Nyborg kirkeinspektion 1746-1818

Afskrift af register til skifteprotokol
Nyborg kirkeinspektion 1746-1818
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Karen – Avnslev, 11.121771, I 33, ~ Martinus Hansen 22.2 1763, I 18
Andersdatter, Karen – Avnslev, 8.6 1799, I 66, ~ Søren Jespersen
Andersen, Hans – Lamdrup, 6.1.1794, II 2, ~ Mette Mortensdatter 31.3.1798, I 61
Andersen, Jens – Avnslev, 9.3.1751, I 6, ~ Bodil Nielsdatter, 9.5.1778, I 37, ~2 Hans Frandsen, 24.8.1797, I 58, (~2 Anne Rasmusdatter, 15.10.1816, II 10 –L)
Andersen, Niels – Flødstrup, 15.1.1774, I 27, ~1…, ~2 Sidsel Madsdatter 21.12.1808, I 74, (~2 Peder Jensen 15.8.1816, II 9)
Andersen, Peder – Lamdrup, Vindinge, 11.7.1772, I 23, ~ Karen Pedersdatter 17.6.1772, I 23
Bertelsen, Mads – indsidder, Flødstrup, 19.7.1793, I 53, ~ Dorthe Clemmensdatter
Christensen, Lars – indsidder, Hjulby, 13.11.1784, I 47, ~ Margrethe Rasmusdatter
Dinesdatter, Anne – Avnslev, 27.7.1814, II 6, ~ Gregers Mortensen
Erichsdatter, Karen – Ferreslev, 10.5.1771, I 15, ~ Anders Nielsen 23.12 1794, I 54, (~2 Anne Rasmusdatter 6.5.1777, I 34, ~3 Karen Rasmusdatter)
Erichsen, Ole – Ullerslev, 27.3.1775, I 32, ~ Maren Clausdatter
Frandsen, Hans – Avnslev, 24.8.1797, I 58, ~1 Bodil Nielsdatter 9.5.1778, I 37, (~1 Jens Andersen 9.3.1751, I 6), ~2 Anne Rasmusdatter 15.10.1816, II 10 –L
Hansen, Anders – Lamdrup, 9.3.1804, I 67, ~ Sidsel Marie Hansdatter
Hansen, Martinus – Avnslev, 22.2.1763, I 18, ~ Karen Andersdatter 11.12.1771, I 22
Jensen, Peder – Flødstrup, 15.8.1816, II 9, ~ Sidsel Madsdatter 21.12.1808, I 74, ~1 Niels Andersen 15.1.1774, I 27, (~1 …)
Knudsdatter, Sidsel – Ferreslev, 31.8.1798, I 64, ~ Søren Madsen
Larsen, Hans – Ullerslev, 17.2.1784, I 46, Marie Danielsdatter
Lindhardtsdatter, Ingeborg – enke, Hjulby, 7.1.1811, I 76, II 6, efter gaardmand Jørgen Pedersen
Madsdatter, Sidsel – Flødstrup, 21.12.1808, I 74, ~1 Niels Andersen 15.1.1774, I 27, (~1 …), ~2 Peder Jensen 15.8.1816, II 9
Mortensdatter, Mette – Lamdrup, 31.3.1798, I 61, ~ Hans Andersen 6.1.1794, II 2
Nielsdatter, Bodil – Avnslev, 9.5.1778, I 37, ~1 Jens Andersen 9.3.1751, I 6, ~2 Hans Frandsen 24.8.1797, I 58, (~2 Anne Rasmusdatter 15.10.1816, II 10 –L)
Nielsen, Anders – Ferreslev, 23.12.1794, I 54, ~1 Karen Erichsdatter 10.5.1771, I 15, ~2 Anne Rasmusdatter 6.5.1777, I 34, ~3 Karen Rasmusdatter
Pedersdatter, Anne Cathrine – enke, Avnslev, afstaaelse, 30.4.1808, 74 (73), efter gaardmand Rasmus Nielsen
Pedersdatter, Berthe – Avnslev, 18.3.1755, I 8, ~1 Rasmus …, ~2 Mathias Jensen
Pedersdatter, Johanne – enke, Flødstrup, 9.8.1806, I 69, efter Rasmus Hansen
Pedersdatter, Karen – Lamdrup, Vindinge, 17.6.1772, I 23, ~ Peder Andersen 11.7.1772, I 23
Pedersen, Jens – Sønder Næraa, 11.10.1746, I 2, ~ Sidsel Pedersdatter
Poulsdatter, Kirsten – Sønder Næraa, 14.2.1771, I 12, ~ Jens Larsen
Rasmusdatter, Anne – Avnslev, 15.10.1816, II 10 –L, ~1 Jens Andersen 9.3.1751, I 6, ~2 Hans Frandsen 24.8.1797, I 37
Rasmusdatter, Anne – Ferreslev, 6.5.1777, I 34, ~ Anders Nielsen 23.12.1794, I 54, (~1 Karen Erichsdatter 10.5.1771, I 15, ~3 Karen Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Kirstine Marie – Avnslev, 25.2.1789, I 49, ~ Hans Erichsen
Rasmusdatter, Maren – pige, Avnslev, myndighedsbevilling 13.11.1807, I 73
Sørensdatter, Apelone – Flødstrup, 15.9.1781, I 40, ~ Peder Jespersen
Sørensdatter, Johanne – Hjulby, 25.4.1800, I 67, ~ Rasmus Jørgensen
Sørensdatter, Kirsten – Sønder Næraa, 11.5.1778, I 39, ~ Rasmus Pedersen
Sørensen, Hans – Flødstrup, 9.6.1770, I 10 -L