Rønninge Søgaard 1721-1816

Afskrift af register til skifteprotokol
Rønninge Søgaard Gods 1721-1816
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … - Rønninge, 1764 se Dømmestrup, ~ Peder Jensen
Andersdatter, Apellone – Rønninge, 23.3.1763, I 227, ~ Peder Nielsen Frost 23.1.1784, 340, (~2 Karen Hansdatter 19.6.1780, I 329, ~3 Helvig Thomasdatter -L)
Andersdatter, Dorthe – Saaderup, 22.2.1765, I 241, ~ Søren Jensen 1.6.1785, I 345, (~2 Maren Rasmusdatter)
Andersdatter, Ide Elisabeth – Ellinge, 29.7.1785, I 346, 357, ~ bødker Christen Madsen
Andersdatter, Kirsten – Skellerup, 20.10.1746, I 144, -L, ~ Bertel Rasmussen
Andersdatter, Maren – Rønninge, 16.9.1750, I 153, ~ indsidder Samuel Jacobsen
Andersdatter, Mette Maria – enke og indsidderske, Rønninge, 25.2.1795, I 407, efter Anders…
Andersen, Hans – Saaderup, 7.5.1798, II 12, ~1 Kirsten Nielsdatter 10.5.1768, I 254, -L, ~2 Anne Olesdatter 12.6.1780, I 326, ~3 Johanne Larsdatter
Andersen, Jens – Bækstrup, 24.6.1814, II 44, ~ Anne Knudsdatter
Andersen, Jesper – tømrer, Rønninge, 8.6.1780, I 331, ~1 …, ~2 Kirsten Larsdatter
Andersen, Jørgen – skrædder, Rønninge, 17.9.1742, I 124, ~1 …, ~2 Kirsten Hansdatter
Andersen, Jørgen – Rønninge, 7.7.1753, I 151, ~ Karen Knudsdatter 15.2.1773, I 281, (~2 Niels Hansen)
Andersen, Lars – indsidder, Ellinge, 15.2.1746, I 132, -L, ~ Anne Nielsdatter
Andersen, Mads – møller, Holte Mølle, 8.12.1793, I 395, ~ Karen Nielsdatter
Andersen, Morten – Rønninge, 4.8.1791, I 369, ~ Maria Frederiksdatter
Andersen, Rasmus – Skovballe, 23.9.1757, I 202, ~ Mette Rasmusdatter, (~2 Hans Knudsen 22.2.1765, I 239, ~3 Peder Rasmussen)
Christensdatter, Anne – Saaderup, og ægtefælle Mads Sørensen 10.9.1729, I 61
Christensdatter, Anna Cathrina – Rønninge, 18.9.1792, I 376, -L, ~1 Søren Jensen 22.7.1786, I 358, ~2 Hans Sørensen
Christensdatter, Anna Elisabeth – barn, Ellinge, 23.12.1786, I 359, -L (forældre; bødker Christen Madsen og Ide Elisabeth Andersdatter 29.7.1785, 346, 357)
Christensdatter, Kirsten – Ellinge, 13.7.1777, I 305, ~ tømrer Rasmus Jespersen
Christensdatter, Maren – Saaderup, 7.1.1721, I 2, ~ Rasmus Rasmussen 15.5.1721, I 2, (~2 Maren Rasmusdatter)
Christensdatter, Sophia Fredericia – barn, Ellinge, 23.12.1786, I 357, -L, (forældre; bødker Christen Madsen og Ide Elisabeth Andersdatter 29.7.1785, 346, 357)
Christensen, Jens – skomager, Ellinge, 8.12.1727, I 49, ~ Karen Sørensdatter
Christensen, Jens – Rønninge, 24.10.1810, I 473, ~ Helvig Thomasdatter
Christensen, Lars – Rønninge, 18.5.1797, I 416, 414, ~ Anne Simonsdatter
Christensen, Peder – møller, Holtemølle, registreringsforrretning til kreditorernes fyldestgodtgørelse 12.7.1799, I 431
Danielsdatter, Maria – Ellinge Kro, 30.8.1798, II 15, 22, -L, ~ kromand Hans Frandsen, (~2 Maren Hansdatter 27.4.1816, II 45, -L, + kroafstaaelse og aftægt
Danielsen, Christian – Ellinge, 10.3.1793, II 3, ~ Maren Jonasdatter
Danielsen, Hans – Ellinge, 29.11.1792, I 384, 389, ~ Karen Jacobsdatter
Dinesdatter, Karen – Bækstrup, 26.5.1794, I 405, ~ Niels Madsen
Ebbesen, Knud – Skellerup, 7.10.1729, I 75, ~ …
Ernstdatter, Maria – Saaderup, 21.4.1747, I 148, ~1 Christian …, ~2 indsidder Lars Hansen
Feltskærs, Bodil – indsidderske og almisselem, Rønninge, 3.12.1794, I 405, 408
Frost, Peder Nielsen – Rønninge, 23.1.1784, I 340, ~1 Apolone Andersdatter 25.3.1763, I 227, -L, ~2 Karen Hansdatter 19.6.1780, I 329, -L, ~3 Helvig Thomasdatter
Glambeck, Lars Larsen – Rønninge, 17.4.1764, I 271, ~1 Anne Lauritzdatter 28.4.1758, I 169, ~2 Maren Hansdatter 18.5.1793, I 393, 391, (~2 indsidder Jørgen Olsen 15.4.1793, I 390)
Hansdatter, Anne – Paarup, 23.6.1738, I 102, ~ Jens Steffensen 23.6.1738, I 202, -L
Hansdatter, Anna – Ellinge, 8.2.1747, I 145, ~ Rasmus Hansen
Hansdatter, Anna – Saaderup, 2.8.1783, I 336, -L, ~ Søren Pedersen
Hansdatter, Anne Margrethe – Paarup, 18.10.1745, I 127, ~ Peder Knudsen 28.1.1772, I 279, (~2 Kirsten Hansdatter)
Hansdatter, Anne Marie – Rønninge, 5.5.1797, I 409, ~1 grovsmed Jørgen Jørgensen 4.10.1769, I 265, ~2 smed Peder Nielsen
Hansdatter, Apollone – Ellinge, 6.3.1758, I 187, -L, ~ Niels Nielsen
Hansdatter, Johanne – Ellinge, 5.11.1767, I 259, ~ væver Peder Sørensen
Hansdatter, Johanne – Rønninge, og ægtefælle Peder Knudsen 5.3.1804, I 458
Hansdatter, Karen – Rønninge, 20.1.1757, 171, ~ grovsmed Jørgen Jørgensen 4.10.1769, I 265, (~2 Anna Maria Hansdatter 5.5.1797, I 409)
Hansdatter, Karen – Rønninge, 19.6.1780, I 329, -L, ~ Peder Nielsen Frost 23.1.1784, I 340, (~1 Apolone Andersdatter 23.3.1763, I 227, ~3 Helvig Thomasdatter)
Hansdatter, Karen – tjenestepige, Kildegaard, Ellinge, 2.7.1798, II 15, -L, ~ tjenestekarl Hans Hansen, (hendes fader; Hans Christensen i Ellinge)
Hansdatter, Karen – Rønninge, 3.2.1813, I 461, -L, ~ skrædder Peder Sørensen
Hansdatter, Kirsten – ugift pige, Rønninge Præstegaard, 27.12.1800, I 450, -L
Hansdatter, Maren – Ellinge, 14.11.1728, I 58, ~ Niels Sørensen 28.9.1764, I 236, 273, (~2 Sophia Hansdatter 30.12.1737, I 100, ~3 Karen Andersdatter)
Hansdatter, Maren – Ferreslev, 2.3.1778, I 308, -L, ~ Ole Hansen, (moder; enke Kirsten Hansdatter efter Hans …, ~2 Johan Hansen i Revsvindinge)
Hansdatter, Maren – Rønninge, 18.5.1793, I 391, 393, Lars Larsen Glambech 17.4.1764, I 271, (~1 Ane Lauritzdatter 28.4.1758, I 169), ~2 indsidder Jørgen Olsen
Hansdatter, Maren - Ellinge Kro, 27.4.1816, II 45, ~ kromand Hans Frandsen, (~1 Maria Danielsdatter 30.8.1798, II 15, 22, -L) + kroafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Margrethe – Rønninge, 15.3.1792, I 374, ~ bager Anders Nielsen 8.12.1801, I 452, (~2 Karen Hansdatter)
Hansdatter, Mette – Saaderup, 3.8.1776, I 304, ~ hjulmand Lars Sørensen
Hansdatter, Sophia – Ellinge, 30.12.1737, I 100, ~ Niels Sørensen 28.9.1764, I 236, 273, (~1 Maren Hansdatter 14.11.1728, I 58, ~3 Karen Andersdatter)
Hansen, Anders – Saaderup, 30.1.1758, I 161, ~ Kirsten Knudsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Christen – Ellinge, 17.4.1732, I 86, ~1 Kirsten Nielsdatter 12.1.1731, I 80, ~2 Anna Michelsdatter
Hansen, Hans – Kullerup, 22.10.1744, I 126, -L, ~ Else Andersdatter
Hansen, Hans – smed, Ellinge, tidligere i Tarup, 20.6.1750, I 155, (~1 … skf. 20.4.1743) ~ Inger Nielsdatter
Hansen, Hans – træskomand, Ellinge, 23.4.1751, I 154, ~ Anne Olufsdatter
Hansen, Hans – Ellinge, 19.1.1769, I 263, ~ Johanne Jensdatter
Hansen, unge Jens – Ellinge, 12.6.1733, I 91, ~ Anna Sørensdatter, (~2 Niels Christensen)
Hansen, Jens – Ellinge, 3.4.1764, I 231, ~ Sidsel Larsdatter, (~1 Lars Pedersen 21.9.1756, I 185, ~3 aftægtsmand Søren Rasmussen 9.6.1796, II 6)
Hansen, Jørgen – enkemand og aftægtsmand, Bækstrup, 20.7.1795, II 6, efter Maren Sørensdatter 3.8.1777, I 298, død for 3 aar siden, (~1 Rasmus Pedersen 17.10.1774, I 125)
Hansen, Niels – Rønninge, 7.1.1780, I 323, -L, ~1 Karen Knudsdatter 15.2.1773, I 281, (~1 Jørgen Andersen 7.7.1753, I 151) ~2 Kirsten Rasmusdatter
Hansen, Ole – Ferreslev, 15.11.1779, I 320, ~1 Anne Jensdatter 26.2.1777, I 282, (~1 Frederich Jørgensen 10.4.1754, I 183), ~2 Maren Hansdatter 2.3.1778, I 308, -L, (moder; enke Kirsten Hansdatter efter Hans …, ~2 Johan Hansen i Revsvindinge) ~3 Dorthe Andersdatter
Hansen, gl. Rasmus – Saaderup, 14.8.1723, I 16, ~ Anna Sørensdatter, (~2 Jacob Christensen)
Hansen, Rasmus – Skovballe, 13.2.1752, I 198, ~1 Maren Jørgensdatter 9.2.1735, I 96, ~2 Kirsten Rasmusdatter 13.2.1752, I 198
Hansen, Søren – Paarup, 30.10.1779, I 317, ~1 Kjøn Jørgensdatter 15.12.1745, I 128, ~2 Sophia Amalie Jørgensdatter 22.3.1759, I 209, ~3 Maria Christine Pedersdatter
Henningsdatter, Karen – enke, Ellinge, 30.4.1802, II 31, efter Knud Jørgensen 11.4.1798, II 10, -L
Henrichsdatter, Anne Gjertrud – Rønninge, 2.6.1763, I 235, -L, ~ indsidder Hans Jæresen
Henrichsen, Knud – smed, Ellinge, 8.5.1811, II 39, ~ Anna Jensdatter
Ibsdatter, Kirsten – Rønninge, 20.2.1743, I 123, ~ Knud Jacobsen 28.12.1758, I 207, (~2 Mette Mortensdatter)
Jacobsdatter, Maren – Saaderup, 28.4.1786, I 350, ~ Jacob Knudsen, gaardafstaaelse og aftægt 19.7.1795, II 5
Jacobsdatter, Margrethe – Skellerup, 3.1.1798, II 10, ~ Niels Jensen Schrøder 7.4.1800, II 26
Jacobsen, Christian – bødker, Ellinge, 4.8.1777, I 301, -L, ~ Dorthe Jørgensdatter
Jacobsen, Knud – Rønninge, 28.12.1758, I 207, ~1 Kirsten Ibsdatter 20.2.1743, I 123, ~2 Mette Mortensdatter, (~2 Anders Jørgensen 28.11.1783, I 337)
Jensdatter, Anne – Ferreslev, 26.2.1777, I 282, ~1 Friderich Jørgensen 10.4.1754, I 183, (~1 Karen Nielsdatter 4.4.1736, I 49), ~2 Ole Hansen
Jensdatter, Gjertrud – Ellinge, 11.10.1725, I 45, ~ Søren Jespersen
Jensdatter, Maren – indsidderske, Ellinge, 23.3.1728, I 50, -L
Jensen, Christen – Ellinge, 25.8.1816, II 49, ~ Anne Sørensdatter
Jensen, Hans – Paarup, og hustru Kirstine Hansdatter (Ellinge kb. ~ 25/5 1680), gaardafstaaelse og aftægt 4.2.1723, I 14
Jensen, Hans – smed, Rønninge, 21.3.1742, I 119, ~ Anna Rasmusdatter
Jensen, Jens – Skellerup, 29.6.1760, I 216, ~1 Mette Jensdatter, ~2 Malene Nielsdatter
Jensen, Jens – Ellinge, 16.11.1785, I 348, ~ Karen Nielsdatter, (~2 Jørgen Jensen)
Jensen, Jørgen – Ellinge, 28.12.1801, II 28, -L, ~ Karen Nielsdatter, (moder; enke Maren Madsdatter efter Jens Jørgensen)
Jensen, Niels – Skellerup, 22.12.1800, I 214, se Schrøder
Jensen, Ole – Saaderup, 15.7.1748, I 178, ~ Maren Thomasdatter 18.10.1757, I 180, (~2 Rasmus Sørensen 18.6.1771, I 274)
Jensen, Peder – Rønninge, og hustru Maria Rasmusdatter 13.4.1799, I 429
Jensen, Rasmus – Bækstrup, Ellinge, 6.11.1765, I 246, ~ Anne Jørgensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Jensen, Rasmus – Rønninge, 19.3.1781, I 333, ~ Gjertrud Ottosdatter
Jensen, Søren – Saaderup, 1.6.1785, I 345, ~1 Dorthe Andersdatter 22.2.1765, I 241, ~2 Maren Rasmusdatter
Jensen, Søren – Rønninge, 2.7.1786, I 358, ~ Anna Catharina Christensdatter 18.9.1792, I 376, (~2 Hans Sørensen -L)
Jespersdatter, Maren – Rønninge, 6.5.1786, I 351, og ægtefælle Jens Pedersen 4.5.1786, I 351, (~2 Sidsel Cathatine Hannibalsdatter)
Johansdatter, Anne Cathrine – Langeskov Kro, 29.1.1777, I 283, -L, ~ cartrømt skrædder Jacob Stæhr
Jørgensdatter, Frederica Amalia – Saaderup, 8.5.1783, I 334, ~ Rasmus Hansen
Jørgensdatter, Kjøn – Paarup, 15.12.1745, I 128, ~ Søren Hansen 30.10.1779, I 317, (~2 Sophie Amalie Jørgensdatter 22.3.1759, I 209, ~3 Maria Christine Pedersdatter)
Jørgensdatter, Maren – Skovballe, 9.2.1735, I 96, ~ Rasmus Hansen, (~2 hustru Karen Rasmusdatter 13.2.1752, I 198)
Jørgensdatter, Margrethe (kbg) – enke og indsidderske, Røjerup, 4.4.1796, I 408, efter Hans Knudsen, Skovballe
Jørgensdatter, Sophie Amalia – Paarup, 22.3.1759, I 209, ~ Søren Hansen 30.10.1779, I 317, (~1 Kjøn Jørgensdatter 15.12.1745, I 128, ~3 Maria Christine Pedersdatter)
Jørgensen, Anders – Rønninge, 28.11.1783, I 337, ~ Mette Mortensdatter, (~1 Knud Jacobsen 28.12.1758, I 207, -L)
Jørgensen, Frederich – Ferreslev, 10.4.1754, I 183, ~1 Karen Nielsdatter 4.4.1736, I 99, (~1 Niels …), ~2 Anne Jensdatter 26.2.1777, I 282, (~2 Ole Hansen)
Jørgensen, Hans – enkemand, Rønninge, 12.5.1807, I 407, efter Maria Nielsdatter død for 4 aar siden, 23.2.1804, I 455, 476
Jørgensen, Jørgen – grovsmed, Rønninge, 4.10.1769, I 265, ~1 Karen Hansdatter 20.1.1757, I 171, ~2 Anna Maria Hansdatter død 5.5.1797, I 409, (~2 smed Peder Nielsen)
Jørgensen, Knud – skomager, Saaderup, 4.3.1758, I 173, ~1 …, ~2 Margrethe Jørgensdatter
Jørgensen, Knud – Ellinge, 11.4.1798, I 10, enke Karen Henningsdatter 30.4.1802, II 31, -L
Jørgensen, Lars – smed, Ellinge, 9.10.1771, I 277, ~ Maren Hansdatter, (~1 grovsmed Jens Nielsen 12.11.1762, I 219)
Jørgensen, Niels Christian – ungkarl, Rønninge, 26.6.1784, I 342, -L, (moder; enke Anna Maria Hansdatter efter grovsmed Jørgen Jørgensen 4.10.1769, I 265, ~2 smed Peder Nielsen)
Jørgensen, Ole – Rønninge, 18.10.1751, I 159, ~ Anne Cathrine Madsdatter
Jørgensen, Peder – møller, Holtemølle, 16.7.1814, I 477, ~1 …, ~2 Ane Jensdatter
Jørgensen, Rasmus – Ellinge, 1.4.1791, II 1, ~ Dorthe Rasmusdatter (Bodil Jensdatter)
Jørgensen, Søren – Ellinge, 6.2.1779, I 315, ~ Anne Margrethe Pedersdatter
Knap, Peder Hansen – Rønninge, 1.3.1763, I 223, ~ Kirsten Pedersdatter
Knudsdatter, Karen – Rønninge, 15.2.1773, I 281, ~1 Jørgen Andersen 7.7.1753, I 151, ~2 Niels Hansen
Knudsdatter, Maren – Ellinge, 17.10.1770, I 268, ~1 hjulmand Ole Olsen 23.10.1767, I 251, ~2 hjulmand Søren Nielsen
Knudsen, Hans – Skovballe, 22.2.1765, I 239, ~ Mette Rasmusdatter, (~1 Rasmus Andersen 23.9.1757, I 202, ~3 Peder Rasmussen)
Knudsen, Peder – Paarup, 28.1.1772, I 279, ~1 Anna Margrete Hansdatter 18.10.1745, I 127, ~2 Kirsten Hansdatter
Knudsen, Peder – Rønninge, 5.3.1804, I 458, ~1 Johanne Olufsdatter 21.6.1762, I 218, ~2 Johanne Hansdatter 5.3.1804, I 458
Knudsen, Peder – Rønninge, 14.8.1814, I 481, ~1 Kirstine Rasmusdatter 30.7.1806, I 464, ~2 Sophie Jørgensdatter
Larsdatter, Anne Kirstine – Rønninge, 25.7.1799, I 430, ~ Anders Hansen
Larsdatter, Dorthe – Rønninge, 12.5.1781, I 332, ~1 væver Søren Pedersen afsk. 15.10.1780, I 330), ~2 Ivar Thomasen, Ivar
Larsdatter, Gjertrud – Bækstrup, 17.10.1779, I 324, ~ indsidder Sivert Olsen
Larsdatter, Mette – Saaderup, og ægtefælle Just Pedersen, husafstaaelse og aftægt 18.12.1798, II 36, -L
Lauritzdatter, Anne – Rønninge, 28.4.1758, I 169, ~ Lars Larsen Glambech 17.4.1764, I 271, (~2 Maren Hansdatter 18.5.1793, I 391, 393)
Lauritzdatter, Karen – Rønninge, 6.9.1764, I 234, ~ Peder Jensen Dømmestrup
Laursdatter, Dorthe – Rønninge, 12.5.1781, I 332, ~1 væver Søren Pedersen afsk. 15.10.1780, I 330, (~1 Margrethe Pedersdatter 15.10.1743, I 116), ~2 Iver Thomasen
Laursen, Niels – Ellinge, 11.4.1730, I 78, ~ Birte Christensdatter
Laursen, Peder – Ellinge, 11.4.1730, I 79, ~ Karen Christensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Madsdatter, Anna – Saaderup, 28.12.1722, I 10, -L, ~ Peder Rasmussen, (moder; enke Johanne efter Mads … i Biskorup)
Madsdatter, Anne – Rønninge, 27.12.1758, I 204, ~ Knud Jørgensen
Madsdatter, Anna – Skellerup, 9.3.1782, I 333, ~ Anders Larsen
Madsdatter, Anna – enke, Bækstrup, 16.4.1798, II 11, efter Peder …
Madsen, Anders – møller, Holtsmølle, sk. 23.9.1717, ~ Anna Kirstine Nielsdatter 29.4.1732, I 90, (~2 møller Hans Pedersen 22.1.1725, I 20, ~3 møller Hans Pedersen 18.7.1746, I 138)
Madsen, Hans – Ellinge, 21.6.1804, II 34, ~ Anne Dorthea Pedersdatter
Michelsdatter, Anne – Ellinge, 10.9.1763, I 226, ~ Peder Sørensen
Michelsdatter, Johanne – Ellinge, 30.4.1728, I 52, ~ bødker Steffen Sørensen 7.4.1758, I 166, (~2 Dorthe Jørgensdatter)
Mortensdatter, Elsebeth – Rønninge, 20.7.1741, I 118, ~ skrædder Morten Pedersen Heider
Munch, Andreas Larsen – krovært, Langeskov Kro, 16.2.1739, I 109, enke Else Thomasdatter 9.4.1756, I 192
Munck, Cathrina Maria Andreasdatter – Langeskov Kro, 24.8.1743, I 120, ~ Niels Rasmussen Fangel
Nielsdatter, Anne Kirstine – Holtsmølle, 29.4.1732, I 90, ~1 møller Andreas Madsen sk. 28.9.1717, ~2 møller Hans Pedersen 18.7.1746, I 138, (~2 Karen Johansdatter)
Nielsdatter, Birgitte – Rønninge, 12.9.1729, I 64, ~ skomager Peder Justesen
Nielsdatter, Karen – Ferreslev, 4.4.1736, I 99, ~1 Niels …, ~2 Frederich Jørgensen 10.4.1754, I 183, (~2 Anne Jensdatter 26.2.1777, I 282)
Nielsdatter, Karen – Ellinge, 23.8.1746, I 142, ~ Niels Nielsen
Nielsdatter, Kirsten – Ellinge, 12.1.1731, I 80, ~ Christen Hansen
Nielsdatter, Kirsten – Saaderup, 30.4.1734 og ægtefælle Hans Poulsen 3.4.1734, I 95
Nielsdatter, Kirsten – Saaderup, 10.5.1768, I 254, -L, ~ Hans Andersen
Nielsdatter, Maren – Ellinge, 12.9.1775, I 302, ~ Christen Pedersen, (~1 Bodil Rasmussen 24.9.1767, I 248)
Nielsdatter, Margrethe – Ellinge, 6.4.1763, I 224, -L, ~ Rasmus Pedersen
Nielsdatter, Maria – Rønninge, død for 4 aar siden, 23.2.1804, I 455, 476, ~ Hans Jørgensen 12.5.1807, I 467
Nielsen, Anders – bager, Rønninge, 8.12.1801, I 452, ~1 Margrethe Hansdatter 15.3.1792, I 374, ~2 Karen Hansdatter
Nielsen, Anders – Ellinge, 2.2.1804, II 32, ~ Sidsel Jørgensdatter
Nielsen, Erich – Ellinge, 20.12.1725, I 46, ~ Anna Jensdatter
Nielsen, Jens – grovsmed, Ellinge, 12.11.1762, I 219, ~ Maren Hansdatter, (~2 smed Lars Jørgensen 9.10.1771, I 277)
Nielsen, Jørgen – kromand, Ellinge Kro, 17.5.1775, I 287, ~ Karen Nielsdatter, (~2 kromand Anders Stephensen Aukt. 30.4.1788, I 360)
Nielsen, Knud – ungkarl, Ellinge, 11.4.1730, I 78, -L, (moder; enke Birthe Christensdatter og Niels Laursen 1730 11/4, I 78)
Nielsen, Mads – husmand, Danneborghuset, Ellinge, 27.7.1808, II 38, ~ Sidsel Jørgensdatter
Nielsen, Niels – Ellinge, 14.6.1768, I 257, -L, ~1 Karen Nielsdatter 23.8.1746, I 142, ~2 Apolone Hansdatter 6.3.1758, I 187, ~3 Karen Nielsdatter, (~1 Henning …), + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Peder – ungkarl, Ellinge, 28.12.1758, I 206, -L
Olesdatter, Anne – Saaderup, 12.6.1780, I 326, ~ Hans Andersen
Olesdatter, Kirsten – Bækstrup, 20.3.1793, II 3, ~ Søren Rasmussen, gaardafstaaelse og aftægt 1.9.1798, II 17, 23
Olesdatter, Maren – Skellerup, 22.12.1759, I 214, ~ Morten Jensen
Olesdatter, Zidzel – indsidderske, Skellerup, 29.7.1754, I 164, -L
Olsen, Jørgen – indsidder, Rønninge, 15.4.1793, I 390, enke Maren Hansdatter 18.5.1793, I 391, 393, (~1 Lars Larsen Glambech 17.4.1764, I 271)
Olsen, Mads – Rønninge, 3.8.1763, I 229, ~ Anne Nielsdatter
Olsen, Niels – Rønninge, 22.2.1763, I 221, ~1 Karen Sørensdatter, ~2 indsidderske Maren Pedersdatter 2.12.1792, I 388
Olsen, Ole – hjulmand, Ellinge, 28.10.1767, I 251, ~ Maren Knudsdatter 17.10.1770, I 268, (~2 hjulmand Søren Nielsen)
Olufsdatter, Johanne – Rønninge, 21.6.1762, I 218, ~ Peder Knudsen
Pedersdatter, Karen – Rønninge, 21.10.1726, I 48, ~1 Johan …, ~2 Thomas Pedersen
Pedersdatter, Maren – enke og indsidderske, Rønninge, 2.12.1792, I 388, efter Niels Olsen 27.2.1763, I 221, (~1 Karen Sørensdatter)
Pedersdatter, Maren – Bækstrup, 23.3.1797, II 9, ~1 Niels …, ~2 indsidder Rasmus Jensen
Pedersdatter, Margreta – Rønninge, 18.10.1743, I 116, ~ væver Søren Pedersen 15.10.1780, I 330, (~2 Dorthe Larsdatter 12.5.1781, I 332)
Pedersen, Claus – Rønninge, død 1784, 16.8.1793, I 393, ~ Anna Poulsdatter død 1814, (~2 Peder Jensen Væver)
Pedersen, Hans – møller, Holtsmølle, 22.1.1725, I 20, ~ Anne Kirstine Nielsdatter 29.4.1732, I 90, (~1 møller Anders Madsen sk. 23.9.1717, ~3 møller Hans Pedersen 18.7.1746, I 138)
Pedersen, Hans – møller, Holtsmølle, 18.7.1746, I 138, -L, ~1 Anna Kirstine Nielsdatter 29.4.1732, I 90, (~1 møller Anders Madsen sk. 23.9.1717, ~2 møller Hans Pedersen 22.1.1725, I 20) ~2 Karen Johansdatter
Pedersen, Jens – Rønninge, 4.5.1786, I 351, ~1 Maren Jespersdatter 6.5.1786, I 351, ~2 Sidsel Catharine Hannibalsdatter
Pedersen, Just – Saaderup, og hustru Mette Larsdatter, husafstaaelse og aftægt 18.12.1798, II 25, -L
Pedersen, Jørgen – Rønninge, 13.6.1797, I 414, 419, ~ Kjøng Sørensdatter
Pedersen, Knud – Saaderup, 19.2.1746, I 135, ~ Maren Rasmusdatter 12.9.1778, I 311, (~2 Jens Rasmussen)
Pedersen, Lars – Ellinge, 21.9.1756, I 185, ~ Sidsel Larsdatter, (~2 Jens Hansen 3.4.1764, I 331, ~3 Søren Rasmussen 9.6.1796, II 6, -L)
Pedersen, Niels – indsidder, Ellinge, 9.7.1783, I 338, ~1 Maren Sørensdatter 18.6.1759, I 212, ~2 Bodil Larsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Rasmus – Bækstrup, 17.10.1744, I 125, ~ Maren Sørensdatter 3.8.1777, I 298, (~2 Jørgen Hansen død for 3 aar siden, 20.7.1795, II 6)
Pedersen, Rasmus – Ellinge, 27.3.1784, I 341, ~ Dorthea Hansdatter
Pedersen, Søren – væver, Rønninge, 15.10.1780, I 330, ~1 Margreta Pedersdatter 18.10.1743, I 117, ~2 Dorthe Larsdatter 12.5.1781, I 332, (~2 Iver Thomasen)
Pedersen, Søren – Saaderup, 11.3.1801, II 27, ~1 Anna Hansdatter 2.8.1783, I 336, -L, ~2 Maren Jensdatter
Peitersdatter, Cathrina – Rønninge, 11.11.1728, I 54, ~ Jørgen Henrichsen
Poulsdatter, Anna – Rønninge, 5.10.1729, I 68, ~ Lauritz Hansen
Poulsen, Hans – Saaderup, 3.4.1734, I 95, ~ Kirsten Nielsdatter 30.4.1734, I 95
Rasmusdatter, Anne – Rønninge, 18.7.1722, I 8, ~ Anders Jørgensen, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Anne – Ellinge, 13.7.1778, I 313, -L, ~ gaardmand Mads Nielsen
Rasmusdatter, Anne – Skovballe, 14.2.1759, I 244, ~ Hans Madsen
Rasmusdatter, Bodil – Ellinge, 24.9.1767, I 248, ~ Christen Pedersen, (~2 Maren Nielsdatter 12.9.1775, I 302)
Rasmusdatter, Kirsten – Skovballe, 13.2.1752, I 198, ~ Rasmus Hansen 13.2.1752, I 198, (~1 Maren Jørgensdatter 9.2.1735, I 96)
Rasmusdatter, Kirstine – Rønninge, 30.7.1806, I 464, ~ Peder Knudsen 14.8.1814, I 481, (~2 Sophie Jørgensdatter)
Rasmusdatter, Maren – Rønninge, 12.5.1724, I 19, ~ skrædder Hendrich Hansen, + husafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Maren – Saaderup, 12.9.1778, I 311, ~1 Knud Pedersen 19.2.1746, I 135, ~2 Jens Rasmussen
Rasmusdatter, Maria – Rønninge, og ægtefælle Peder Jensen 13.4.1799, I 429
Rasmussen, Claus – enke, Rønninge, 15.5.1793, I 390, 394, -L, efter …
Rasmussen, Hans – Ellinge, 31.12.1768, I 260, ~ Maren Nielsdatter
Rasmussen, Niels – Ellinge, 24.2.1814, II 42, ~ Kirsten Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – væver, Rønninge, 21.12.1729, I 76, ~ Anna Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Rasmus – Saaderup, 15.5.1721, I 2, ~1 Maren Christensdatter 7.1.1721, I 2, ~2 Maren Rasmusdatter
Rasmussen, Søren – aftægtsmand, Ellinge, 9.6.1796, II 6, -L, ~ Sidsel Larsdatter, (~1 Lars Pedersen 21.9.1756, I 185, ~2 Jens Hansen 3.4.1764, I 231)
Schrøder, Niels Jensen – enkemand, Skellerup, 7.4.1800, II 26, efter Margrethe Jacobsdatter 3.1.1798, II 10
Smidt, Anne Cathrine Johansdatter – Langeskov Kro, 29.1.1777, I 283, -L, ~ cartrømt skrædder Jacob Stæhr
Steensen, Lars – Rønninge, 12.11.1792, I 382, 386, ~ Rebækka Salome Nielsdatter
Steffensdatter, Ingeborg Maria – Rønninge, 16.3.1778, I 309, -L, ~ Hans Hansen
Steffensen, Anders – kromand, Ellinge Kro, aukt. 30.4.1788, I 366 ~ Karen Nielsdatter, (~1 kromand Jørgen Nielsen 17.5.1775, I 287, -L)
Steffensen, Jens – enkemand, Paarup, 6.12.1738, I 107, efter Anne Hansdatter 23.6.1738, I 102, -L
Sørensdatter, Maren – Ellinge, 18.6.1759, I 212, ~ Niels Pedersen 9.7.1783, I 338, (~2 Bodil Larsdatter) + gaardafstaaelse og aftægt
Sørensdatter, Maren – Bækstrup, død for 3 aar siden~, 3.8.1772, I 298, ~1 Rasmus Pedersen 17.10.1774, I 125, ~2 Jørgen Hansen 20.7.1795, II 6
Sørensen, Anders – Røjerup, usk. bo 28.2.1810, I 470, ~ Maren Hansdatter
Sørensen, Hans – Bækstrup, 1.7.1805, II 35, ~ Lisabet Sophia Jørgensdatter
Sørensen, Mads – Saaderup, og hustru Anne Christensdatter 10.9.1729, I 61
Sørensen, Niels – Ellinge, 28.9.1764, I 236, 273, ~1 Maren Hansdatter 14.11.1728, I 58, ~2 Sophia Hansdatter 30.12.1737, I 100, ~3 Karen Andersdatter + gaardafstaaelse
Sørensen, Rasmus – Saaderup, 18.6.1771, I 274, ~1 Maren Thomasdatter 8.10.1757, I 180, (~1 Ole Jensen 15.7.1748, I 178), ~2 Anne Hansdatter
Sørensen, Rasmus – snedker, Rønninge, 7.11.1737, I 423, ~ Maren Nielsdatter
Sørensen, Steffen – bødker, Ellinge, 7.4.1758, I 166, ~1 Johanne Michelsdatter 30.4.1728, I 52, ~2 Dorthe Jørgensdatter, (~2 bødker Christian Jensen 4.8.1777, I 301)
Thomasdatter, Else – enke, Langeskov Kro, 9.4.1756, I 192, efter krovært Andreas Larsen Munck 16.2.1739, I 109
Thomasdatter, Maren – Saaderup, 8.10.1757, I 180, ~ Ole Jensen 15.7.1748, I 178, ~2 Rasmus Sørensen 18.6.1771, I 274, (~2 Anne Hansdatter)
Vinter, Johan Jørgen – Rønninge, 31.5.1731, I 84, -L, ~ Karen Andersdatter