, 10.11.1818, 448, ~ Johanne Nielsdatter 17.5.1834, 751, ~2 Mads Pedersen 8.9.1828, 609, -L
Andersen, Bertel – boelsmand, Maale, 21.5.1828, 602, ~ …
Andersen, Erik – gaardmand, Maale, 8.7.1816, 417, ~ Kirsten Hieronimusdatter aftægt 20.6.1824, 503, (~1 Lars Hannibalsen 27.4.1801, 249, ~1 Johanne Pedersdatter 12.1.1789, II 518)
Andersen, Hans – gaardmand, Mesinge, 5.4.1791, 19, 26, ~ Anne Cathrine Nielsdatter
Andersen, Hans – husmand, Maale, 29.3.1823, 501, ~1 Johanne Andersdatter 11.6.1805, 297, -L, ~2 Kirsten Madsdatter 8.9.1825, 544, 565
Andersen, Hans – ungkarl, Salby, 23.10.1829, 639, 651, -L
Andersen, Henrik – husmand, Maale, 13.11.1848, 941, 970, ~ Dorthe Madsdatter 17.6.1842, 866
Andersen, Henrik – indsidder, Maale, 7.3.1829, 621, -L, ~ Kirsten Henriksdatter 30.1.1830, 654, -L
Andersen, Jens – gaardmand, Maale, 21.6.1800, 241, ~ Mette Hansdatter 6.4.1830, 659, (~2 Hans Frandsen aftægt 24.11.1824, 523, 615, -L)
Andersen, Jens – husmand, Maale, 2.12.1841, 862, ~ Kirsten Rasmusdatter 22.10.1837, 811, (~1 Poul Christensen 16.3.1810, 345, ~1 Kirsten Olsdatter 27.8.1800, 230)
Andersen, Jørgen – boelsmand, Maale, 1.5.1820, 465, ~ …
Andersen, Lars – gaardmand, Viby, 6.12.1821, 485, ~ Karen Larsdatter 12.3.1805, 293, 303, (~1 Niels Larsen 27.7.1772, II 261)
Andersen, Mads – gaardmand, Maale, 30.4.1795, 120, 127, ~1 Anne Cathrine Rasmusdatter 23.1.1776, II 311, (~1 Anders Bertelsen 17.4.1765, II 156), ~2 Anne Hansdatter 3.10.1786, II 472, ~3 Maren Jensdatter
Andersen, Marqver – Hverringe, Viby, 7.1.1815, 399, 404, ~ Kirsten Larsdatter
Andersen, Niels – gaardmand, Maale, 22.9.1802, 272, 274, ~1 Maren Andersdatter 14.9.1795, 131, -L, ~2 Karen Madsdatter
Andersen, Niels – gaardmand, Maale, 31.3.1840, 852, 855, 859, ~ Karen Larsdatter 8.1.1838, 828
Andersen, Ole – enkemand, Hverringe, 11.4.1827, 575, efter …
Andersen, Peder – gaardmand, Maale, 9.12.1827, 586, 589, ~ Maren Nielsdatter 18.5.1844, 878, 881, 889 (se ogsaa 886), (~1 Poul Andersen 21.3.1825, 540, 548, -L, ~3 Ole Stephansen 5.1.1846, 907, 926, ~2 Dorthe Madsdatter)
Andersen, Poul – enkemand og gaardmand, Midskov, afstaaelse 9.9.1811, 371, -L, efter …
Andersen, Poul – gaardmand, Maale, 21.3.1825, 540, 548, -L, ~ Maren Nielsdatter 18.5.1844, 878, 881, 889, (~2 Peder Andersen 9.12.1827, 586, 589)
Andersen, Poul – husmand, Blæsenborg, Viby, 19.9.1834, 752, ~ Maren Henriksdatter 14.6.1829, 635
Andersen, Poul – ungkarl, Midskov, 7.4.1829, 622, -L
Andersen, Rasmus – Bøgebjerg, 8.2.1808, 328, -L
Andreasdatter, Anne Magrethe – Midskov, 22.4.1846, 918, 923, 929, 931, ~1 Niels Hansen Munch registrering af boet i anledning af N. H. M. dom for tyveri 27.9.1800, 244, 262, ~2 Ole Jensen 7.6.1849, 960, 961, (~2 Maren Pedersdatter)
Antonsdatter, Johanne – pige, Viby, 6.6.1837, 798, 803, -L
Bendixdatter, Anne Kirstine – pige, Maale, 23.7.1823, 734
Bertelsen, Niels – ugift boelsmand, Maale, 7.4.1791, 23, 39, -L
Bertelsen, Niels – ungkarl, Maale, 2.9.1824, 515, -L
Biørn, Jens Hansen – gaardmand, Viby Store, 6.5.1808, 331, ~ Gertrud Jensdatter 20.7.1716, 423, 485
Buels, Anna – enke og indsidderske, Viby, 5.10.1793, 103, efter …
Büll, Anne – Viby, 5.12.1793, 103, (svigersøn; skrædder Peder Nielsen)
Büll, Niels Hansen – gaardmand, Salby, 25.4.1795, 115, 125, ~1 Mette Larsdatter 7.11.1776, II 317, -L, (~1 Rasmus Hansen 11.10.1766, II 187), ~2 Anne Hansdatter 13.9.1781, II 374, ~3 Karen Christophersdatter, (~2 Niels Pedersen 25.6.1829, 636)
Carlsdatter, Mette – Drigstrup, 10.2.1817, 433, ~1 Ole Hansen 5.1.1797, 143, 149, se ogsaa 176, ~2 Lars Larsen 7.1.1805, 287, ~3 Elias Pedersen, (~2 Gertrud Larsdatter 15.7.1824, 509)
Caspersen, Hans – ungkarl, Maale, 20.4.1837, 793, -L
Christensdatter, Anne – Maale, 28.11.1828, 615, ~ boelsmand Mads Olsen 22.11.1831, 681
Christensdatter, Anne – Maale, 30.10.1831, 680, 681, ~ husmand Jacob Nielsen 5.6.1843, 871
Christensdatter, Gertrud – Viby, 10.2.1825, 531, 537, ~1 Jens Andersen (Dinesen) 15.7.1784, II 430, ~2 Mads Rasmussen 4.210.1810, 352, -L
Christensdatter, Maren – Mesinge, 9.12.1828, 619, ~ husmand Niels Hansen
Christensdatter, Maren – Maale, 14.10.1836, 787, ~ boelsmand Søren Rasmussen 21.7.1821, 478
Christensdatter, Marie – Viby, 31.12.1831, 685, ~ husmand Christen Rasmussen
Christensen, Lars – soldat, Maale, død i Faaborg, 25.3.1850, 990, -L
Christensen, Niels – husmand, Maale, 20.1.1820, 455, ~1 Anne Elisabeth Andersdatter 10.6.1793, 85, ~2 Maren Larsdatter 28.8.1823, 502
Christensen, Poul – boelsmand, Maale, aftægt 24.2.1791, 14, skifte 5.9.1796, 135, -L, ~ Karen Jørgensdatter 14.2.1791, 7, (~1 Peder Frandsen 21.3.1765, II 143, ~2 Poul Larsen 10.10.1772, II 276
Christensen, Poul – husmand, Maale, 16.3.1810, 345, ~1 Kirsten Olsdatter 27.5.1800, 230, ~2 Kirsten Rasmusdatter 22.10.1837, 811, (~2 Jens Andersen 2.12.1841, 862)
Christiansdatter, Anne Marie – Maale, 28.3.1826, 554, ~ husmand Peder Jensen 8.1.1831, 664, 67, (~1 Maren Henriksdatter, ~2 Rebekka Henriksdatter 4.9.1811, 369, -L)
Christiansen, Peder – Herringe, 7.1.1815, 401, 409, 412, 415, -L, forlovede Anne Sophie Mathiasdatter
Christophersdatter, Karen – enke, Maale, 30.3.1823, 502, efter Hans Olsen
Clausen, Hans Jochum – husmand, Staure, 6.7.1843, 872, ~ Sidsel Kirstine Nielsdatter 1.5.1830, 661
Clemensen, Poul – Viby, 28.12.1812, 383, ~ Karen Edvardsdatter
Ejlersen, Jens – skytte, Hverringe, 25.6.1829, 636, -L, ~ Anne Rasmusdatter
Eriksen, Jens – gaardmand, Taarup, 30.6.1794, 107, ~ Anne Andersdatter 24.7.1820, 467, (~2 Hans Rasmussen 19.12.1831, 685, 692, (~2 Dorthe Hansdatter)
Eriksen, Lars – …, 20.12.1837, 823, -L
Eriksen, Peder – husmand, Maale, 19.8.1828, 608, ~ Marie Pedersdatter
Eskildsdatter, Maren – Viby, 2.3.1804, 281, ~1 Anders Jacobsen 5.10.1786, I 141 (Brolykke Skifteprotokol), (~1 Johanne Olsdatter død 1766), ~2 boelsmand Hans Johansen
Fisker, Jens Hansen – gaardmand, Salby, og hustru Karen Hansdatter (Kb.) 22.1.1820, 465, 478
Fisker, Lars Hansen – gaardmand, Maale, 7.2.1792, 50, 67, ~ Karen Hansdatter
Frandsdatter, Maren – Salby, 5.12.1829, 646, 659, ~ husmand Frederik Frederiksen 6.3.1835, 758, 766, (~2 Marie Jacobsdatter)
Frandsen, Anders – Maale, 7.9.1827, 580, -L
Frandsen, Hans – gaardmand, Maale, 24.11.1824, 523, 615, -L, ~ Mette Hansdatter 6.4.1830, 659, (~1 Jens Andersen 21.6.1800, 241)
Frederiksdatter, Birthe – Viby, 15.2.1832, 696, ~ boelsmand Niels Rasmussen
Frederiksen, Frederik – husmand, Salby, 6.3.1835, 758, 76, ~1 Maren Frandsdatter 5.12.1829, 646, 659, ~2 Marie Jacobsdatter
Frederiksen, Poul – vægter og husmand, Hverringe, 6.4.1843, 870, ~ Gertrud Pedersdatter
Grønlund, Anders Andersen – husmand og skytte, Viby, 19.2.1824, 503, ~ Karen Larsdatter
Grønlund, Ole Rasmussen – gaardmand, Mesinge, 20.8.1793, 89, 101, ~ Johanne Jensdatter
Hannibalsdatter, Apolone Sophie – Mølleskovhuset, Viby, 5.11.1829, 641, ~1 kusk Hans Nielsen Mongaard 28.5.1800, 235, ~2 husmand Niels Frandsen
Hannibalsen, Lars – gaardmand, Maale, 27.4.1801, 249, ~1 Johanne Pedersdatter 12.1.1789, II 518, ~2 Kirsten Hieronimusdatter aftægt 20.6.1824, 503, (~2 Erik Andersen 8.7.1816, 417)
Hansdatter, Anne – Maale, 18.3.1800, 226, ~ gaardmand lille Niels Hansen
Hansdatter, Anne – Maale, 29.8.1846, 925, ~ gaardmand Peder Rasmussen
Hansdatter, Anne – Maale, 8.5.1839, 843, -L, ~ husmand Anders Nielsen
Hansdatter, Arengodt, Taarup, 24.9.1798, 181, 189, 208, ~ gaardmand Christen Mortensen 14.6.1806, 308, 314
Hansdatter, Bodil – Mesinge, 1.7.1799, 220, ~ boelsmand Peder Jensen 30.5.1829, 635, ~2 Anne Jørgensdatter 3.4.1812, 379
Hansdatter, Elisabeth – Viby, 7.11.1840, 857, ~ gaardmand Rasmus Prebensen
Hansdatter, Gyde – Viby, 24.11.1790, 4, ~ gaardmand Henrik Mathiasen Smed
Hansdatter, Johanne – Mesinge, 16.1.1827, 571, ~ gaardmand Lars Pedersen
Hansdatter, Johanne – Maale, 21.5.1833, 722, 733, 738, ~ gaardmand Lars Hansen Hytteballe 12.8.1832, 713
Hansdatter, Johanne – pige, Taarup, 13.6.1842, 866, -L
Hansdatter, Johanne – Taarup, 21.12.1847, 934, ~ gaardmand Søren Jørgensen
Hansdatter, Karen – enke, Midskov, 20.8.1826, 563, efter boelsmand Peder Larsen
Hansdatter, Karen – Midskov, 7.6.1843, 872, 876, ~ boelsmand Lars Pedersen 31.5.1838, 872, 839, 844
Hansdatter, Karen – Maale, 19.5.1792, 64, -L, ~ boelsmand Jørgen Christensen
Hansdatter, Karen – Romsø, 15.6.1826, 556, 560, ~1 Mads … død ca 1821, ~2 husmand Jørgen Rasmussen senere i Viby 31.1.1849, 954, 956, (~2 Johanne Nielsdatter)
Hansdatter, Kirsten – Maale, 12.11.1837, 817, 823, ~ husmand Hans Jensen
Hansdatter, Maren – Lykkegaard, 30.12.1793, 104, ~ husmand Christen Jørgensen 10.4.1760, II 36, (~1 Anne Jørgensdatter 18.3.1747, I 347), ~2 husmand Jørgen Thomsen 16.1.1798, 161, -L, (~2 Gyde Nielsdatter)
Hansdatter, Maren – Maale, 13.11.1794, 111, -L, ~ indsidder Jørgen Andersen
Hansdatter, Maren – Maale, 19.5.1843, 871, ~ boelsmand Mads Hansen 6.7.1836, 786, 788, 814
Hansdatter, Maren – Maale, afstaaelse, 18.10.1805, III 306, skifte 25.8.1826, III 564, ~ gaardmand Mads Frandsen, blind i 15 aar død 1806, (~1 Anne Olsdatter 4.6.1777, II 329)
Hansdatter, Maren – pige, Maale, 21.1.1827, 572, -L
Hansdatter, Maren – Viby, 20.10.1824, 515, ~ boelsmand og smed Mathias Henriksen
Hansdatter, Marie – Midskov, 1.4.1824, 503, ~ husmand Søren Sørensen 6.5.1832, 707
Hansdatter, Mette – Maale, 6.4.1830, 659, ~1 Jens Andersen 21.6.1800, 241, ~2 Hans Frandsen 24.11.1824, 523, 615, -L
Hansen, Anders – gaardmand, Midskov, afstaaelse 18.11.1799, 228, ~ Maren Andersdatter
Hansen, Anders – gaardmand, Viby, 6.12.1798, 192, -L, ~ Dorthe Hansdatter
Hansen, Anders – husmand og lods, Midskov, 2.5.1821, 484, ~ …
Hansen, Anders – husmand, Maale, 1.9.1835, 766, 811, ~ Johanne Andersdatter
Hansen, Anders – ungkarl, Maale, 6.3.1838, 842, -L
Hansen, Anders – ungkarl, Snabe, 10.12.1798, 194, 210, -L
Hansen, Frands – gaardmand, Viby, 12.6.1821, 485, ~ Anne Olsdatter 30.10.1801, 255
Hansen, Hannibal – husmand, Maale, 14.7.1733, 733, -L, ~ Maren Madsdatter
Hansen, Hans – husmand, Mesinge, 29.3.1836, 770, 775, ~1 Anne Madsdatter 20.6.1831, 669, 675, ~2 Dorthe Nielsdatter
Hansen, Hans – husmand, Mesinge, 7.8.1826, 560, ~ Johanne Nielsdatter
Hansen, Hans – husmand, Snabe, 21.3.1793, 78, ~ Anne Olsdatter 5.4.1829, 621, (~2 Niels Pedersen 26.11.1821, 480)
Hansen, Hans – husmand, Viby, 9.11.1846, 925 ,631, ~ Dorthe Marie Eriksdatter
Hansen, Hans – ungkarl, Midskov, 2.3.1826, 554, -L
Hansen, Henrik – 17 aar, Viby, 1.3.1842, 863, -L
Hansen, Jens – gaardmand, Viby, 18.6.1813, 387, ~1 Kirsten Larsdatter 27.10.1804, 284, ~2 Elle Nielsdatter
Hansen, Jens – husmand, Taarup, 28.10.1842, 867, ~ Johanne Olsdatter
Hansen, Lars – daglejer paa Hverringe, Taarup, 16.10.1842, 866, ~ Anne Sørensdatter
Hansen, Lars – husmand, Mesinge, 29.1.1803, 276, -L, ~ Birthe Andersdatter
Hansen, Lars – husmand, Midskov, 23.3.1846, 913, ~1 Anne Jacobsdatter 25.11.1820, 475, ~2 Trine Jacobsdatter
Hansen, Lars – ungkarl, Hverringe, 13.2.1838, 828, -L
Hansen, Mads – boelsmand, Maale, 6.7.1836, 786, 788, 814, ~ Maren Hansdatter 19.5.1843, 871
Hansen, Niels – ungkarl, Mesinge, 9.6.1826, 556, -L
Hansen, Ole – gaardmand, Drigstrup, 5.1.1797, 143, 149, se ogsaa 176, ~ Mette Carlsdatter 10.2.1817, 433, (~2 Lars Larsen 7.1.1805, 297, ~3 Elias Pedersen, ~2 Gertrud Larsdatter 15.7.1824, 509)
Hansen, Peder – gaardmand, Drigstrup, 16.11.1838, 839, 841, ~ Anne Larsdatter
Hansen, Peder – ungkarl, Mesinge, 29.9.1826, 564, -L
Hansen, Poul – gaardmand, Salby, 6.3.1832, 697, 709, ~1 Sidsel Nielsdatter 19.4.1829, 623, 631, ~2 Karen Jensdatter
Hansen, Poul – husmand, Tavlund, Mesinge, 6.9.1832, 713, 717, ~1 Karen Larsdatter 29.8.1828, 608, 623, ~2 Bodil Pedersdatter  
Hansen, Poul – Maale, 16.10.1812, 383, -L
Hansen, Søren – ungkarl, Maale, 4.5.1826, 555, -L
Hansen, Thomas – gaardmand, Midskov, 21.5.1822, III 486, ~1 Cathrine Olsdatter 11.6.1772, II 258, (~1 Lars Nielsen 14.2.1769, II 212, III 151), ~2 Maren Nielsdatter 12.8.1828, III 607
Henriksdatter, Anne Dorthe – Hverringe, Viby, 22.3.1843, 869, ~1 kusk Peder Rasmussen 8.12.1815, 413, ~2 bødker og husmand Lars Rasmussen
Henriksdatter, Anne Rebekka – Maale, 25.1.1834, 745, ~ boelsmand Peder Olsen 19.2.1825, 532, 538
Henriksdatter, Birthe Kirstine – Staure, 6.11.1827, 581, 584, ~ skovfoged Peder Poulsen 24.6.1824, 506, 512
Henriksdatter, Karen – pige, Taarup, 26.6.1831, 671, -L
Henriksdatter, Kirsten – Maale, 30.1.1830, 654, -L, ~ indsidder Henrik Andersen 7.3.1829, 621, -L
Henriksdatter, Maren – 16 aar, Taarup, 23.6.1841, 861, -L
Henriksdatter, Maren – Blæsenborg, Viby, 14.6.1829, 635, ~ husmand Poul Andersen 19.9.1834, 752
Henriksdatter, Rebekka – Maale, 4.9.1811, 369, -L, ~ husmand Peder Jensen
Henriksen, Anders – ungkarl, Maale, 25.1.1847, 929, -L
Henriksen, Hans Christopher – husmand, Viby, 30.1.1842, 863, ~ Maren Mortensdatter
Hermansen, Rasmus – 17.12.1833, 742, ~ Ursula Jensdatter
Hieronimusdatter, Anne – Maale Skovhuse, 28.12.1824, 528, ~ boelsmand Rasmus Nielsen
Hieronimusdatter, Kirsten – Maale, aftægt 20.6.1824, 503, ~1 Lars Hannibalsen 27.4.1801, 249, (~1 Johanne Pedersdatter 12.1.1789, II 518), ~2 Erik Andersen 8.7.1816, 417
Hytteballe, Lars Hansen – gaardmand, Maale, 12.8.1832, 713, ~ Johanne Hansdatter 21.5.1833, 722, 732, 738
Hytteballe, Niels Hansen – gaardmand Maale, 9.4.1804, III 283, -L, ~ Maren Sørensdatter 13.6.1799, III 213, (~1 Anders Madsen 24.7.1769, II 223, ~1 Maren Jensdatter 15.5.1748, I 364, ~2 Maren Nielsdatter 5.5.1759, II 20), Karen Jensdatter
Ibsen, Ole – husmand, Mesinge, 14.11.1801, 257, -L, ~ Gertrud Hansdatter
Iversdatter, Maren – 15 aar, Maale, 7.12.1845, 907
Iversen, Lars – husmand, Maale, 18.8.1828, 608, -L, ~ Ursula Jacobsdatter
Jacobsdatter, Anne – Midskov, 25.11.1820, 475, ~ husmand Lars Hansen 23.3.1846, 913, (~2 Trine Jacobsdatter)
Jacobsdatter, Anne Marie – Stavre, 4.12.1807, 326, ~ husmand Niels Nielsen Vahl 8.11.1826, 567, (~2 Karen Sørensdatter)
Jacobsdatter, Johanne – Viby, 6.5.1833, 722, ~ gaardmand Søren Rasmussen 1.10.1831, 672, 677
Jacobsdatter, Karen – pige, Bøgebjerg, 4.2.1831, 667, -L
Jacobsdatter, Maren – Maale, 11.9.1827, 581, 582, ~ husmand Henrik Andersen
Jacobsen, Christen – boelsmand Maale, 4.12.1824, 526, ~ Birthe Clausdatter
Jacobsen, Frederik – ungkarl, Viby, 1.8.1847, 933, -L
Jacobsen, Hans – boelsmand, Viby, 6.4.1830, 658, ~ Maren Jensdatter
Jacobsen, Hans – røgter, Hverringe, 8.2.1797, 147, ~1 …, ~2 Anne Jørgensdatter boer i Haarby separeret
Jensdatter, Anne – Maale, 12.1.1825, 528, 532, ~ boelsmand Anders Jensen 11.11.1849, 975, 981, (~2 Karen Hansdatter)
Jensdatter, Cecilie Marie – Romsøe, 17.12.1825, 550, -L, ~ skovfoged Mathias Jørgensen
Jensdatter, Gertrud – Viby Skov, 20.7.1816, 423, 485, ~ gaardmand Jens Hansen Biørn 6.5.1808, 331
Jensdatter, Gertrud – Viby, 6.4.1847, 932, -L, ~ gaardmand Poul Larsen
Jensdatter, Karen – Blæsenborg, Viby, 19.4.1837, 793, 96, ~ husmand Mathias Nielsen 25.7.1837, 807
Jensdatter, Karen – Salby, 3.6.1835, 763, ~ gaardmand Hans Nielsen
Jensdatter, Karen – vanvittig pige, 28.12.1822, 486, -L
Jensdatter, Kirsten – Viby, 20.4.1827, 576, ~ husmand Anders Severinsen
Jensdatter, Maren – enke, Stavre, 22.10.1817, 439, efter skovfoged Herman Jørgensen
Jensdatter, Maren – Maale, 11.8.1848, 936, 946, se ogsaa 984, 1001, ~ husmand Christopher Madsen
Jensdatter, Maren – Viby, 7.1.1832, 691, 711, 720, (efterlod en uægte søn Jens Jensen), ~ husmand Jørgen Larsen
Jensdatter, Marie – pige, Taarup, 16.1.1804, 277, -L
Jensen, Anders – boelsmand, Maale, 11.11.1849, 975, 981, ~1 Anne Jensdatter 12.1.1825, 528, 532, ~2 Karen Hansdatter
Jensen, Anders – gaardmand, Mesinge, 12.9.1831, 671, 672, ~ Maren Olsdatter
Jensen, Hans – 15 aar, Viby, 23.12.1843, 876
Jensen, Hans – fhv. husmand, Mesinge, 25.3.1827, 574, -L, ~ Maren Nielsdatter 19.8.1824, 515, -L
Jensen, Hans – husmand og murer, Hverringe, 22.11.1828, 614, ~ Karen Nielsdatter 27.9.1845, 894, 905
Jensen, Hans – husmand, Mesinge, 7.8.1826, 560, 571, ~ Johanne Nielsdatter
Jensen, Hans – ungkarl, Viby, 23.11.1829, 642, -L
Jensen, Knud – gaardmand, Snabe, 8.3.1798, 169, ~ Ellen Jørgensdatter 22.11.1828, 611, 616, (~2 Jens Poulsen 23.10.1831, 676, -L)
Jensen, Lars – husmand og smed, Mesinge, 21.2.1838, 828, ~ Johanne Pedersdatter
Jensen, Niels – boelsmand, Viby, 8.9.1844, 883, 891, ~ Anne Stephensdatter
Jensen, Niels – gaardmand, Maale, 9.11.1829, 6410, 649 (se ogsaa 735), ~ Dorthe Ovesdatter, (~2 Mads Larsen)
Jensen, Niels – husmand og hjulmand, Maale, 11.9.1831, 671, ~ Johanne Henriksdatter
Jensen, Niels – husmand, Viby, 12.3.1832, 700, ~ Maren Hansdatter
Jensen, Niels – vægter, Hverringe, 24.5.1827, 579, -L
Jensen, Niels Bøgislau – gaardmand, Snabe, 2.6.1792, 65, 73
Jensen, Ole – husmand, Midskov, 7.6.1849, 960, 961, ~1 Anne Margrethe Andreasdatter 22.4.1846, 918, 923 ,929, 931, (~1 Niels Hansen Munch registrering af boet i anledning af dom for tyveri 27.9.1800, 244, 262), ~2 Maren Pedersen
Jensen, Peder – boelsmand, Mesinge, 30.5.1829, 635, ~ Bodil Hansdatter 1.7.1799, 220, ~2 Anne Jørgensdatter 3.4.1812, 379
Jensen, Peder – husmand, Maale, 8.1.1831, 664, 667, ~1 Maren Henriksdatter, ~2 Rebekka Henriksdatter 4.9.1811, 369, -L, ~3 Anne Marie Christiansdatter 28.3.1826, 554
Jensen, Peder – ungkarl, 7.5.1849, 959, -L
Jensen, Poul – ungkarl, Viby Skov, 21.4.1832, 702, 707, 719, -L
Jespersdatter, Anne Kirstine – Bøgebjerg, Viby, 2.9.1829, 638, ~ husmand Niels Pedersen
Jespersdatter, Johanne – Taarup, 18.8.1812, 382, ~ husmand Lars Jørgensen
Jespersen, Frederik Christian – boelsmand, Viby, 5.1.1832, 691, 697, ~ Maren Rasmusdatter
Jespersen, Jens – boelsmand, Viby, 4.4.1827, 575, ~ Bodil Nielsdatter
Johansdatter, Birthe – Viby, 21.10.1813, 392, ~ husmand Niels Andersen
Johansdatter, Johanne – pige, Viby, 16.3.1827, 574, -L
Johansen, Niels – husmand, Maale, 2.11.1845, 895, 901, ~ Maren Madsdatter
Johansen, Ole – almisselem, Viby, død i Taarup, 5.11.1832, 717
Jørgensdatter, Anne – Mesinge, 3.4.1812, 379, ~ boelsmand Peder Jensen 30.5.1829, 635, (~1 Bodil Hansdatter 1.7.1799, 220)
Jørgensdatter, Dorthe – Maale, 10.6.1800, 239, ~ gaardmand gl. Peder Hansen
Jørgensdatter, Ellen – Snabe, 22.11.1828, 611, 616, ~1 Knud Jensen 8.3.1798, 169, ~2 Jens Poulsen 23.10.1831, 676, -L
Jørgensdatter, Johanne – Mesinge, 21.9.1802, 268, 273, ~ husmand Hans Nielsen
Jørgensdatter, Karen – Maale, 14.2.1791, 7, ~2 Peder Frandsen 21.3.1765, II 143, ~2 Poul Larsen 10.10-1772, II 276, ~3 Poul Christensen aftægt 24.2.1791, 14, skifte 5.9.1796, 135, -L
Jørgensdatter, Maren – Mesinge, 15.1.1798, 158, 164, ~ boelsmand Ole Nielsen 4.8.1818, 446, 466
Jørgensen, Jens – gaardmand, Taarup, 19.7.1790, 2, ~ Karen Nielsdatter
Jørgensen, Jens Erreboe – gaardmand, Taarup, 13.7.1828, 603, ~ Marie Rasmusdatter 3.1.1832, 689
Jørgensen, Lars – gaardmand, Midskov, 16.1.1847, 929, 931, ~ Johanne Andersdatter
Jørgensen, Mathias – skovfoged, Romsø, 10.5.1842, 864, 876, -L, ~1 Cecilia Marie Jensdatter 17.12.1825, 550, -L, ~2 Apelone Pedersdatter
Jørgensen, Rasmus – ungkarl, Taarup, 22.9.1836, 787, -L
Knudsen, Jens – gaardmand, Snabe, 23.3.1840, 851, 854, -L, ~ Gertrud Nielsdatter
Krøll, Christopher – smed, Maale, 16.6.1756, I 449, ~ Maren Larsdatter 13.6.1799, III 214, (~2 Mathias Mathiasen Smed)
Kudsk, Hans Madsen – husmand, Maale Skovhuse, aftægt i Midskov, se 374, ~ Kirsten Mortensdatter 30.8.1811, 365, 374
Larsdatter, Anne Marie – pige, Stavre, 9.11.1833, 737, -L
Larsdatter, Elisabeth – Viby, 19.10.1834, 752, 753, ~ boelsmand Mads Knudsen
Larsdatter, Gertrud – Drigstrup, 15.7.1824, 509, ~ gaardmand Elias Pedersen, (~1 Mette Carlsdatter 10.2.1817, 433, ~1 Ole Hansen 5.1.1797, 143, 149, se ogsaa 176, ~2 Lars Larsen 7.1.1805, 287)
Larsdatter, Gertrud – pige, Bøgebjerg, 6.2.1848, 935, -L
Larsdatter, Hansine Johanne – Viby, 3.6.1849, 960, 969, 1007, ~ gaardmand Rasmus Frederiksen
Larsdatter, Hilleborg Marie – enke, Maale, 14.4.1829, 622, 625, 634, efter gaardmand Hans Hansen Hytteballe død 1804
Larsdatter, Karen – Maale, 23.12.1843, 876, 877, ~ boelsmand Jens Sørensen
Larsdatter, Karen – Maale, 8.1.1838, 828, ~ gaardmand Niels Andersen 31.3.1840, 852, 855, 859
Larsdatter, Karen – pige, Kertinge, død i Maale, 30.3.1836, 772, -L
Larsdatter, Karen – Tavlund, Mesinge, 20.8.1828, 608, 623, ~ husmand Poul Hansen 6.9.1832, 713, 717, (~2 Bodil Pedersdatter)
Larsdatter, Karen – Viby, 12.3.1805, 293, 303, ~1 Niels Larsen 27.7.1772, II 261, ~2 Lars Andersen6.12.1821, 485
Larsdatter, Kirsten – Taarup, 6.4.1842, 863, ~ husmand Henrik Andersen
Larsdatter, Kirsten – Viby, 27.10.1804, 284, ~ gaardmand Jens Hansen 18.6.1813, 387, (~2 Ellen Nielsdatter)
Larsdatter, Lovise – Midskov, 29.10.1823, 489, ~ boelsmand Anders Pedersen
Larsdatter, Maren – Bøgebjerg, 19.3.1828, 600, 647, ~ husmand Hans Rudolph Nielsen 7.4.1845, 891, 899, (~2 Maren Pedersdatter)
Larsdatter, Maren – Maale, 13.6.1799, 214, ~1 Christopher Kröll 16.6.1756, I 449, ~2 Mathias Mathiasen Smed 8.8.1806, 312, -L, (~2 Margrethe Olsdatter)
Larsdatter, Maren – Maale, 28.8.1823, 502, ~ husmand Niels Christensen 20.1.1820, 455, (~1 Anne Elisabeth Andersdatter 10.6.1793, 85)
Larsdatter, Mette – Midskov, 20.9.1809, 340, ~ husmand Niels Poulsen 25.8.1815, 406, 410, (~2 Anne Hansdatter)
Larsen, Anders – husmand, Maale, 17.11.1830, 663, ~ Karen Olsdatter 12.12.1828, 619
Larsen, Hans – kusk, Hverringe, 6.9.1829, 638, 639, -L, ~ Anne Hansdatter
Larsen, Jørgen – gaardmand, Midskov, 30.7.1828, 605, ~ Elisabeth Hansdatter
Larsen, Knud – indsidder, Maale, 27.4.1793, 84, ~ Kirsten Sørensdatter
Larsen, Lars – gaardmand, Drigstrup, 7.1.1805, 287, ~ Mette Carlsdatter 10.2.1817, 433, (~2 Ole Hansen 5.1.1797, 143, 149, se ogsaa 176, ~3 Elias Pedersen, ~2 Gertrud Larsdatter 15.7.1824, 509)
Larsen, Niels – gaardmand, Viby, 27.7.1772, ~ Karen Larsdatter 12.3.1805, 293, 303, (~2 Lars Andersen 6.12.1821, 485)
Larsen, Ole – gaardmand, Maale, aftægt 19.11.1798, 190
Larsen, Ole – ungkarl, Maale, 5.6.1831, 668, -L
Larsen, Søren – husmand, Taarup, 10.12.1847, 934 ,952, ~ Maren Andersdatter
Lorentsen, Niels – gaardmand, Kærbygaard, 21.12.1798, 197, ~ Maren Nielsdatter
Lorentsen, Peder – husmand og røgter, Mesinge, 7.11.1838, 838, 841, ~ … der sidder i Odense Tugthus for tyveri
Madsdatter, Anne – Mesinge, 20.6.1831, 669, 675, ~ husmand Hans Hansen 29.3.1836, 770, 775, (~2 Dorthe Nielsdatter)
Madsdatter, Anne – Maale, Skarehus, 25.4.1842, 864, ~ Poul Hansen, (~1 Johanne Nielsdatter 18.8.1835, 766, 778
Madsdatter, Anne – Viby, 13.10.1827, 581, ~1 Lars Hansen død 1801, ~2 Ole Pedersen
Madsdatter, Anne Cathrine – Viby, 18.3.1828, 595, ~ gaardmand Niels Larsen
Madsdatter, Dorthe – Maale, 17.6.1842, 866, ~ husmand Henrik Andersen 13.11.1848, 941, 970
Madsdatter, Karen – Drigstrup, 29.4.1825, 541, ~ husmand Niels Sørensen
Madsdatter, Karen – Maale, 26.3.1830, 658, 662, ~ boelsmand Hans Larsen
Madsdatter, Kirsten – Maale, 8.9.1825, 544, 564, ~ husmand Hans Andersen 28.3.1823, 501, (~1 Johanne Andersdatter 11.6.1805, 297, -L)
Madsdatter, Maren – Midskov, 25.10.1849, 974, 992, 1004, ~ husmand Ole Poulsen 15.2.1850, 988, 992, 1004
Madsdatter, Marie – pige, Snabe, 8.8.1829, 637, -L
Madsen, Hans – husmand, Drigstrup, 23.5.1848, 936, 937, ~ Maren Andersdatter
Madsen, Hans – husmand, Lykkegaard, 14.1.1845, III 889, ~ Anne Madsdatter
Madsen, Holger – husmand, Maale, 11.7.1818, 444, ~ Anne Marie Andersdatter
Madsen, Knud – husmand, Lykkegaard, 8.10.1829, 639, ~ Kirsten Knudsdatter
Madsen, Lars – skovfoged og husmand, Bøgebjerg, 31.1.1839, 842, ~ Amalie Nielsdatter
Madsen, Mads – ungkarl, Maale, 13.1.1834, 745, -L
Madsen, Niels – husmand, Lykkegaard, 6.1.1773, II 284, ~ Kirsten Nielsdatter 17,1,1727, I 83, ~2 Maren Pedersdatter 25.5.1764, II 132, -L, ~3 Rebekka Andersdatter 16.4.1798, III 171, (~2 Anders Hansen Crone 4.9.1782, II 405, -L)
Madsen, Rasmus – husmand, Bøgebjerg, 18.9.1828, 610, ~ Anne Larsdatter
Marcusdatter, Johanne – Maale, 9.4.1795, 113, ~1 Jens … død før 1775, ~2 indsidder Hans Andersen Boe
Marcusdatter, Karen – Mesinge, 11.2.1843, 867, 873, ~ husmand Jacob Rasmussen
Marcussen, Anders – husmand, Mesinge, 27.11.1825, 530, 534, ~ Birthe Andersdatter, 4.4.1841, 859, ~2 Jens Nielsen
Marcussen, Hans – soldat, Viby, død i København, 24.8.1809, 338, 342, -L
Mathiasdatter, Kirsten – Blæsenborg, Viby, 25.5.1837, 798, 800, ~ husmand Anders Poulsen, (~1 Gertrud Nielsdatter 12.2.1830, 655, -L)
Mathiasen, Henrik – boelsmand og smed, Viby, 18.4.1846, 913, 920, ~1 Karen Rasmusdatter 15.2.1835, 758, 760, ~2 Anne Rasmusdatter
Mathiasen, Jens – husmand, Lille Bøgebjerg, Viby, 11.12.1787, 154, 167, ~ Ingeborg Marie Adamsdatter
Mongaard, Hans Nielsen – kusk paa Hverringe, Viby, 28.5.1800, 235, ~ Apolone Sophie Hannibalsdatter 5.11.1829, 641, (~2 Niels Frandsen)
Mortensdatter, Dorthea – Stavre, 15.11.1833, 737, 743, se ogsaa 866, ~ husmand Rasmus Andersen
Mortensdatter, Karen – Hverringe, 27.9.1845, 894, 905, ~ murer Hans Jensen 22.11.1828, 614
Mortensdatter, Karen – Midskov, 20.6.1810, 350, ~ husmand Christen Jensen, (~2 Karen Nielsdatter 20.6.1831, 669)
Mortensdatter, Kirsten – Maale Skovhuse, 30.8.1811, 365, 374, ~husmand Hans Madsen Kudsk, aftægt i Midskov se 374
Mortensen, Christen – gaardmand, Taarup, 14.6.1806, 308, 314, ~ Armgodt Hansdatter 24.9.1798, 181, 189, 208
Mortensen, Mads – husmand, Maale, 6.8.1813, 390, 395, ~ Caroline Andersdatter
Munch, Niels Hansen – husmand, Midskov, registrering af boet i anledning af N.H.M. som for tyveri 27.9.1800, 244, 262, ~ Anne Margrethe Andreasdatter 22.4.1846, 918, 923, 929, 931, (~2 Ole Jensen 7.6.1849, 960, 961, ~2 Maren Pedersdatter)
Munch, Peder Hansen – boelsmand, Maale, 25.3.1832, 700, 704, ~ Karen Hansdatter
Nelleman, Jørgen – husmand og sømand, Romsø, 1.2.1834, 745, 749, 756, ~ Anne Christensdatter, (~2 Anders Rasmussen)
Nielsdatter, Anne Marie – Lykkegaard, 6.2.1830, 654, ~ husmand Niels Rasmussen 11.5.1829, 630
Nielsdatter, Bodil – 15 aar, Maale, 7.10.1836, 787
Nielsdatter, Christiane – Viby, 3.12.1830, 664, ~ husmand Christen Hansen
Nielsdatter, Dorthe – pige, Maale, død i Viby, 19.8.1833, 734, -L
Nielsdatter, Ellen – Viby, 19.9.1823, 502, ~ gaardmand Rasmus Hansen
Nielsdatter, Gertrud – Blæsenborg, Viby, 12.2.1830, 655, -L, ~husmand Anders Poulsen, (~2 Kirsten Mathiasdatter 25.5.1837, 798, 800
Nielsdatter, Gertrud – enke, Mesinge, 18.7.1825, 542, -L, efter …
Nielsdatter, Gertrud – pige, Maale, 6.8.1841, 861, -L
Nielsdatter, Gertrud – pige, Viby, 16.3.1837, 792, -L
Nielsdatter, Johanne – Maale Skovhuse, 18.8.1835, 766, 778, ~Poul Hansen, (~2 Anne Madsdatter 25.4.1842, 864)
Nielsdatter, Johanne – Maale, 20.12. 1825, 551, ~ gaardmand Rasmus Pedersen9.7.1816, 420
Nielsdatter, Johanne – pige, Staure, 20.4.1829, 623, -L
Nielsdatter, Johanne – Viby, 17.5.1834, 751, ~ gaardmand Anders Andersen 10.11.1818, 448, ~2 Mads Pedersen 8.9.1828, 609
Nielsdatter, Karen – Midskov, 20.6.1831, 669, ~ boelsmand Christen Jensen, (~1 Karen Mortensdatter 20.6.1810, 350)
Nielsdatter, Kirsten – Midskov, og ægtefælle Poul Pedersen 9.2.1791, 9
Nielsdatter, Kirsten – Romsø, 1.3.1834, 745 ,755, ~1 Jens Pedersen 21.1.1829, 620, 669, ~2 Gotfred Rasmussen 16.10.1835, 766, 768, 784, (~2 Anne Rebekke Stenberg, ~2 Rasmus Jensen)
Nielsdatter, Maren – enke, Hverringe, 14.6.1820, 466, efter skytte Christopher Nielsen
Nielsdatter, Maren – Mesinge, 19.8.1824, 515, ~ husmand Hans Jensen 25.3.1827, 574, -L
Nielsdatter, Maren – Midskov, 12.8.1828, III 607, ~ gaardmand Thomas Hansen 21.5.1822, III 486, (~1 Cathrine Olsdatter 11.6.1772, II 258, ~1 Lars Nielsen 14.2.1769, II 212, III 151)
Nielsdatter, Maren – Maale, 18.5.1844, 878, 881, 889, se ogsaa 886, ~1 Poul Andersen 21.3.1825, 540, 548, -L, ~2 Peder Andersen 9.12.1827, 586, 589, ~3 Ole Stephansen 5.1.1846, 907, 926, (~2 Dorthe Madsdatter)
Nielsdatter, Mette – Bøgebjerg, Viby, 22.11.1831, 681, 715, ~ husmand Henrik Külmann
Nielsdatter, Sidsel – Salby, 19.4.1829, 623, 631, ~ gaardmand Poul Hansen 6.3.1832, 697, 709, (~2 Karen Jensdatter)
Nielsdatter, Sidsel Kirstine – Stavre, 1.5.1830, 661, ~ husmand Hans Jochum Clausen 6.7.1843, 872
Nielsen, Anders – boelsmand, Midskov, 22.2.1791, 11, 43, -L, ~ Karen Nielsdatter, (~1 Hans Pedersen Munch 24.10.1766, II 193, ~1 Maren Jensdatter 18.9.1749, I 402)
Nielsen, Anders – gaardmand og sognefoged, Viby, 22.8.1837, 807, 817, 829, ~ Dorthe Madsdatter
Nielsen, Anders – gaardmand, Midskov, 28.11.1846, 925, 933, -L, ~1 Anne Kirstine Rasmusdatter 25.4.1835, 761, -L, ~2 Margrethe Larsdatter
Nielsen, Anders – ungkarl, Maale, 12.8.1814, 397, -L
Nielsen, Hans – gaardmand, Maale, 26.10.1831, 677, 684, 700, ~ Kirsten Olsdatter
Nielsen, Hans – underkorporal, Maale, død i Fredericia, 17.10.1849, 965, -L
Nielsen, Hans – ungkarl, Viby, 24.9.1797, 152, -L
Nielsen, Hans Rudolph – husmand, Bøgebjerg, 7.4.1845, 891, 899, ~1 Maren Larsdatter 19.3.1828, 600, 647, ~2 Maren Pedersdatter
Nielsen, Jacob – gaardmand, Viby, afstaaelse 1.11.1800, 247, ~ Karen Rasmusdatter
Nielsen, Jacob – husmand, Maale, 5.6.1843, 871, ~ Anne Christensdatter 30.10.1831, 680, 681
Nielsen, Jens – husmand, Mesinge, 20.7.1841, 861, 868, ~ Anne Hansdatter
Nielsen, Jens – husmand, Maale, 21.6.1798, 173, ~ Bodil Hansdatter 18.2.1773, II 286
Nielsen, Jens – ungkarl, Viby, 7.3.1805, 289, 299, -L
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Taarup, 19.9.1798, 177, 185, ~ Johanne Nielsdatter
Nielsen, Lars – 16 aar, Viby, 6.7.1832, 713, -L
Nielsen, Maren Hansine – 15 aar, Hverringe, 3.8.1834, 752, -L
Nielsen, Mathias – Blæsenborg, Viby, 25.7.1837, 807, ~ Karen Jensdatter 19.4.1837, 793, 796
Nielsen, Niels – gaardmand, Viby, aftægt, 23.6.1817, 437, skifte 2.9.1825, 543, 552, ~ Bodil Andersdatter 8.12.1827, 585
Nielsen, Niels – husmand, Drigstrup, 4.1.1799, 203, ~ Maren Andersdatter
Nielsen, Niels – husmand, Stavre, 1.5.1847, 932, -L, ~ Karen Sørensdatter
Nielsen, Niels – indsidder, Midskov, 29.8.1791, 45, ~ Bodil Gregersdatter
Nielsen, Ole – aftægtsmand, Taarup, 24.7.1832, 713
Nielsen, Ole – gaardmand, Mesinge, 4.8.1818, 446, 466, ~ Maren Jørgensdatter 15.1.1798, 158, 164
Nielsen, Poul – gaardmand, Kærby, og hustru Maren Sørensdatter 4.3.1791, 14, 26
Nielsen, Poul – husmand, Maale, 9.9.1828, 609, -L, ~ Kirstine Steffensdatter
Nielsen, Rasmus – husmand, Maale, 14.12.1844, 886, ~ Kirsten Hansdatter
Nielsen, Rasmus – ungkarl, Viby, 4.4.1827, 575, -L
Nielsen, Søren – ungkarl, Stavre, 22.12.1831, 685, -L
Nielsen, Thomas – husmand, Bøgebjerghus, Viby, 22.9.1798, 179, ~ Maren Andersdatter
Olsdatter, Anne – Maale, 4.6.1777, II 329, ~ gaardmand Mads Frandsen blind i 15 aar, død 1806, (~2 Maren Hansdatter afstaaelse 18.10.1805, 306, skifte 25.8.1826, 564)
Olsdatter, Anne – Snabe, 5.4.1829, 621, ~1 Hans Hansen 21.3.1793, 78, ~2 Niels Pedersen 26.11.1821, 480
Olsdatter, Anne – Viby, 2.5.1827, 573, ~ boelsmand Henning Christensen
Olsdatter, Anne – Viby, 30.10.1801, 255, ~ gaardmand Frands Hansen 12.6.1821, 485
Olsdatter, Karen – Maale, 12.12.1828, 619, ~ husmand Anders Larsen 17.11.1830, 663
Olsdatter, Karen – Taarup, 10.11.1826, 569, ~ husmand Jesper Andersen
Olsdatter, Kirsten – Maale, 27.5.1800, 230, ~ husmand Poul Christensen 16.3.1810, 345, (~2 Kirsten Rasmusdatter 22.10.1837, 811, ~2 Jens Andersen 2.12.1841, 862)
Olsen, Jens – ungkarl, Midskov, 3.2.1825, 530, -L
Olsen, Lars – husmand, Maale, 5.4.1831, 667, ~ Maren Jensdatter
Olsen, Mads – boelsmand, Maale, 22.11.1831, 681, ~ Anne Christensdatter 28.11.1828, 615
Olsen, Peder – boelsmand, Maale, 19.2.1825, 532, 538, ~ Anne Rebekka Henriksdatter 25.1.1834, 745
Olsen, Peder – røgter, Hverringe, 22.7.1816, 426, 451, ~ Ellen Olsdatter i Oxbøl, Als
Pedersdatter, Anne – Snabe, 3.12.1831, 684, ~ boelsmand Anders Andersen
Pedersdatter, Anne Marie – pige, Maale, 1.6.1826, 555, -L
Pedersdatter, Gertrud – Drigstrup, 25.4.1841, 860, 867, ~ gaardmand Carl Olsen
Pedersdatter, Johanne – Midskov, 28.6.1799, 215, ~ gaardmand Anders Poulsen 22.7.1844, 880, 883, (~2 Anne Jensdatter)
Pedersdatter, Johanne – pige, Maale, 18.3.1828, 599, -L
Pedersdatter, Karen – enke, Maale, 14.4.1830, 664, efter boelsmand Lars Jespersen
Pedersdatter, Karen – Midskov, 16.1.1826, 553, ~ husmand Hans Knudsen
Pedersdatter, Kirsten – Maale, 10.9.1823, 487, ~ gaardmand Hans Hansen
Pedersdatter, Marie – pige, Maale, 26.2.1839, 842, -L
Pedersen, Christian – husmand, Bøgebjerg, Viby, 12.6.1830, 662, ~ Kirsten Rasmusdatter
Pedersen, Frands – gaardmand, Viby, 5.8.1816, 427, ~2 Karen Andersdatter 29.3.1809, 335, ~2 Anne Kirstine Rasmusdatter 19.2.1841, 585, (~2 Niels Hansen)
Pedersen, Hans – gaardmand, Mesinge, 24.11.1844, 886, 887, 896, ~ Elisabeth Nielsdatter
Pedersen, Hans – husmand, Mesinge, 21.3.1833, 721, 781, ~ Maren Poulsdatter 10.5.1837, 794, (~2 Poul Pedersen)
Pedersen, Jens – husmand, Romsø, 21.1.1829, 620, 669, ~ Kirsten Nielsdatter 1.3.1834, 745, 755, (~2 Gotfred Rasmussen 16.10.1835, 766, 768, 784, ~2 Anne Rebeka Steenberg, ~2 Rasmus Jensen)
Pedersen, Lars – boelsmand, Midskov, 31.5.1838, 829, 830, 844, ~ Karen Hansdatter 7.6.1843, 872, 876
Pedersen, Lars – boelsmand, Viby Mark, 5.2.1837, 789, ~ Anne Pedersdatter
Pedersen, Lars – gaardmand, Drigstrup, 7.3.1825, 536, -L, enke Dorthe Larsdatter, (~1 Peder Pedersen 13.6.1783, II 411)
Pedersen, Lars – gaardmand, Maale, 29.8.1829, 637, ~ Karen Jensdatter 6.4.1845, 230, 233 (Schelenborg skp.)
Pedersen, Lars – husmand, Bøgebjerg, Viby, 3.8.1835, 766, 782, ~ Anne Cathrine Rasmusdatter
Pedersen, Mads – gaardmand, Viby, 8.9.1828, 609, -L, ~ Johanne Nielsdatter 17.5.1834, 751, (~1 Anders Andersen 10.11.1818, 448)
Pedersen, Niels – gaardmand, Salby, 25.6.1829, 636, ~ Karen Christophersdatter, (~1 Niels Hansen Büll 25.4.1795, 115, 125, ~1 Mette Larsdatter 7.11.1776, II 317, -L, ~1 Rasmus Hansen 11.10.1766, II 187), ~2 Anne Hansdatter 13.9.1781, II 374
Pedersen, Niels – husmand, Snabe, 26.11.1821, 480, ~ Anne Olsdatter 5.4.1829, 621, (~1 Hans Hansen 21.3.1793, 78
Pedersen, Ole – boelsmand, Viby, 6.9.1827, 580, ~ Anne Madsdatter 13.10.1827, 581, (~1 Lars …)
Pedersen, Ole – ungkarl, Maale, 17.2.1825, 531, -L
Pedersen, Peder – gaardmand, Kragegaard, Mesinge, 19.1.1807, 325, -L, ~ Birthe Kirstine Rasmusdatter 7.11.1796, 140, (~1 Jacob Nielsen 19.6.1784, II 431), ~2 Maren Frederikke Pedersdatter
Pedersen, Peder – gaardmand, Maale, 13.12.1808, 333, ~ Ursula Larsdatter
Pedersen, Poul – aftægtsmand, Romsø, 3.9.1831, 671, ~ Maren Nielsdatter
Pedersen, Poul – gaardmand, Midskov, og hustru Kirsten Nielsdatter 9.2.1791, 9
Pedersen, Poul – husmand, Maale, 7.11.1828, 611, 616, ~ Johanne Jespersdatter
Pedersen, Poul – husmand, Stavre, 25.12.1827, 586, 587, ~ Maren Andersdatter
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Maale, 9.7.1816, 420, ~ Johanne Nielsdatter 20.12.1825, 551
Poulsdatter, Gertrud – Mesinge, 1.10.1793, 96, ~ gaardmand Peder Larsen Krog
Poulsdatter, Johanne – vanvittig pige, 17.5.1827, 579, -L
Poulsdatter, Karen – Midskov, 23.9.1831, 672, 747, ~ boelsmand Anders Andersen
Poulsdatter, Kirsten – Stavre, 21.11.1829, 641, ~ husmand Morten Pedersen
Poulsdatter, Maren – Mesinge, 10.5.1837, 794, ~1 Hans Pedersen 21.3.1833, 721, 781, ~2 Poul Pedersen
Poulsdatter, Maren – Maale, 19.11.1823, III 494, ~ gaardmand Hans Hansen 14.2.1789, II 520, ~2 Hans Hannibalsen
Poulsen, Anders – gaardmand, Midskov, 22.7.1844, 880, 883, ~1 Johanne Pedersdatter 28.6.1799, 215, ~2 Anne Jensdatter
Poulsen, Hans – husmand, Mesinge, 11.3.1838, 829, ~ Anne Nielsdatter
Poulsen, Jens – gaardmand, Snabe, 23.10.1831, 676, -L, ~ Ellen Jørgensdatter 22.11.1828, 611, 616, (~1 Knud Jensen 8.3.1798, 169)
Poulsen, Jørgen – indsidder, Maale, 21.10.1823, 502, 701, ~ Kirsten Hansdatter, (~2 …)
Poulsen, lille Lars – gaardmand, Maale, 4.11.1829, 641, 642, ~ Johanne Madsdatter
Poulsen, Niels – husmand, Midskov, 25.8.1815, 406, 410, ~1 Mette Larsdatter 20.9.1809, 340, ~2 Anne Hansdatter
Poulsen, Ole – husmand, Midskov, 15.2.1850, 988, 992, 1004, ~ Maren Madsdatter 25.10.1849, 974, 992, 1004
Poulsen, Peder – skovfoged, Stavre, 24.6.1824, 506, 512, ~ Birthe Kirstine Henriksdatter 6.11.1827, 581, 584
Poulsen, Peder – Taarup, død 1802, 11.1.1808, 327, ~ Anne Jensdatter, (~2 Jesper Larsen …)
Poulsen, Peder – ungkarl, Stavre, 18.11.1833, 737, -L
Poulsen, store Lars – gaardmand, Maale, 6.11.1829, 641, 644, 772, ~ Maren Jensdatter
Rasmusdatter, Anne – Bøgebjerg, 6.3.1828, 592, 600, (efterlod børn og en uægte søn Rasmus Rasmussen), ~ husmand Anders Ibsen
Rasmusdatter, Anne Cathrine – Snabe, 17.12.1833, 741, (efterlod en uægte søn Rasmus Dinesen 30 aar), ~ husmand Hans Nielsen
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Midskov, 25.4.1835, 761, -L, ~ gaardmand Anders Nielsen
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Viby, 19.2.1841, 858, ~1 Frands Pedersen 5.8.1816, 427, (~1 Karen Andersdatter 29.3.1809, 335), ~2 gaardmand Niels Hansen
Rasmusdatter, Birthe Kirstine – Mesinge, 7.11.1796, 140, ~1 Jacob Nielsen 19.6.1784, II 431, ~2 Peder Pedersen 19.1.1807, 325, -L, (~2 Maren Frederika Pedersdatter)
Rasmusdatter, Hedevig – enke, Drigstrup, afstaaelse 29.3.1820, 462, efter gaardmand Jens Hansen død 1811
Rasmusdatter, Johanne – enke, Mesinge, 28.5.1833, 732, efter husmand Niels Nielsen
Rasmusdatter, Johanne – Maaleskovhuse, 6.7.1834, 752, -L, ~ boelsmand Hans Mathiasen
Rasmusdatter, Karen – Viby, 15.2.1835, 758, 760, ~ boelsmand og smed Henrik Mathiasen 18.4.1846, 913, 920, (~2 Anne Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Kirsten – Maale, 22.10.1837, 811, ~1 Poul Christensen 16.3.1810, 345, (~1 Kirsten Olsdatter 27.5.1800, 230), ~2 Jens Andersen 2.12.1841, 862
Rasmusdatter, Marie – Taarup, 3.1.1832, 689, ~ gaardmand Jens Erreboe Jørgensen 13.7.1828, 603
Rasmusdatter, Trine Marie – Bøgebjerg, Viby, 13.3.1837, 792, 804, ~ husmand Christen Jørgensen
Rasmussen, Diderik – boelsmand, Viby, 3.4.1839, 843, -L, ~ Maren Jensdatter
Rasmussen, Frederik – daglejer, Hverringe, 8.6.1829, 635, ~ Stine Malene Pedersdatter
Rasmussen, Gotfred – husmand, Romsø, 16.10.1835, 766, 768, 784, ~1 Kirsten Nielsdatter 1.3.1834, 745, 755, (~1 Jens Pedersen 21.1.1829, 620, 669, ~2 Anne Rebekka Stenberg, ~2 Rasmus Jensen)
Rasmussen, Hans – gaardmand, Taarup, 19.12.1831, 685, 692, ~1 Anne Andersdatter 24.7.1820, 467, (~1 Jens Eriksen 30.6.1794, 107), ~2 Dorthe Hansdatter
Rasmussen, Jens – husmand, Maale, 24.11.1848, 951, 953, 954, ~ Karen Larsdatter
Rasmussen, Johannes – husmand, Viby, 20.9.1831, 672, ~ Maren Frederiksdatter
Rasmussen, Jørgen – husmand, Romsø, senere i Viby, 31.1.1849, 954, 956, 978, ~1 Karen Hansdatter 15.6.1826, 556, 560, (~1 Mads … død ca 1821), ~2 Johanne Nielsdatter
Rasmussen, Lars – husmand, Bøgebjerg, Viby, 19.2.1840, 851, 857, -L, ~ Apolone Nielsdatter
Rasmussen, Morten – gaardmand, Mesinge, 6.2.1792, 47, 55, -L, ~ Maren Jørgensdatter
Rasmussen, Niels – boelsmand, Viby, 14.2.1810, 344, ~ Johanne Andersdatter
Rasmussen, Niels – husmand, Lykkegaard, 11.5.1829, 630, ~ Anne Marie Nielsdatter 6.2.1830, 654
Rasmussen, Niels – husmand, Lykkegaard, 9.9.1793, 93, -L, ~ Rebekka Andersdatter
Rasmussen, Niels – ungkarl, Maale, Skovhuse, 13.10.1833, 735, -L
Rasmussen, Peder – kusk og husmand, Hverringe, Viby, 8.12.1815, 413, ~ Anne Dorthe Henriksdatter 22.3.1843, 869, (~2 bødker Lars Rasmussen)
Rasmussen, Rasmus – husmand, Maale, 14.4.1846, 913, ~ Anne Marie Andersdatter 27.10.1847, 934
Rasmussen, Rasmus – husmand, Viby, 4.10.1810, 352, -L, ~ Gertrud Christensdatter 10.2.1825, 531, 537, (~1 Jens Andersen (Dinesen) 15.7.1784, II 430)
Rasmussen, Søren – boelsmand, Maale, 21.7.1821, 478, ~ Maren Christensdatter 14.10.1836, 787
Rasmussen, Søren – gaardmand, Viby, 1.10.1831, 672, 677, ~ Johanne Jacobsdatter 6.5.1833, 722
Skytte, Niels Nielsen – enkemand, Skovfogedhuset v/ Hverringe, 7.1.1811, 354, efter …
Smed, Mathias Mathiasen – Maale, 8.8.1806, 312, -L, ~1 Maren Larsdatter 13.6.1799, 214, (~1 smed Christopher Krøll 16.6.1756, I 449), ~2 Margrethe Olsdatter
Stephansen, Ole – gaardmand, Maale, 5.1.1846, 907, 926, ~1 Maren Nielsdatter 18.5.1844, 878, 881, 889, se ogsaa 886, (~1 Poul Andersen 21.3.1825, 540, 548, -L, ~2 Peder Andersen 9.12.1827, 586, 589), ~2 Dorthe Madsdatter
Sørensdatter, Maren – Kærby, og ægtefælle gaardmand Poul Nielsen 4.3.1791, 14, 29
Sørensdatter, Maren – Maale, 13.6.1799, III 213, ~1 Anders Madsen 24.7.1769, II 223, (~1 Maren Jensdatter 15.5.1748, I 364, ~2 Maren Nielsdatter 5.5.1759, II 20), ~2 Niels Hansen Hytteballe 9.4.1804, III 283, -L, (~2 Karen Jensdatter)
Sørensen, Jørgen – gaardmand, Taarup, 5.2.1829, 620, 629, 686, ~ Kirsten Rasmusdatter
Sørensen, Poul – ungkarl, Taarup, 20.4.1836, 778, -L
Sørensen, Søren – husmand, Midskov, 6.5.1832, 707, ~ Marie Hansdatter 1.4.1824, 503
Thomsen, Hans – gaardmand, Midskov, 11.12.1836, 787, ~ Maren Olsdatter 11.12.1836, 787
Thomsen, Jørgen – husmand, Lykkegaard, 16.1.1798, 161, -L, ~1 Maren Hansdatter 30.12.1793, 104, (~1 Christen Jørgensen 10.4.1760, II 36, ~1 Anne Jørgensdatter 18.3.1747, I 347), ~2 Gyde Nielsdatter
Vohl, Niels Nielsen – husmand, Stavre, 8.11.1826, 567, ~1 Anne Marie Jacobsdatter 14.12.1807, 326, ~2 Karen Sørensdatter