Odense Amtsforvalter 1699-1832

Afskrift af register til skifteprotokol
Odense Amtsforvalter 1699-1832
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … – 19.11.1691, I 50, ~ bødker Anders Thomsen
…, … – enke, Emmelev, Hjadstrup, 20.2.1832, V 6, efter Niels Olsen
Andersdatter, Anna – Raagelund, 3.8.1788, IV 65, ~ Anders Pedersen Hjort 13.2.1761, IV 67, (~2 Maren Pedersdatter)
Andersdatter, Anna – Torp, 27.6.1716, III 108, ~ Laurids Jørgensen
Andersdatter, Karen – Stige, 19.11.1697, I 135, ~1 Knud Pedersen 11.4.1681, ~2 Christen Hansen
Andersdatter, Maren – Bolbro, 29.5.1704, II 114, ~ Rasmus Ibsen
Andersdatter, Maren – Lumby, 18.9.1703, II 104, -L, ~ Rasmus Eriksen, (moder; enke Karen Nielsdatter efter Anders Pedersen –L)
Andersdatter, Margrethe – Kluset, 13.11.1713, III 72, ~1 Hans Pedersen sk. 24.4.1679, ~2 Anders Rasmussen 16.7.1697, I 124, ~3 Oluf Pedersen
Andersdatter, Mette – enke og indsidderske, Bolbro, 29.3.1704, II 113, efter Oluf Laursen 17.12.1696, I 109, -L
Andersen, Anders – Kirkendrup, 30.7.1712, III 31, ~ Ellen Lausdatter … VII 268
Andersen, Christen – Ejby, 31.12.1694, I 78, ~ Maren Andersdatter
Andersen, Christen – Emmelev, 20.5.1778, IV 71, ~ Kirsten Olesdatter 6.12.1778, IV 77, (~2 Niels Olsen)
Andersen, Hans – enkemand, Ejby, gaardafstaaelse 21.12.1699, II 24, efter Kirsten Nielsdatter død 1699 (Kb.)
Andersen, Hans – Lumby, 15.2.1712, III 25, ~ Maren Rasmusdatter
Andersen, Hans – Næsby, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 10.3.1691, I 38
Andersen, Hans – Stige, 4.2.1715, III 80, ~ Maren Olufsdatter, (~1 Hans Michelsen 17.1.1698, II 2), + gaardafstaaelse og aftægt
Andersen, Jens – enkemand, Brandsby, gaard nr 1, 29.10.1751, IV 40, efter Maren Olufsdatter 17.12.1739, IV 26
Andersen, Mads – Bolbro, 6.4.1691, I 43, ~ Gjertrud Rasmusdatter 9.3.1698, II 4, (~2 Jørgen Pedersen –L)
Andersen, Niels – Lumby, 28.4.1700, II 48, ~ Anna Jørgensdatter, (~1 Mads Pedersen 21.10.1695, I 87, -L), (fader; Anders Pedersen i Lumby)
Andersen, Poul – Hunderup, 7.9.1705, II 149, ~ Karen Nielsdatter, (~2 Anders Hansen)
Andersen, Rasmus – Hunderup, 12.4.1689, I 6, ~ Anna Hansdatter, (~2 Anders Jensen 2.8.1706, II 167)
Bendtsen, Rasmus – Trøstrup Korup, 31.7.1700, II 51, Apolone Andersdatter
Buchwald, Margrethe Cathrine von – enke, Aagaarde, Haarslev, 17.11.1701, II 94, efter amtmand Jørgen Kaas til Gudumlund
Christensdatter, Maren – Biskorup, 22.12.1712, III 60, ~ Erik Mortensen, (~1 Dorthe Nielsdatter 12.4.1710, II 227, -L), (moder; enke Maren Pedersdatter i Munkebo efter Christen Michelsen (se Østergaard fæstep. 1719, 58)
Christensdatter, Margrethe – barn 8 aar, Emmelev, 14.1.1779, IV 81, -L, (moder; afd. enke Kirsten Olesdatter 6.12.1778, IV 77, efter Christen Andersen 20.5.1778, IV 71)
Christensen, Anders – Eiby, ~ Johanne Hansdatter 2.3.1706, II 156
Christensen, Thomas – Trøstrup Korup, 4.7.1709, II 200, -L, ~ Johanne Rasmusdatter, (moder; enke Maren Hansdatter i Trøstrup, efter Christen …)
Clausdatter, Maren – Brandsby, gaard nr 3, 19.6.1752, IV 51, ~ Niels Simonsen 18.5.1772, IV 83, (~2 Karen Rasmusdatter)
Clausen, Jens – Eiby, 5.9.1695, I 84, ~ Kirsten Nielsdatter
Danielsen, Hans – Biskorup, 14.8.1694, I 73, ~ Dorthe Nielsdatter 12.4.1710, II 227, (~2 Lauritz Rasmussen 8.3.1709, II 197, ~3 Erik Mortensen –L)
Diderichsen, Knud – Eiby, 3.2.1700, II 39, ~ Birgitte Pedersdatter, (~2 Niels Rasmussen –L)
Frandsen, Morten – Torp, 27.11.1716, III 13, ~ Kirsten Madsdatter
Hansdatter, Anna – Brandsby, gaard 1, 15.8.1742, IV 34, ~ Niels Jensen
Hansdatter, Anna – Eiby, 29.3.1706, II 162, ~ Hans Rasmussen 12.5.1710, II 230, (~2 Karen Nielsdatter)
Hansdatter, Anne – Eiby, 7.1.1709, II 194, ~1 Rasmus Jørgensen, ~2 Niels Laursen
Hansdatter, Anna – Hunderup, 11.4.1711, III 15, ~1 Jørgen Hansen 7.4.1699, II 18, ~2 Jørgen Andersen –skifte, ~3 Hans Jensen
Hansdatter, Anna – Lumby Torp, og ægtefælle Bendt Hansen 28.3.1716, III 96
Hansdatter, Anne – Biskorup, og ægtefælle Thomas Michelsen 8.7.1690, I 32
Hansdatter, Anne – Stige, 21.2.1704, II 112, ~ Christian Marchusen
Hansdatter, Johanne – Eiby, 2.3.1706, II 156, ~ Anders Christensen
Hansdatter, Kirsten – Stige, 22.5.1716, III 112, ~ Laurids Kornbech, (~1 Karen Knudsdatter 9.11.1702, II 89)
Hansdatter, Maren – Næsby, 18.10.1689, I 17, ~ Rasmus Jørgensen, (~2 Maren Laursdatter 20.2.1705, II 121, ~3 Karen Knudsdatter død 1753 Ryttergods A…k)
Hansdatter, Maren – Raagelund, gaard nr. 5, 6.2.1756, IV 61, -L, ~1 Simon Ibsen 18.7.1740, IV 27, ~2 Niels Pedersen
Hansen, Christen – Stige, 30.12.1709, II 217, ~1 Karen Andersdatter 19.11.1697, I 135, (~1 Knud Pedersen Sk. 11.4.1681), ~2 Anna Christensdatter, (~2 Hans Rasmussen)
Hansen, gl. Bendt – Lumby Torp, 28.3.1716, III 96, ~ Anne Hansdatter, skifte samme dag
Hansen, gl. Peder – Lumby, 24.6.1696, I 103, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Hans – Eiby, 4.11.1689, I 21, ~ Maren Pedersdatter 24.9.1692, I 52, (~2 Knud Hansen)
Hansen, Hans – Raagelund, 22.5.1786, IV 89, ~ Karen Jørgensdatter
Hansen, Jørgen – Hunderup, 7.4.1699, II 18, ~ Anna Hansdatter 11.4.1711, III 15, (~2 Jørgen Andersen –skifte, ~3 Hans Jensen)
Hansen, Jørgen – Raagelund, 2.8.1785, IV 87, ~ Marie Johansdatter eller Maren Hansdatter 11.10.1796, V 2, (~2 Knud Rasmussen)
Hansen, Laurs – Ravnebjerg Gydehus, 9.6.1699, II 21, ~ Kirsten Madsdatter
Hansen, Mads – Hunderup, gaardfrasigelse 18.11.1690, I 36
Hansen, Mads – Stige, 28.7.1694, I 76, ~ Inger Hansdatter, (~2 Hans Hansen)
Hansen, Oluf – Lumby Torp, 4.1.1701, II 64, ~ Anne Nielsdatter, (~2 Rasmus Laursen)
Hansen, Peder – Lumby, 12.6.1702, II 86, ~ Karen Dinesdatter, + gaardafstaaelse
Hansen, Rasmus – Hunderup, 25.6.1701, II 74, ~ Karen Ibsdatter
Hansen, Rasmus – Stige, 7.9.1712, III 34, ~ Karen Andersdatter, (~1 Christen Olufsen 6.6.1696, I 97, -L)
Hansen, Steffen – Næsby, 9.8.1689, I 13, ~ Gjertrud Andersdatter, (~2 Niels Jørgensen 5.3.1698, II 7)
Hjort, Anders Pedersen – Raagelund, 13.2.1761, IV 67, ~1 Anne Andersdatter 3.8.1758, IV 65, ~2 Maren Pedersdatter, -L
Ibsen, Hans – Stige, 28.4.1716, III 99, ~ Karen Poulsdatter 24.7.1717, III 128, (~2 Jep Godtfredsen)
Ibsen, Simon – Raagelund, gaard nr. 5, 18.7.1740, IV 27, ~1 Dorthea Jensdatter, concept. Skp. 1.11.1730, ~2 Maren Hansdatter 6.2.1756, IV 61, (~2 Niels Pedersen)
Jensdatter, Anna – Ravnebjerg Gydehus, 7.3.1704, II 109, ~ Hans Larsen, (~1 Anna Madsdatter 6.5.1702, II 81)
Jensdatter, Karen – Trøstrup Korup, 8.1.1708, II 120, ~ Christoffer Pedersen
Jensdatter, Maren – Andrup, 29.5.1696, I 94, ~1 Hans Knudsen 23.6.1690, I 28, ~2 Knud Jensen
Jensdatter, Maren – Bolbro, 11.10.1708, II 181, +L
Jensen, Anders – Hunderup, 2.8.1706, II 167, ~ Anna Hansdatter, (~1 Rasmus Andersen 12.4.1689, I 6)
Jensen, Hans – Lumby, 20.12.1715, III 94, -L, ~ Maren Pedersdatter
Jensen, Jep – Eiby, 12.11.1700, II 52, ~1 Mette Nielsdatter 18.12.1688, I 2, ~2 Johanne Nielsdatter se Ryttergodsets Skiftep. 1736, (~2 Jørgen Rasmussen)
Jensen, Niels – Raagelund, 5.2.1723, IV 12, ~ Margrethe Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Jensen, Poul – Eiby, 19.3.1716, III 105, ~1 Kirsten Pedersdatter 22.12.1708, II 191, (~1 Peder Olufsen), ~2 Karen Jørgensdatter
Johansdatter, Maria – Raagelund, 11.10.1796, V 2, ~1 Jørgen Hansen 2.8.1785, IV 87, ~2 Knud Rasmussen
Jørgensdatter, Anne – Lumby Torp, 31.5.1688, II 15, ~ unge Bent Hansen 22.1.1700, II 34, (~2 Maren Jørgensdatter 21.1.1700, 34, MJ’s fader Jørgen Clemmensen i Lumby, ~3 Anne Jørgensdatter død 1755, - skifte
Jørgensdatter, Karen – Raagelund, usk. bo 8.6.1814, V 5, ~ Hans Andersen
Jørgensdatter, Maren – Bolbro, 2.4.1705, II 138, ~1 Peder Hansen, ~2 Hans Simonsen
Jørgensdatter, Maren – Lumby Torp, 22.1.1700, II 34, ~ Bendt Hansen 31.5.1698, I 15, (~1 Anna Jørgensdatter, ~3 Anna Jørgensdatter død 1755, -skifte), (fader; til Maren sk 1700, Jørgen Clemmensen i Lumby)
Jørgensdatter, Maren – Lumby, 16.7.1707, II 176, ~ Anders Steffensen
Jørgensdatter, Maren – Næsby, 19.1.1711, III 10, ~1 Niels Jørgensen 11.12.1692, I 55, ~2 Peder Pedersen
Jørgensdatter, Maren – Næsby, og ægtefælle Hans Pedersen 20.3.1705, II 126
Jørgensen, Anders – Lille Kluset, 12.2.1712, III 21, ~ Anna Nielsdatter
Jørgensen, gl. Niels – Næsby, 11.12.1692, I 55, ~ Maren Jørgensdatter 19.1.1711, III 10, (~2 Peder Pedersen)
Jørgensen, Hans – Biskorup, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 28.3.1705, II 131
Jørgensen, Hans – Lumby, 30.12.1695, I 89, ~ Apolone Nielsdatter
Jørgensen, Hans – Raagelund, gaard nr. 3, 12.10.1755, IV 55, ~1 Maren Laursdatter 28.3.1736, IV 23, (~1 Knud Andersen), ~2 Karen Andersdatter, (~2 Anders Mortensen Afkr. 13.4.1774, IV 70)
Jørgensen, Knud – Lumby, 25.5.1696, I 92, ~ Sidsel Hansdatter
Jørgensen, Niels – Brandsby, 18.1.1766, IV 69, ~1 Gjertrud Knudsdatter 5.41762, IV 68, ~2 Apolone Nielsdatter
Jørgensen, Niels – Næsby, 15.3.1698, II 7, -L, ~1 Gjertrud Andersdatter, (~1 Steffen Hansen 9.8.1689, I 13), (moder; enke Margrethe Laursdatter i Bladstrup, efter Jørgen …)
Jørgensen, Peder – Eiby, 6.7.1696, I 105, ~ Anne Rasmusdatter, (~2 Anders Knudsen 2.3.1706, II 159, ~3 Niels Christensen)
Jørgensen, Rasmus – Lumby, 31.7.1693, I 64, ~ Lisbeth Rasmusdatter, (~2 Rasmus Nielsen)
Knudsdatter, Apolone – Stige, 31.5.1715, III 85, -L, ~ Jørgen Madsen
Knudsdatter, Gjertrud – Brandsby, 15.4.1762, IV 68, ~ Niels Jørgensen 18.1.1766, IV 69, (~2 Apolone Nielsdatter)
Knudsdatter, Gjertrud – Skam Herreds Højrup, 22.6.1705, II 146, ~ Mads Sørensen 3.8.1707, II 179, (~2 Kirsten Hansdatter –L)
Knudsdatter, Karen – Stige, 9.11.1702, II 89, ~ indsidder Laurs Kornbeck, (~2 Kirsten Hansdatter død 22.5.1716, III 112)
Knudsdatter, Maren – Brandsby, 28.12.1722, IV 4, ~ Hans Olsen 13.6.1725, IV 16
Knudsdatter, Maren – Hunderup, 7.11.1713, III 68, ~ Peder Hansen
Knudsdatter, Maren – Raagelund, Aasum, 15.8.1794, IV 91, ~1 Niels Pedersen, ~2 Anders Jørgensen
Knudsen, Anders – Eiby, 2.3.1706, II 159, ~ Anne Rasmusdatter, (~1 Peder Jørgensen 6.7.1696, I 105, ~3 Niels Christensen)
Knudsen, Anders – ungkarl, Stige, 29.12.1700, II 55, -L
Knudsen, Hans – Anderup, 23.6.1690, I 28, ~ Maren Jensdatter 29.5.1696, I 94, (~2 Knud Jensen)
Knudsen, Peder – Ejby, 3.11.1701, II 78, ~1 …, ~2 Elisabeth Rasmusdatter 28.3.1707, II 173, (~2 Rasmus Rasmussen)
Knudsen, Poul – Eiby, 4.1.1707, II 170, ~1 …, ~2 Lene Simonsdatter, (~2 Anders Steffensen 5.12.1709, II 215, ~3 Anders Andersen)
Knudsen, Rasmus – Lumby Torp, 18.11.1717, III 132, ~1 Karen Nielsdatter 22.1.1700, II 31, ~2 Lisbeth Hansdatter
Kornbech, Christen – skipper, Stige, 24.7.1716, III 119, ~ Maren Christensdatter
Lauridsdatter, Dorthe – Korup, 5.11.1689, I 25, ~ Jacob Rasmussen 21.1.1700, II 37, (~2 Kirsten Bendixdatter
Lauridsdatter, Else – Bolbro, 3.3.1716, III 91, -L, ~ Jens Knudsen
Lauridsdatter, Karen – barn 6 aar, Stige, 2.6.1716, III 122, -L, (fader; enkemand Laurids Kornbech efter Kirsten Hansdatter 22.5.1716, III 112)
Lauridsen, Hans – Lumby Torp, gaardafstaaelse 25.2.1697, I 117
Lauridsen, Hans – Sanderum, 13.6.1705, II 143, ~ Anna Abrahamsdatter, (~2 Jørgen Boysen)
Lauridsen, Jens – Trøstrup Korup, 3.2.1711, III 13, ~1 Karen Hansdatter, ~2 Karen Olufsdatter
Lauridsen, Niels – Radby, registreringsforretn. i anledning af anholdelse for tyveri 13.10.1690, I 37
Lauridsen, Niels – ungkarl, Torp, 8.2.1715, III 82, -L
Lauridsen, Oluf – Bolbro, 17.12.1696, I 109, ~ indsidderske Mette Andersdatter 29.3.1704, II 113, -L
Lauridsen, Oluf – Torp [Lumby], 15.2.1712, III 23, ~1 Karen Andersdatter (Kb.), ~2 Gjertrud Olufsdatter, (~2 Rasmus Rasmussen)
Lauridsen, Rasmus – Torp, 10.1.1710, II 224, ~ Anne Nielsdatter død 1729, (~1 Oluf Hansen, ~3 Jens Madsen –L)
Lunde, Peder Rasmussen – Bolbro, 15.2.1697, I 115, ~1 …, ~2 … (~2 Jens Knudsen)
Madsdatter, Anna – Ravnebjerg Gydehus, 6.5.1702, II 81, ~ Hans Laursen, (~2 Anna Jensdatter 7.3.1704, II 109)
Madsdatter, Anna – Sønder Næraa, 16.10.1711, III 18, ~ smed Søren Pedersen
Madsdatter, Kirsten – Raagelund, 23.5.1758, IV 64, ~ indsidder Anders Thomsen
Madsdatter, Sidsel – Lumby, 12.11.1703, II 106, ~ Peder Andersen
Madsen, Hans – Biskorup, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 27.6.1704, II 117
Madsen, Lauritz – Torp, og hustru Mette Jørgensdatter, gaardafstaaelse og aftægt 16.2.1700, II 46
Mathiasen, Mathias – Emmelev, gaard nr. 6, 13.4.1740, IV 30, ~ Kirsten Steffensdatter, (~1 Lauritz Rasmussen 30.1.1722, IV 2, -L)
Michelsen, Hans – Stige, 17.1.1698, II 2, ~ Maren Olufsdatter, (~2 Hans Andersen 4.2.1715, III 80)
Michelsen, Peder – Moderup, 21.1.1690, I 26, ~ Kirsten Clausdatter, (~2 Mads Nielsen –L)
Michelsen, Thomas – Biskorup, og hustru Anne Hansdatter 8.7.1690, I 32
Mortensen, Anders – Raagelund, gaard nr. 3, Afk. 13.4.1774, IV 70, ~ Karen Andersdatter, (~1 Hans Jørgensen 12.10.1755, IV 55)
Mortensen, Christen – Stige, 10.4.1712, III 38, -L, ~ Maren Knudsdatter
Mortensen, Peder – Lumby Torp, 26.6.1694, I 70, enkemand efter …
Mule, Knud Nielsen – Biskorup, 22.3.1703, II 91, -L, ~ Maren Andersdatter
Nielsdatter, Dorthe – Biskorup, 12.4.1710, II 227, ~1 Hans Danielsen 14.8.1694, I 73, ~2 Laurs Rasmussen 8.3.1709, II 197, ~3 Erik Mortensen, (~1 Maren Christensdatter 22.12.1712, III 60, -L), (moder; enke Maren Pedersdatter i Munkebo efter Christen Mikkelsen)
Nielsdatter, Gjertrud – Anderup, 26.9.1714, III 73, ~ Rasmus Nielsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsdatter, Karen – Ejby, 3.10.1714, III 76, ~1 Hans Rasmussen, ~2 Poul Hansen
Nielsdatter, Karen – Hjadstrup, død i Brandsby, 20.8.1826, V 6, -L, ~ Christian Jensen, (fader; Niels Knudsen i Brandsby)
Nielsdatter, Karen – Lumby Torp, 22.1.1700, II 31, ~ Rasmus Knudsen 18.11.1717, III 132, (~2 Lisbeth Hansdatter)
Nielsdatter, Kirsten – Biskorup, 13.10.1708, II 184, -L, ~ Hans Hansen
Nielsdatter, Maren – Brandsby, 19.9.1738, IV 25, ~ Simon Ibsen
Nielsdatter, Maren – Lumby, 21.12.1705, II 152, ~ Niels Hansen
Nielsdatter, Mette – Eiby, 18.12.1688, I 2, ~ Jep Jensen 12.11.1700, II 52, (~2 Johanne Nielsdatter, Rødegaard)
Nielsen, Hans – Hunderup, 4.12.1717, III 136, ~ Mette Christophersdatter
Nielsen, Niels – Hunderup, 10.4.1705, II 134, ~ Kirsten Jørgensdatter, (~2 Rasmus Andersen)
Nielsen, Rasmus – smed, Lumby, 22.7.1716, III 112, ~1 Elisabeth Rasmusdatter afk. 13.5.1712, III 34, (~1 Rasmus Jørgensen 31.7.1693, I 64), ~2 Abelone Hansdatter
Olesdatter, Kirsten – Emmelev, 6.12.1778, IV 77, ~1 Christen Andersen 20.5.1778, IV 77, ~2 Niels Olsen
Olesdatter, Maren – Brandsby, gaard nr. 1, 17.2.1739, IV 26, ~ Jens Andersen 29.10.1751, IV 40
Olufsen, Christen – Stige, 6.6.1696, I 97, ~ Karen Andersdatter, (~2 Rasmus Hansen 7.9.1712, III 34)
Olufsen, Hans – enkemand, Brandsby, 13.6.1725, IV 16, efter Maren Knudsdatter 28.12.1722, IV 4
Ottesen, Knud – Hunderup, 5.12.1708, II 187, ~ Karen Rasmusdatter, (~1 Ib (Jep) Pedersen)
Pedersdatter, Karen – Lumby, 16.2.1700, II 43, ~ Jørgen Clemmensen
Pedersdatter, Kirsten – Eiby, 22.12.1708, II 191, ~1 Peder …, ~2 Poul Jensen 19.5.1716, III 105, (~2 Karen Jespersdatter)
Pedersdatter, Maren – Ejby, 24.9.1692, I 52, ~1 Hans Hansen 4.11.1689, I 21, ~2 Knud Hansen, (~2 Kirsten Rasmusdatter 2.5.1716, III 101)
Pedersen, Anders – Lumby, 12.2.1701, II 68, ~ Karen Nielsdatter
Pedersen, Clemmen – Eiby, gaardfrasigelse, 16.11.1693, I 68
Pedersen, Hans – Eiby, 16.1.1700, II 28, ~ Maren Nielsdatter, (~2 Anders Christensen Borre)
Pedersen, Hans – Kluset, Sk. 24.4.1679, ~ Margrethe Andersdatter 13.11.1713, III 72, (~2 Anders Rasmussen 16.7.1697, I 124, ~3 Oluf Pedersen)
Pedersen, Hans – Næsby, og hustru Maren Jørgensdatter 20.3.1705, II 126
Pedersen, Jesper – Egebækshuset, 13.4.1693, I 59, ~ Abigael Hansdatter
Pedersen, Knud – Biskorup, 15.9.1709, II 212, ~ Maren Knudsdatter, (~2 Peder Nielsen)
Pedersen, Knud – Kirkendrup, 22.4.1697, I 118, ~ Maren Andersdatter, (~1 Jørgen Knudsen, -L)
Pedersen, Knud – Stige, Sk. 11.4.1681, ~ Karen Andersdatter 19.11.1697, I 135, (~2 Christen Hansen)
Pedersen, Mads – Lumby, 21.10.1695, I 87, ~ Anne Jørgensdatter, (~2 Niels Andersen 28.4.1700, II 48)
Pedersen, Mathias – Trøstrup Korup, 25.6.1706, II 165, ~ Birgitte Andersdatter, (~2 Søren Nielsen)
Pedersen, Morten – Lumby torp, gaardfrasigelse, 8.10.1701, II 77
Poulsdatter, Karen – Egebækhus, St. Hans Kloster Enemærker, 23.6.1705, II 147, ~ skytte Jørgen Jensen
Poulsdatter, Karen – Eiby, 24.7.1717, III 128, ~1 Hans Ibsen 28.4.1716, III 99, ~2 Jep Godtfredsen
Poulsen, Niels – Lumby, gaardfrasigelse, 8.1.1701, II 66
Rasmusdatter, Birgitte – Bolbro, 13.8.1710, III 2, ~ Rasmus Rasmussen
Rasmusdatter, Gjertrud – Bolbro, 9.3.1698, II 4, ~1 Mads Andersen 6.4.1691, I 43, ~2 Jørgen Pedersen
Rasmusdatter, Inger (Kbg.) – Lumby Torp, 11.2.1692, I 48, ~ Anders Madsen
Rasmusdatter, Kirsten – Eiby, 2.5.1716, III 101, ~ Knud Hansen
Rasmusdatter, Lisbeth – Eiby, 28.3.1707, II 173, ~1 Peder Knudsen, ~2 Rasmus Rasmussen
Pedersdatter død 1681), ~2 Rasmus Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – Bladstrup, 6.10.1708, II 180, ~ Frands Steffensen
Rasmusdatter, Margrethe – Stige, 19.12.1696, I 112, ~ Hans Ibsen, + husafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Anders – Kluset, 16.7.1697, I 124, ~ Margrethe Andersdatter, (~1 Hans Pedersen 24.4.1679, ~3 Oluf Pedersen 13.11.1713, III 72)
Rasmussen, Hans – Eiby, 12.5.1710, II 230, ~1 Anna Hansdatter 29.3.1706, II 162, ~2 Karen Nielsdatter 3.10.1714, III 76, (~2 Poul Hansen)
Rasmussen, Jacob – Korup, 21.1.1700, II 37, ~1 Dorthe Laursdatter 5.11.1689, I 25, ~2 Kirsten Bendixdatter
Rasmussen, Jørgen – Hunderup, 5.7.1689, I 10, ~ Karen Rasmusdatter
Rasmussen, Knud – Raagelund, 24.2.1827, V 2, ~ Marie Johansdatter eller Maren Hansdatter 11.10.1796, V 2, (~1 Jørgen Hansen 2.8.1785, IV 87), ~2 Ane Marie Sørensdatter
Rasmussen, Lauritz – Emmelev, 30.1.1722, IV 2, ~ Kirsten Steffensdatter, (~2 Mathias Mathiasen 13.4.1740, IV 30, -L)
Rasmussen, Laurs – Biskorup, 8.3.1709, II 197, ~ Dorthe Nielsdatter 12.4.1710, II 227, (~1 Hans Danielsen 14.8.1694, I 73, ~3 Erik Mortensen, -L)
Rasmussen, Peder – Bolbro, 4.4.1691, I 41, ~ Else Mouritzdatter, (~1 Anker …, ~3 Anders Clausen)
Rasmussen, Peder – Lumby Torp, 21.2.1701, II 70, ~ Anna Simonsdatter 27.11.1716, III 116, (~2 Niels Rasmussen)
Simonsdatter, Anna – Lumby Torp, 27.11.1716, III 116, ~1 Peder Rasmussen 21.2.1701, II 70, ~2 Niels Rasmussen
Simonsen, Mads – ugift landsoldat, Brandsby, død i Decb. 1757, 4.2.1758, IV 64, -L
Simonsen, Niels – Brandsby, 18.5.1772, IV 83, ~1 Maren Clausdatter 19.6.1752, IV 51, ~2 Karen Rasmusdatter
Simonsen, Niels – Lumby, 10.6.1691, I 46, ~ Maren Pedersdatter
Skræp, Peder Nielsen – Hunderup, 30.3.1713, III 65, ~ Karen Andersdatter, (~2 Dines Pedersen –L)
Smed, Peder – Bolbro, 5.5.1702, II 83, ~1 …, ~2 Inger Terkelsdatter
Steffensdatter, Maren – Næsby, 12.7.1709, II 208, ~ Laurs Andersen
Steffensen, Anders – Eiby, 5.12.1709, II 215, -L, ~ Lene Simonsdatter, (~1 Poul Knudsen 4.1.1707, II 170, ~3 Anders Andersen)
Steffensen, Laurs – Kirkendrup, 7.3.1712, III 27, ~ Karen Jørgensdatter
Stige, Knud Hansen – Lumby, 3.2.1713, III 63, ~ Kirsten Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Sørensen, Mads – Skam Herreds Højrup, 3.8.1707, II 179, -L, ~1 Gjertrud Hansdatter 22.6.1705, II 146, ~2 Kirsten Hansdatter
Sørensen, Niels – Bolbro, 17.4.1698, II 10, ~ Anne Pedersdatter, (~2 Niels Laursen)
Wintersdatter, Dorthe – Bolbro, 9.1.1695, I 81, I 82, -L, ~ Anders Madsen
Wognsen, Christen – Aagaards Mølle, møller, 6.9.1710, III 5, ~ Catrine Jacobsdatter