Lehn 1812-1846

Afskrift af register til skifteprotokol
Lehn Gods 1812-1846
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … - enke, i Sct. Jørgens Hospital, 15.11.1829, VII 83, 117, 122, 126, efter skolelærer … Lund
…, Anne Elisabeth – enke, Sct. Jørgens, 14.11.1827, VI 423, efter strømpevæver … Hofmann
…, Anne Marie – Pasop, 24.4.1828, VI 439, ~ strømpevæver … Vagner
…, Kirsten – enke, Maribo, 7.2.1832, VII 199, efter snedker … Lind
…, Maren – enke, Hvidkilde, 26.3.1827, VI 394, efter skovrider Peder Jørgensen død 1819
Agerøe, Jochum Cornelius – møller, øverste Ørkilds Mølle, Tved, 7.9.1820, VI 222, 224, 229, 246, 264, 277, -L
Ahrentsen, Jens – husmand, Skarø, 20.2.1825, VI 327
Alsing, Christopher Hansen – aftægtsmand, Strandhuse, 7.1.1844, VIII 255, ~ …
Andersdatter, Anne – pige, Dongs-Højrup, 1.2.1836, VII 350, -L
Andersdatter, Anne – pige, Dongs-Højrup, 6.9.1846, VIII 348, -L
Andersdatter, Anne – Røskebølle, 27.5.1838, VIII 49, ~ Anders Ravn 29.1.1841, VIII 117
Andersdatter, Anne – Sørup, 24.10.1812, VI 7, ~ Diderik Christensen Alberg 28.5.1828, VI 441
Andersdatter, Anne Dorthea – enke, Pasop, 10.3.1835, VII 319, efter Adolf …, (Christen Pedersens svigermoder)
Andersdatter, Anne Kirstine – Holmdrup, 23.8.1822, VI 290 (kirkebogen anfører Karen Ravns), ~ Niels Christian Ravn, Røskebølle, 26.7.1800, V 251
Andersdatter, Anne Kirstine – Trollekrogen, 21.9.1843, VIII 230, 231, -L, ~ Niels Andersen Sandberg 8.7.1839, VIII 87, 89, -L
Andersdatter, Anne Margrete – enke, Ollerup, 18.9.1831, VII 180, efter skrædder Jens Nielsen i Kirkeby
Andersdatter, Anne Margrethe – Holmdrup, 21.2.1815, VI 95, ~ væver Rasmus Hansen Ravn
Andersdatter, Anne Marie – barn, Ollerup, 27.5.1842, VIII  177, 195, 199
Andersdatter, Anne Marie – enke, Ollerup, Bromark, 31.5.1833, VII 237, efter husmand Hans Hansen Huus
Andersdatter, Birte Marie – Rantzausminde, 10.7.1839, VIII 85, 86, ~ Niels Pedersen 2.12.1835, VII 339, (~1 Anne Margrethe Mortensdatter 29.1.1814, VI 53, -L)
Andersdatter, Bodil – Egebjerg, 13.5.1817, IV 135, 144, ~ Anders Knudsen 6.7.1822, VI 286
Andersdatter, Bodil Catrine – Ballen, 2.3.1829, VII 27, ~ Ole Nielsen 25.12.1826, VI 372, 429
Andersdatter, Bodil Marie – Kirkeby, 9.12.1815, VI 107, ~1 Jørgen Sørensen 11.12.1809, V 505, ~2 Jørgen Rasmussen 6.4.1816, VII 119, 121
Andersdatter, Catrine – Egense, 28.12.1828, VII 14, ~ Ove Falck 22.9.1823, VI 302
Andersdatter, Gertrud – enke, Gundestrup, 24.1.1826, VI 354, efter husmand Niels Pedersen
Andersdatter, Grethe – almisselem, Holmdrup, 30.1.1824, VI 304
Andersdatter, Johanne – Røskebølle, 20.5.1831, VII 162, 213, ~ Erik Rasmussen 12.4.1844, VIII 269, (~2 Margrethe Nielsdatter 25.5.1838, VIII 49)
Andersdatter, Jytte Kirstine – Egense, 19.1.1829, VII 21, 22, 29, 157, ~1 Christopher Hansen Schiøtte 25.2.1813, VI 32, ~2 gaardmand Jørgen Larsen, (~2 Maren Hansdatter)
Andersdatter, Karen – Dongs-Højrup, 3.2.1842, VIII 167, ~ væver Hans Pedersen
Andersdatter, Kirsten – Gundestrup, 17.3.1832, VII 202, 208, ~1 Jørgen Andersen 26.6.1809, V 493, ~2 Lars Rasmussen Kudsk 6.12.1844, VIII 289
Andersdatter, Kirsten – pige, Røskebølle, 31.1.1831, VII 156, -L
Andersdatter, Maren – 14 aar, Holmdrup, 3.9.1832, VII 216
Andersdatter, Maren – Egebjærg, 18.7.1835, VII 332
Andersdatter, Maren – enke, Dong-Højrup, 20.9.1827, VI 420, efter Lars Jacobsen
Andersdatter, Maren – enke, Øster Skerninge, 16.10.1828, VII 4, efter Hans Hansen
Andersdatter, Maren – Røskebølle, 1.8.1844, VIII 282, 293, ~ gaardmand Rasmus Larsen Juul
Andersdatter, Maren – Strandhuse, 16.8.1821, VI 263, ~ væver Jens Nielsen
Andersdatter, Maria – enke, Øster Skerninge, 6.10.1828, VII 4, efter Hans Hansen
Andersdatter, Marie – Ollerup, 12.1.1822, VI 271, ~1 Lars Rasmussen Ploug 31.10.1798, V 212, ~2 Jens Rasmussen Ploug 3.2.1846, VIII 327, 338, -L (~2 Maren Andersdatter)
Andersdatter, Mette Kirstine – Øster Skerninge, 3.10.1845, VIII 309, ~ aftægtsmand Ove Svendsen
Andersen, Anders – fattiglem, Sørup, 5.10.1827, VI 421
Andersen, Erik – husmand, Holmdrup, 10.5.1842, VIII 174, 179, 187, -L, ~ Johanne Christiansdatter
Andersen, Hans – aftægtsmand, Skarø, 27.6.1837, VIII 31
Andersen, Hans – gaardmand, Dongs-Højrup, afstaaelse 27.6.1818, VI 177, skifte 13.12.1838, VIII 58, ~ Maren Rasmusdatter 28.3.1808, V 444
Andersen, Hans – husmand, Belvedere, 13.4.1814, VI 57, ~ Anne Kirstine Hansdatter
Andersen, Jesper – Holmdrup, husmand, 27.9.1829, VII 68, 70, 71, 95, ~1 Marie Andersdatter 19.1.1802, V 278, 279, ~2 Bodil Olsdatter 14.7.1814, VI 64, ~3 Karen Rasmusdatter 8.4.1839, VIII 73, 99, -L
Andersen, Johanne Margrethe – Nederste Mølle, Tved, 19.10.1843, VIII 235, 250, ~ møller M. Hansen
Andersen, Jørgen – gaardmand, Gundstrup, 26.6.1809, V 493, ~ Kirsten Andersdatter 17.3.1832, VII 202, 208, (~2 Lars Rasmussen Kudsk 6.12.1844, VIII 289)
Andersen, Lars – indsidder, Dongs-Højrup, 15.1.1814, VI 53
Andersen, Lars – soldat, Ollerup, 20.8.1841, VIII 144, 163, -L
Andersen, Morten – gaardmand, Dongs-Højrup, 9.9.1841, VIII 148
Andersen, Morten – indsidder, død i Sct. Jørgensgaard, 13.5.1835, VII 328
Andersen, Niels – gaardmand, Egense, 27.6.1833, VII 244, 248, 258, ~ Sidsel Kirstine Christophersdatter
Andersen, Peder – gaardmand, Heldager, 30.5.1843, VIII 216, ~ …
Andersen, Peder – gaardmand, Skovsbo, 29.11.1843, VIII 247, 253, ~ Mette Hansdatter 21.6.1827, VI 407
Andersen, Peder – indsidder, Kogtved, 27.7.1834, VII 285, 313, -L, ~ Anne Nielsdatter 26.11.1821, VI 270, -L
Andersen, Peder – indsidder, Sørup, 20.6.1830, VII 132, ~ Maren Nielsdatter 7.12.1842, VIII 193
Andersen, Rasmus – aftægtsmand, Skarø, 16.4.1830, VII 125
Andersen, Rasmus – fattiglem, Dongs-Højrup, 8.4.1839, VIII 73
Andersen, Rasmus – husmand, Kirkeby, 1.11.1834, VII 294, 296, 301, ~1 Karen Mortensdatter 28.12.1828, VII 14, 18, -L, ~2 Anne Nielsdatter
Andreasen, Christen – husmand, Belvedere, 27.6.1821, VI 250, 267, ~ Mette Kirstine Pedersdatter
Andreasen, Jens – husmand, Egebjærg, 21.2.1836, VII 350, VIII 2, ~ Jytte Kirstine Nielsdatter
Axelsdatter, Anne – Pasop, 18.4.1829, VII 28, ~ Hans Pedersen 18.4.1840, VIII 101
Ballemand, Anders Nielsen – gaardmand, Øster Skerninge, 31.10.1814, VI 77, 89, ~1 Ingeborg Jespersdatter 11.4.1777, IV 92, ~2 Maren Pedersdatter 10.6.1825, VI 328, 332, 345, -L
Beckmann, Johan – husmand, Kogtved, 28.7.1831, 172, ~ …
Berntsen, Jørgen – husmand og væver, Raarud, 18.10.1814, VI 74, ~ Anne Margrethe Pedersdatter 12.4.1839, VIII 73, 74, 76 (~1 L. Jørgen Rasmussen)
Bertelsen, Hans – ungkarl, Grundestrup, 23.6.1846, VIII 339, -L
Bisgaard, Frederik Nielsen – husmand, Fiskop, 12.11.1827, VI 423, ~ Karen Caspersdatter 23.11.1842, VIII 193
Bisgaard, Hans Nielsen – gaardmand, Egense, 9.4.1828, VI 435, 439, VII 10, ~1 Maren Hansdatter 9.11.1823, VI 302, 304, 318, ~2 Karen Jørgensdatter
Bisgaard, Niels Hansen – indsidder, Ollerup, 8.12.1845, VIII 314, ~ …
Bisgaard, Niels Rasmussen – Egense, 12.12.1783, iv 183, ~1 Mette Hansdatter 9.1.1767, III 344, ~2 Kirsten Frederiksdatter 14.7.1829, VII 45, 91 (~2 Knud Rasmussen 4.4.1820, VI 213, -L)
Bisgaard, Peder Nielsen – husmand, Ollerup, 18.12.1829, VII 94, 112, -L, ~ Anne Margrethe Knudsdatter 24.3.1824, VI 307 (~1 Henrik Vendt)
Blou, Johan Gotlieb – assessor og fhv. apoteker i København, død i Nielstrup, Ollerup Sogn, 21.2.1827, VI 388, ~ Christine Vilhelmine Vinckler død 5.4.1823 i København
Bluhme, Rasmus Rasmussen – indsidder, Egebjerg, 4.1.1825, VI 319, ~ Anne Nielsdatter 20.5.1835, VII 330
Boeman, Hans Jensen – indsidder, Gundestrup, 29.11.1825, VI 338
Boesen, Hans – ungkarl, Kogtved, 16.11.1832, VI 224
Bredsdorff, Jens Balslev – landmaaler, Hvidkilde, 4.9.1812, V 633, ~ Karen Havrum Myhre 10.4.1832, VII 204, 219, 263, -L
Broje, Martin – Slæbækgaard, Kirkeby, 17.10.1843, VIII 232, 253, ~ Eleonora Vilhelmine v. Rømer, 25.4.1833, VII 232, 283
Bruun, Henrik Larsen – aftægtsmand, Mynderup, 15.5.1827, VI 402
Bruun, Lars Henriksen – gaardmand, Øster Skerninge, 1.11.1797, V 191, ~1 Dorthe Madsdatter 20.1.1768, III 412, ~2 Ingeborg, Hansdatter 11.10.1821, VI 267, (~2 Hans Pedersen i Holmdrup)
Brydegaard, Lars Pedersen – Sct. Jørgensgaard, 16.10.1822, VI 292, 294, 301, 304, 308, ~ Marie Rasmusdatter 19.8.1822, VI 288, 291, 294, 301, 304, 308
Buch, Hans Andersen – husmand, Øster Skerninge, 2.12.1827, VI 424, ~1 Johanne Hansdatter 4.10.1783, IV 190, ~2 Agnete Kirstine Poulsdatter 19.2.1785, IV 210, (~1 Jesper …), ~3 Maren Mortensdatter 19.12.1844, VIII 291
Buck, Anders Hansen – husmand og væver, Øster Skerninge, 14.4.1830, VII 124, 135, ~ Karen Hansdatter 4.3.1839, VIII 66, (~2 Morten Hansen)
Buck, Anders Nielsen – gaardmand, Raarud, 1.5.1837, VIII 25, ~ Anne Margrethe Nielsdatter 17.7.1832, VII 212
Buck, Hans Andersen – aftægtsmand, Skovsbo, 30.7.1839, VIII 87, ~ Sophie Amalie Larsdatter 2.8.1842, VIII 188, 189
Bødker, Rasmus Andersen – gaardmand, Egebjærg, afstaaelse 3.7.1841, VIII 141, skifte 24.1.1842, VIII 167, 171, ~ Karen Rasmusdatter 6.2.1832, VII 199, 222
Bødker, Rasmus Nielsen – bødker og husmand, Rantzausminde, 13.1.1827, VI 376, 387, 394, -L, ~ Maren Jensdatter
Bøg, Hans Nielsen – husmand, Egense, 3.9.1846, VIII 348, ~ …
Cappel, Gertrud Marie Hansdatter – Kogtved, 10.9.1843, VIII 230, ~ smed Hans Rasmussen, Gammelgaard
Carlsen, Johan Henrik – husmand og snedker, Heldager, 17.7.1833, VII 250, ~ Birthe Marie Rasmusdatter 8.5.1836, VII 358, 360
Caspersdatter, Karen – Fiskop, 23.1.1842, VIII 193, ~ Frederik Nielsen Bisgaard 12.11.1827, VI 423
Caspersdatter, Maren – Holmdrup, 17.1.1827, VI 376, 381, 401, ~ Peder Nielsen 28.3.1825, VI 321
Christensdatter, Adamine Benedikte – enke, Sørup, 31.7.1827, VI 412, VII 104, -L, efter Peder Nielsen (antagelig fabrikanten der gik fallit i 1801)
Christensdatter, Anne – enke, Pasop, 29.10.1829, VII 81, 104, efter snedker Frands Leopold
Christensdatter, Anne Margrethe – enke, Kirkeby, 4.12.1845, VIII 314, efter Christian Væver i Slæbæk
Christensdatter, Ellen Sophie – Pasop, 30.11.1846, VIII 353, ~ teglmester Rasmus Pedersen 11.11.1834, VII 296
Christensdatter, Elsebeth Marie – Slæbæk, 5.9.1830, VII 140, 145, 147 se ogsaa 348, ~ Anders Nielsen (~1 Anne Larsdatter 29.1.1820, VI 211)
Christensdatter, Gertrud Kirstine – Skovsbo, 30.9.1824, VI 316, 317, ~ Jens Jørgensen Nis
Christensdatter, Johanne Kirstine – Pasop, 15.4.1826, VI 360, ~ indsidder Peder Nielsen
Christensdatter, Karen – enke, Holmdrup, 20.1.1833, VII 228, efter Jens Jørgensen
Christensdatter, Karen – Røskebølle, 29.7.1827, VI 412, 414, ~1 Rasmus Jensen 29.9.1797, V 188, ~2 Jens Jensen 20.4.1831, VII 161, 190
Christensdatter, Kirstine – Skovsbo, 30.9.1824, VI 316, 317, ~ husmand Jens Jørgensen Nis
Christensdatter, Maren (eller Larsdatter) – Raarud, død i Belvedere, 29.5.1842, VIII 177, 183, ~ Rasmus Larsen 11.4.1835, VII 322
Christensdatter, Mette Kirstine – Øster Skerninge, 22.6.1830, VII 133 138, ~ Poul Christensen 19.7.1831, VII 172, 183, (~2 Bodil Jensdatter)
Christensdatter, Sidsel – enke, Røskebølle, 19.8.1816, VI 126, 128, efter husmand Anders Olsen Torden
Christensen, Alberg Diderik – gaardmand, Sørup, 28.5.1828, VI 441, ~ Anne Andersdatter 24.10.1812, VI 7
Christensen, Erik – husmand, Fiskop, 14.3.1836, VII 351, VIII 15, -L
Christensen, Hans – gaardmand, Sørup, 10.1.1842, VIII 166, 168, ~ Kirsten Nielsen
Christensen, Hans – ugift væver, Egense, 8.8.1834, VII 285, 289, 291, 304, -L
Christensen, Hans – ungkarl, Ollerup, 27.12.1814, VI 85, -L
Christensen, Hans – ungkarl, Øster Skerninge, 20.10.1830, VII 141, -L
Christensen, Hans Jørgen – Sct. Jørgens Kloster, 22.1.1836, VII 350
Christensen, Jens – røgter, Lehnskov, 6.4.1843, VIII 214, -L
Christensen, Jørgen – ungkarl, Hvidkilde, 30.4.1837, VIII 25, 52, -L
Christensen, Knud – indsidder, Fiskop, 30.7.1845, VIII 304
Christensen, Lars – gaardmand, Kogtved, 12.10.1828, VII 4, 16, 20, ~ Maren Rasmusdatter 12.4.1844, VIII 269, 270, (~2 Niels Rasmussen)
Christensen, Mads – ungkarl, Egense, 21.2.1842, VIII 168, 184, -L
Christensen, Ole – husmand, Sølykken, 19.1.1840, VIII 99
Christensen, Poul – indsidder, Øster Skerninge, 29.7.1831, VII 172, 183, ~1 Mette Kirstine Christensdatter 27.6.1830, VII 133, 138, ~2 Bodil Jensdatter
Christensen, Rasmus – aftægtsmand, Egense, 8.5.1843, VIII 215, ~ …
Christensen, Rasmus – gaardmand, Ballen, Øster Skerninge, 20.5.1822, VI 283, VIII 36, 53, 55, 64, ~ Anne Mikkelsdatter 31.3.1839, VIII 71, 72
Christensen, Rasmus – ungkarl, Røskebølle, 19.1.1844, VIII 255, -L
Christensen, Zacharias – husmand, Rantzausminde, 27.9.1834, VII 285
Christiansdatter, Anne – Skovsbo, 24.9.1829, VII 68, 131, 153, ~ indsidder Jørgen Eriksen, (~2 …)
Christiansdatter, Christiane – Skovsbo, 28.5.1835, VII 329, ~ Rasmus Olsen 19.4.1840, VIII 101
Christiansdatter, Marie – Skovsbo, 1.9.1823, VI 301, ~ Poul Larsen 30.7.1822, VI 288
Christiansen, Henning – Salling, Lunde Mølle, 20.3.1783, VI 274, ~ Anne Nielsdatter, Rødemølle, Egense, (~2 Hans Corfixen 2.2.1818, VI 162)
Christiansen, Lars – husmand, Raarud, 11.4.1837, VIII 24, 27, ~1 Anne Margrethe Nicolaisdatter 19.5.1818, VI 171, (~1 Niels Jensen Juul 19.10.1801, V 274), ~2 Kirsten Hansdatter
Christiansen, Ole Christian – ungkarl, Kiølleskoven, 8.2.1838, VIII 43, -L
Christophersdatter, Anne Catrine – Kogtved Strandhuse, 18.3.1833, VII 230, 266, ~ Christopher Nielsen Øboe 7.3.1825, VI 330
Christophersdatter, Anne Catrine – Ollerup, 16.4.1824, VI 319, ~ Hans Nielsen Schiødt i Egense, 15.6.1812, V 621, 625, 630, VI 22
Christophersdatter, Anne Kirstine – Kogtved Strandhuse, 5.1.1835, VII 314, 316, ~1 Niels …, ~2 indsidder Hans Rasmussen
Christophersdatter, Karen – enke, Egense, 21.4.1835, VII 323, efter Rasmus …, (søn; husmand Christopher Rasmussen)
Christophersdatter, Birthe – almisselem, Øster Skerninge, 3.7.1827, VI 409
Christophersdatter, Else Kirstine – enke, Pasop, 13.4.1841, VIII 124, efter gaardmand Johannes Davidsen
Christophersdatter, Marie Kirstine – enke, Øster Skerninge, 24.2.1831, VII 157, efter Hans Sander
Christophersen, Anders – husmand, Ollerup, 22.9.1845, VIII 309, ~ Johanne Carlsdatter
Christophersen, Hans – gaardmand, Holmdrup, 7.10.1812, VI 3, -L, ~ Ellen Jørgensdatter 13.1.1813, VI 25, (~1 Niels Jensen 9.10.1767, III 401 se denne, ~2 Rasmus Jensen 5.4.1773, IV 40)
Christophersen, Hans – husmand, Strandhuse, 21.4.1844, VIII 273, ~1 Mette Marie Margversdatter 12.9.1821, VI 264, ~2 Kirstine Hansdatter
Christophersen, Rasmus – indsidder, Ollerup, 18.6.1833, VII 242, 251, 268
Clausdatter, Anne – pige, Heldager, 15.7.1824, VI 313, -L
Clausdatter, Anne Kirstine – Rantzausminde, 20.2.1836, VII 350, VIII 15, ~ Peder Knudsen 20.4.1833, VII 232
Clausdatter, Johanne – Skovsbo, 13.2.1826, VI 354, ~ Rasmus Rasmussen Hylleballe 17.10.1827, VI 421
Clausdatter, Johanne – pige, Sørup, 29.1.1836, VII 350, -L
Clausen, Hans – gaardmand og fhv. forvalter, Kirkeby, død i Sørup, 1.12.1834, VII 300, 310, ~ Sophie Amalie Langballe 27.12.1842, VIII 199, 206, 217
Clausen, Henrik – gaardmand, Egebjerg, 7.9.1834, VII 291, ~1 Bodil Andersdatter 22.7.1799, V 226, ~2 Karen Nielsdatter
Clausen, Pouline – Holmdrup, 9.7.1821, VI 252, 260, 306, 307, ~ Christen Pedersen 6.1.1826, VI 348, 354, 357, 361, 366, 384, (~2 Anne Mortensdatter)
Clausen, Simon – fhv. forvalter, Sørup, 26.10.1835, VII 337
Clemmensen, Christiane Nicoline – pige, fra Nakskov, død i Pasop, 18.1.1837, VIII 18, -L
Corfixen, Hans – møller Røde Mølle, Egense, og hustru Anne Nielsdatter, N. T. A. 20.3.1783, VI 274, 2.2.1818, VI 162, (~1 Henning Christiansen i Sallinge Lunde Mølle)
Corfixen, Henning – møller, Røde Mølle, Egense, 1.5.1843, VIII 223, 243, ~ Lovise Kragh
Dam, Bertel – fabrikør, Pasop, 23.1.1831, VII 155, 202, -L, ~ Margrethe Vest
Danielsen, Johanne – Skovsbo, 31.1.1844, VIII 256, ~ indsidder Rasmus Nielsen
Danielsen, Peder – husmand, Øster Skerninge, 1.12.1832, VII 224
Davidsen, Jacob – aftægtsmand, Mynderup, 17.11.1835, VII 338, ~ Maren Nielsdatter 6.3.1837, VIII 19 (se Tved kb. 1788 nr 1.), (~1 Anders …)
Degn, Hans Pedersen – aftægtsmand, Fiskop, 10.1.1844, VIII 255, ~ Kirstine Rasmusdatter 21.3.1844, VIII 261
Ditlevsdatter, Bodil – Skovsbo, 27.3.1829, VII 27, ~ husmand Lars Jensen Hvidkilde
Ditlevsdatter, Mette – Øster Skerninge, 1.5.1831, VII 162, ~1 Rasmus Jespersen 1.2.1819, VI 199, ~2 Rasmus Frandsen 26.7.1840, VIII 109, -L
Ditlevsen, Hans – husmand, Ballen, 27.7.1845, VIII 304, ~ …
Ditlevsen, Lars Christian – husmand og smed, Egebjærg, 1.12.1846, VIII 355, ~ Anne Pedersdatter 9.11.1825, VI 338, 347
Ditlevsen, Peder – Ollerup, ungkarl, 24.7.1843, VIII 221, -L
Egeskov, Jens Rasmussen – husmand, Dongs-Højrup, 29.2.1832, VII 200, 211, ~ Anne Sophie Amalie Rasmussen
Eggertsdatter, Anne – Egense, 11.8.1837, VIII 34, ~ Hans Hansen Møller 18.8.1823, VI 301
Eggertsdatter, Anne Dorthea – Skarø, 3.5.1838, VIII 49, ~ gaardmand og smed Lars Jørgensen
Eriksdatter, Johanne – almisselem, Øster Skerninge, 1.4.1826, VI 360
Eriksen, Erik Hansen – ungkarl, Skarø, 24.2.1843, VIII 212, -L
Eriksen, Hans Peder – almisselem, Skovsbo, 13.10.1844, VIII 286
Eriksen, Jens – Dongs-Højrup, 29.8.1844, VIII 286, 289, ~ Anne Jespersdatter
Eriksen, Rasmus – fattiglem, Sørup, 12.4.1845, VIII 300
Eriksen, Rasmus – gaardmand, Sørup, afstaaelse 10.10.1814, VI 73, skifte 20.2.1824, VI 319, ~1 Anne Eriksdatter 5.7.1791, V 13, ~2 Birthe Nielsdatter
Erlandsdatter, Anne – Skovsbo, Egense, 27.2.1823, VI 296, ~ Rasmus Hansen Hviid 23.4.1831, VII 162
Falck, Ove – indsidder, Egense, 22.9.1823, VI 302, ~ Anne Catrine Andersdatter 28.12.1828, VII 14
Feilberg, … - kontorist, Hvidkilde, 9.5.1836, VII 359, VIII 40, 42, -L
Fløystrup, Mads Henriksen – skovrider, Sørup, 5.5.1846, VIII 339
Foged, Rasmus Pedersen – gaardmand, Raarud, 26.6.1793, V 64, 74, ~ Maren Larsdatter, 24.8.1813, VI 43, 47 (~2 Jens Jonsen)
Forrider, Niels Hansen – gaardmand, Skovsbo, afstaaelse 4.8.1814, VI 70, ~ Karen Rasmusdatter
Frandsen, Anders – husmand, Egebjærg, 30.3.1834, VII 274, 275, 277, ~1 Kirsten Jacobsdatter 27.5.1801, V 270, ~2 Anne Hansdatter 8.10.1812, VI 3, 12, 21, -L, ~3 Bodil Hansdatter
Frandsen, Hans – fattiglem, Øster Skerninge, 1.3.1841, VIII 118
Frandsen, Hans – husmand, Høje, 26.4.1834, VII 277, ~ …
Frandsen, Niels – husmand, Ballen, 17.5.1837, VIII 25, ~ …
Frandsen, Rasmus – gaardmand, Øster Skerninge, 26.7.1840, VIII 109, -L, ~ Mette Ditlevsdatter 1.5.1831, VII 162, (~1 Rasmus Jespersen 1.2.1819, VI 199)
Frederiksdatter, Frederikke – enke og indsidder, Holmdrup, 13.3.1816, VI 117, 120, 125, efter Hans … (en søn Johan H. justitsraad i København)
Frederiksdatter, Karen – Urte (Orte) Mølle, Ollerup, 6.9.1835, VII 333, 336, ~ møller Anders Johansen
Frederiksdatter, Kirsten – Egense, 14.7.1829, VII 45, 91, ~1 Niels Rasmussen Bisgaard 2.2.1783, IV 183, (~1 Mette Hansdatter 9.1.1767, III 344), ~2 Knud Rasmussen 4.4.1820, VI 213, -L)
Frederiksdatter, Maren – almisselem, Kirkeby, 16.7.1846, VIII 345
Frederiksdatter, Maren – pige, Skovsbo, 1.11.1837, VIII 40, -L
Frederiksen, Hans Christian – indsidder, Øster Skerninge, 30.1.1841, VIII 117, 166, ~ Mette Sophie Nielsdatter 18.1.1841, VIII 116, 117, 166
Frederiksen, Jørgen – aftægtsmand, Heldager, 9.5.1845, VIII 303
Frederiksen, Morten – gaardmand, Kirkeby, 14.7.1840, VIII 108, ~ Mette Marie Clausdatter
Frederiksen, Niels – tømrer, Kogtved, 15.6.1834, VII 278, ~ Bodil Pedersdatter 3.9.1844, VIII 286
Frederiksen, Rasmus – gaardmand, Kogtved, aftægt, 22.11.1810, V 522, 531, ~ Anne Hansdatter 20.6.1830, VII 132, (død som enke)
Gemahl, Hans Hansen – gaardmand, Gundestrup, Hunstrup, 10.11.1842, VIII 193
Gemahl, Hans Rasmussen – gaardmand, Slæbæk, 19.4.1831, VII 160, 161, 169, ~ Birthe Knudsdatter
Gemahl, Lars Hansen – gaardmand, Gundestrup, 18.9.1831, VII 180, 181, 186 er ogsaa VIII 48, ~ Karen Andersdatter
Gjerstrup, Frederik – gartner, Pasop, 23.1.1829, VII 22, 25, 93, 113, 152, ~ Ide Kirstine Clausen
Grønnegaard, Ludvig Ferdinand – ungkarl, fra Lolland, død i Sophienlund Skov, 10.3.1836, VII 351, 366, -L
Graae, Knud Andersen – gaardmand, Kogtved, 24.4.1832, III 205, 223, ~ Johanne Hansdatter
Gudesen, Niels – ungkarl, Skovsbo, 14.8.1840, VIII 112, 143, -L
Hajtoedhus, Christian Sørensen – soldat, 14.8.1843, VIII 225
Halberg, Emanuel Rasmus – skovrider, Sørup, 21.4.1829, VII 28, -L, ~ Elisabeth Rasmusdatter
Halle, Maritte Thomine – pige, Kogtved, 6.8.1833, VII 251
Halle, Thomas Thomasen – skovfoged, Kogtved, 16.8.1827, VI 417, ~ …
Hansdatter, Abelone – Dongs-Højrup, 26.7.1832, VII 213, ~ Knud Larsen 12.7.1843, VIII 219, 220, 221
Hansdatter, Anne – Belvedere, Sørup, 19.12.1843, VIII 248, ~ husmand Jørgen Hansen 18.5.1820, VI 211, 220, 269
Hansdatter, Anne – Egebjerg, 8.10.1812, VI 3, 12, 21, -L, ~ Andreas Frandsen
Hansdatter, Anne – Egense, 1.5.1845, VIII 302, 303, -L, ~ Hans Hansen 29.11.1839, VIII 97, -L
Hansdatter, Anne – Egense, 19.6.1839, VIII 83, ~ gaardmand Peder Hansen
Hansdatter, Anne – Egense, 1.1.1835, VII 313, 314, 341, ~ gaardmand Jørgen Larsen
Hansdatter, Anne – enke, Fiskop, 6.12.1840, VIII 115, efter Peder Brock
Hansdatter, Anne – enke, Kogtved, 21.6.1830, VII 132, efter Rasmus Frederiksen, aftægt 23.11.1810, V 522, 531
Hansdatter, Anne – enke, Ollerup, 1.6.1829, VII 34, 35, 37, efter H … (gaardmand Anders Hansens moder)
Hansdatter, Anne – enke, Ollerup, 17.2.1840, VIII 101, efter husmand Tønnes Hansen
Hansdatter, Anne – Rantzausminde, 7.5.1834, VII 277, ~ husmand Niels Pedersen
Hansdatter, Anne – Skarø, 20.7.1844, VIII 280, ~ gaardmand Hans Rasmussen
Hansdatter, Anne – Skarø, 28.7.1822, VI 278, -L, ~ Anders Rasmussen
Hansdatter, Anne – fruentimmer, Slæbæk, 9.6.1839, VIII 83, -L
Hansdatter, Anne Catrine – Egebjærg, 9.12.1840, VIII 115, 156, ~ husmand Ole Jacobsen
Hansdatter, Anne Catrine – Øster Skerninge, 25.3.1814, VI 55, ~ Mads Jørgensen 15.11.1839, VIII 93, (~1 …, ~2 …, ~4 Karen Madsdatter 15.3.1819, VI 202, 212, ~5 Birthe Hansdatter)
Hansdatter, Anne Dorthea – Egense, 18.7.1835, VII 331, 344, ~ Søren Hansen 2.5.1840, VIII 102, 105, 113
Hansdatter, Anne Kirstine – Belvedere, Sørup, 2.1.1843, VIII 206, ~ væver Rasmus Hansen
Hansdatter, Anne Margrete – pige, Egense, 23.6.1834, VII 280
Hansdatter, Anne Margrete – Sørup, 24.11.1817, VI 156, ~ Hans Rasmussen
Hansdatter, Anne Margrete – Øster Skerninge, 27.5.1839, VIII 79, 80, 82, ~ husmand Hans Jørgen Rasmussen
Hansdatter, Anne Marie – Holmdrup, død 1821, skifte 25.1.1827, VI 382, 398, 402, 406, ~ Hans Pedersen, nu i Svendborg
Hansdatter, Anne Marie – Skarø, 13.8.1834, VII 285, VIII 8, ~ indsidder Niels Rasmussen, (~2 Johanne Henriksdatter 10.3.1842, VIII 171, 228), (efterlod en uægte datter Karen Mortensdatter)
Hansdatter, Anne Marie Elisabeth – Heldager, 15.10.1836, VIII 6, 14, ~ indsidder Hans Hansen Lang 3.10.1824, VI 316
Hansdatter, Anne Sophie – pige, Sct. Jørgens Hospital, 5.5.1840, VIII 102, 103, 111, -L
Hansdatter, Anne Sophie – Kogtved Strandhuse, 5.4.1828, VI 435, ~ Hans Rasmussen 16.9.1827, VI 420
Hansdatter, Anne Sophie – Øster Skerninge, 6.7.1840, VIII 106, 108, ~1 Hans Christophersen 30.4.1777, IV 94, ~2 Mads Pedersen 12.10.1795, V 144, ~3 gaardmand Frands Rasmussen
Hansdatter, Birthe – enke, Sørup, 1.9.1827, VIII 35, efter gaardmand Niels Ladefoged
Hansdatter, Birthe Margrethe – enke, Kogtved, 3.5.1842, VIII 174, efter Knud Boesen
Hansdatter, Bodil Marie – Øster Skerninge, 30.1.1842, VIII 167, ~ Niels Knudsen 13.10.1837, VIII 39
Hansdatter, Caroline – Pasop, 1.6.1846, VIII 339, 348, ~ Christen Rasmussen, (~1 Marie Poulsdatter 12.2.1842, VIII 168, 174)
Hansdatter, Christiane – fattiglem i Egense Sogn, Røskebølle, 28.12.1836, VII 351
Hansdatter, Dorthe – Holmdrup, 31.8.1828, VII 2, ~ Peder Jensen 2.5.1823, VI 299
Hansdatter, Dorthea – Sørup, 15.2.1830, VII 117, ~ Peder Sørensen 3.9.1823, VI 301
Hansdatter, Elisabeth – Fiskop, 12.7.1813, VI 39, -L, ~ husmand Hans Broch
Hansdatter, Elisabeth – Øster Skerninge, 7.4.1838, VIII 46, 60, ~ Christen Poulsen 21.5.1822, VI 284
Hansdatter, Ellen – Egense, 15.8.1829, VII 51, 92, 99, ~ gaardmand Mads Rasmussen Ravn
Hansdatter, Gertrud – Sct. Jørgens Hospital, 12.12.1830, VII 150 (KB. Gertrud Knudsdatter)
Hansdatter, Gertrud Marie – Egense, 8.11.1819, VI 207, ~ indsidder Jens Rasmussen
Hansdatter, Grethe – Kogtved, 17.3.1831, VII 157, ~ Poul Sørensen 20.4.1831, VII 160
Hansdatter, Ingeborg – Øster Skerninge, 11.10.1821, VI 267, ~1 Lars Henriksen Bruun 1.11.1797, 191, (~1 Dorthe Madsdatter 20.1.1768, 3, 412), ~2 Hans Pedersen i Holmdrup
Hansdatter, Inger – enke, Sct. Jørgens, 24.1.1848, VIII 208, efter væver Niels Jeppesen
Hansdatter, Inger Margrethe – Røskebølle, 9.9.1841, VIII 145, 151, ~1 Ole Pedersen Havemand i Sørup 28.8.1833, VII 252, 262, 278, ~2 gaardmand Hans Larsen Juul
Hansdatter, Johanne – Belvedere, 28.4.1845, VIII 302, 314, ~ Jørgen Rasmussen 19.1.1829, VII 21, -L
Hansdatter, Johanne – enke, Dongs-Højrup, 3.2.1816, VI 114, efter Dines Bentsen
Hansdatter, Johanne – pige, Egense, 9.7.1838, VIII 54, -L
Hansdatter, Johanne – pige, Gundestrup, 20.10.1821, VI 267, 269, 293, -L
Hansdatter, Johanne – Ollerup, 11.12.1846, VIII 355, ~ husmand Niels Nielsen Bisgaard
Hansdatter, Johanne – Ollerup, 27.9.1819, VI 206, -L, ~ husmand Jørgen Hansen
Hansdatter, Johanne – Pasop, 25.10.1833, VII 259, ~ Anders Jeppesen, 14.9.1829, VII 64, 102, (~1 Karen Pedersdatter 24.4.1810, V 517)
Hansdatter, Johanne – Skarø, 11.11.1827, VI 423, 433, ~ husmand Hans Jensen
Hansdatter, Johanne – Øster Skerninge, 15.3.1841, VIII 120, 136, 140, ~ gaardmand Hans Jørgen Hansen
Hansdatter, Johanne Kirstine Margrethe – pige, Egense, 29.7.1833, VII 251
Hansdatter, Karen – enke, Holmdrup, 12.10.1828, VII 4, efter Hans Kudsk
Hansdatter, Karen – Kirkeby, 18.6.1835, VII 330, 344, ~ gaardmand Hans Jespersen
Hansdatter, Karen – Kogtved Strandhuse, 11.1.1839, VIII 61, ~ Niels Nielsen 5.3.1827, VI 389, 394, -L
Hansdatter, Karen – pige, Ollerup, 2.1.1845, VIII 294, -L
Hansdatter, Karen – pige, Røskebølle, 19.3.1846, VIII 333
Hansdatter, Karen – Raarud, (ogsaa kaldet Oles- og Nielsdatter), 14.5.1822, VI 282, ~ Ole Hansen 5.5.1812, V 610, 619
Hansdatter, Karen – Skarø, 27.3.1834, VII 274, 308, ~ Rasmus Nielsen 26.2.1842, VIII 170, 173, 202, 212, 227
Hansdatter, Karen – Øster Skerninge, 22.5.1831, VII 162, ~ Søren Hansen
Hansdatter, Karen – enke, Øster Skerninge, 23.1.1843, VIII 208, efter …
Hansdatter, Kirsten – Fiskop, 30.9.1834, VII 293, ~ indsidder Niels Hansen
Hansdatter, Kirsten – Øster Skerninge, 4.3.1839, VIII 66, ~1 Anders Hansen Buck 14.4.1830, VII 124, 135, ~2 husmand og væver Morten Hansen
Hansdatter, Kirstine – Skovsbo, 13.2.1827, VI 388, ~ Jørgen Rasmussen Strøyer 20.10.1809, V 500
Hansdatter, Lisbeth – Øster Skerninge, 25.6.1823, VI 300
Hansdatter, Maren – Dongs-Højrup, 4.12.1836, VIII 9, 10, ~ gaardmand Margver Nielsen
Hansdatter, Maren – Egebjerg, 15.2.1841, VIII 117, ~ Peder Rasmussen 9.4.1820, VI 214
Hansdatter, Maren – Egense, 1.1.1835, VII 313, 314, 341, ~ Jørgen Larsen
Hansdatter, Maren – Egense, 9.11.1823, VI 302, 304, 318, ~ Hans Nielsen Bisgaard 9.4.1828, VI 435, 439, (~2 Karen Jørgensdatter)
Hansdatter, Maren – indsidder, Holmdrup, 1.6.1821, VI 244, 251, -L
Hansdatter, Maren – Skarø, 31.1.1815, VI 91, ~1 Hans Mortensen 1.11.1807, V 424, ~2 gaardmand Poul Iversen
Hansdatter, Maren – Skovsbo, 18.1.1844, VIII 256, 264, ~ gaardmand Jens Svendsen
Hansdatter, Margrethe Kirstine – Ollerup, 7.6.1824, VI 311, ~ Niels Christensen Hovmand 13.2.1813, VI 31, -L
Hansdatter, Marie – Dongs-Højrup, 19.1.1846, VIII 327, ~ gaardmand Mads Rasmussen Thøsing
Hansdatter, Marie – Egense, 26.4.1829, VII 28, ~ Poul Hansen 16.3.1813, VI 34, 38
Hansdatter, Mette – Skovsbo, 21.6.1827, VI 407, ~ Peder Andersen 29.11.1843, VIII 247, 253
Hansdatter, Mette – Sørup, 2.12.1845, VIII 314, ~ Hans Nielsen 19.6.1835, VII 330
Hansdatter, Mette – enke, Øster Skerninge, 27.11.1843, VIII 245, efter husmand og bødker Niels Jørgensen
Hansdatter, Mette Kirstine – pige, Holmdrup, 27.1.1835, VII 319, -L
Hansdatter, Sidsel – pige, Sørup, 25.5.1824, VI 309, -L
Hansen, Anders – Holmdrup, 9.3.1818, VI 166, -L, ~ Johanne Sørensdatter
Hansen, Anders – indsidder, Kirkeby, 11.2.1819, VI 210, 223, -L, ~ Maren Rasmusdatter 2.7.1823, VI 300
Hansen, Anders – gaardmand, Ollerup, 30.1.1841, VIII 117, 125, 251, (hans moder Anne Hansdatter 1.6.1829, VII 34, 35, 37), ~1 Johanne Sophie Larsdatter 28.7.1829, VII 47, 93, 113, 141, ~2 Maren Olsdatter 3.2.1843, VIII 208, 220, 244, 321, 353
Hansen, Casper – husmand, Holmdrup, 6.3.1827, VI 389, VII 200, 221, ~ Johanne Marie Pedersdatter (~2 Niels Hansen)
Hansen, Christen – gaardmand, Lindekilde, Sørup, 15.7.1803, V 309, ~ Catrine Mouritzdatter 5.6.1831, VII 164, 196
Hansen, Christen – tjener, Lehnskov, 7.2.1825, VI 321, -L
Hansen, Christian – husmand, Selleberghuset, 17.8.1826, VI 369, 380, -L, ~ Margrethe Christensdatter
Hansen, Erland – husmand, Ollerup, 9.10.1846, VIII 351
Hansen, Frands – husmand, Heldager, 9.12.1828, VII 8, ~ Sidsel Kirstine Larsdatter 3.6.1830, VII 132
Hansen, Hans – husmand, Egense, 29.11.1839, VIII 97, -L, ~ Anne Hansdatter 1.5.1845, VIII 302, 303, -L
Hansen, Hans – husmand, Heldager, 1.4.1834, VII 274, ~ Anne Sophie Knudsdatter 7.7.1825, VI 330
Hansen, Hans – husmand, Heldager, 21.8.1845, VIII 305, 307, 318, 341, 343, -L, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Hans – husmand, Holmdrup, 18.10.1824, VI 316
Hansen, Hans – indsidder, Skarø, 23.5.1844, VIII 277, 352, ~ Bodil Hansdatter
Hansen, Hans – indsidder, Slæbæk, 8.11.1812, VI 9, 16, ~1 Anne Nielsdatter, ~2 Kirsten Gregerdatter
Hansen, Hans – skrædder, Belvedere, 6.4.1830, VII 122
Hansen, Hans – ungkarl, Egense, 11.11.1829, VII 82, -L
Hansen, Hans – ungkarl, Nederste Ørkilds Mølle, 1.11.1839, VIII 90, -L
Hansen, Hans – ungkarl, Slæbæk, 11.4.1828, VI 436
Hansen, Hans – væver, Skovsbo, 23.11.1840, VIII 112
Hansen, Hans Haastrup – skomager, Øster Skerninge, 27.3.1841, VIII 120, ~ Birthe Marie Pedersdatter 28.3.1841, VIII 120
Hansen, Hans Jørgen – indsidder, Egense, 26.7.1832, VII 213
Hansen, Henning – indsidder, Rantzausminde, død i Skovsbo, 3.12.1843, VIII 247, ~ Marie Jensdatter 10.11.1840, VIII 112
Hansen, Henrik – husmand, Ballen, 26.4.1836, VII 357, VIII 15, ~ Karen Thomasdatter, 12.11.1832, VII 224
Hansen, Herman – fattiglem, Kogtved, 26.7.1846, VIII 343
Hansen, Jens – barn 4 aar, Skarø, 22.4.1845, VIII 302, 325
Hansen, Jens – gaardmand, Røskebølle, 12.12.1825, VI 340, 355, ~ Anne Marie Jensdatter
Hansen, Jens – gaardmand, Røskebølle, 20.4.1831, VII 161, 190, ~ Karen Christensdatter 29.7.1827, VI 412, 414 (~1 Rasmus Johansen 28.9.1797, V 188)
Hansen, Jens – husmand, Holmdrup, 18.8.1829, VII 51, ~ Karen Hviid 28.11.1844, VIII 289
Hansen, Jens – ungkarl, Pasop, 10.3.1833, VII 230
Hansen, Jens – ungkarl, Skarø, 24.4.1831, VII 162, -L
Hansen, Jesper – gaardmand, Sørup, 15.3.1829, VII 27, hans svigermoder Maren Pedersdatter 2.9.1828, VII 2
Hansen, Jørgen – husmand, Belvedere, 18.5.1820, VI 218, 220, 269, ~ Anne Hansdatter 19.12.1843, VIII 248
Hansen, Lars – gaardmand, Ollerup, 19.5.1821, VI 242, 245, 258, 260, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Lars – husmand, Holmdrup, 31.3.1831, VII 157, ~ …
Hansen, Lars – gaardmand, Skarø, afstaaelse, 11.5.1841, VIII 131, skifte 13.4.1842, VIII 173, ~ Karen Hansdatter
Hansen, Lars – gaardmand, Øster Skerninge, 23.12.1827, VI 424, 425, VII 12, ~ Anne Marie Jørgensdatter
Hansen, Leborius – husmand, Ollerup, 13.2.1808, V 437, 441, -L, ~ Mette Jørgensdatter, død i Ballen, 26.6.1826, VI 364, 376, (~1 Jens Larsen 17.6.1785, IV 220)
Hansen, Lykke – husmand, Heldager, 20.11.1833, VII 261, ~ …
Hansen, Mads – gaardmand, Kogtved, 24.7.1821, VI 259, ~ Anne Hansdatter
Hansen, Mikkel – husmand, Ollerup, 9.6.1829, VII 37, 38, 44, ~1 Karen Mikkelsdatter 4.1.1805, V 358, ~2 Anne Kirstine Rasmusdatter
Hansen, Morten – gaardmand, Dongs-Højrup, 16.5.1818, VI 170, ~ Karen Rasmusdatter
Hansen, Morten – ungkarl, Skarø, 8.3.1836, VII 351, -L
Hansen, Niels – gaardmand, Holmdrup, 20.10.1815, VI 104, ~ Johanne Pedersdatter
Hansen, Niels – gaardmand, Sørup, 6.1.1830, VII 108, ~1 Anne Rasmusdatter 14.11.1807, V 422, 428, 435, (~1 Rasmus Rasmussen 9.8.1784, IV 98), ~2 Johanne Cathrine Nielsdatter
Hansen, Niels – husmand og smed, Heldager, 27.7.1825, VI 332
Hansen, Niels – tjenestekarl, Egense, 13.10.1843, VIII 191, ~ …
Hansen, Niels – ungkarl, Dongs-Højrup, 19.11.1828, VII 8, 68, -L
Hansen, Niels – ungkarl, Pasop, 11.2.1840, VIII 100, -L
Hansen, Niels – ungkarl, Røskebølle, 9.4.1830, VII 122, 125, -L
Hansen, Niels – ungkarl, Raarud, ungkarl, 23.6.1832, VII 212
Hansen, Ole – husmand, Raarud, 5.5.1812, V 610, 619, ~ Karen Hansdatter (ogsaa kaldet Oles og Nielsdatter) 14.5.1822, VI 282
Hansen, Peder – 15 aar, Fiskop, 8.1.1830, VII 108
Hansen, Peder – gaardmand, Holmdrup, 4.1.1815, VI 86, ~ Mette Kirstine Hansdatter
Hansen, Peder – gaardmand, Kogtved, 20.6.1820, VI 221, ~ Sidsel Jørgensdatter
Hansen, Peder – husmand og smed, Egense, 10.10.1829, VII 73, 151, 191, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Peder – husmand, Fiskop, 11.1.1839, VIII 61, ~ Kirsten Pedersdatter 10.3.1822, VI 276
Hansen, Peder – Sct. Jørgens Hospital, 29.9.1837, VIII 37
Hansen, Peder – ungkarl, Belvedere, 15.8.1825, VI 333, 335, -L
Hansen, Poul – Egense, gaardmand, 16.3.1813, VI 34, 38, ~ Marie Hansdatter 26.4.1829, VII 28
Hansen, Rasmus – aftægtsmand, Fiskop, 2.7.1824, VI 313
Hansen, Rasmus – gaardmand, Sørup, 19.7.1823, VI 300, ~ Maren Johansdatter 26.11.1838, VIII 58
Hansen, Rasmus – gaardmand, Sørup, afstaaelse 10.10.1814, VI 73, skifte 20.2.1824, VI 319, ~1 Anne Eriksdatter 5.7.1791, V 13, ~2 Birthe Nielsdatter
Hansen, Rasmus – husmand, Skarø, 18.4.1837, VIII 24, 26, 39, ~ Margrethe Jensdatter 12.8.1838, VIII 56, 58, 61, 63, 77, (~2 Mads Larsen)
Hansen, Rasmus – indsidder, Dongs-Højrup, 27.6.1818, VI 176, 197, ~ Anne Marie Nielsdatter
Hansen, Rasmus – indsidder, Kogtved, 18.6.1840, VIII 105, ~ Kirstine Marie Jørgensdatter
Hansen, Rasmus – ungkarl, Belvedere, 5.4.1841, VIII 143, -L
Hansen, Rasmus – ungkarl, Fiskop, 4.2.1839, VIII 63, -L
Hansen, Rasmus – ungkarl, Trollekrogen, Egense, 10.3.1844, VIII 260, -L
Hansen, Rasmus – væver, Holmdrup, 24.4.1844, VIII 273, 332, 333, ~ Maren Jensdatter
Hansen, Søren – gaardmand, Egense, 2.5.1840, VIII 102, 105, 113, ~ Anne Dorthea Hansdatter 18.7.1835, VII 331, 344
Hansen, Søren – ungkarl, Egense, 4.2.1832, VII 198, 204, -L
Hein, Johan Henrik – fhv. forvalter paa Hvidkilde Dyrehavehuset, Egense, 22.2.1826, VI 355, ~ Marie Jørgensen
Heldager, Johan – Gundestrup Mølle, 22.5.1842, VIII 177, -L, ~ Martine Marie Kragh 30.5.1833, VII 237, 249, 250, 256, (~1 Niels Nielsen Trolle 23.1.1809, V 481, 495, ~1 Christiane Jørgensdatter 1.10.1788, IV 275)
Helle, Lars Johansen – husmand, Skovsbo, 31.10.1841, VIII 150, ~ Johanne Rasmusdatter 7.3.1816, VI 115, 118, -L
Helvigs, Grethe – almisselem, Egense, 15.6.1823, VI 300
Henningsdatter, Anne Marie – 15 aar, Rantzausminde, 11.3.1830, VII 121
Henningdatter, Karen – Ballen, 4.6.1827, VI 404, 407, ~ gaardmand Christian Olsen Ravn
Henriksdatter, Johanne – Skarø, 10.3.1842, VIII 171, 228, (efterlod en uægte datter Karen Mortensdatter), ~ Niels Rasmussen, (~1 Anne Marie Hansdatter 13.8.1834, VII 285, VIII 8)
Henriksdatter, Johanne Marie – Heldager, 6.6.1831, VII 164, 167, 197, ~ gaardmand Lars Hansen
Henriksdatter, Karen – enke, Rantzausminde, Egense, 11.2.1823, VI 296, efter Anders Skytte
Henriksdatter, Kirsten – Sct. Jørgens, 12.4.1831, VII 160, ~ Michael Thorbjørnsen 28.11.1831, VII 191
Henriksdatter, Maren – Egebjerg, 2.4.1844, VIII 267, 275, ~ Mads Hansen
Henriksdatter, Maren – Heldager, 19.8.1832, VII 214, 216, ~ Anders Jørgensen 29.1.1831, VII 156
Henriksdatter, Maren – Rantzausminde, 25.4.1841, VIII 129, ~ Hans Pellesen 23.3.1829, VII 27
Henriksdatter, Maren – almisselem, Rantzausminde, 15.3.1845, VIII 298
Henriksen, Claus – gaardmand, Egebjerg, 16.12.1834, VII 306, 340, -L
Henriksen, Hans – ungkarl, Mynderup, 19.5.1831, VII 162, -L
Henriksen, Hans Jørgen – aftægtsmand, Sørup, 27.4.1825, VI 326
Henriksen, Mads – husmand, Kogtved, 2.4.1834, VII 274
Henriksen, Niels – gaardmand, Mynderup, 18.10.1835, VII 336, 337, 345, ~ Karen Larsdatter
Henriksen, Peder – sejlmager, Sct. Jørgens, 31.1.1828, VI 429, ~ Karen Madsdatter 31.1.1837, VIII 18, 42 (~1 Anders …)
Henriksen, Poul – gaardmand, Kirkeby, 19.7.1829, VII 45, 46, 98, ~ Mette Hansdatter
Hermandsdatter, Anne – Røskebølle, 17.2.1844, VIII 256, 259, 262, ~1 Ole …, ~2 husmand og tømrer Christen Pedersen
Hermansdatter, Magdalene – enke, Heldager, 1.1.1828, VI 427, efter tærsker Ole Pedersen
Hermansen, Johan – møller, Nielstrup Mølle, 30.5.1798, V 204, 302, ~ Birthe Iversdatter 8.12.1812, VI 18, 23
Himmerig, Jens Rasmussen – husmand, Raarud, 5.4.1829, VII 28, ~ Mette Pedersdatter 13.3.1820, VI 212 (~1 Niels Rasmussen i Egebjerg, 11.12.1777, IV 100)
Holm, Anders – almisselem, Øster Skerninge, 13.3.1829, VII 29, ~ Mette … 1.4.1829, VII 27
Holm, Hans Andersen – indsidder, Ballen, 30.5.1834, VII 278, 287, -L, ~ Marie Frandsdatter
Holm, Niels Andersen – husmand og tømmermand, Skovsbo, 5.4.1832, VII 204, ~ Anne Madsdatter 28.7.1837, VIII 33
Holse, Lars Rasmussen – husmand, Røskebølle, 27.8.1839, VIII 88, 113, -L, ~ Birthe Rasmusdatter 9.8.1822, VI 288, -L
Holst, Anne Catrine Marie Pedersdatter – Dongs-Højrup, 14.5.1785, IV 216, -L, ~ husmand Dines Bentsen, (~2 Johanne Hansdatter 3.2.1816, VI 114)
Hovmand, Niels Christensen – gaardmand, Ollerup, 13.2.1813, VI 31, -L, ~ Margrethe Kirstine Hansdatter 7.6.1824, VI 311
Hovmand, Ole Pedersen – gaardmand, Sørup, 28.8.1833, VII 252, 262, 278, ~ Inger Margrethe Hansdatter 9.9.1841, VIII 145, 151 (~2 Hans Larsen)
Hvid, Rasmus Hansen – indsidder, Skovsbo, Egense, 23.4.1831, VII 162, ~ Anne Erlandsdatter 27.2.1823, VI 298
Hvidkilde, Hans Jensen – indsidder, Skovsbo, Egense, 11.2.1840, VIII 100, ~ Anne Marie Nielsdatter 6.12.1824, VI 317
Hvidkilde, Morten Jensen – husmand, Skovsbo, 7.5.1842, VIII 174
Hviid, Hans Rasmussen – indsidder, Skovsbo, 30.6.1834, VII 282, ~ …
Hviid, Karen – Holmdrup, 28.11.1844, VIII 289, ~ Jens Hansen 18.8.1829, VII 51
Hylleballe, Rasmus Rasmussen – husmand, Skovsbo, 17.10.1827, VI 421, ~ Johanne Clausdatter 13.2.1826, VI 354
Hyrde, Niels Hansen – husmand, Røskebølle, Sørup, 12.5.1831, VII 162, 167, ~ Anne Marie Andreasdatter
Høi, Erik Jensen – gaardmand, Øster Skerninge, 8.3.1822, VI 276, ~ Karen Jørgensdatter 19.7.1823, VI 300
Høi, Hans Christian – gaardmand, Heldager, afstaaelse 11.8.1817, VI 154, skifte 19.3.1823, VI 296, ~ Anne Pedersdatter 22.5.1832, VII 208
Iversdatter, Birthe – Nielstrup Mølle, 8.12.1812, VI 1823, ~ Johan Hermansen 30.6.1798, V 204, 302
Iversen, Hans Hansen – gaardmand, Holmdrup, 12.12.1829, VII 87, 88, 137, ~1 Johanne Jørgensdatter 13.4.1813, VI 35, ~2 Maren Jørgensdatter
Iversen, Poul – almisselem, Ballen, 15.6.1837, VIII 31
Jacobsdatter, Anne Marie – enke, Skovsbo, 27.3.1840, VIII 101, efter husmand Christen Jensen Øboe
Jacobsdatter, Bodil Kirstine – Egebjerg, 20.5.1846, VIII 339, ~ Peder Rasmussen 14.3.1837, VIII 20, (~1 Kirsten Poulsdatter 29.11.1819, VI 208)
Jacobsdatter, Helvig – Holmdrup, 6.10.1822, VI 292, ~ Rasmus Rasmussen
Jacobsdatter, Karen – Heldager, 11.10.1812, VI 4, -L, ~ husmand Hans Pedersen
Jacobsdatter, Karen – Slæbæk, 2.3.1834, VII 269, 273, ~ Anders Rasmussen 7.11.1829, VII 81
Jacobsdatter, Marie – Egebjerg, 13.3.1841, VIII 120, ~ husmand Hans Nielsen
Jacobsen, Anders – ungkarl, Ollerup, 26.11.1834, VII 299, VIII 16, -L
Jacobsen, Lars – Egense, smedesvend, 25.2.1822, VI 274, 278, -L
Jacobsen, Niels – gaardmand, Egebjerg, 25.1.1826, VI 354, ~2 Mette Kirstine Jespersdatter 22.6.1818, VI 174, 185
Jensdatter, Anne – Sørup, 11.12.1817, VI 159, -L, ~ gaardmand Hans Rasmussen
Jensdatter, Anne Cathrine – enke, Skarø, 19.11.1844, VIII 287, efter gaardmand …
Jensdatter, Anne Cathrine – Skovsbo, 15.11.1835, VII 338, -L, ~ husmand Peder Hansen
Jensdatter, Anne Kirstine – enke, Mynderup, Hunstrup, 27.6.1841, VIII 140, efter gaardmand Lars Rasmussen
Jensdatter, Anne Margrethe – Skovsbo, 20.4.1836, VII 355, VIII 16, ~ indsidder Peder Svendsen
Jensdatter, Anne Marie – Egense, 31.8.1829, VII 59, 90, ~ Jørgen Svendsen 10.4.1820, VI 215
Jensdatter, Anne Marie – Heldagergaard, 26.10.1814, VI 75, ~ forpagter Erik Clausen død i Gudbjerg Sogn 1820, (se Sunds Gudme Herreds skifteprot.)
Jensdatter, Anne Marie – Holmdrup, 1.6.1838, VIII 49, ~ Niels Rasmussen 2.9.1846, VIII 346, -L
Jensdatter, Anne Marie – Øster Skerninge, 19.4.1822, VI 281, 282, ~ Peder Sørensen, aftægt 29.4.1823, VI 297, skifte 11.8.1835, VII 332
Jensdatter, Birthe Marie – Ollerup, 14.10.1842, VIII 191, 232, ~ Peder Rasmussen 30.12.1845, VIII 316, 326, (~ Anne Rasmusdatter)
Jensdatter, Catrine Marie – Heldager, 18.4.1820, VI 216, ~ Rasmus Poulsen 23.9.1836, VIII 3, 7, 12 (~2 Maren Rasmusdatter 10.11.1841, VIII 154, 197)
Jensdatter, Johanne – pige, Dongs-Højrup, død paa Mullerup, skifte 1.12.1845, VIII 313, +L, trolovet Mads Hansen
Jensdatter, Johanne Catrine – Pasop, 5.5.1819, VI 203, ~1 Hans Madsen 21.7.1797, V 186, ~2 husmand Mads Jørgensen
Jensdatter, Karen – Dongs-Højrup, 23.10.1834, VII 294, 297, 303, ~ Jørgen Pedersen
Jensdatter, Karen – Egense, 20.8.1831, VII 175, ~ Erik Nielsen 2.1.1844, VIII 286, 294, 296, 297
Jensdatter, Kirsten – enke, Sørup, 21.3.1828, VI 434, efter Morten Forrider
Jensdatter, Kirsten – Holmdrup, 14.4.1828, VI 436, 441, VII 2, ~ Hans Jørgen Johansen 27.12.1834, VII 310, 319, 328, (~2 Karen Pedersdatter)
Jensdatter, Kirstine – enke, Røskebølle, 19.2.1828, VI 432, efter Christopher …, (dræbt af svigersønnen gaardmand Johannes Dvidsen)
Jensdatter, Kirstine –Fruens Vænge, Egense, 30.1.1841, VIII 117, 130, ~ husmand Knud Jørgensen
Jensdatter, Lene Marie – enke, Kogtved, 18.9.1836, VIII 3, 15, efter Lars Poulsen
Jensdatter, Maren – Røskebølle, 10.3.1827, VI 389, 397, ~ husmand Lars Christensen
Jensdatter, Maren – Slæbæk, 17.10.1841, VIII 149, 150, ~ Christen Nielsen 22.1.1835, VII 315
Jensdatter, Margrethe – Skarø, 12.8.1838, VIII 56, 58, 61, 63, 77, ~1 Rasmus Hansen 18.4.1837, VIII 24, 26, 39, ~2 husmand Mads Larsen
Jensdatter, Marie – enke, Kogtved, 18.9.1836, VIII 3, 15, efter gaardmand Lars Poulsen
Jensdatter, Marie – Rantzausminde, 10.11.1840, VIII 112, ~ Henning Hansen, død i Skovsbo, 3.12.1843, VIII 247
Jensdatter, Marie – Øster Skerninge, 23.12.1825, VI 342, ~ gaardmand Jørgen Eriksen
Jensdatter, Mette Kirstine – Slæbæk, 24.4.1838, VIII 49, -L, ~ Mads Pedersen 6.3.1834, VII 273, -L
Jensdatter, Sophie – Belvedere, 15.4.1841, VIII 125, ~ husmand Frederik Hansen
Jensen, Anders – husmand, Trollehuset, 1.5.1816, VI 121, 124, -L, ~ Anne Marie Nielsdatter
Jensen, Erik – ungkarl, Øster Skerninge, 25.4.1820, VI 217, 219, -L
Jensen, Hans – husmand, Holmdrup, 24.5.1824, VI 309, ~1 Kirstine Hansdatter 21.1.1808, V 497, ~2 Kirsten Olsdatter
Jensen, Hans – husmand, Rantzausminde, Egense, 1.11.1822, VI 293, ~ Marie Hansdatter
Jensen, Jens – husmand, Kogtved, 6.1.1834, VII 268, ~ Maren Pedersdatter 2.1.1835, VII 314, VIII 15
Jensen, Jens – indsidder, Dongs-Højrup, 25.3.1843, VIII 213, ~ …
Jensen, Jonas – gaardmand, Raarud, 26.10.1825, VI 336
Jensen, Jørgen – ungkarl, Kirkeby, 1.5.1821, VI 240, 249, -L
Jensen, Knud – almisselem, Raarud, 20.9.1831, VII 182
Jensen, Knud – tjenestekarl, Øster Skerninge, 23.2.1834, VII 269, 272, 311, enkemand efter …
Jensen, Lars – husmand, Heldager, 2.6.1829, VII 38, 42, 67, ~ Maren Olsdatter 13.12.1825, VI 342, 352, 366 (~1 Rasmus … død ca 1800)
Jensen, Lars – husmand, Ollerup, 9.11.1841, VIII 153
Jensen, Mikkel – indsidder, Kogtved, 12.3.1839, VIII 68, ~ Karen Knudsdatter 9.9.1836, VIII 39
Jensen, Niels – 14 aar, Holmdrup, 13.2.1835, VII 318
Jensen, Niels – fattiglem, Sørup, 2.11.1842, VIII 192
Jensen, Niels – gaardmand, Holmdrup, fallitbo 22.3.1836, VII 352, skifte 22.7.1843, VIII 221, 227, ~ Marie Nielsdatter 26.11.1832, VII 224, (~1 Hans …)
Jensen, Niels – husmand, Ballen, 21.3.1835, VII 322
Jensen, Niels – smed, Skovsbo, 18.6.1838, VIII 50, 51, 54, ~ Johanne Kirstine Pedersdatter
Jensen, Niels – ungkarl, Røskebølle, 24.11.1831, VII 189, -L
Jensen, Peder – indsidder, Holmdrup, 2.5.1823, VI 299, ~ Dorthe Hansdatter 31.8.1828, VII 2
Jensen, Poul – husmand, Heldager, 28.5.1813, VI 39, ~ Johanne Poulsdatter
Jensen, Poul – husmand, Rantzausminde, 6.8.1840, VIII 112, ~ Birthe Rasmusdatter (Hundstrup kb.)
Jensen, Rasmus – husmand, Øster Skerninge, 12.5.1837, VIII 25, 44, ~ Eleonora Sophie Mikkelsdatter
Jeppesdatter, Johanne Kirstine – Skovsbo, 11.12.1832, VII 224, ~ Lars Jørgensen Vangeled 29.3.1841, VIII 120
Jeppesen, Anders – husmand, Pasop, 14.9.1829, VII 64, 102, ~1 Karen Pedersdatter 28.4.1810, V 517, ~2 Johanne Hansdatter 25.10.1833, VII 259
Jeppesen, Rasmus – fattiglem, Øster Skerninge, 13.4.1836, VII 354, ~ Anne Kirstine Olsdatter 6.6.1844, VIII 277
Jespersdatter, Anne – Ollerup, 15.8.1821, VI 262, 265, 267, 276, -L, ~ Niels Rasmussen Pave
Jespersdatter, Mette – Ollerup, 24.9.1839, VIII 89, ~1 Jørgen …, ~2 Margvar Mortensen 21.9.1813, VI 46, 48, -L
Jespersdatter, Mette Kirstine – Egebjærg, 22.6.1818, VI 174, 185, ~ Niels Jacobsen 25.1.1826, VI 354
Jespersen, Hans – aftægtsmand, Sørup, 5.3.1840, VIII 101, ~ Johanne Mouritsdatter 28.2.1840, VIII 101
Jespersen, Morten – husmand, Øster Skerninge, 29.9.1836, VIII 5, 15
Jespersen, Rasmus – gaardmand, Øster Skerninge, 1.2.1819, VI 199, ~ Mette Ditlevsdatter 1.5.1831, VII 162, (~2 Rasmus Frandsen 26.7.1840, VIII 109, -L)
Jessen, Jes – ungkarl, Hvidkilde, 27.4.1841, VIII 129, 205, 254, -L
Jochumsdatter, Maren – enke, 7.7.1835, VII 331, -L, efter høker Søren Christensen, København
Jochumsen, Stephan – smed, Ollerup, 25.1.1835, VII 317, ~1 Maren Jacobsdatter 8.1.1784, IV 193, ~2 Maren Nielsdatter 7.11.1809, V 503, ~3 Kirsten Jørgensdatter
Johannesen, Niels – Raarud, 5.4.1837, VIII 22
Johannesen, Rasmus – gaardmand, Røskebølle, 28.9.1797, V 188, ~ Karen Christensdatter 29.7.1827, VI 412, 414, (~2 Jens Hansen 20.4.1831, VII 161, 190)
Johansdatter, Anne – Heldager, 25.4.1839, VIII 76, 79, ~ husmand Niels Jørgensen
Johansdatter, Anne Marie – enke, Fiskop, 20.3.1844, VIII 261, 263, efter husmand Mads Pedersen
Johansdatter, Karen – pige, Holmdrup, 26.12.1829, VII 104, -L
Johansdatter Kirstine Margrete – enke, død i Sct. Jørgens Hospital, 19.4.1828, VI 439, efter skovfoged Lars Larsen i Lakkendrup
Johansdatter, Maren – Sørup, 26.11.1838, VIII 58, ~ gaardmand Rasmus Hansen 19.7.1823, VI 300
Johansen, Hans – skrædder, Egebjærg, 5.10.1812, VI 2, 29 se ogsaa forrige protokol
Johansen, Hans Jørgen – gaardmand, Holmdrup, 27.12.1834, VII 310, 319, 328, ~1 Kirsten Jensdatter 14.4.1828, VI 436, 441, VII 2, ~2 Karen Pedersdatter
Johansen, Herman – ungkarl, Urte (Orte) Mølle, 28.1.1843, VIII 208, -L
Johansen, Lars – husmand, Heldager, 19.10.1843, VIII 235, 248, -L, ~ Maren Olsdatter
Johnsen, Gert – Sct. Jørgens Hospital, 29.4.1833, VII 232
Johnsen, Jens – aftægtsmand, Røskebølle, 5.7.1834, VII 285
Johnsen, Jens – gaardmand, Raarud, 16.3.1840, VIII 101, -L, ~ Maren Larsdatter 24.8.1813, VI 43, 47, (~1 Rasmus Pedersen Foged 26.6.1793, V 64, 74)
Johnsen, Jørgen – husmand, Dongs-Højrup, 5.6.1825, VI 328, ~ Karen Sørensdatter 1.9.1825, VI 335
Jonhannesen, Lars – husmand, Heldager, 19.10.1843, VIII 235, 248, -L, ~ Maren Olsdatter
Juul, Hans Bertelsen – indsidder, Røskebølle, 25.1.1829, VII 22, 24, 33, 54, -L
Juul, Hans Larsen – gaardmand, Egense, 5.3.1838, VIII 43
Juul, Lars Larsen – gaardmand, Sørup, 28.9.1804, V 340, ~ Maren Hansdatter 18.11.1778, IV 117, ~2 Dorthea Rasmusdatter, aftægt 11.7.1817, VI 150
Juul, Lars Rasmussen – gaardmand, Skarø, afstaaelse, 27.2.1846, VIII 330, ~ Abelone Pedersdatter 26.7.1844, VIII 280, 283
Juul, Niels Jensen – husmand, Raarud, 19.10.1801, V 274, ~ Anne Margrethe Nicolaisdatter 19.5.1818, VI 171, (~2 Lars Christiansen 11.4.1827, VIII 24, 27, ~2 Kirsten Hansdatter)
Juul, Ole – gaardmand, Skovsbo, 25.2.1845, VIII 296, -L, ~ Maren Nielsdatter 10.9.1833, VII 254
Juul, Peder Larsen – Skovsbo, 31.5.1798, V 205, 209, ~1 Johanne Marcusdatter 6.12.1782, IV 177, ~2 Maren Nielsdatter 27.2.1823, VI 296
Juul, Poul Larsen – gaardmand, Sørup, 9.1.1846, VIII 326, 353, ~ Kirsten Nielsdatter 4.1.1845, VIII 294
Juul, Rasmus Hansen – gaardmand, Skarø, 22.12.1826, VI 372
Juul, Rasmus Pedersen – gaardmand, Kogtved, 9.3.1835, VII 319, VIII 16, -L, ~ …
Juul, Rasmus Pedersen – gaardmand, Skovsbo, 23.8.1829, VII 51, 53, 97, ~ Ingeborg Larsdatter
Jyde, Jørgen Jensen – gaardmand, Holmdrup, afstaaelse, 25.10.1843, VIII 238, ~ …
Jyde, Rasmus Pedersen – aftægtsmand, Fiskop, 25.10.1827, VI 421
Jørgensdatter, Anne – Fiskop, 16.7.1814, VI 65, 71, 88, -L, ~ Christen Ib Pedersen 18.3.1813, VI 34, 65, 71, 88, -L, (~1 Kirsten Madsdatter 23.1.1799, V 217, 220, -L)
Jørgensdatter, Anne – enke, Øster Skerninge, 24.11.1825, VI 338, efter husmand Anders Jørgensen
Jørgensdatter, Anne – Øster Skerninge, 24.10.1828, VII 8, ~ Svend Ovesen 29.8.1826, VI 369
Jørgensdatter, Anne Dorthea – Høje, 8.6.1823, VI 299, ~ gaardmand Rasmus Nielsen Pave
Jørgensdatter, Anne Kirstine – Ollerup, 29.4.1835, VII 323, ~ gaardmand Peder Rasmussen
Jørgensdatter, Anne Kirstine – Øster Skerninge, 13.4.1841, VIII 124, ~ Daniel Rasmussen 18.11.1841, VIII 155
Jørgensdatter, Anne Margrethe – Slæbæk, Kirkeby, 16.12.1841, VIII 159
Jørgensdatter, Anne Marie – Egense, 10.6.1845, VIII 304, 305, ~ gaardmand Hans Hansen
Jørgensdatter, Anne Marie – enke, Skarø, 11.9.1828, VII 2, 3, 42, 101, -L, efter gaardmand …
Jørgensdatter, Ellen – Holmdrup, 13.1.1813, VI 25, ~1 Niels Jensen 9.10.1767, III 401, ~2 Rasmus Jensen 5.4.1773, IV 46, ~3 Hans Christophersen 7.10.1812, VI 3, -L
Jørgensdatter, Gertrud Catrine – pige, Egense, 2.9.1825, VI 335, -L
Jørgensdatter, Inger – Pasop, 4.2.1840, VIII 100, ~ indsidder Lars Pedersen
Jørgensdatter, Johanne – Holmdrup, 13.4.1813, VI 35, ~ Hans Hansen Iversen 12.12.1829, VII 87, 88, 137, (~2 Maren Jørgensdatter)
Jørgensdatter, Karen – Egense, 26.1.1839, VIII 61, 87, 200, -L, ~ sadelmager Stephan Nielsen
Jørgensdatter, Karen – pige, Sct. Jørgens Kloster, (død i Øster Skerninge), 14.6.1837, VIII 31
Jørgensdatter, Karen – Øster Skerninge, 19.7.1823, VI 300, ~ Erik Jensen Høj 8.3.1822, VI 276
Jørgensdatter, Kirsten – Fiskop, 10.6.1829, VII 39, ~ Mads Andersen Kudsk 25.12.1826, VI 372
Jørgensdatter, Maren – Dongs-Højrup, 23.11.1828, VII 8, 13, 28, ~ Morten Rasmussen 16.10.1828, VII 4, 6, 13, 28
Jørgensdatter, Maren – Fiskop, 11.5.1843, VIII 215, 287, ~ husmand Christen Hansen
Jørgensdatter, Maren – Holmdrup, 12.6.1817, VI 146, 151, ~ husmand og væver Jacob Johansen
Jørgensdatter, Mette – Kirkeby, 28.9.1821, VI 266, ~ Hans Rasmussen 24.3.1835, VII 322
Jørgensdatter, Mette – Ollerup, (død i Ballen), 26.6.1826, VI 364, 376, ~1 Jens Larsen 17.6.1785, IV 220, ~2 Leborius Hansen 13.2.1808, V 437, 441, -L
Jørgensdatter, Sidsel – Kogtved, 20.10.1836, VIII 7, 15, ~ aftægtsmand Hans Bertelsen
Jørgensdatter, Sophie – Hemmendruphuset, 29.1.1822, VI 287, (efterlod sig en uægte søn Mads Jørgen 12 aar), ~ pottemager Frederik Christiansen
Jørgensdatter, Sophie – Skovsbo, 30.1.1816, VI 109, 113, -L, ~ Rasmus Hansen Pave
Jørgensen, Anders – husmand, Heldager, 29.1.1831, VII 156, ~ Maren Henriksdatter 19.8.1832, VII 214, 216
Jørgensen, Anders – 14 aar, Slæbæk, 14.10.1834, VII 294
Jørgensen, Christen – indsidder, Dongs-Højrup, 25.2.1836, VII 351, ~ ...
Jørgensen, Christen – indsidder, Egebjærg, 3.6.1842, VIII 178, 188, ~ Anne Kirstine Jensdatter
Jørgensen, Christen – ungkarl, Slæbæk, 19.10.1834, VII 294, -L
Jørgensen, Hans – 14 aar, Ollerup, 18.7.1825, VI 330
Jørgensen, Hans – husmand, Holmdrup, 21.3.1827, VI 389, 392, 399, ~1 Gertrud Jørgensdatter 2.10.1789, IV 292, ~2 Karen Christensdatter
Jørgensen, Jens – 15 aar, Slæbæk, 23.10.1834, VII 294
Jørgensen, Jens – husmand, Holmdrup, 13.12.1833, VII 261, VIII 118, ~ Anne Simonsdatter
Jørgensen, Jens – ungkarl, Egense, 17.6.1843, VIII 216, -L
Jørgensen, Knud – aftægtsmand, Øster Skerninge, 21.11.1829, VII 83
Jørgensen, Mads – gaardmand, Øster Skerninge, 15.11.1839, VIII 93, ~1 …, ~2 …, ~3 Anne Cathrine Hansdatter 25.3.1814, VI 55, ~4 Karen Madsdatter 15.3.1819, VI 202, 212, ~5 Birthe Hansdatter
Jørgensen, Mads – ungkarl, Egebjerg, 1.6.1841, VIII 135, -L
Jørgensen, Morten – husmand, Holmdrup, 20.11.1826, VI 367, ~ …
Jørgensen, Peder – husmand, Holmdrup, fh. Kogtved, 13.2.1816, VI 111, 116, ~1 Anne Sophie Jensdatter 6.10.1783, IV 191, ~2 Kirstine Jensdatter
Jørgensen, Peder – indsidder, Gundestrup, 14.12.1813, VI 50, enkemand efter …
Jørgensen, Rasmus – gaardmand, Egense, 25.4.1836, VII 357, 364, ~ Karen Rasmusdatter
Kiærsgaard, Rasmus Larsen – gaardmand og sognefoged, Øster Skerninge, 1.4.1826, VI 358, 365, ~ Anne Marie Sørensdatter 28.7.1826, VI 365
Kjærgaard, Ove Larsen – gaardmand, Øster Skerninge, 15.1.1834, VII 268, 269, ~ Anne Marie Andersdatter
Knudsdatter, Anne – enke, Mynderup, 23.7.1843, VIII 221, 222, 231, efter gaardmand Rasmus Rasmussen
Knudsdatter, Anne Margrete – Ollerup, 24.3.1824, VI 307, ~1 murermester Henrik Vendt, ~2 Peder Nielsen Bisgaard 18.12.1829, VII 94, 112, -L
Knudsdatter, Anne Sophie – Heldager, 7.7.1825, VI 330, ~ Hans Hansen 1.4.1834, VII 274
Knudsdatter, Gertrud (kb. jft. G. Hansdatter) – Sct. Jørgens Hospital, 12.12.1830, VII 150
Knudsdatter, Inger – Kogtved, 16.8.1836, VIII 3, ~ Hans Rasmussen 23.10.1838, VIII 58
Knudsdatter, Karen – Kogtved, 9.9.1836, VIII 39, ~ Mikkel Jensen 12.3.1839, VIII 68
Knudsdatter, Maren – enke, Ollerup, 8.2.1841, VIII 117, 124, 148, -L, efter Hans Bisgaard
Knudsdatter, Martha – Egense, 3.4.1830, VII 122, 130, 139, ~ husmand og snedker Ludvig Christensen, (~2 …)
Knudsdatter, Trine – pige, Dongs-Højrup, 26.6.1843, VIII 217, 218, 252, -L
Knudsen, Anders – gaardmand, Egebjerg, 6.7.1822, VI 286, ~ Bodil Andersdatter 13.5.1817, VI 135, 144
Knudsen, Anders – daglejer, Helnæs, død i Gundestrup, 23.6.1846, VIII 339, 343, 355, fraskilt Anne Kirstine Hansdatter
Knudsen, Anders – ungkarl, Kogtved, 20.5.1831, VII 162, -L
Knudsen, Hans – gaardmand, Egense, 3.6.1825, VI 328, ~ Dorthe Sørensdatter 9.6.1834, VII 278
Knudsen, Hans – indsidder, Egense, 28.10.1832, VII 220, ~ …
Knudsen, Hans – aftægtsmand, Røskebølle, 17.9.1846, VIII 350, 351, ~ Maren Andersdatter
Knudsen, Jens – gaardmand, Dongs-Højrup, 23.8.1827, VI 418, 427, ~ Birthe Catrine Hansdatter
Knudsen, Jørgen – gaardmand, Egense, 8.3.1813, VI 33, 45, ~ Else Rasmusdatter
Knudsen, Lars – ungkarl, Ballen, 2.11.1842, VIII 191, 213, -L
Knudsen, Niels – fattiglem, Øster Skerninge, 13.10.1837, VIII 39, ~ Bodil Hansdatter 30.1.1842, VIII 167
Knudsen, Ole – gaardmand, Egense, 2.12.1818, VI 193, ~ Dorthe Hansdatter (~2 Rasmus Nielsen)
Knudsen, Peder – indsidder, Ollerup, 8.12.1842, VIII 193, 196, -L, ~ Mette Pedersdatter
Knudsen, Peder – husmand, Rantzausminde, 20.4.1833, VII 232, ~ Anne Kirstine Clausdatter 20.2.1836, VII 350, VIII 15
Knudsen, Rasmus – aftægtskarl, Hvidkilde, 5.4.1823, VI 297
Koch, Hans Pedersen – husmand, Kogtved Strandhuse, 20.1.1821, VI 232, 234, ~ Birthe Rasmusdatter 15.12.1817, VI 160, ~2 Anne Marie Poulsdatter
Kragh, Hans Pedersen – husmand Heldager, død i Gundestrup, 14.4.1825, VI 326, ~1 Anne Villumsdatter 28.12.1780, IV 140, (~1 Rasmus Madsen 16.6.1779, IV 123), ~2 Marie Johansdatter 25.10.1808, V 461 (død 1806)
Kragh, Hedvig Sophie – Pasop, 1.11.1832, VII 220, 334, 339, 349, 354, 355, ~ husmand og fabrikør Jens Vest
Kragh, Martine Marie – Gundestrup Mølle, 30.5.1833, VII 237, 249, 250, 256, ~1 Niels Nielsen Trolle 23.1.1809, V 481, 495, (~1 Christiane Jørgensdatter 1.10.1788, IV 275), ~2 Johan Heldager 22.5.1842, VIII 177, -L
Kragh, Niels Olsen – gaardmand, Mynderup, 28.6.1843, VIII 218, 253
Kragh, Ole Pedersen – aftægtsmand, Mynderup, 1.1.1830, VII 106, 120, 124, 130, ~ Mette Pedersdatter 3.3.1830, VII 118, 120, 124, 130
Krüger, Margrete Magdalene – Ollerup, 23.9.1815, VI 104, ~ husmand og fisker Hans Henrik Riget, (~2 Karen Rasmusdatter 27.4.1836, VII 357, VIII 15)
Kudsk, Jørgen Madsen – husmand, Rantzausminde, 17.2.1844, VIII 256,-L, ~ Anne Marie Hansdatter
Kudsk, Lars Rasmussen – gaardmand, Gundestrup, 6.12.1844, VIII 289, hans hustru Kirsten Andersdatter 17.3.1832, VII 202, 208 (~1 Jørgen Andersen 26.6.1809, V 493)
Kudsk, Mads Andersen – husmand, Fiskop, 25.12.1826, VI 372, ~ Kirsten Jørgensdatter 10.6.1829, VII 39
Kudsk, Rasmus Pedersen – Øster Skerninge, 31.5.1842, VIII 178, 180, ~ Maren Larsdatter død 1869
Lang, Hans Hansen – indsidder, Heldager, 3.10.1824, VI 316, ~ Anne Marie Elisabeth Hansdatter 15.10.1836, VIII 6, 14
Langballe, Sophie Amalie – Sørup, 27.12.1842, VIII 199, 206, 217, ~ gaardmand Hans Clausen i Kirkeby (død i Sørup), 1.12.1834, VII 300, 310
Larsdatter, Abelone – Skarø, 11.10.1835, VII 335, VIII 10 se ogsaa 25, 32, ~ Lars Poulsen 24.9.1834, VII 293, 309
Larsdatter, Anne – Egebjerg, 22.6.1844, VII 279, ~ Peder Nielsen 3.3.1829, VII 27
Larsdatter, Anne – enke, Ballen, 30.10.1820, VI 227, efter Ole Ravn
Larsdatter, Anne – enke, Belvedere, 12.7.1821, VI 258, efter …, (svigersøn husmand Rasmus Hansen)
Larsdatter, Anne – Slæbæk, 29.1.1820, VI 211, ~ skovfoged og husmand Anders Nielsen, (~2 Elisabeth Marie Christensdatter 5.9.1830, VII 140, 145, 147 se ogsaa 348)
Larsdatter, Anne Elisabeth – pige, Gundestrup, 9.4.1838, VIII 48, -L
Larsdatter, Anne Marie – Rantzausminde, 1.5.1838, VIII 49, ~ Hans Pedersen 3.12.1841, VIII 159, 162
Larsdatter, Bodil – enke, Gundestrup, 3.8.1822, VI 288, efter gaardmand Hans Gemahl
Larsdatter, Bodil – Holmdrup, 7.11.1814, VI 81, ~1 Jens Nielsen 14.8.1802, V 294, 295, (~1 Anne Pedersdatter 7.5.1785, IV 213), ~2 Poul Thomasen
Larsdatter, Bodil – Skovsbo, 30.7.1832, VII 213, VIII 18, ~ indsidder Hans Henriksen, (~2 Mette Mikkelsdatter)
Larsdatter, Johanne – pige, Kirkeby, 28.11.1838, VIII 58, -L
Larsdatter, Johanne – pige, Røskebølle, 27.12.1830, VII 151, -L
Larsdatter, Johanne – pige, Sct. Jørgens Kloster, 28.12.1817, VI 161, 166, -L
Larsdatter, Johanne Sophie – Ollerup, 28.7.1829, VII 47, 93, 113, 141, ~ Anders Hansen 30.1.1841, VIII 117, 125, 251, (~2 Maren Olsdatter 3.2.1843, VIII 208, 220, 244, 321, 353)
Larsdatter, Kirsten – Ollerup, 16.6.1832, VII 211, -L, ~ Christen Rasmussen 6.2.1843, VIII 212, -L
Larsdatter, Maren – enke, Pasop, 19.12.1840, VIII 115, efter Peder Christensen
Larsdatter, Maren – pige, Kogtved, 8.6.1834, VII 278
Larsdatter, Maren – pige, Ollerup, 6.2.1822, VI 273, 275, -L
Larsdatter, Maren – pige, Skovsbo, 29.6.1834, VII 283
Larsdatter, Maren – Raarud, 24.8.1813, VI 43, 47, ~1 Rasmus Pedersen Foged 26.6.1793, V 64, 74, ~2 Jens Johnsen 16.3.1840, VIII 101, -L
Larsdatter, Maren – Raarud, død i Belvedere, 29.5.1842, VIII 177, 183, (jfr. Maren Christensdatter), ~ Rasmus Larsen 11.4.1835, VII 322
Larsdatter, Maren – Strandhuse, 18.12.1839, VIII 97, ~ aftægtsmand Hans Holm
Larsdatter, Marie – Røskebølle, 14.6.1836, VII 363, VIII 5, 6, 7, ~ Mads Rasmussen 27.8.1832, VIII 215
Larsdatter, Sidsel Kirstine – Heldager, 3.6.1830, VII 132, ~ Frands Hansen 9.12.1828, VII 8
Larsdatter, Sophie Amalie – Skovsbo, 2.8.1842, VIII 188, 189, ~ Hans Andersen Buch 30.7.1839, VIII 87
Larsdatter, Susanne – Egense, 6.12.1826, VI 367, ~ Anders Nielsen 11.11.1826, VI 367
Larsen, Anders – ungkarl, Dong-Højrup, 26.4.1846, VIII 338,-L
Larsen, Hans – 16 aar, Ollerup, 21.12.1835, VII 341
Larsen, Hans – aftægtsmand, Fiskop, 23.12.1841, VIII 159
Larsen, Hans – husmand, Holmdrup, 8.6.1836, VII 361, VIII 2, ~1 Anne Kirstine Rasmusdatter 27.12.1831, VII 196, 198, 220, ~2 Agnete Pedersdatter
Larsen, Hans Peder – aftægtsmand, Heldager, 19.3.1838, VIII 44
Larsen, Jens – husmand, Ollerup, 17.6.1785, IV 220, ~ Mette Jørgensdatter (død i Ballen), 26.6.1826, VI 364, 376, (~2 Leborius Hansen 13.2.1808, V 437, 441, -L)
Larsen, Jens – indsidder, Holmdrup, 2.11.1841, VIII 151, ~ Anne Marie Nielsdatter død 1855
Larsen, Johannes – gaardmand, Holmdrup, 12.10.1818, VI 186, ~ Abelone Rasmusdatter, død i Heldager, 16.5.1844, VIII 276, 277, 291
Larsen, Jørgen – gaardmand, Tordensgaarden, Sørup, 8.3.1841, VIII 120, ~ Anne Pedersdatter 19.4.1845, VIII 302
Larsen, Jørgen – ungkarl, Kirkeby, 5.5.1846, VIII 339, -L
Larsen, Knud – husmand, Dongs-Højrup, 12.7.1843, VIII 219, 220, 221, ~ Abelone Hansdatter 26.7.1832, VII 213
Larsen, Ove – ungkarl, Øster Skerninge, 19.4.1845, VIII 300, -L
Larsen, Peder – fattiglem, Dong-Højrup, 27.1.1843, VIII 208
Larsen, Peder – gaardmand, Brydegaard i Sct. Jørgens, 8.7.1818, VI 179, 205, ~ Malene Rasmusdatter
Larsen, Peder – indsidder, Fiskop, 20.8.1837, VIII 34, ~ …
Larsen, Peder – indsidder, Hemmedruphuset, 26.1.1830, VII 113
Larsen, Peder – ungkarl, Skarø, 9.3.1845, VIII 297, -L
Larsen, Poul – indsidder, Skovsbo, 30.7.1822, VI 288, ~ Marie Christiansdatter 1.9.1823, VI 301
Larsen, Poul – ungkarl, Sct. Jørgen, 2.5.1824, VI 319, -L
Larsen, Rasmus – aftægtsmand, Raarud, 11.4.1835, VII 322, ~ Maren Christensdatter 29.5.1842, VIII 177, 183
Larsen, Rasmus – gaardmand, Skovsbo, 22.1.1812, VI 14, ~ Kirsten Pedersdatter 7.3.1810, V 509
Larsen, Rasmus – ungkarl, Kirkeby, 5.7.1843, VIII 218, -L
Levin, Ferdinand – 15 aar, Svendborg, 20.3.1845, VIII 298
Lidske, Jørgen Jørgensen – husmand og skovfoged, Holmdrup, 20.10.1815, VI 105, ~ Johanne Marie Hansdatter
Lorentzen, Sophie – pige, Hvidkilde, 12.5.1845, VIII 304, -L
Lydersen, Peder – husmand, Holmdrup, 20.2.1822, VI 275, 276, 278, 281, 284, 287, 290, 292, 293, 377, ~1 Kirsten Rasmusdatter 23.1.1813, VI 27, 36, ~2 Inger Hansdatter
Lykkesen, Hans – ungkarl, Heldager, 15.3.1840, VIII 101
Madsdatter, Anne – Skovsbo, 28.7.1837, VIII 33, ~ Niels Andersen Holm 5.4.1832, VII 204
Madsdatter, Anne Marie – Dongs-Højrup, 5.3.1845, VIII 296, ~ Jens Nielsen afstaaelse 29.11.1817, VI 158, skifte 18.3.1842, VIII 171
Madsdatter, Anne Marie – pige, Pasop, 18.6.1846, VIII 339, -L
Madsdatter, Birthe – Sct. Jørgens Kloster, 24.2.1846, VIII 330
Madsdatter, Diderikke – fattiglem, Egense, 18.6.1834, VII 280
Madsdatter, Johanne – Kirkeby, 19.3.1841, VIII 120, 143, ~ Rasmus Jensen Thøsing 4.5.1822, VI 281, 285
Madsdatter, Johanne – Pasop, 18.7.1841, VIII 143, ~ husmand Eggert Larsen
Madsdatter, Karen – Fiskop, 21.10.1846, VIII 352, ~ husmand Jørgen Frederiksen
Madsdatter, Karen – Sct. Jørgens Hospital, 31.1.1837, VIII 18, 42, ~1 Anders …, ~2 Peder Henriksen 31.1.1828, VI 429
Madsdatter, Karen – Øster Skerninge, 15.3.1819, VI 202, 212, ~ Mads Jørgensen, (~1 …, ~2 …, ~3 Anne Catrine Hansdatter 25.3.1841, VI 55, ~5 Birthe Hansdatter)
Madsdatter, Maren – enke, Sørup, 10.6.1834, VII 278, efter … Kjertmann, (svigersøn; fabrikør Poul Vestis)
Madsdatter, Maren – Ollerup, 16.5.1820, VI 218, 220, 235, ~1 Jørgen Rasmussen død 1806, ~2 Hans Larsen Kokkenborg
Madsdatter, Maren – ugift almisselem, Øster Skerninge, 9.8.1842, VIII 191
Madsdatter, Maren – Øster Skerninge, 17.3.1832, VII 201, 231, ~ husmand Jørgen Larsen
Madsdatter, Margrethe – Kogtved, 18.6.1846, VIII 339, 345, ~ gaardmand Rasmus Knudsen
Madsdatter, Sidsel – pige, Belvedere, 15.11.1839, VIII 93
Madsen, Anders – ungkarl, Kogtved, 12.12.1836, VIII 9, 33, -L
Madsen, Anders – husmand, Røskebølle, Kølleskoven, Sørup, 25.3.1805, V 354, 413, ~ Maren Nielsdatter 3.3.1815, VI 95, 124
Madsen, Hans – husmand, Pasop, 21.7.1797, V186, ~ Johanne Catrine Jensdatter 5.5.1819, VI 203, (~2 Mads Jørgensen)
Madsen, Hans Christian – gaardmand, Egense, 26.1.1834, VII 269, 310, 321, 323, -L, ~ Fikke Kirstine Nielsdatter 13.3.1832, VII 201, -L, (~1 Niels Rasmussen Juul se dette register 1719-1812)
Madsen, Hans Jørgen – husmand, Skovsbo, 14.12.1836, VIII 9, 15
Madsen, Henrik – ungkarl, Egebjerg, 8.5.1843, VIII 215, -L
Madsen, Jørgen – husmand, Holmdrup, 11.11.1827, VI 423, ~ Maren Nielsdatter 1.11.1846, VIII 353
Madsen, Jørgen – murer, Skovsbo, 24.11.1843, VIII 245, 273, ~ Anne Andersdatter
Madsen, Peder – gaardmand, Øster Skerninge, 9.4.1837, VIII 22, 29, ~1 Ingeborg Ovesdatter 11.9.1826, VI 369, 372, ~2 Johanne Ovesdatter
Madsen, Rasmus – husmand og smed, Skovsbo, 27.5.1814, VI 58, ~ Johanne Kirstine Pedersdatter
Madsen, Simon – fattiglem, Vejstrup, død i Holmdrup, 25.4.1829, VII 28
Marcusdatter, Karen – Heldager, 14.1.1834, VII 268, ~ gaardmand lille Peder Olsen
Margversdatter, Anne – Egebjerg, 30.8.1843, VIII 227, ~ Mads Olsen 1.9.1845, VIII 309
Margversdatter, Mette Marie – Strandhuse, 12.9.1821, VI 264, ~ Hans Christophersen 21.4.1844, VIII 273, (~2 Kirstine Hansdatter)
Margversen, Lars – husmand, Egebjerg, 21.2.1812, VI 19, 21, -L, ~ Marie Larsdatter
Mathiasdatter, Anne Cathrine – pige, Hvidkilde, 21.9.1835, VII 333, VIII 41, +L
Michaelsdatter, Ide Amalie Kirstine – Røskebølle, 5.9.1816, VI 128, ~ husmand Frederik Madsen
Mikkelsdatter, Anne – Ballen, Øster Skerninge, 31.3.1839, VIII 71, 72, ~ Rasmus Christensen 20.5.1822, VI 283, VIII 36, 53, 55, 64
Mikkelsdatter, Karen – Sørup, 19.6.1840, VIII 106, ~ indsidder Niels Hviid
Mikkelsen, Hans Christian – husmand, Egebjerg, 20.1.1837, VIII 18, 43
Mogensen, Rasmus – ungkarl, Egense, 28.10.1846, VIII 352, -L
Mortensdatter, Anne – Dongs-Højrup, 11.1.1828, VI 427, ~ Hans Rasmussen Springborg 14.11.1818, VI 192
Mortensdatter, Anne Margrethe – Rantzausminde, 29.1.1814, VI 53, -L, ~ Niels Pedersen
Mortensdatter, Else – Trollekrogene, Egense, 15.6.1841, VIII 138, 155, ~1 Lars …, ~2 husmand Marcus Madsen
Mortensdatter, Karen – Kirkeby, 28.12.1828, VII 14, 18, -L, ~ Rasmus Andersen
Mortensdatter, Maren – Øster Skerninge, 19.12.1844, VIII 291, ~ husmand Hans Andersen Buch 2.12.1827, VI 424, (~1 Johanne Hansdatter 4.10.1783, IV 190)
Mortensen, Frederik – 16 aar, Kirkeby, 10.10.1834, VII 293
Mortensen, Hans – Sct. Jørgens Hospital, 15.2.1831, VII 157
Mortensen, Hans – gaardmand, Skarø, 1.11.1807, V 424, ~ Maren Hansdatter 31.1.1815, VI 91 (~2 Poul Iversen)
Mortensen, Mads – ungkarl, Øster Skerninge, 6.7.1846, VIII 345, -L
Mortensen, Margver – gaardmand, Ollerup, 21.9.1813, VI 46, 48, -L, ~ Mette Jørgensdatter 24.9.1839, VIII 89 (~1 Jørgen …)
Mortensen, Morten – gaardmand, Mynderup, 12.12.1829, VII 87
Mortensen, Rasmus – gaardmand, Skarø, 13.6.1831, VII 166, 174, 179, ~ Anne Nielsdatter, 7.10.1834, VII 293
Mouritzdatter, Catrine – Sørup, 5.6.1831, VII 164, 196, ~ Christen Hansen 15.7.1803, V 309
Mouritzdatter, Johanne – Sørup, 28.2.1840, VIII 101, ~ Hans Jespersen 5.3.1840, VIII 101
Mouritzen, Hans – aftægtsmand, Røskebølle, 24.4.1843, VIII 215
Mouritzen, Lars Rasmussen – gaardmand, Røskebølle, 13.5.1834, VII 278, 285, 338 se ogsaa 349, ~ Margrete Hansdatter, (~2 Peder Jensen)
Myhre, Karen Haurum – Sct. Jørgen, 10.4.1832, VII 204, 219, 263, -L, ~ Jens Balslev Bredsdorf 4.9.1812, V 633
Møller, Andreas – husmand og snedker, Sørup, 2.8.1840, VIII 112, ~ Laurine (se Hans Hansen Møller)
Møller, Hans Hansen – husmand, Lehnskovhuset, Egense, 18.8.1823, VI 301, ~ Anne Eggertsdatter 11.8.1837, VIII 34
Møller, Hans Nielsen – husmand og bødker, Ollerup, 7.6.1843, VIII 216, 260, 290, 302, ~ Elise Johansen (Kirstine Margrete Johansdatter)
Nicolaisdatter, Anne Margrete – Raarud, 19.5.1818, VI 171, ~ Niels Jensen Juul 19.10.1801, V 274, ~2 Lars Christiansen 11.4.1837, VIII 24, 27, (~2 Kirsten Hansdatter)
Nielsdatter, Anne – Egebjerg, 20.5.1835, VII 330, ~ Rasmussen Bluhme 4.1.1825, VI 319
Nielsdatter, Anne – Holmdrup, 24.1.1815, VI 90, 94, ~ gaardmand Jens Nielsen Rytter
Nielsdatter, Anne – pige, Høje, 28.5.1816, VI 123, 127, -L
Nielsdatter, Anne – Kogtved, 26.11.1821, VI 270, ~ Peder Andersen 27.7.1834, VII 285, 313, -L
Nielsdatter, Anne – Skarø, 7.10.1834, VII 293, ~ Rasmus Mortensen 13.6.1831, VII 166, 174, 179
Nielsdatter, Anne – Skovsbo, 1.9.1837, VIII 34, 38, ~1 Jørgen Pedersen Vangeled 30.4.1829, VII 31, 94, 281, ~2 gaardmand Anders Jensen
Nielsdatter, Anne – Slæbæk, 14.12.1842, VIII 195, -L, ~ Hans Nielsen 20.4.1843, VIII 214, -L
Nielsdatter, Anne Catrine – Kirkeby, 28.6.1814, VI 59, 69, ~1 Hans Jensen død ca 1800, ~2 indsidder Niels Pedersen
Nielsdatter, Anne Catrine – enke, Skarø, 27.9.1828, VII 4, efter …
Nielsdatter, Anne Dorthe – pige, Egense, 16.10.1818, VI 189, 198, -L
Nielsdatter, Anne Kirstine – enke, Ulbølle, død i Egense, 5.10.1829, VII 72, 85, efter gaardmand Hans Hansen
Nielsdatter, Anne Kirstine – Sørup, 30.4.1817, VI 132, 139, 149, 155, 162, 195, -L, ~ Jesper Steinfeldt 14.7.1799, V 225, -L
Nielsdatter, Anne Margrete – Raarud, 17.7.1832, VII 212, ~ Anders Nielsen Buch 4.5.1837, VIII 25
Nielsdatter, Anne Marie – Egense, 5.5.1821, VI 240, 241, ~1 Hans …, ~2 husmand Niels Andersen
Nielsdatter, Anne Marie – Gundestrup, 26.5.1823, VI 299, ~ Niels Pedersen 27.1.1821, VI 232, 235
Nielsdatter, Anne Marie – fattiglem, Sct. Jørgens Kloster, 26.6.1838, VIII 50
Nielsdatter, Anne Marie – Skovsbo, 6.12.1824, VI 317, ~ Hans Jensen Hvidkilde 11.2.1840, VIII 100
Nielsdatter, Anne Sophie – Fiskop, 5.10.1830, VII 140, 142, ~ husmand Anders Christiansen, (~2 …)
Nielsdatter, Anne Sophie – Ollerup, 24.6.1818, VI 175, 179, ~1 Peder Rasmussen 8.7.1814, VI 62, 84, ~2 husmand Peder Knudsen
Nielsdatter, Anne Sophie – almisselem, Rantzausminde, 25.3.1845, VIII 298
Nielsdatter, Birthe Kirstine – Øster Skerninge, 10.3.1842, VIII 170, ~ aftægtsmand Henrik Madsen
Nielsdatter, Bodil – Egense, 20.7.1844, VIII 280, ~ gaardmand Rasmus Jensen Holse død 1847
Nielsdatter, Dorthe – Heldager, og ægtefælle Rasmus Hansen Pave 26.11.1834, VII 299
Nielsdatter, Elisabeth – Egense, 1.11.1831, VII 187 (Peder Hjulmands svigermoder)
Nielsdatter, Ellen Catrine – pige, Gundestrup, 22.10.1821, VI 268, -L
Nielsdatter, Fikke Kirstine – Egense, 13.3.1832, VII 201, -L, ~1 Niels Rasmussen Juel 30.8.1805, V 360, 366, ~2 Hans Christian Madsen, 26.1.1834, VII 269, 271, 310, 321, 323, -L,
Nielsdatter, Johanne – enke, Dongs-Højrup, 8.11.1824, VI 316, efter gaardmand Hans Mortensen
Nielsdatter, Johanne – Gundestrup, 15.4.1822, VI 280, ~ husmand Niels Rasmussen
Nielsdatter, Johanne – almisselem, Sørup, 27.12.1843, VIII 253
Nielsdatter, Karen – Dongs-Højrup, 8.8.1821, VI 261, ~ husmand Niels Jørgensen Nis
Nielsdatter, Karen – pige, Skarø, 23.5.1839, VIII 79, -L
Nielsdatter, Kirsten – enke, død i Pasop, 19.5.1828, VI 440, efter Schrøder (væver Hans Nielsens svigermoder)
Nielsdatter, Kirsten – enke, Skovsbo, 31.8.1829, VII 59, 96, efter gaardmand Rasmus Pedersen
Nielsdatter, Kirsten – Sørup, 4.1.1845, VIII 294, ~ Poul Larsen Juul 9.1.1846, VIII 326, 353
Nielsdatter, Kirstine – Skovsbo, 8.6.1815, VI 99, -L, ~ gaardmand Erik Nielsen, (~2 Anne Pedersdatter 26.12.1829, VII 103, 106)
Nielsdatter, Maren – pige, Holmdrup, 21.11.1823, VI 302, -L
Nielsdatter, Maren – Holmdrup, Skaarup, 1.11.1846, VIII 353, ~ Jørgen Madsen 11.11.1827, VI 423
Nielsdatter, Maren – Mynderup, 6.3.1837, VIII 19, ~1 Anders …, ~2 Jacob Davidsen 17.11.1835, VII 338
Nielsdatter, Maren – Rantzausminde, Egense, 27.2.1823, VI 296, ~ Peder Larsen Juul i Skovsbo, 31.5.1798, V 205, 209, (~1 Johanne Marcusdatter 6.12.1782, IV 177)
Nielsdatter, Maren – Røskebølle, 3.3.1815, VI 95, 124, ~ Anders Madsen 25.3.1805, V 354, 413
Nielsdatter, Maren – Skovsbo, 10.9.1833, VII 254, ~ Ole Juul 25.2.1845, VIII 296, -L
Nielsdatter, Maren – Sørup, 7.12.1842, VIII 193, ~ Peder Andersen 20.6.1830, VII 132
Nielsdatter, Margrethe – Røskebølle, 25.5.1838, VIII 49, ~ Erik Rasmussen 12.4.1844, VIII 269, (~1 Johanne Andersdatter 20.5.1831, VII 162, 213)
Nielsdatter, Marie – Holmdrup, 26.11.1832, VII 224, ~1 Hans …, ~2 Niels Jensen fallitbo 22.3.1836, VII 352, skifte, 22.7.1843, VIII 221, 227
Nielsdatter, Marie Kirstine – Fiskop, 29.3.1827, VII 394, 396, 400, -L, ~ Christopher Poulsen 29.10.1829, VII 144, 146, (~2 Maren Rasmusdatter)
Nielsdatter, Mette Kirstine – Egense, 28.5.1830, VII 132, 133, ~ gaardmand Rasmus Jørgensen
Nielsdatter, Mette Kirstine – pige, Slæbæk, 29.12.1831, VII 196, -L
Nielsdatter, Mette Marie – enke, Ollerup, 12.12.1830, VII 150, efter gaardmand Hans Jørgensen
Nielsdatter, Mette Marie – enke, Mynderup, aftægt 9.7.1818, VI 181, 191, skifte 15.2.1829, VII 27, efter gaardmand Henrik Madsen
Nielsdatter, Mette Sophie – Øster Skerninge, 18.1.1841, VIII 116, ~ Hans Christian Frederiksen 30.1.1841, VIII 117, 166
Nielsdatter, Sidsel – Holmdrup, død 1816, 11.4.1825, VI 322, ~ Rasmus Nielsen 15.8.1835, VII 332, 346
Nielsdatter, Susanne – enke, Pasop, 20.10.1822, VI 293, efter husmand Peder Jensen Grynter
Nielsdatter, Susanne – enke, Rantzausminde, Egense, 7.3.1824, VI 306, efter husmand Peder Hansen
Nielsdatter, Trine – Heldager, 5.7.1814, VI 60, -L, ~ Peder Jørgensen Ollerup 28.5.1829, VII 33
Nielsen, Anders – gaardmand, Egense, 11.11.1826, VI 367, ~ Susanne Larsdatter 6.12.1826, VI 367
Nielsen, Anders – ungkarl, Skovsbo, 24.8.1823, VI 301, -L
Nielsen, Christen – aftægtsmand, Slæbæk, 22.1.1835, VII 315, ~ Maren Jensdatter 17.10.1841, VIII 149, 150
Nielsen, Christopher – indsidder, Rantzausminde, 7.3.1828, VI 432, VII 9, ~ Johanne Catrine Hansdatter
Nielsen, Erik – husmand og smed, Egense, 2.1.1844, VIII 286, 294, 296, 297, ~ Karen Jensdatter 20.8.1831, VII 175
Nielsen, Hans – ungkarl, Dongs-Højrup, 17.11.1829, VII 83, -L
Nielsen, Hans – aftægtsmand, Egense, 15.7.1829, VII 45, ~ Kirsten Rasmusdatter 3.1.1841, VIII 116
Nielsen, Hans – smed, Holmdrup, 26.3.1844, VIII 262, 267, ~ Maren Jensdatter
Nielsen, Hans – indsidder, Røskebølle, 8.1.1827, VI 376, ~ Anne Catrine Madsdatter
Nielsen, Hans – husmand, Raarud, 19.8.1816, VI 126, ~ Kirsten Jensdatter
Nielsen, Hans – indsidder, Skovsbo, 17.12.1830, VII 150
Nielsen, Hans – aftægtsmand, Slæbæk, 20.4.1843, VIII 214, -L, ~ Anne Nielsdatter 14.2.1842, VIII 195, -L
Nielsen, Hans – gaardmand og sognefoged, Sørup, 19.6.1835, VII 330, ~ Mette Hansdatter 2.12.1846, VIII 314
Nielsen, Henrik – Ballen, 21.12.1843, VIII 250
Nielsen, Hans – ungkarl, Sørup, 30.8.1831, VII 176, 178, 185, -L
Nielsen, Henrik – husmand, Rantzausminde, 28.4.1835, VII 323, 326, 347, ~ Johanne Kirstine Olsdatter 26.12.1834, VII 308
Nielsen, Jacob – husmand, Egebjerg, 30.12.1836, VIII 15, ~ Kirsten Olsdatter 15.10.1834, VII 294
Nielsen, Jens – gaardmand, Dongs-Højrup, afstaaelse 29.11.1817, VI 158, skifte 18.3.1842, VIII 171, ~ Anne Marie Madsdatter 5.3.1845, VIII 296
Nielsen, Jens – gaardmand, Holmdrup, 14.8.1802, V 294, 295, ~1 Anne Pedersdatter 7.5.1785, IV 213, ~2 Bodil Larsdatter 7.11.1814, VI 81, (~2 Poul Thomsen)
Nielsen, Jens – gaardmand, Holmdrup, afstaaelse, 4.9.1831, VII 176, enke efter …
Nielsen, Jens – gaardmand, Sørup, 28.9.1836, VIII 4, 13, ~ Bodil Marie Hansdatter
Nielsen, Jens – husmand, Heldager, 26.12.1826, VI 372, 374, ~1 Anne Kirstine Hansdatter 14.10.1811, V 580, ~2 Karen Pedersdatter
Nielsen, Jens – ungkarl, Holmdrup, 9.2.1829, VII 27, -L
Nielsen, Johan – ungkarl, Raarud, 4.10.1829, VII 72, -L
Nielsen, Lars – Dongs-Højrup, 4.7.1839, VIII 85, (en søn Niels Larsen 32 aar, i Odense)
Nielsen, Lars – indsidder, Øster Skerninge, 21.6.1838, VIII 50
Nielsen, Lars – ungkarl, Lehnskovshuset, 25.7.1829, VII 45, -L
Nielsen, Mads – aftægtsmand, Heldager, 3.4.1829, VII 31
Nielsen, Mads – gaardmand, Øster Skerninge, 16.12.1833, VII 229, ~ …
Nielsen, Marcus – fabrikør, Pasop, 15.4.1844, VIII 272, 276, ~1 Gertrud Rasmusdatter 23.4.1818, VI 169, ~2 Anne Marie Pedersdatter 3.7.1846, VIII 345, -L
Nielsen, Mogens – gaardmand, Egense, 15.3.1839, VIII 68, 69, ~ Karen Pedersdatter 17.3.1845, VIII 298
Nielsen, Morten – gaardmand, Øster Skerninge, 1.8.1832, VII 213, 228, ~ Dorthea Sørensdatter, (~1 Hans Poulsen død 1801, ~2 Ole Larsen død 1807)
Nielsen, Niels – husmand, Kogtved Strandhuse, 5.3.1827, VI 389, 394, -L, ~ Karen Hansdatter 11.1.1839, VIII 61
Nielsen, Niels – ungkarl, Skovsbo, 27.11.1813, VI 49, 52, -L
Nielsen, Niels – ungkarl, Sørup, 22.5.1834, VII 278, -L
Nielsen, Ole – husmand og hjulmand, Ballen, 25.12.1826, VI 372, 429, ~ Bodil Catrine Andersdatter 2.3.1829, VII 27
Nielsen, Peder – aftægtsmand, Egebjærg, 3.3.1829, VII 27, ~ Anne Larsdatter 22.6.1844, VII 279
Nielsen, Peder – gaardmand, Gundestrup, 21.5.1823, VI 299
Nielsen, Peder – husmand, Holmdrup, 28.3.1825, VI 321, ~ Maren Caspersdatter 17.1.1827, VI 376, 381, 401
Nielsen, Peder – Øster Skerninge, 22.2.1833, VII 229, 244, ~ Mette Catrine Olsdatter
Nielsen, Peder Christian – ungkarl, Nederste Ørkilds Mølle, 16.6.1845, VIII 304, -L
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Egense, 18.8.1835, VII 332, 343, -L, ~ Dorthe Hansdatter, (~1 Ole Knudsen, se ham)
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Holmdrup, 15.8.1835, VII 332, 346, ~ Sidsel Nielsdatter død 1816, skifte 11.4.1825, VI 322
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Skarø, 26.2.1842, VIII 170, 173, 202, 212, 227, ~ Karen Hansdatter 27.3.1834, VII 274, 308
Nørregaard, Anders Andersen – gaardmand, Ballen, 27.2.1833, VII 230
Nørregaard, Henrik Andersen – gaardmand, Dongs-Højrup, 25.4.1846, VIII 336, ~1 Karen Rasmusdatter 10.9.1811, V 574, VIII 85, ~2 Anne Marie Rasmusdatter 29.1.1821, VI 233, 237, 244, 270, ~3 Kirsten Olsdatter
Nørregaard, Lars Nielsen – aftægtsmand, Kirkeby, 9.7.1837, VIII 33
Offersen, Mogens – husmand, Røskebølle, 13.3.1837, VIII 20, 21, 42, -L, ~ Marie Andreasdatter
Ollerup, Peder Jørgensen – husmand, Heldager, 23.5.1829, VII 33, ~1 Maren Carlsdatter 4.4.1808, V 446, ~2 Trine Nielsdatter 5.7.1814, VI 60, 69, -L
Olsdatter, Anne – Ollerup, 12.3.1841, VIII 120, 122 (afdøde efterlod 2 uægte børn), ~ husmand Hans Hansen Hovmann
Olsdatter, Anne Kirstine – pige, Dongs-Højrup, 9.3.1838, VIII 44, -L
Olsdatter, Anne Kirstine – Øster Skerninge, 6.6.1844, VIII 277, ~ Rasmus Jeppesen 13.4.1836, VII 354
Olsdatter, Anne Marie – Sørup, 12.7.1839, VIII 86, ~ gaardmand Hans Rasmussen Smed 10.2.1823, VI 294
Olsdatter, Bodil – Holmdrup, 14.7.1814, VI 64, ~ Jesper Andersen 27.9.1829, VII 68, 70, 71, 95, (~2 Karen Rasmusdatter 8.4.1839, VIII 73, 99, -L)
Olsdatter, Johanne Kirstine – Rantzausminde, 26.12.1834, VII 308, ~ Henrik Nielsen 28.4.1835, VII 323, 326, 347
Olsdatter, Kirsten – Egebjerg, 15.10.1834, VII 294, ~ Jacob Nielsen 30.12.1836, VIII 15
Olsdatter, Kirsten – pige, Røskebølle, 2.4.1842, VIII 171, 204, +L
Olsdatter, Kirsten – Skarø, 30.4.1844, VIII 273, ~ gaardmand Hans Rasmussen
Olsdatter, Magdalene – ugift fattiglem, fra Tved, død i Øster Skerninge, 26.5.1843, VIII 215, 254, +L
Olsdatter, Maren – død i Pasop, 23.4.1836, VII 345, ~ Jens Rasmussen i Dongs-Højrup, 17.8.1827, VI 417
Olsdatter, Maren – Heldager, 13.12.1825, VI 342, ~1 Rasmus … død ca 1800, ~2 Lars Jensen 2.6.1829, VII 36, 42, 67
Olsdatter, Maren – Ollerup, 3.2.1843, VIII 208, 220, 244, 321, 353, ~ gaardmand Anders Hansen 30.1.1841, VIII 117, 125, 251 (~1 Johanne Sophie Larsdatter 28.7.1829, VII 47, 93, 113, 141)
Olsdatter, Mette – enke, Heldager, 23.2.1843, VIII 212, efter Hans …
Olsen, Christen – Ollerup, 20.2.1832, VII 200
Olsen, Mads – aftægtsmand, Egebjerg, 1.9.1845, VIII 309, ~ Anne Margversdatter 30.8.1843, VIII 227
Olsen, Niels – husmand, Ballen, 4.2.1836, VII 350, VIII 15, ~ …
Olsen, Rasmus – indsidder, Skovsbo, 19.4.1840, VIII 101, ~ Christiane Christiansdatter 28.5.1825, VII 329
Ovesdatter, Ingeborg – Øster Skerninge, 11.9.1826, VI 369, 372, ~ Peder Madsen 9.4.1837, VIII 22, 29, (~2 Johanne Ovesdatter)
Ovesdatter, Mette Kirstine – pige, Øster Skerninge, 27.12.1836, VIII 15, 16, -L
Ovesen, Svend – gaardmand, Øster Skerninge, 29.8.1826, VI 369, ~ Anne Jørgensdatter 24.10.1828, VII 8
Pallesen, Peder – aftægtsmand, Dongs-Højrup, 17.12.1844, VIII 289, ~ Mette Marie Rasmusdatter
Pave, Christen Madsen – røgter, Hvidkilde, 7.5.1825, VI 327, ~ Grethe …
Pave, Hans Nielsen – gaardmand, Ollerup, 30.6.1845, VIII 304, 346, ~ Karen Hansdatter
Pave, Hans Pedersen – aftægtsmand, Dong Højrup, 11.8.1846, VIII 346
Pave, Lars Pedersen – husmand, Rantzausminde, Egense, 13.10.1827, VI 421, ~ Kirsten Rasmusdatter 22.6.1817, VI 147
Pave, Niels Rasmussen – gaardmand, Høje, 9.4.1816, VI 119, 122, (se ogsaa 123, 127 datteren Anne død), ~1 Maren Frandsdatter 15.7.1785, IV 221, ~2 Karen Pedersdatter 16.10.1839, VIII 89, 100, -L
Pave, Niels Rasmussen – gaardmand, Ollerup, 22.8.1822, VI 288, ~1 Bodil Eriksdatter 9.8.1793, V 75, ~2 Anne Jespersdatter 15.8.1821, VI 262, 265, 267, 276, -L
Pave, Peder Hansen – indsidder, Pasop, 26.7.1833, VII 251, ~ Dorthe Rasmusdatter 13.6.1835, III 330
Pave, Rasmus Hansen – gaardmand, Skovsbo, 9.9.1833, VII 254, 255, 259, 266, ~1 Sophie Jørgensdatter 30.1.1816, 109, 113, -L, ~2 Anne Margrethe Jørgensdatter
Pave, Rasmus Hansen – Heldager, og hustru Dorthe Nielsdatter 26.11.1834, VII 299
Pedersdatter, Abelone – enke, Belvedere, 2.4.1828, II 434, efter husmand Hans Christian Frederiksen
Pedersdatter, Abelone – Skarø, 26.7.1844, VIII 280, 283, ~ Lars Rasmussen Juul, afstaaelse 27.2.1846, VIII 330
Pedersdatter, Anna Magdalene – pige, Egebjerg, 2.2.1822, VI 272, 275, -L
Pedersdatter, Anne – Egebjerg, 9.11.1825, VI 338, 347, ~ Lars Christian Ditlevsen 1.2.1846, VIII 355
Pedersdatter, Anne – enke, Egebjerg, 5.5.1727, VI 402, efter gaardmand Rasmus Nielsen
Pedersdatter, Anne – enke, Skovsbo, 22.6.1828, VI 441, efter husmand Hans Vongeled
Pedersdatter, Anne – enke, Slæbæk, 7.12.1821, VI 270, efter Niels Olsen
Pedersdatter, Anne – Fiskop, 2.5.1815, VI 97, ~ husmand Hans Pedersen
Pedersdatter, Anne – Heldager, 22.5.1832, VII 208, ~ Hans Christian Høi, afstaaelse 11.8.1817, VI 154, skifte 19.3.1823, VI 296
Pedersdatter, Anne – Skovsbo, 26.12.1829, VII 103, 106, ~ Erik Nielsen, (~1 Kirstine Nielsdatter 8.6.1815, VI 99, -L)
Pedersdatter, Anne – Skovsbo, 29.10.1827, VI 422, 423, 428, (efterlod foruden børn i ~ en uægte datter Anne Kirstine Josephsdatter), ~ Hans Rasmussen 27.6.1835, VII 331
Pedersdatter, Anne – Tordensgaarden, Sørup, 19.4.1845, VIII 302, ~ Jørgen Larsen 8.3.1841, VIII 120
Pedersdatter, Anne Cathrine – Sct. Jørgen Hospital, 11.4.1831, VII 158, VIII 15
Pedersdatter, Anne Kirstine – 15 aar, Holmdrup, 28.1.1830, VII 114
Pedersdatter, Anne Kirstine – pige, Øster Skerninge, 29.7.1838, VIII 55, -L
Pedersdatter, Anne Margrethe – Hemmendruphus, Ollerup, 12.5.1821, VI 241, ~1 Hans Rasmussen 28.3.1818, VI 167, ~2 pottemager Frederik Christian Hansen
Pedersdatter, Anne Margrethe – Kogtved Strandhuse, 5.9.1822, VI 290, ~1 Jørgen Henriksen, ~2 indsidder Lars Rasmussen 14.4.1830, VII 124
Pedersdatter, Anne Margrethe – Raarud, 12.4.1839, VIII 73, 74, 76, ~1 Jørgen Berntsen 18.10.1814, VI 74, ~2 væver Jørgen Rasmussen
Pedersdatter, Anne Marie – Pasop, 3.7.1846, VIII 345, -L, ~ Marcus Nielsen 15.4.1844, VIII 273, 276
Pedersdatter, Barbara Margrethe – Skovsbo, 22.3.1834, VII 273, (svigersøn; husmand Rasmus Clausen)
Pedersdatter, Birthe Marie – Rantzausminde, 25.11.1842, VIII 193, ~ husmand Rasmus Rasmussen Øboe
Pedersdatter, Birthe Marie – Øster Skerninge, 28.3.1841, VIII 120, ~ Hans Haastrup Hansen 27.3.1841, VIII 120
Pedersdatter, Bodil – Kogtved, 3.9.1844, VIII 286, ~ Niels Frederiksen 15.6.1834, VII 278
Pedersdatter, Christiane – Sørup, 9.4.1818, VI 168, ~ gaardmand Poul Dideriksen
Pedersdatter, Gertrud – Skovsbo, 27.1.1844, VIII 255, ~ gaardmand Jens Strøjer
Pedersdatter, Johanne – enke, Heldager, 12.3.1829, VII 27, efter Peder Olsen
Pedersdatter, Johanne – Kogtved, Strandhuse, 10.3.1822, VI 276, ~ husmand Hans Knudsen Holm
Pedersdatter, Karen – 15 aar, Rantzausminde, 31.8.1838, VIII 58
Pedersdatter, Karen – Egense, 17.3.1845, VIII 298, ~ gaardmand Mogens Nielsen 15.3.1839, VIII 68, 69
Pedersdatter, Karen – enke, Heldager, 1.2.1832, VII 197, efter Hans Christensen Høj, (søn; gaardmand Peder Jørgen Hansen)
Pedersdatter, Karen – Høje, 16.10.1839, VIII 89, 100, -L, enke efter Niels Rasmussen
Pedersdatter, Karen – indsidder, Egense, 10.7.1821, VI 257, 266, -L
Pedersdatter, Karen – pige, Sørup, 7.2.1831, VII 156, -L
Pedersdatter, Karen – Sørup, 29.3.1841, VIII 120, 124, 160, ~ Rasmus Rasmussen Saugemann, 26.7.1840, VIII 109
Pedersdatter, Karen – Øster Skerninge, 12.5.1835, VII 328, ~ Mads Nielsen Pommer 10.8.1826, VI 369
Pedersdatter, Kirsten – Fiskop, 10.3.1822, VI 276, ~ Peder Hansen 11.1.1839, VIII 61
Pedersdatter, Kirsten – Heldager, 25.7.1844, VIII 280, ~ Hans Simonsen 30.8.1831, VII 176
Pedersdatter, Maren – Dongs-Højrup, 6.12.1819, VI 209, se ogsaa VII 307, ~ Peder Andersen
Pedersdatter, Maren – enke, Øster Skerninge, 27.4.1836, VII 357, efter indsidder Niels Eriksen
Pedersdatter, Maren – Kogtved, 2.1.1835, VII 314, VIII 15, ~ Jens Jensen 6.1.1834, VII 268
Pedersdatter, Maren – Kogtved, 21.3.1836, VII 352, ~ husmand Hans Andersen
Pedersdatter, Maren – pige, Heldager, 27.1.1840, VIII 100, -L
Pedersdatter, Maren – pige, Holmdrup, 23.1.1838, VIII 43, -L
Pedersdatter, Maren – Slæbæk, 31.12.1840, VIII 115, ~ husmand og bødker Anders Rasmussen 30.4.1837, VIII 25, 43
Pedersdatter, Maren – Sørup, 2.9.1828, VII 2, (gaardmand Jesper Hansens svigermoder)
Pedersdatter, Maren – Øster Skerninge, 10.6.1825, VI 328, 332, 345, -L, ~ Anders Nielsen Bollemand 31.10.1814, VI 77, 89, (~1 Ingeborg Jespersdatter 14.4.1777, IV 92)
Pedersdatter, Maren Sophie – Skarø, 9.8.1829, VII 51, ~ Anders Rasmussen 4.7.1844, VIII 279, (~1 Anne Hansdatter 28.3.1822, VI 278, -L)
Pedersdatter, Mette – Fiskop, 1.6.1834, VII 278, 294, ~ husmand Hans Rasmussen
Pedersdatter, Mette – Hundstrup, død i Ballen, 2.2.1838, VIII 43, enke efter Hans Madsen i Hundstrup
Pedersdatter, Mette – Mynderup, 3.3.1830, VII 118, 120, 124, 130, ~ Ole Pedersen Kragh 1.1.1830, VII 106, 120, 124, 130
Pedersdatter, Mette – Raarud, 13.3.1820, VI 212, ~1 Niels Rasmussen i Egebjerg, 11.12.1777, IV 100, ~2 Jens Rasmussen Himmerig 5.4.1829, VII 28
Pedersdatter, Susanne – enke, Egense, 26.3.1826, VI 358, efter Hans Christophersen
Pedersen, Anders – dreng, af Nykirke Sogn, 18.11.1846, VIII 353, 355
Pedersen, Anders – husmand, Ollerup, 6.11.1846, VIII 353, ~ …
Pedersen, Christen – almisselem, Øster Skerninge, 1.10.1837, VIII 38
Pedersen, Christen – gaardmand, Holmdrup, 6.1.1826, VI 348, 354, 357, 361, 366, 384, ~1 Pouline Clausen 9.7.1821, VI 252, 260, 306, 307, ~2 Anne Mortensdatter
Pedersen, Christen – skovfoged, Hvidkilde, 4.5.1840, VIII 104, 116, 159, -L
Pedersen, Clemen – indsidder, Heldager, 6.2.1844, VIII 256
Pedersen, Hans – tjenestekarl, Hvidkilde, 28.10.1842, VIII 191, ~ …
Pedersen, Hans – indsidder og husmand, Pasop, 18.4.1840, VIII 101, ~ Anne Axelsdatter 18.4.1829, VII 28
Pedersen, Hans – Rantzausminde, 3.12.1841, VIII 159, 162, ~ Anne Marie Larsdatter 1.5.1838, VIII 49
Pedersen, Hans – gaardmand, Raarud, 9.11.1846, VIII 353, ~ …
Pedersen, Hans – gaardmand, Skarø, 6.6.1826, VI 363
Pedersen, Hans Jørgen – husmand og skrædder, Ollerup, 20.11.1817, VI 138, 147, -L, ~ Birthe Larsdatter Slamberg
Pedersen, Henrik – ungkarl, Ollerup, 11.2.1843, VIII 212, -L
Pedersen, Ib Christen – husmand, Fiskop, 13.3.1813, VI 34, 65, 71, 88, -L, ~1 Kirsten Madsdatter 23.1.1799, V 217, 220, ~2 Anne Jørgensdatter 16.7.1814, VI 65, 71, 88, -L
Pedersen, Iver – skovfoged, Sørup, 14.9.1845, VIII 309, ~ …
Pedersen, Jacob – ugift væversvend, Egebjerg, 25.4.1845, VIII 302, -L
Pedersen, Jens – husmand, Heldager, 17.2.1825, VI 321, ~ Anne Marie Rasmusdatter 29.5.1835, VII 329
Pedersen, Jens – gaardmand, Kirkeby, 29.1.1816, VI 108, 113, ~1 Mette Pedersdatter 18.12.1743, V 89, ~2 Grethe Hansdatter
Pedersen, Jens – husmand, Kogtved Strandhuse, 28.6.1824, VI 311, 313, -L, ~ Karen Schultz 5.11.1823, VI 302, -L
Pedersen, Knud – aftægtsmand, Heldager, 3.2.1843, VIII 167, ~ …
Pedersen, Knud – Holmdrup, afstaaelse 11.11.1839, VIII 90, 96, ~ …
Pedersen, Lars – husmand, Egebjerg, 19.2.1842, VIII 168, ~ …
Pedersen, Lars – husmand, Fiskop, 3.12.1827, VI 424, ~ …
Pedersen, Lars – husmand, Heldager, 10.6.1832, VII 211
Pedersen, Lars – husmand, Kirkeby, 17.12.1845, VIII 315
Pedersen, Lars – husmand, Trollehuset, Egense, 23.6.1843, VIII 217, 229, ~ Birthe Jensdatter
Pedersen, Lars – indsidder, Øster Skerninge, 1.6.1829, VII 34, 104, ~ Maren Hansdatter
Pedersen, Mads – 14 aar, Øster Skerninge, 25.10.1833, VII 259
Pedersen, Mads – boelsmand, Slæbæk, 6.3.1834, VII 273, -L, ~ Mette Kirstine Jensdatter 24.4.1838, VIII 49, -L
Pedersen, Niels – gaardmand, Gundestrup, 27.1.1821, VI 232, 235, ~ Anne Marie Nielsdatter 26.5.1823, VI 299
Pedersen, Niels – gaardmand, Skarø, 13.4.1815, VI 96, 98, 103, ~ Sophie Mortensdatter
Pedersen, Niels – husmand og væver, Rantzausminde, 2.12.1835, VII 339, ~ Anne Margrethe Mortensdatter 29.1.1814, VI 53, -L, ~2 Birte Marie Andersdatter 10.7.1839, VIII 85, 86
Pedersen, Niels – husmand, Fiskop, 24.10.1831, VII 186, ~ …
Pedersen, Niels – ungkarl, Holmdrup, 15.7.1837, VIII 33, -L
Pedersen, Niels – ungkarl, Holmdrup, 28.2.1822, VI 274, 279, -L
Pedersen, Peder – gaardmand, Lakkendrup, 21.9.1814, VI 72, ~ Karen Andersdatter
Pedersen, Poul – væver, Holmdrup, 8.1.1835, VII 314, 318, 347, -L
Pedersen, Rasmus – husmand og teglmester, Pasop, 11.11.1834, VII 296, ~ Ellen Sophie Christensdatter 30.10.1846, VIII 353
Pedersen, Rasmus – ungkarl, Ollerup, 10.5.1832, VII 208, -L
Pedersen, Rasmus – væver, Egebjerg, 9.10.1846, VIII 350, ~ …
Pedersen, Thomas – væver, Holmdrup, 5.9.1822, VI 291
Pellesen, Hans – husmand, Rantzausminde, 23.3.1829, VII 27, ~ Maren Henriksdatter 25.4.1841, VIII 129
Pflug, … – fhv. kaptajn, - Pasop, 4.7.1837, VIII 32, 59, -L
Ploug, Christen Olsen – gaardmand, Ollerup, 19.7.1827, VI 411, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Ploug, Jens Rasmussen – gaardmand, Ollerup, 3.2.1846, VIII 327, 338, -L, ~1 Marie Andersdatter 12.1.1822, VI 271, (~1 Lars Rasmussen Ploug 31.10.1798, V 212), ~2 Maren Andersdatter
Ploug, Lars Rasmussen – gaardmand, Ollerup, 31.10.1798, V 212, ~1 Johanne Nielsdatter 7.10.1779, IV 125, ~2 Marie Andersdatter 12.1.1822, VI 271, (~2 Jens Rasmussen Ploug 3.2.1846, VIII 327, 338, -L)
Ploug, Niels Jensen – gaardmand, Sørup, afstaaelse 5.3.1818, VI 165, skifte 10.10.1836, VIII 6, 15, ~ Dorthe Kirstine Rasmusdatter 28.8.1829, VII 59
Pommer, Mads Nielsen – husmand, Øster Skerninge, 10.8.1826, VI 369, ~ Karen Pedersdatter 12.5.1835, VII 328
Poulsdatter, Anne Kirstine – enke, Tved 10.6.1815, VI 100, 106, efter handskemager Stephan Pedersen i Svendborg
Poulsdatter, Karen – Kirkeby, 21.11.1834, VII 299, 302, ~ tjenestekarl Anders Jespersen
Poulsdatter, Karen – enke, Pasop, 23.2.1821, VI 235, efter … Madsen
Poulsdatter, Kirsten – Egebjerg, 29.11.1819, VI 208, ~ Peder Rasmussen 14.3.1837, VIII 20, (~2 Bodil Kirstine Jacobsdatter 20.5.1846, VIII 339)
Poulsdatter, Maren – 15 aar, Sørup, 28.5.1836, VII 361
Poulsdatter, Marie – Pasop, 12.2.1842, VIII 168, 174, ~ husmand Christen Rasmussen, (~2 Caroline Hansdatter 1.6.1846, VIII 339, 348)
Poulsdatter, Pouline Amalie – pige, Pasop, 3.1.1833, VII 228
Poulsen, Anders – indsidder, Holmdrup, 21.11.1821, VI 269
Poulsen, Christen – gaardmand, Øster Skerninge, 21.5.1822, VI 284, ~ Elisabeth Hansdatter 7.4.1838, VIII 46, 60
Poulsen, Christopher – husmand, Fiskop, 29.10.1829, VII 144, 146, ~1 Marie Kirstine Nielsdatter 29.3.1827, VI 394, 396, 400, -L, ~2 Maren Rasmusdatter
Poulsen, Hans – husmand, Holmdrup, 26.2.1814, VI 53, 56, -L, ~ Maren Hansdatter
Poulsen, Hans – husmand, Holmdrup, 26.3.1840, VIII 101
Poulsen, Hans – husmand, Pasop, 23.8.1813, VI 41, ~ Anne Hansdatter
Poulsen, Lars – husmand, Skarø, 24.9.1834, VII 293, 309, ~ Abelone Larsdatter 11.10.1835, VII 335, VIII 10 se ogsaa 25, 32
Poulsen, Lars – almisselem, Øster Skerninge, 23.3.1836, VII 354
Poulsen, Rasmus – gaardmand, Heldager, 23.9.1836, VIII 3, 7, 12, ~1 Catrine Marie Jensdatter 18.4.1820, VI 216, ~2 Maren Rasmusdatter 10.11.1841, VIII 154, 197
Poulsen, Rasmus – gaardmand, Øster Skerninge, 16.7.1822, VI 286, ~ Mette Marie Rasmusdatter
Rasmusdatter, Abelone – Fiskop, 24.11.1821, VI 269, ~ Henning Hansen
Rasmusdatter, Abelone – enke, Heldager, 16.5.1844, VIII 276, 277, 291, efter gaardmand Johannes Larsen i Holmdrup, 12.10.1818, VI 186
Rasmusdatter, Abelone – Skovsbo, 24.7.1823, VI 301, ~ Peder Jørgensen Vongsted 17.11.1824, VI 316
Rasmusdatter, Anne – Egebjerg, 26.6.1821, VI 247, ~ gaardmand Niels Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Egense, 6.2.1842, VIII 168, ~ aftægtsmand Rasmus Madsen
Rasmusdatter, Anne – Fiskop, 18.3.1846, VIII 333, ~ indsidder Anders Stær
Rasmusdatter, Anne – enke, Skovsbo, 29.11.1841, VIII 158, efter Jens Nielsen
Rasmusdatter, Anne – Skovsbo, 15.8.1829, VII 51, ~ husmand Rasmus Nielsen
Rasmusdatter, Anne Barbara – Ballen, 19.3.1832, VII 202, 207, ~ indsidder Jens Henriksen
Rasmusdatter, Anne Catrine – pige, Ollerup, 28.2.1828, VI 432, -L
Rasmusdatter, Anne Catrine – Øster Skerninge, 7.4.1845, VIII 298, 322, 356, -L, ~ Jens Andersen Sandberg 29.8.1842, VIII 191, 322, 356, -L
Rasmusdatter, Anne Johanne – Gundestrup, 11.7.1844, VIII 280, ~ Jørgen Jeppesen
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Holmdrup, 27.12.1831, VII 196, 198, 220, ~ Hans Larsen 8.6.1836, VII 361, VIII 2, (~2 Agnete Pedersdatter)
Rasmusdatter, Anne Margrethe – enke, død i Egense, 14.9.1842, VIII 191, efter husmand Jørgen Olsen Vest i Ollerup, 4.10.1831, VII 185
Rasmusdatter, Anne Marie – Dongs-Højrup, 29.1.1821, VI 233, 237, 244, 270, ~ Henrik Andersen Nørregaard 25.4.1846, VIII 336, (~1 Karen Rasmusdatter 10.9.1811, V 574, VIII 85, ~3 Kirsten Olsdatter)
Rasmusdatter, Anne Marie – enke, Egense, 12.7.1840, VIII 108, efter Rasmus Hytteballe
Rasmusdatter, Anne Marie – Heldager, 29.5.1835, VII 329, ~ Jens Pedersen 17.2.1825, VI 321
Rasmusdatter, Anne Marie – almisselem, Skarø, 22.2.1845, VIII 295
Rasmusdatter, Apolone – Fiskop, 24.11.1821, VI 269, ~ indsidder Henning Hansen
Rasmusdatter, Birthe – Kogtved Strandhuse, 15.12.1817, VI 160, ~ Hans Pedersen Koch 20.1.1821, VI 232, 234, (~2 Anne Marie Poulsdatter)
Rasmusdatter, Birthe – Røskebølle, 9.8.1822, VI 288, -L, ~ Lars Rasmussen Holse, 27.8.1839, VIII 88, 113, -L
Rasmusdatter, Birthe Marie – Heldager, 8.5.1836, VII 358, 360, ~ Johan Carlsen 17.7.1833, VII 250
Rasmusdatter, Bodil – Egense, 31.12.1829, VII 106, enke efter Christen …
Rasmusdatter, Dorthe – Dongs-Højrup, 4.7.1839, VIII 85, (arvinger Niels Larsen Soldat i Helsingør, 28 aar og Rasmus Larsen i Hundtofte)
Rasmusdatter, Dorthe – Heldager, 8.6.1829, VII 36, ~ gaardmand Claus Hansen
Rasmusdatter, Dorthe – Kogtved, 13.6.1835, VII 330, ~ Peder Hansen Pave i Pasop, 26.7.1833, VII 251
Rasmusdatter, Dorthe – enke, Strandhuse, 10.11.1830, VII 145, efter …
Rasmusdatter, Dorthe – Sørup, aftægt, 11.7.1817, VI 150, ~ Lars Larsen Juul 28.9.1804, V 340, (~1 Maren Hansdatter 18.11.1778, IV 117)
Rasmusdatter, Dorthe Kirstine – Sørup, 28.8.1829, VII 59, ~1 Niels Andersen Plov 13.4.1794, V 113, ~2 Niels Jensen Ploug afstaaelse 5.3.1818, VI 165, skifte 10.10.1836, VIII 6, 15
Rasmusdatter, Gertrud – Pasop, 23.4.1818, VI 169, ~ Marcus Nielsen 15.4.1844, VIII 273, 276, (~2 Anne Rasmusdatter, Gertrud – Skarø, 26.4.1844, VIII 273, ~ husmand Hans Jacob Nielsen
Marie Pedersdatter 3.7.1846, VIII 345, -L)
Rasmusdatter, Ingeborg – enke, Sørup, 26.12.1838, VIII 58, efter gaardmand Rasmus Nielsen
Rasmusdatter, Inger – pige, Holmdrup, 1.8.1823, VI 301, -L
Rasmusdatter, Johanne – Skovsbo, 30.11.1812, VI 15, 39, -L, ~ indsidder Jørgen Larsen
Rasmusdatter, Johanne – Skovsbo, 7.3.1816, VI 115, 118, -L, ~ Lars Johansen 31.10.1841, VIII 150
Rasmusdatter, Johanne – Gundestrup, 11.7.1844, VIII 280, ~ husmand Jørgen Jeppesen
Rasmusdatter, Karen – Egebjerg, 6.2.1832, VII 199, 222, ~ Rasmus Andersen Bødker, afstaaelse, 3.7.1841, VIII 141, skifte 24.1.1842, VIII 167, 171
Rasmusdatter, Karen – Holmdrup, 8.4.1839, VIII 73, 99, -L, ~ Jesper Andersen 27.9.1829, VII 68, 70, 71, 95
Rasmusdatter, Karen – Ollerup, 27.4.1836, VII 357, VIII 15, ~ Hans Henrik Riget, (~2 Margrethe Magdalene Kryger 23.9.1815, VI 104)
Rasmusdatter, Karen – Sct. Jørgens Hospital, 13.3.1824, VI 306
Rasmusdatter, Karen – Skovsbo, 12.8.1829, VII 51, 65, ~1 Jens …, ~2 Anders Rasmussen død før 1820, ~3 Mads Hansen Vest 27.6.1831, VII 167, 173, (~2 Karen Hansdatter)
Rasmusdatter, Karen – enke, Sørup, 15.11.1834, VII 296, efter Niels Nielsen
Rasmusdatter, Karen – pige, Sørup, 2.9.1844, VIII 285, -L
Rasmusdatter, Kirsten – Dongs-Højrup, 23.3.1827, VI 389, ~ Rasmus Rasmussen 18.1.1832, VII 197
Rasmusdatter, Kirsten – Egense, 3.1.1841, VIII 116, ~ Hans Nielsen 15.7.1829, VII 45
Rasmusdatter, Kirsten – Holmdrup, 23.1.1813, VI 27, 36, ~ husmand Peder Lydersen 20.2.1822, VI 273, 276, 278, 281, 284, 287, 292, 293, 377, (~2 Inger Hansdatter)
Rasmusdatter, Kirsten – Rantzausminde, Egense, 22.6.1817, VI 147, ~ Lars Pedersen Pave 13.10.1827, VI 421
Rasmusdatter, Kirsten – Skarø, 31.1.1844, VIII 256, (svigersøn; husmand Niels Jensen)
Rasmusdatter, Kirsten – Sørup, 24.6.1831, VII 167, 195, ~ Peder Rasmussen 31.5.1831, VII 163, 166
Rasmusdatter, Kirstine – Fiskop, 21.3.1844, VIII 261, ~ Hans Pedersen Degn 10.1.1844, VIII 255
Rasmusdatter, Magdalene – Heldager, 29.7.1840, VIII 111
Rasmusdatter, Maren – indsidder, Dongs-Højrup, pige, død 1821, 8.12.1825, VI 338, -L
Rasmusdatter, Maren – Heldager, 10.11.1841, VIII 154, 197, ~ Rasmus Poulsen 23.9.1836, VIII 3, 7, 12, (~1 Catrine Marie Jensdatter 18.4.1820, VI 216)
Rasmusdatter, Maren – Kirkeby, 2.7.1823, VI 300, ~ Anders Hansen 11.12.1819, VI 210, 223, -L
Rasmusdatter, Maren – Kogtved, 12.4.1844, VIII 269, 270, ~1 Lars Christensen 12.10.1828, VII 4, 16, 20, ~2 gaardmand Niels Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – Ollerup, 4.3.1846, VIII 330, enke efter …
Rasmusdatter, Maren – Røskebølle, Tordensgaard, og ægtefælle Hans Rasmussen 23.7.1817, VI 152
Rasmusdatter, Maren – Skarø, 26.9.1831, VII 182, 184, ~ gaardmand Hans Hansen
Rasmusdatter, Maren – Skovsbo, 29.5.1844, VIII 277, ~ husmand Jens Andersen
Rasmusdatter, Maren – Staagerup, 9.6.1826, VI 378, -L, ~ Henrik Hansen
Rasmusdatter, Maren – enke, Sørup, Tordensgaarden, 8.5.1841, VIII 131, 135, 139, efter gaardmand Anders Jørgensen
Rasmusdatter, Maren – pige, Øster Skerninge, 29.11.1835, VII 339
Rasmusdatter, Marie – Sct. Jørgensgaard, 19.8.1822, 288, 291, 294, 301, 304, 308
Rasmusdatter, Marie Kirstine – Strandhuse, 28.8.1832, VII 215, -L, ~ Margver Sørensen, (~1 Karen Hansdatter 5.10.1791, V 26)
Rasmusdatter, Mette – enke, Egense, 7.4.1829, VII 28, efter gaardmand Rasmus Pedersen
Rasmusdatter, Mette – Sørup, 25.11.1837, VIII 41, 43, ~ væver Claus Clausen
Rasmusdatter, Mette Kirstine – Øster Skerninge, 4.12.1829, VII 83, 150, ~ gaardmand Hans Larsen Bruun
Rasmusdatter, Sidsel Catrine – Kogtved, 26.9.1827, VI 421, ~ Rasmus Søegaard 15.11.1805, V 376, 381
Rasmussen, Anders – aftægtsmand, Dongs-Højrup, 29.11.1823, VI 302
Rasmussen, Anders – gaardmand, Gundestrup, 17.7.1834, VII 285
Rasmussen, Anders – husmand og bødker, Slæbæk, 30.4.1837, VIII 25, 43, ~ Maren Pedersdatter 31.12.1840, VIII 115
Rasmussen, Anders – husmand, Skarø, 4.7.1844, VIII 279, ~1 Anne Hansdatter 28.3.1822, VI 278, -L, ~2 Maren Sophie Pedersdatter 9.8.1829, VII 51
Rasmussen, Anders – husmand, Slæbæk, 7.11.1829, VII 81, ~ Karen Jacobsdatter 2.3.1834, VII 269, 273
Rasmussen, Anders – ungkarl, Sørup, 6.11.1839, VIII 90, 97, 115,-L
Rasmussen, Christen – husmand, Ollerup, 6.2.1843, VIII 212, -L, ~ Kirsten Larsdatter 16.6.1832, VII 211, -L
Rasmussen, Christen – ungkarl, Kirkeby, 22.11.1841, VIII 158, -L
Rasmussen, Claus – indsidder, Ballen, 28.12.1829, VII 104
Rasmussen, Daniel – indsidder, Øster Skerninge, 18.11.1841, VII 155, ~ Anne Kirstine Jørgensdatter 13.4.1841, VIII 124
Rasmussen, Erik – husmand, Røskebølle, 12.4.1844, VIII 269, ~1 Johanne Andersdatter 20.5.1831, VII 162, 213, ~2 Margrethe Nielsdatter 25.5.1838, VIII 49
Rasmussen, Frederik Christian – forpagter, Lehnskov, 14.2.1821, VI 234, ~ Marie Catrine Sturm
Rasmussen, Hans – fattiglem, Egense, 14.2.1829, VII 27
Rasmussen, Hans – gaardmand, Egense, 9.5.1817, VI 134, ~ Marie Olesdatter 19.1.1810, V 508
Rasmussen, Hans – gaardmand, Holmdrup, 10.11.1838, VIII 58, 59, ~ Maren Larsdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Kirkeby, 24.3.1835, VII 322, ~ Mette Jørgensdatter 28.9.1821, VI 266
Rasmussen, Hans – gaardmand, Kogtved, 19.9.1831, VII 180, -L
Rasmussen, Hans – husmand, Kogtved, Strandhuse, 16.9.1827, VI 420, ~ Anne Sophie Hansdatter 5.4.1828, VI 435
Rasmussen, Hans – husmand, Ollerup Hemmendruphuset, 28.3.1818, VI 167, ~ Anne Margrethe Pedersdatter 12.5.1821, VI 241, (~2 Frederik Christian Hansen)
Rasmussen, Hans – indsidder og sømand, Strandhusene, 26.2.1843, VIII 213, ~ …
Rasmussen, Hans – indsidder, Ballen, 4.4.1837, VIII 22, ~ …
Rasmussen, Hans – indsidder, Brydegaard i Sct. Jørgensgaard, 21.4.1840, VIII 101, ~ …
Rasmussen, Hans – indsidder, Skovsbo, 27.6.1835, VII 331, ~ Anne Pedersdatter 29.10.1827, VI 422, 423, 428, (efterlod foruden børn i ~, en uægte datter Anne Kirstine Josephsdatter)
Rasmussen, Hans – indsidder, Strandhuse, 22.3.1829, VII 27, ~ …
Rasmussen, Hans – Røskebølle, Tordensgaarden, og hustru Maren Rasmusdatter 23.7.1817, VI 152
Rasmussen, Hans – skrædder, Kogtved, 23.10.1838, VIII 58, ~ Inger Knudsdatter 16.8.1836, VIII 3
Rasmussen, Hans – ungkarl, Ballen, 17.2.1844, VIII 257, -L
Rasmussen, Hans – ungkarl, Egebjerg, 19.10.1843, VIII 232, 245, 246, -L
Rasmussen, Jens – almisselem, Dongs-Højrup, 17.8.1827, VI 417, ~ Maren Olsdatter, død i Pasop, 23.4.1836, VII 356
Rasmussen, Jens – indsidder, Egense, død ca 1823, 25.10.1827, VI 421, VII 11, ~ Anne Pedersdatter, (~2 Rasmus Hansen)
Rasmussen, Jens – kusk, Hvidkilde, 23.4.1831, VII 162, 245, ~ Anne Sophie Knudsdatter
Rasmussen, Jens – ungkarl, Raarud, 15.3.1832, VII 201, -L
Rasmussen, Jens – ungkarl, Skarø, 5.6.1829, VII 36, -L
Rasmussen, Jørgen – husmand, Belvedere, 19.1.1829, VII 21, -L, ~ Johanne Hansdatter 28.4.1845, VII 302, 314, -L
Rasmussen, Jørgen – husmand, Kirkeby, 6.4.1816, VI 119, 121, ~ Bodil Marie Andersdatter 9.12.1815, VI 107, (~1 Jørgen Sørensen 11.12.1809, V 505)
Rasmussen, Jørgen – ungkarl, Ballen, 1.6.1829, VII 36, -L
Rasmussen, Knud – indsidder, Egense, 4.4.1820, VI 213, 217, -L, ~ Kirsten Frederiksdatter 14.7.1829, VII 45, 91, (~1 Niels Rasmussen Bisgaard død 1783)
Rasmussen, Lars – husmand, Ollerup, 20.12.1826, VI 372
Rasmussen, Lars – indsidder, Egense, 3.10.1837, VIII 38, ~ …
Rasmussen, Mads – husmand, Røskebølle, 27.8.1832, VII 215, ~1 …, ~2 Marie Larsdatter 14.6.1836, VII 363, VIII 5, 6, 7
Rasmussen, Morten – Dongs-Højrup, 16.10.1828, VII 4, 6, 13, 28
Rasmussen, Niels – husmand, Dongs-Højrup, 18.4.1840, VIII 101, ~ …
Rasmussen, Niels – husmand, Egebjærg, 11.12.1777, IV 100, ~ Mette Pedersdatter 13.3.1820, VI 212, (~2 Jens Rasmussen Himmerig i Raarud, 5.4.1829, VII 28)
Rasmussen, Niels – husmand, Holmdrup, 2.9.1846, VIII 346, -L, ~ Anne Marie Jensdatter 1.6.1838, VIII 49, -L
Rasmussen, Niels – kirkeværge, Hunstrup, 19.3.1843, VIII 213, ~ …
Rasmussen, Niels – ungkarl, Egense, 23.6.1846, VIII 339, 349, -L
Rasmussen, Peder – gaardmand, Egebjerg, 9.4.1820, VI 214, ~ Maren Hansdatter 15.2.1841, VIII 117
Rasmussen, Peder – gaardmand, Ollerup, 30.12.1845, VIII 316, 326, ~1 Birthe Marie Jensdatter 14.10.1842, VIII 191, 232, ~2 Anne Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – gaardmand, Sørup, 31.5.1831, VII 163, 166, ~ Kirsten Rasmusdatter 24.6.1831, VII 167, 195
Rasmussen, Peder – husmand, Egebjerg, 14.3.1837, VIII 20, ~1 Kirstine Poulsdatter 29.11.1819, VI 208, ~2 Bodil Kirstine Jacobsdatter 20.5.1846, VIII 339
Rasmussen, Peder – husmand, Ollerup, 19.5.1837, VIII 26
Rasmussen, Peder – husmand, Ollerup, 8.7.1814, VI 62, 84, ~ Anne Sophie Nielsdatter, 24.6.1818, VI 175, 179 (~2 Peder Knudsen)
Rasmussen, Peder – husmand, Øster Skerninge, 13.4.1841, VIII 124, 133, -L, ~ Sophie Mikkelsdatter
Rasmussen, Peder – indsidder, Dongs-Højrup, 23.2.1845, VIII 295
Rasmussen, Peder – mergelgraver, Lehnskov, 10.9.1833, VII 254, -L
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Dongs-Højrup, 10.12.1846, VIII 355
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Dongs-Højrup, 18.1.1832, VII 197, ~ Kirsten Rasmusdatter 23.3.1827, VI 389
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Ollerup, død i Sct. Jørgens Hospital, 27.7.1825, VI 330, -L
Rasmussen, Svend – gaardmand, Skovsbo, 4.6.1829, VII 36, 40
Rasmussen, Søren – gaardmand, Slæbæk, 25.6.1817, VI 148, 153, ~ Mette Kirstine Ditlevsdatter
Ravn, Anders – Røskebølle, 29.1.1841, VIII 117, ~ Anne Andersdatter 27.5.1838, VIII 49
Ravn, Hans Hansen – husmand, Dongs-Højrup, 4.3.1830, VII 119, ~ …
Ravn, Niels Christian – gaardmand, Røskebølle, 26.7.1800, V 251, ~ Anne Kirstine Andersdatter død i Holmdrup, 23.8.1822, VI 290, (kirkebogen anfører Karen Ravn)
Ravn, Niels Jensen – almisselem, Raarud, 29.2.1844, VIII 257
Riise, Claus Hansen – husmand, Heldager, 1.11.1829, VII 81, 86, 154, 155, -L, ~ Maren Olsdatter
Riise, Ole Nielsen – aftægtsmand, Heldager, 14.2.1832, VII 200
Rytter, Rasmus Rasmussen – Sørup, 19.1.1846, VIII 327
Rømer, Eleonora Vilhelmine v. – Slæbækgaard, 25.4.1833, VII 232, 283, ~ Martin Brøje 17.10.1843, VIII 232, 253
Salling, Jørgen Pedersen – husmand, Gundestrup, 28.5.1833, VII 237, 242, ~1 Anne Rasmusdatter 10.3.1812, V 602, ~2 Karen Olsdatter
Sandberg, Jens Andersen – husmand, Ballen, 29.8.1842, VIII 191, 322, 356, -L, ~ Anne Cathrine Rasmusdatter 7.4.1845, VIII 298, 322, 356, -L
Sandberg, Niels Andersen – husmand, Trollelund, 8.7.1839, VIII 87, 89, -L, ~ Anne Kirstine Andersdatter 21.9.1843, VIII 230, 231, -L
Saugmann, Rasmus Rasmussen – gaardmand, Sørup, 26.7.1840, VIII 109, ~ Karen Pedersdatter 29.3.1841, VIII 120, 124, 160
Schiøtte, Christopher Hansen – gaardmand, Egense, 25.2.1813, VI 32, ~ Jytte Kirstine Andersdatter 19.1.1829, VII, 21, 22, 29, 157, (~2 Jørgen Larsen)
Schiøtte, Hans Nielsen – indsidder, Egense, 15.6.1812, V 621, 625, 630, VI 22, ~ Anne Catrine Christophersdatter Ollerup 16.4.1824, VI 319
Schultz, … - Toftegaard i Sct. Jørgensgaard, 11.2.1844, VIII 256, 257, 276, 293, 309
Schultz, Johan Frederik – fattiglem, Øster Skerninge, 26.4.1826, VI 361
Schultz, Karen – Kogtved Strandhuse, 5.11.1823, VI 302, -L, ~ Jens Pedersen 28.6.1824, VI 311, 313, -L
Schultz, Knud – indsidder, Egebjerg, 19.2.1837, VIII 19, ~ …
Seelman, Anne Sophie – pige, Holmdrup, 11.12.1832, VII 224
Seelmansdatter, Lise – pige, Holmdrup, 17.9.1820, VI 223, -L
Simonsen, Hans – husmand, Heldager, 30.8.1831, VII 176, ~ Kirsten Pedersdatter 25.7.1844, VIII 280
Skarøe, Peder Hansen – husmand, Rantzausminde, 6.6.1829, VII 36
Skytte, Henrik Hansen – husmand, Staagerup, 19.11.1837, VIII 41, ~1 Maren Rasmusdatter 9.6.1826, VI 387, -L, ~2 …
Smed, Hans Rasmussen – gaardmand, Sørup, 10.2.1823, VI 294, ~ Anne Marie Olsdatter 12.7.1839, VIII 86
Springborg, Hans Rasmussen – husmand, Dongs-Højrup, 14.11.1818, VI 192, ~ Anne Mortensdatter 11.1.1828, VI 427
Springborg, Ole Hansen – ungkarl, Dongs-Højrup, 3.12.1837, VIII 43, 71, -L
Steinfeldt, Jesper – skovrider og skytte, Sørup, 14.7.1799, V 225, -L, ~ Anne Kirstine Nielsdatter 30.4.1817, VI 132, 139, 149, 155, 162, 195, -L
Stephansen, Lars – husmand, Røskebølle, 23.11.1816, VI 129, ~ Anne Hansdatter 9.5.1809, V 479, ~2 Maren Nielsdatter
Stephansen, Niels – indsidder, Ollerup, 11.5.1831, VII 162, ~ …
Storm, Anton – fabrikør, Pasop, 6.7.1845, VIII 304, (hans svigermoder Karen Poulsdatter 23.2.1821, VI 235)
Storm, Sophie Margrethe – enke, død i Pasop, 2.11.1831, VII 187, efter forvalter … Lybecker
Strangesen, Hans – aftægtsmand, Skarø, afstaaelse 4.4.1846, VIII 334, ~ Karen Jensdatter
Strøjer, Jørgen Rasmussen – gaardmand, Skovsbo, 20.10.1809, V 500, ~ Kirstine Hansdatter 13.2.1827, VI 388
Stub, Marie Elisabeth – jomfru, Sct. Jørgens Hospital, 12.10.1812, VI 6, 10, 30, -L
Støjer, Hans Pedersen – gaardmand, Holmdrup, aftægt, 30.5.1817, VI 142, ~ Johanne Margrethe Rasmusdatter 16.1.1802, V 276
Svendsen, Jørgen – gaardmand, Egense, 10.4.1820, VI 215, ~ Anna Marie Jensdatter 31.8.1829, VII 59, 90
Svendsen, Rasmus – gaardmand, Kogtved, 15.11.1805, V 376, 381, ~ Sidsel Catrine Rasmusdatter 26.9.1827, VI 421
Søegaard, Jens Rasmussen – gaardmand, Kogtved, 11.2.1819, VI 200, ~ Maren Rasmusdatter
Sørensdatter, Anne Marie – Rantzausminde, 12.8.1833, VII 252, ~ indsidder Henrik Nielsen
Sørensdatter, Anne Marie – Øster Skerninge, 28.7.1826, VI 365, ~ Rasmus Larsen Kiærgaard 1.4.1826, VI 358, 365
Sørensdatter, Birthe – Sørup, 14.12.1824, VI 319, ~ Søren Vest 31.10.1825, VI 336, 362, 367
Sørensdatter, Dorthea – Egense, 9.6.1834, VII 278, ~ Hans Knudsen 3.6.1825, VI 328
Sørensdatter, Karen – Dongs-Højrup, 1.9.1825, VI 335, ~ Jørgen Johnsen 5.6.1825, VI 328
Sørensdatter, Magdalene – Ollerup, 21.2.1831, VII 157, 158, ~ husmand og skrædder Lars Michael Christensen, (~2 …)
Sørensdatter, Maren – Rantzausminde, 23.1.1835, VII 315, ~ husmand og bødker Carl Johansen
Sørensen, Hans – Brydegaard i Kogtved, Sct. Jørgens, 15.7.1827, VI 409, 417, ~ Anne Marie Rasmusdatter
Sørensen, Jørgen – husmand, Kirkeby, 11.12.1809, V 505, ~ Bodil Marie Andersdatter 9.12.1815, VI 107 (~2 Jørgen Rasmussen 6.4.1816, VI 119)
Sørensen, Margver – husmand, Kogtved Strandhuse, 23.3.1841, VIII 117, ~1 Karen Hansdatter 5.10.1791, V 26, ~2 Marie Kirstine Rasmusdatter 28.8.1832, VII 215, -L
Sørensen, Peder – gaardmand, Øster Skerninge, aftægt, 29.4.1823, VI 297, skifte 11.8.1835, VII 332, ~ Anne Marie Jensdatter 19.4.1822, VI 281, 282
Sørensen, Peder – husmand Sørup, død paa Skjoldemose, 3.9.1823, VI 301, ~ Dorthea Hansdatter 15.2.1830, VII 117
Sørensen, Poul – gaardmand, Kogtved, 20.4.1831, VII 160, ~ Grethe Hansdatter 17.3.1831, VII 157
Sørensen, Søren – husmand, Fiskop, 9.2.1846, VIII 330, ~ …
Thomasdatter, Karen – Ballen, 12.11.1832, VII 224, ~ Henrik Hansen 26.4.1836, VII 357, VIII 15
Thomasen, Lars – almisselem, Belvedere, 1.5.1845, VIII 302
Thomasen, Lorentz Peder – bødker, Hvidkilde, 31.5.1841, VIII 135, 149, -L
Thomasen, Poul – gaardmand, Holmdrup, 1.2.1844, VIII 256, 278, 292, 320, -L, ~1 Bodil Larsdatter 7.11.1814, VI 81, (~1 Jens Nielsen 14.8.1802, V 294, 295 (~1 Anne Pedersdatter 7.5.1785, IV 213), ~2 Maren Mortensdatter
Thosing, Rasmus Jensen – gaardmand, Kirkeby, 4.5.1822, VI 281, 285, ~ Johanne Madsdatter 19.3.1841, VIII 120, 143
Tobiasen, Kirsten – almisselem, Skovsbo, 31.1.1830, VII 116
Tobiasen, Mathias – husmand, Ballen, 8.12.1820, VI 228, ~ Maren Hansdatter
Tobiasen, Morten – fattiglem, Egense, 13.11.1837, VIII 41
Tobiasen, Tobias – almisselem, Skovsbo, 2.4.1829, VII 28
Toftegaard, Christiane Christine – enke, Sct. Jørgensgaard, 11.2.1844, VIII 256, 257, 276, 293, 309, efter løjtnant Schultz
Toftemand, Mads Larsen – gaardmand, Ollerup, 1.12.1812, VI 15, 20, ~ Hilleborg Thomasdatter
Tommerup, Erik Christian – forpagter og krigskommissær, Hvidkilde, 10.9.1829, VII 60, 73, 82, 114, 116, 117, 118, 121, 125, 128, 132, 148, 216, 217, ~ Hedken Schested
Torbjørnsen, Michael – husmand, Sct. Jørgens, 28.11.1831, VII 191, ~ Kirsten Henriksdatter 12.4.1831, VII 160
Trold, Morten Hansen – indsidder, Øster Skerninge, 21.6.1822, VI 286
Trolle, Niels Nielsen – Gundestrup Mølle, 23.1.1809, V 481, 495, ~1 Christiane Jørgensdatter 1.10.1788, IV 275, ~2 Martine Marie Krogh 30.5.1833, VII 237, 249, 250, 256, (~2 Johan Heldager 22.5.1842, VIII 177, -L)
Ulleman, Niels Pedersen – aftægtsmand, Rantzausminde, 29.11.1844, VIII 259, ~ Karen Rasmusdatter
Vest, Anne Marie – enke, Pasop, 26.3.1831, VII 157, efter forpagter … Pløen
Vest, Jørgen Olsen – indsidder, Ollerup, 4.10.1831, VII 185, ~ Anne Margrethe Rasmusdatter, død i Egense, 14.9.1842, VIII 191
Vest, Mads Hansen – bødker, Skovsbo, 27.6.1831, VII 167, 173, ~1 Karen Rasmusdatter 12.8.1829, VII 51, 65, (~1 Jens … , ~2 Anders Rasmussen død før 1820) ~2 Karen Hansdatter
Vest, Svend Christian – passkriver fra København, Pasop, 2.9.1821, VI 266, ~ …
Vest, Søren – bomuldsfabrikant og husmand, Sørup, 31.10.1825, VI 336, 362, 367, ~ Birthe Sørensdatter 14.12.1824, VI 319
Vongeled, Jørgen Pedersen – gaardmand, Skovsbo, 30.4.1829, VII 31, 94, 281, ~ Anne Nielsdatter 1.9.1837, VIII 34, 38, (~2 Anders Jensen)
Vongeled, Lars Jørgensen – gaardmand, Skovsbo, 29.3.1841, VIII 120, ~ Johanne Kirstine Jeppesdatter 11.12.1832, VII 224
Vongeled, Niels Jørgensen – ungkarl, Skovsbo, 16.12.1831, VII 191, 193, 224, -L
Vongeled, Peder Jørgensen – gaardmand, Skovsbo, 17.11.1824, VI 316, ~ Apolone Rasmusdatter 24.7.1823, VI 301
Vulf, Birgitte – jomfru, Sct. Jørgens Kloster, 12.10.1820, VI 224, 227, -L
Øboe, Anders Hansen – husmand, Fiskop, 23.1.1817, VI 130, ~ Karen Hansdatter
Øboe, Christopher Nielsen – indsidder, Kogtved Strandhus, 7.7.1825, VI 330, ~ Anne Catrine Christophersdatter 18.3. 1833, VII 230, 266