Søbysøgaard 1719-1786

Afskrift af register til skifteprotokol
Søbysøgaard Gods 1719-1786
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Agre, Johanne Cathrine – Søby, 7.10.1820, II 241, 278, 280, -L, ~ degnen Niels Knup, Gejstlig skp. 110, -L, ~2 karetmager Niels Pedersen Lumbye, (~1 Anne Nielsdatter 6.8.1801, II 162)
Albrechtsen, Hans – Allested, 4.5.1722, Sø 31, ~ Margrethe Jørgensdatter, (~2 Hans Christensen 11.4.1764, 520)
Albrechtsen, Hans – enkemand, Allested, afk. 29.3.1763, 499, efter Kirsten Hansdatter 29.11.1752, 319, 321
Albrechtsen, Rasmus – Allested, 17.11.1767, 613, ~1 Dorthe Olesdatter 4.7.1754, 342, ~2 Anna Hansdatter 5.2.1772, 722, (~2 Mads Nielsen 25.5.1771, 688)
Allerup, Hans Hansen – Dømmestrup, forening 9.6.1778, 775
Andersdatter, Anne – Allested, 27.5.1764, 528, ~1 Niels Lauritzen 22.1.1763, ~2 Niels Hansen
Andersdatter, Anna – Dømmestrup, 3.1.1782, 799, 914, 917, ~ Hans Mortensen
Andersdatter, Anne – Gulfelt, Allested, 17.10.1846, III 357, 358, ~1 skrædder Hans Madsen 9.6.1802, III 77, ~2 skomager Hans Hansen 18.12.1846, III 357, 358
Andersdatter, Anne – Søby, 28.6.1822, II 263, 266, ~ gaardmand Hans Rasmussen, (~2 Kirsten Jørgensdatter 3.6.1832, II 315, -L)
Andersdatter, Birthe – Søby, 26.7.1817, II 231, -L, ~ gaardmand Hans Mathiasen 18.1.1833, II 318, (~2 Anne Marie Madsdatter)
Andersdatter, Ide – Søby, 29.7.1756, 377, -L
Andersdatter, Johanne – Allested, 10.12.1850, III 396, ~ gaardmand Jørgen Christensen
Andersdatter, Johanne – Søby, 16.3.1839, II 343, ~ gaardmand Jørgen Hansen
Andersdatter, Karen – Søby, 28.2.1757, 386, ~ Niels Rasmussen, + gaardafstaaelse og aftægt
Andersdatter, Maren – Søby, 29.1.1733, 141, 150, ~1 Poul Jensen, ~2 Peder Madsen
Andersdatter, Margrethe – enke, Gulfelt, 10.10.1842, III 332, efter …
Andersdatter, Zidsel – Dømmestrup, 31.10.1768, 633, ~1 Hans Pedersen 12.11.1747, 255, ~2 Lars Jørgensen 17.9.1764, 555, ~3 Peder Larsen
Andersen, Christen – husmand og glarmester, Allested, 14.3.1834, III 255, ~1 Karen Nielsdatter 14.11.1808, III 116, ~2 Kirsten Nielsdatter 2.5.1829, III 222, -L
Andersen, Christen – snedker, Allested, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt, 17.10.1753, 324
Andersen, Christian – ungkarl, Søby, 9.6.1847, II 386, -L
Andersen, Hans – ungkarl, Søby, 20.6.1821, II 251, -L
Andersen, Jens – bødker, Søby, 14.5.1772, 718, ~ Dorothea Rasmusdatter
Andersen, Jens – Dømmestrup, 30.4.1774, 734, ~1 Dorte Maria Jensdatter 9.1.1759, 411, -L (fader; Jens Larsen), ~2 Anna Andersdatter
Andersen, Jørgen – ungkarl, Dømmestrup, 17.5.1824, II 287, -L
Andersen, Knud – Allested, 10.4.1771, 700, ~ Anna Hansdatter 28.2.1784, 847, (~2 Morten Hansen)
Andersen, Mads – Dømmestrup, 30D 21.7.1786, 911, ~ Hilleborg Andersdatter
Andersen, Mads – husmand, Søby, 8.12.1848, II 390, ~ Anne Sophie Frederiksdatter
Andersen, Mads – Søby, 12.3.1773, 723, ~ Maren Rasmusdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Andersen, Niels – snedker, Allested, og hustru …, 9.10.1759, 602, gaardafstaaelse og aftægt
Andersen, Peder – gaardmand, Allested, afstaaelse 27.3.1792, III 12
Andersen, Rasmus – gaardmand, Allested, 29.3.1825, III 180, ~ Anne Pedersdatter
Andersen, Rasmus – gaardmand, Allested, 8.11.1787, II 17, ~ Maren Hansdatter
Banchemand, Hans Pedersen (eller Nunnemand) – Dømmestrup, 12.11.1747, 255, ~ Sidsel Andersdatter 31.10.1768, 633, (~2 Laus Jørgensen 17.9.1764, 555, ~3 Peder Larsen)
Banckemand, Hans Pedersen – Dømmestrup, 9.2.1746, 241, -L, ~ Maren Pedersdatter
Banke, Anders Hansen – gaardmand, Dømmestrup, 9.6.1826, II 291, 330, ~1 Anne Madsdatter 12.11.1793, II 65, ~2 Marie Jørgensdatter, 28.1.1795, II 80, ~3 Gertrud Jørgensdatter 11.2.1838, II 340
Bendixdatter, Margrethe – Dømmestrup, 13.8.1782, 809, ~ smed Rasmus Rasmussen
Bendixen, Peder – Søby, 27.11.1777, 761, ~ Anne Kirstine Madsdatter, + aftægt 2.6.1778 (774)
Biil, Hans Nielsen – gaardmand, Søby, 4.9.1818, II 231, ~ Sophie Johansdatter
Biil, Niels Hansen – ungkarl, Allested, 31.3.1830, III 232, -L
Bild, Rasmus Nielsen – Søby, 28.10.1746, 252, ~1 … død 1692, ~2 Maren Pedersdatter død 1710, ~3 Anna Hansdatter, + aftægt
Büld, Mads Rasmussen – Søby, og hustru Maren Hansdatter, gaardafstaaelse og aftægt 6.11.1784, 860
Büld, Niels Rasmussen – enkemand, Søby, 11.2.1778, 770, efter Malene Hansdatter (Kb. ~ 1727)
Christensdatter, Anna – Søby, 15.3.1783, 825, -L, ~ Rasmus Hansen, (forældre; Christen Stephansen ~ Maren Mathiasdatter)
Christensdatter, Birthe – enke, Allested, aftægt, 10.12.1793, III 21, efter gaardmand Jørgen Rasmussen Kroggaard
Christensdatter, Maren – Allested, 9.7.1798, III 35, 45, ~1 gaardmand Niels Jørgensen 25.9.1771, I 709, ~2 gaardmand Niels Pedersen, afstaaelse 26.7.1802, III 79, -L
Christensdatter, Maren – pige, Dømmestrup, 30.6.1841, II 362, -L
Christensdatter, Maria – Dømmestrup, 20.2.1786, 891, -L, ~ Frederik Hansen
Christensdatter, Mette – Allested, 6.8.1756, 380, ~ Peder Rasmussen
Christensdatter, Zidsel – Stævningshuset, afk. 15.6.1770, 671, ~ Lauritz Kjeldsen
Christensen, Anders – Dømmestrup, og hustru Karen Iversdatter, gaardafstaaelse og aftægt 21.3.1774, 729
Christensen, Christen – Fangel, 13.5.1767, 601, enke Maren Nielsdatter 20.5.1786, 904
Christensen, Hans – Allested, 11.4.1764, 520, ~ Margrethe Jørgensdatter, (~1 Hans Albrechtsen 4.5.1722, 31), + gaardafstaaelse og aftægt
Christensen, Hans – gaardmand, Søby, afstaaelse, 25.8.1800, II 132, ~ Maren Larsdatter
Christensen, Jens – Næraa, 1.8.1741, 199, ~ Anna Thomasdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Christensen, Jørgen – husmand, Søbysøgaards Løkke, 11.2.1844, II 377, ~ …
Christensen, Knud – gaardmand, Allested, 27.3.1792, III 8 se fol.64, ~ Maren Hansdatter 18.11.1797, III 24, (~1 gaardmand Niels Knudsen 13.4.1774, I 730, ~1 Birthe Nielsdatter 8.10.1773, I 724), ~3 gaardmand Mads Pedersen 25.9.1793, III 15, ~4 unge gaardmand Niels Pedersen
Christensen, Lars – enkemand, Stævningshuset, 25.4.1757, 389, -L, efter Karen Kaspersdatter 30.1.1755, 360, (~1 Hans …)
Christensen, Peder – Røjlehuset, Søby, 12.1.1771, 681, -L, ~ Anna Sophia Christensdatter
Christiansdatter, Karen – Fangel, 5.5.1787, II 13, ~ husmand Niels Christensen
Christiansdatter, Margrethe – Søby, 1.4.1756, 376, ~ bødker Lars Pedersen, afk. 9.7.1770, 669, + gaardafstaaelse og aftægt
Christiansen, Hans – gaardmand, Allested, 16.7.1823, III 175, ~ Karen Frederiksdatter 25.11.1834, III 256, 262, 265, 272, (~2 gaardmand Hans Rasmussen)
Christiansen, Rasmus – gaardmand, Dømmestrup, 29.4.1848, II 388, 389, ~ Anne Larsdatter
Christophersdatter, Pouline – pige, Dømmestrup, 24.10.1846, II 383, -L
Clemmensdatter, Karen – Allested, 27.4.1758, 395, -L, ~ skrædder Morten Jensen
Clemmensen, Knud – Allested, 3.4.1742, 207, enke Dorte Rasmusdatter, + gaardafstaaelse og aftægt 23.4.1751, 291
Degn (Kb.), Lars Hansen – Allested, 27.11.1765, 590, -L, ~ Kirsten Rasmusdatter (eller Hansdatter) 14.10.1771, 712, -L
Dynd, Anders Hansen – gaardmand, Allested, 7.3.1835, III 268, ~ Karen Pedersdatter 14.11.1833, III 254, (~1 Poul Knudsen Dynd 2.12.1805, III 107, 111, ~2 Niels Hansen 14.3.1807, III 112, -L)
Dynd, Hans Hansen – gaardmand, Allested, 26.4.1819, III 165, ~ Johanne Rasmusdatter
Dynd, Jens Hansen – gaardmand, Allested, 2.6.1787, II 15, ~ Anne Knudsdatter 6.11.1811, III 139, (~2 Hans Mortensen)
Dynd, Jørgen Hansen – ungkarl, Allested, 10.6.1785, 878, -L
Dynd, Niels Pedersen – gaardmand, Allested, 16.7.1830, III 234, 239, ~ Anne Hansdatter
Dynd, Niels Pedersen – gaardmand, Søby, 30.3.1787, II 10, ~1 Maren Pedersdatter 28.7.1764, I 552, ~2 Elisabeth Iversdatter
Dynd, Niels Pedersen – Søby, 30.3.1787, II 10, ~1 Maren Pedersdatter 28.7.1764, 552, ~2 Elisabeth Iversdatter
Dynd, Peder Nielsen – gaardmand, Allested, 11.7.1789, II 44, ~ Karen Andersdatter
Dynd, Poul Knudsen – gaardmand, Allested, 2.12.1805, III 107, 110, ~ Karen Pedersdatter 14.11.1833, III 254, (~2 Niels Hansen 14.3.1807, III 112, -L, ~3 Anders Hansen, 7.3.1835, III 268, -L)
Dynd, Rasmus Rasmussen – Allested, 30.4.1768, 625, ~ Anne Pedersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Dynd, Rasmus Rasmussen – gaardmand, Allested, 21.10.1838, III 302, ~ Karen Rasmusdatter
Dynd, Rasmus Rasmussen – gaardmand, Allested, og hustru Mette Larsdatter 15.2.1787, II 7
Erichsen, Jørgen – Søby, 30.3.1756, 375, 699, ~ Anne Hansdatter 24.10.1768, 632, 699, (~2 Zacharias Larsen, Stævningshuset)
Eriksen, Kirsten – pige, 15½ aar, Gulfelt, 21.8.1847, III 360, -L
Felling, Jørgen Jørgensen – husmand, Fangel, 7.2.1803, II 173, ~ Anne Frederiksdatter
Frederiksdatter, Karen – Allested, 25.11.1834, III 256, 262, 265, 272, ~1 Hans Christiansen 16.7.1823, III 175, ~2 gaardmand Hans Rasmussen
Frederiksen, Lars – gaardmand, Søby, 14.4.1801, II 148, 158, 161, ~ Karen Nielsdatter 4.4.1828, II 295, 296, (~2 gaardmand Lars Jensen 18.1.1822, II 256)
Godskesen, Jørgen – gaardmand, Søby, 15.11.1800, II 137, ~ Anne Madsdatter
Grum, Hans – smed, Søby, 28.12.1720, 9, ~ Maren Johansdatter 15.1.1771, 680, (~2 Mathias Jensen)
Grum, Hans Pedersen – Dømmestrup, og hustru Dorthe Rasmusdatter 1.4.1785, 871
Grum, Jacob Rasmussen – gaardmand, Søby, 24.6.1833, II 325, ~ Johanne Nielsdatter
Hansdatter (eller Rasmusdatter), Kirsten – enke, Allested, 14.10.1771, 712, -L, efter Lars Hansen Degn
Hansdatter, Anna – Allested, 28.2.1784, 847, ~1 Knud Andersen 10.4.1771, 700, ~2 Morten Hansen
Hansdatter, Anna – Allested, 5.5.1724, 36, ~ Peder Olufsen
Hansdatter, Anna – enke, Dømmestrup, 5.2.1772, 722, efter ~1 Rasmus Albrechtsen 17.11.1767, 612, ~2 Mads Nielsen 25.5.1771, 688
Hansdatter, Anne – Dømmestrup, 3.6.1787, II 16, ~ gaardmand Jørgen Pedersen Hviid, afstaaelse 2.5.1801, II 152, 160, (~1 Johanne Hansdatter 13.6.1769, I 644)
Hansdatter, Anne – Fangel, 24.7.1804, II 186, -L, ~ husmand Rasmus Nielsen 17.9.1831, II 313, (~2 Kirsten Andersdatter)
Hansdatter, Anne – pige, Søby, 2.6.1837, II 339, -L
Hansdatter, Anne – Stævningshuset, 24.10.1768, 632, 699, ~1 Jørgen Erichsen 30.3.1756, 375, ~2 Zacharias Larsen
Hansdatter, Anne – Søby Mark, 25.11.1840, II 351, 354, ~ husmand Rasmus Henriksen
Hansdatter, Anne Marie – pige, Allested, 7.2.1835, III 267, -L
Hansdatter, Anne Marie – pige, Vejle, 2.7.1842, III 331, -L
Hansdatter, Birthe – Allested, 10.5.1764, 523, ~ Jørgen Rasmussen
Hansdatter, Birthe – Dømmestrup, 24.11.1736, 165, ~ Iver Hansen 13.3.1743, 213
Hansdatter, Birthe – Søby, 9.8.1800, II 131, -L, ~ husmand Rasmus Hansen Holm
Hansdatter, Dorthe – Allested, 27.9.1777, 756, ~ Lars Michelsen
Hansdatter, Dorthea – almisselem, Allested, 26.7.1836, III 277
Hansdatter, Elisabeth – Dømmestrup, 21.2.1790, II 52, ~ gaardmand Rasmus Madsen 23.10.1758, II 116
Hansdatter, Else – Søby, 21.3.1770, 656, ~ Hans Hansen Holm ~ 12.4.1747 i Allested, + husafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Gertrud – Søby, 1.1.1841, II 356, ~ gaardmand Mads Stephansen
Hansdatter, Johanne – Dømmestrup, 13.6.1769, 644, ~ Jørgen Pedersen Hviid, (~2 Anne Hansdatter 3.6.1787, II 16)
Hansdatter, Johanne – enke, Allested, 31.12.1766, 604, efter Rasmus Jensen
Hansdatter, Johanne – Søby, 3.4.1794, II 72, -L, ~ gaardmand Lars Andersen
Hansdatter, Karen – Allested, 20.4.1789, II 33, ~ indsidder Peder Rasmussen Top
Hansdatter, Karen – enke, Fangel, 1.6.1784, 854, efter Peder Jacobsen
Hansdatter, Karen – Fangel, 24.3.1813, II 222, -L, ~ husmand Lars Hansen 22.4.1835, II 328, (~2 Anne Margrethe Jørgensdatter 22.3.1839, II 343, 345)
Hansdatter, Karen – pige, Søby, 30.5.1837, II 339, -L
Hansdatter, Karen – ugift tjenestepige, Dømmestrup, 12.4.1786, 899, -L, (moder; Anna Jensdatter i Nørre Lyndelse)
Hansdatter, Kirsten – Allested, 29.11.1752, 319, 321, ~ Hans Albrechtsen 29.3.1763, 499, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Kirsten – Dømmestrup, 28.9.1848, II 389, ~ husmand Johan Rasmussen
Hansdatter, Kirsten – Dømmestrup, 4.5.1768, 620, ~ Mads Nielsen 25.5.1771, 688, (~2 Anne Hansdatter)
Hansdatter, Kirsten – Fangel, 25.4.1848, II 388, ~ husmand Hans Rasmussen
Hansdatter, Kirsten – Fangel, 9.3.1821, II 249, ~1 gaardmand Mads Madsen 29.4.1791, II 55, (~1 Maren Nielsdatter 27.6.1774, I 734, ~1 Jens Hansen 6.4.1770, I 657, ~2 Karen Larsdatter 18.10.1781, I 795), ~2 gaardmand Hans Hansen Krogmand
Hansdatter, Kirsten – Gulfelt, 9.3.1841, III 323, 327, ~ husmand Peder Rasmussen
Hansdatter, Kirsten – pige, 67 aar, Allested, 30.12.1843, III 338
Hansdatter, Maren – Allested, 18.11.1797, III 24, ~1 gaardmand Niels Knudsen 13.4.1774, I 730, (~1 Birthe Nielsdatter 8.10.1773, I 724), ~2 Knud Christensen 27.3.1792, III 8, ~3 Mads Pedersen 25.9.1793, III 15, ~4 gaardmand unge Niels Pedersen
Hansdatter, Maren – Allested, 23.9.1847, III 372, 374, ~ gaardmand og sognefoged Jørgen Pedersen
Hansdatter, Maren – Dømmestrup, 7.5.1833, II 322, ~ gaardmand Niels Sørensen, (~1 Gertrud Jeppesdatter 10.6.1822, II 258, 260, -L)
Hansdatter, Maren – Fangel, 30.6.1845, II 382, ~ husmand Niels Jensen 20.1.1847, II 385
Hansdatter, Maren – Næraa, 25.9.1732, 136, ~ Rasmus Madsen
Hansdatter, Maren – Søby, 17.2.1755, 357, ~ Mads Christensen, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Maren – Søby, og ægtefælle Mads Rasmussen Biild, gaardafstaaelse og aftægt 6.11.1784, 860
Hansdatter, Mette – Volderslev, 28.1.1769, 636, ~ Niels Rasmussen
Hansdatter, Sidsel – Dømmestrup, 10.7.1789, II 34, -L, ~ gaardmand, Jacob Jørgensen Hjort
Hansen, Anders – gaardmand, Allested, 31.10.1837, III 294, ~ Kirsten Knudsdatter
Hansen, Christen – bødker, Dømmestrup, 31.10.1847, II 386, ~ Anne Iversdatter
Hansen, Christen – ugift, Allested, 30.11.1764, 574, -L, (moder; enke Margaretha Jørgensdatter efter Hans Christensen fol 520)
Hansen, Christen – Vægrum (Vejrum) Vejlev, 7.11.1831, III 241, -L, ~ Anne Jørgensdatter 11.2.1850, III 388, 393, -L
Hansen, Hans – Gulfeldtshuset, 11.5.1778, 772, ~ Malene Hansdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Søby, 24.1.1841, II 358, ~ Sidsel Hansdatter
Hansen, Hans – husmand, Lumby, 10.4.1824, II 287, ~ …
Hansen, Hans – møller, Søbysøgaards Mølle, 4.7.1752, 293, ~1 Karen Jensdatter 10.3.1746, 250, ~2 Mette Marie Pedersdatter 19.5.1775, 743
Hansen, Hans – skomager, Gulfelt, Allested, 18.12.1846, III 357, 358, ~ Anne Andersdatter 17.10.1846, III 357, 358, (~1 skrædder Hans Madsen 9.6.1802, III 77)
Hansen, Hans – Søby, 8.6.1758, 399, -L, ~ Kirsten Hansdatter
Hansen, Hans – ungkarl, Søby, 16.6.1831, II 309, -L
Hansen, Henrik – gaardmand, Søby, 23.2.1831, II 303, ~ Karen Knudsdatter 6.5.1835, II 328
Hansen, Iver – enkemand, Dømmestrup, 13.3.1743, 213, efter Birthe Hansdatter 24.11.1736, 165
Hansen, Jacob – husmand, Vejle, 24.12.1847, III 373, -L, ~ …
Hansen, Jens – Fangel, 6.4.1770, 657, ~1 Maren Hansdatter 18.11.1757, 667, ~2 Maren Nielsdatter, (~2 Mads Madsen)
Hansen, Jens – smed, Allested, 18.12.1752, 320, ~ Margrethe Hansdatter
Hansen, Jens – ungkarl, Thagehus, 8.8.1831, II 313, -L
Hansen, Jørgen – gaardmand, Allested, 5.12.1787, II 25, ~ Maren Jensdatter
Hansen, Lars – 16 aar, Søby, 11.4.1829, II 302, (søn af husmand Hans Hansen)
Hansen, Lars – husmand, Fangel, 22.4.1835, II 328, ~ Karen Hansdatter 24.3.1813, II 222, -L, ~2 Anne Margrethe Jørgensdatter 22.3.1839, II 343, 345
Hansen, Lars – ungkarl, Søby, 29.7.1802, II 172, -L
Hansen, Mads – gaardmand, Tuemose, Fangel, 7.2.1804, II 181, 184, ~ Karen Nielsdatter
Hansen, Morten – gaardmand, Allested, 16.10.1805, III 103, ~ Marie Hansdatter død 1837
Hansen, Niels – Fangel, 11.8.1771, 710, -L, ~1 Kirsten Rasmusdatter, ~2 Karen Rasmusdatter, (~2 Lars Pedersen, ~3 Jørgen Hansen, Hjelmerup)
Hansen, Niels – gaardmand, Allested, 14.3.1807, III 112, -L, ~ Karen Pedersdatter 14.11.1833, III 254, (~1 gaardmand Peder Knudsen Dynd 2.12.1805, III 107, 110, ~3 Anders Hansen Dynd 7.3.1835, III 268)
Hansen, Niels – husmand, Allested, 19.12.1801, III 72, ~ Karen Tagesdatter
Hansen, Niels – snedker, Fangel, 26.7.1765, 583, ~ Kirsten Nielsdatter
Hansen, Ole – Dømmestrup, 14.5.1759, 439, ~ Anna Margrethe Christensdatter
Hansen, Peder – smed, Søby, 2.5.1777, 753, ~ Maren Steffensdatter, + aftægt
Hansen, Peder – tjenestedreng, 15.7.1835, III 274, -L
Hansen, Rasmus – Allested, 29.3.1769, 641, ~ Ellen Jensdatter
Hansen, Rasmus – Dømmestrup, 26.6.1779, 780, ~ Kirsten Hansdatter
Hansen, Rasmus – Dømmestrup, 28.11.1753, 327, -L
Hansen, Rasmus – gaardmand, Allested, 10.10.1810, III 130, ~ Kirsten Larsdatter
Hansen, Rasmus – gaardmand, Dømmestrup, 2.11.1846, II 383, 384, 394, ~1 Anne Rasmusdatter 1.5.1844, II 377, ~2 Anne Hansdatter
Hansen, Rasmus – gaardmand, Søby, 11.11.1840, II 350, ~ Birthe Christophersdatter
Hansen, Rasmus – Næraa, 29.6.1747, 254, ~ Kirsten Rasmusdatter, (~2 Niels Jensen)
Hansen, Rasmus – ungkarl, Gulfelt, 4.6.1847, III 359, -L
Hansen, Søren – skrædder, Søby, 13.10.1773, 725, ~1 Sidsel Mathiasdatter 3.10.1764, 566, ~2 Anna Margrethe Madsdatter
Hellesdatter, Ingeborg – Dømmestrup, 31.12.1732, 140, 147, ~ Peder Knudsen
Hellesen, Anders – Dømmestrup, 28.12.1736, 166, ~ Karen Madsdatter, (~2 Mads Larsen, 8.11.1737)
Henningsdatter, Birthe – pige, Allested, 12.12.1834, III 259, -L
Henningsdatter, Ingeborg – Næraa, 29.6.1758, 405, ~ Anders Christensen
Henrichsen, Jørgen – Lumby, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 19.3.1781, 791
Henriksen, Thomas – gaardmand, Søby, 28.4.1809, II 199, 202, ~ Anne Larsdatter
Holm, Anders Hansen – Allested, 20.2.1744, 235, ~ Maren Nielsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Holm, Anders Hansen – gaardmand, Allested, 27.11.1798, III 49, ~ Kirsten Madsdatter, (~2 gaardmand Mads Madsen)
Holm, Anders Madsen – ungkarl, Allested, 21.4.1835, III 268, -L
Holm, Hans Hansen – Allested, 22.10.1752, 316, ~ Dorthe Hansdatter
Holm, Mads Andersen – gaardmand, Allested, 17.6.1849, III 383, 383, ~ Dorthe Eriksdatter
Holm, Niels Hansen – ungkarl, Allested, 25.3.1803, III 82, 87, -L
Holm, Ole Hansen – Allested, 8.5.1782, 815, ~1 Maren Nielsdatter 19.9.1759, 445, ~2 Ellen Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Holm, Rasmus Hansen – gaardmand, Allested, 2.2.1837, III 280, 281, ~ Maren Nielsdatter, (~2 Morten Pedersen)
Hviid, Hans Hansen – gaardmand, Allested, 17.1.1792, III 2, ~ Anne Rasmusdatter, (~1 gaardmand Hans Andersen Væver 8.12.1783, I 839, ~3 gaardmand Mads Madsen Væver 25.10.1805, III 105, 109)
Hviid, Hans Pedersen – Allested, 27.5.1762, 469, ~ Anna Pedersdatter 9.1.1792, III 6, (~2 Peder Rasmussen Hviid 7.9.1789, II 39, -L)
Hviid, Hans Rasmussen – Allested, 22.1.1754, 334, ~ Kirsten Hansdatter, afstaaelse 2.5.1801, II 152, 160
Hviid, Jørgen Pedersen – gaardmand, Dømmestrup, afstaaelse 2.5.1801, II 152, 160, ~1 Johanne Hansdatter 13.6.1769, I 644, ~2 Anne Hansdatter 3.6.1787, II 16
Hviid, Peder – Allested, 29.6.1742, 208, ~ Kirsten Andersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Hviid, Peder Rasmussen – gaardmand, Allested, 7.9.1789, II 39, -L, ~ Anne Pedersdatter 19.1.1792, III 6, (~1 Hans Pedersen Hviid 27.5.1762, III 469)
Hviid, Rasmus Hansen – Allested, 5.12.1729, 121, ~ Karen Rasmusdatter 23.3.1751, 287, (~2 Niels Larsen)
Hviid, Rasmus Hansen – gaardmand, Allested, 19.1.1792, III 5, ~ Anne Rasmusdatter, (~2 Hans Hansen)
Ibsdatter, Anna – Allested, 26.10.1743, 226, ~ Rasmus Hansen Slot, + gaardafstaaelse og aftægt
Ibsdatter, Anna – enke, Lumby, 29.3.1785, 867, -L, efter … Storm
Ibsdatter, Kirsten – Allested, 17.9.1722, 33, ~1 Peder Madsen, ~2 Niels Rasmussen 29.4.1723, 35, (~2 Kirsten Nielsdatter)
Ibsen, Jørgen – gaardmand, Søby, afstaaelse 25.4.1795, II 81, ~ Anne Rasmusdatter
Ibsen, Peder – ungkarl, Allested, 18.6.1750, 284, -L
Ibsen, Rasmus – Kuskehuset, 12.7.1726, 38, ~ Karen Christophersdatter, (~2 Peder Pedersen 2.8.1760, 413)
Iversdatter, Anne – Dømmestrup, 17.6.1786, 906, ~ bødker Hans Jensen, (~2 Kirsten Christensdatter fol 909)
Iversdatter, Inger – Dømmestrup, 28.2.1822, II 270, ~ husmand Rasmus Zacriasen 29.3.1842, II 367, 369
Iversdatter, Karen – Dømmestrup, og ægtefælle Anders Christensen, gaardafstaaelse og aftægt 21.3.1774, 729
Iversen, Ole – Nørre Lyndelse, 30.11.1756, 383, ~ Maria Rasmusdatter
Jacobsdatter, Anne Marie – Røgle, Nørre Søby Sogn, 18.5.1847, II 386, ~ husmand Marcus Christian Bolvig
Jacobsdatter, Birthe – Vejlev, 5.7.1837, III 293, -L, ~1 husmand Niels Thomsen (fh. i Volderslev) 5.1.1825, III 179, -L, ~2 husmand Knud Hansen, (~2 Maren Nielsdatter 1.9.1848, III 379, 381, -L)
Jacobsdatter, Johanne – Allested, 16.1.1828, III 196, ~ gaardmand Rasmus Henriksen
Jacobsen, Hans – Søby, 9.4.1757, 388, ~ Ingeborg Hendriksdatter
Jacobsen, Jesper – sognefoged og gaardmand, Søby, 12.4.1801, II 146, 157, -L, ~ Birthe Andersdatter
Jacobsen, Peder – gaardmand, Sønder Næraa, 14.8.1821, II 253, ~ Else Rasmusdatter 2.7.1821, II 251
Jacobsen, Søren – ugift røgter, Søby Søgaard, 12.10.1840, II 350, 353, 363, 366, -L
Jensdatter, Anna – Allested, og ægtefælle Rasmus Hansen Dynd 26.7.1720, 1
Jensdatter, Anna Sophie – Søby, 9.4.1733, 143, -L, ~ Niels Pedersen
Jensdatter, Anne – Allested, 17.11.1767, 611, ~ Mads Pedersen 22.4.1768, 622
Jensdatter, Anne Kirstine – Gulfelt, 8.5.1836, III 276, 277, -L, ~ husmand Erik Rasmussen, (~1 Kirsten Rasmusdatter 6.7.1830, III 233, 234, II 302, -L, ~2 Anne Marie Pedersdatter 13.12.1834, III 256, 259)
Jensdatter, Dorte Maria – Dømmestrup, 9.1.1759, 411, -L, ~ Jens Andersen, (fader; Jens Larsen)
Jensdatter, Gertrud – enke, Allested, 18.5.1842, III 331, efter Niels Pedersen
Jensdatter, Karen – Fangel, 14.2.1822, II 256, ~ husmand Thomas Jensen 15.6.1822, II 259, 263, 270
Jensdatter, Karen – Søgaards Mølle, 10.3.1746, 250, ~ møller Hans Hansen 4.7.1752, 293, (~2 Mette Maren Pedersdatter)
Jensdatter, Maren – Allested, 13.11.1770, 674, enkemand gl. Hans Dynd, gaardafstaaelse og aftægt 8.7.1775, 742
Jensdatter, Maren – Lumby, 18.1.1824, II 285, ~1 gaardmand Hans Larsen 25.9.1783, I 830, ~2 gaardmand Rasmus Nielsen
Jensdatter, Maren – Søby, 12.6.1780, 786, -L, ~ Christen Pedersen, (fader; Jens Madsen af Vejle)
Jensen, Hans – Allested, 31.1.1760, 448, ~ Karen Rasmusdatter (1798-1805), (~1 Hans Rasmussen Slot 10.1.1759, 419, ~3 Jørgen Nielsen Slot 2.10.1770, 671, ~4 Hans Larsen Slot, afstaaelse 10.4.1798, III 28, skifte 30.9.1805, III 100, 108, -L)
Jensen, Hans – Søby, 16.10.1758, 408, -L, ~ Ellen Hansdatter
Jensen, Jens – Lumby, afstaaelse 16.4.1801, II 149, -L, ~ Anne Jørgensdatter
Jensen, Jørgen – Fangel, 27.6.1769, 650, ~ Karen Jørgensdatter, (~1 Knud Pedersen sk. 24.10.1741)
Jensen, Jørgen – møller, Søby Søgaards Mølle, afstaaelse 21.6.1791, II 59, ~ Anne Nielsdatter
Jensen, Lars – gaardmand, Søby, 18.1.1822, II 256, ~ Karen Nielsdatter 4.4.1828, II 295, 296, (~1 gaardmand Lars Frederiksen 14.4.1801, II 148, 158, 161)
Jensen, Mads – Søby, 15.6.1740, 186 (ufuldendt skifte), ~ Dorthe Madsdatter 17.6.1743, 218, (~2 Rasmus Jørgensen)
Jensen, Morten – Allested, 5.3.1777, 728, ~ Anna Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Jensen, Niels – enkemand, Fangel, 15.12.1777, 767, efter Maren Pedersdatter 15.4.1775, 740, gaardafstaaelse og aftægt 8.2.1763
Jensen, Niels – enkemand, Næraa, 29.7.1785, 880, efter Kirsten Rasmusdatter, (~1 Rasmus Hansen 29.6.1747, 754)
Jensen, Niels – husmand, Fangel, 20.1.1847, II 385, ~ Maren Hansdatter 30.6.1845, II 382
Jensen, Niels – husmand, Gulfelt, 11.1.1838, III 301, ~ Anne Cathrine Hansdatter
Jensen, Niels – Næraa, 15.10.1749, 276, ~ Kirsten Rasmusdatter
Jensen, Rasmus – enkemand, Allested, 30D 8.11.1783, 836, efter …
Jensen, Thomas – Fangel, 15.6.1822, II 259, 263, 270, ~ Karen Jensdatter 14.2.1822, II 256
Jeppesdatter, Gertrud – Dømmestrup, 10.6.1822, II 258, 260, -L, ~ gaardmand Niels Sørensen, (~2 Maren Hansdatter 7.5.1833, II 322)
Jespersdatter, Maren – Dømmestrup, 23.5.1831, II 308, 313, ~ gaardmand Lars Pedersen
Jochumsdatter, Anne Marie – Allested, og ægtefælle Anders Nielsen Snedker 19.12.1787, II 19
Johansdatter, Anne – Søby, 21.2.1831, II 302, 305, 308, 311, ~ husmand Iver Hansen
Johansdatter, Birthe – Gulfelt, Allested, 6.8.1812, III 143, ~ husmand og tømmermand Niels Andersens
Johansdatter, Karen – pige, Lumby, 16.6.1850, II 393
Johansdatter, Maren – Søby, 15.1.1771, 680, ~ 1 smed Hans … død 28.12.1720, 9, ~2 Mathias Jensen død ?
Johansdatter, Maren – pige, Dømmestrup, 17.6.1836, II 338, -L
Johansdatter, Mette – Allested, 10.3.1844, III 339, 342, ~ gaardmand Hans Pedersen
Johansen, Christian – enkemand og gaardmand, Allested, 28.5.1810, III 137, 117, efter Edel Madsdatter død 1798
Johansen, Frederik – gaardmand, Søby, 20.8.1809, II 200, ~ Anne Pedersdatter
Johansen, Hans – husmand, Gulfelt, 18.1.1832, III 250, ~ …
Johansen, Jørgen – ungkarl, Søby, 18.4.1848, II 388, -L
Jørgensdatter, Anna – Næraa, 30D 23.1.1784, 842, ~ Niels Hansen
Jørgensdatter, Anna – Søby, 14.12.1764, 575, -L, ~ Jørgen Stephansen
Jørgensdatter, Anne – Dømmestrup, 19.7.1753, 323, 676, ~ Niels Rasmussen 3.7.1764, 533, (~2 Anna Larsdatter)
Jørgensdatter, Anne – indsidderske, Dømmestrup, 19.12.1786, II 3, -L
Jørgensdatter, Anne – Vejlev, Vægrum, 11.2.1850, III 388, 393, -L, ~ Christen Hansen 7.11.1831, III 241, -L
Jørgensdatter, Anne Margrethe – Fangel, 22.3.1839, II 343, 345, ~ husmand Lars Hansen 22.4.1835, II 328, (~1 Karen Hansdatter 24.3.1813, II 222, -L)
Jørgensdatter, Christiane – Lumby, 16.5.1849, II 391, 392, ~ gaardmand Johan Pedersen
Jørgensdatter, Engel – Fangel, 23.8.1824, II 288, ~ husmand og snedker, Jørgen Jørgensen 29.6.1831, II 309, 312, 314, (~2 Kirsten Rasmusdatter)
Jørgensdatter, Gertrud – Dømmestrup, 11.2.1838, II 340, ~ gaardmand Anders Hansen Banke 9.6.1826, II 291, 330, (~1 Anne Madsdatter 12.11.1793, II 65, ~2 Marie Jørgensdatter 22.1.1795, II 80)
Jørgensdatter, Johanne – pige, Allested, 9.2.1841, III 320, -L
Jørgensdatter, Karen – Allested, 31.1.1837, III 277, 280, -L, ~ gaardmand Jens Jørgensen
Jørgensdatter, Kirsten – pige, Søby, 16.5.1811, II 209, -L
Jørgensdatter, Maren – Allested, 17.4.1844, III 339, ~ husmand Peder Pedersen 22.1.1824, III 176
Jørgensdatter, Maren – Allested, og ægtefælle Lars Madsen, gaardafstaaelse og aftægt 28.11.1782, 811
Jørgensdatter, Maren – Fangel, 26.12.1803, II 178, 182, 184, 185, -L, ~ gaardmand Lars Sørensen
Jørgensdatter, Maren Kirstine – Dømmestrup, 3.8.1832, II 315, -L
Jørgensdatter, Marie – Dømmestrup, 28.1.1795, II 80, ~ gaardmand Anders Hansen Banke 9.6.1826, II 291, 330, (~1 Anne Madsdatter 12.11.1793, II 65, ~3 Gertrud Jørgensdatter 11.12.1838, II 340)
Jørgensen, Anders – gaardmand, Søby, 2.6.1821, II 249, -L
Jørgensen, Berendt – husmand Lille Tyemose, Fangel, og hustru, aftægt 6.6.1799, II 126
Jørgensen, Christen – gaardmand, Allested, 3.3.1828, III 200, 202, ~ Birthe Pedersdatter 12.10.1821, III 171
Jørgensen, Christen – ungkarl, Allested, 18.8.1848, III 379, -L
Jørgensen, Godske – Allested, 12.8.1769, 652, ~ Karen Godskesen
Jørgensen, Hans – Dømmestrup, 12.2.1756, 370, ~ Zidsel Madsdatter
Jørgensen, Hans – gaardmand, Søby, 6.8.1822, II 263, 264, ~ Maren Hansdatter
Jørgensen, Hans – husmand, Dømmestrup, 17.6.1805, II 190, 191, -L, ~ Anne Rasmusdatter
Jørgensen, Hans – Søby, 22.9.1783, 822, ~1 Karen Pedersdatter 7.8.1752, 309, ~2 Maren Pedersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Jørgensen, Jeppe – Søby, 23.9.1769, 654, ~ Anna Rasmusdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Jørgensen, Jørgen – Dømmerstrup, 16.10.1749, 281, ~ Kirsten Pedersdatter
Jørgensen, Jørgen – husmand og snedker, Nørrehus, Fangel, 29.6.1831, II 309, 312, 314, ~1 Engel Jørgensdatter 23.8.1824, II 288, ~2 Kirsten Rasmusdatter
Jørgensen, Kirsten – pige, Gulfeldt, 22.8.1850, II 394, +L
Jørgensen, Kirsten – Søby, 3.6.1832, II 315, -L, ~ gaardmand Hans Rasmussen, (~1 Anne Andersdatter 28.6.1822, II 263, 266)
Jørgensen, Knud – gaardmand, Fangel, afstaaelse 10.3.1801, II 144, ~ Maren Knudsdatter
Jørgensen, Lars – Dømmestrup, 17.9.1764, 789, ~ Sidsel Andersdatter 31.10.1768, 633, (~1 Hans Pedersen 12.11.1749, 255, ~3 Peder Larsen)
Jørgensen, Mads – husmand, Gulfelt, 11.5.1826, III 194, ~ …
Jørgensen, Niels – Allested, 25.9.1771, 709, ~ Maren Christensdatter 9.7.1798, III 35, 45, (~2 Niels Pedersen afstaaelse 20.9.1806, III 34?)
Jørgensen, Niels – Fangel, 27.10.1777, 758, ~ Anne Chatrina Madsdatter
Jørgensen, Peder – gaardmand, Søby, 3.9.1832, II 316, 317, -L
Jørgensen, Peder – Søby Søgaards Mølle, 27.1.1837, II 339, 340, ~1 Kirsten Nielsdatter 29.3.1794, II 71, ~2 Anne Marie Nielsdatter 1.3.1836, II 336
Jørgensen, Peder – ungkarl, Allested, 5.11.1840, III 319, -L
Jørgensen, Peder – Vægrum, 5.4.1741, 193, ~ Anne Madsdatter
Jørgensen, Rasmus – Dømmestrup, og hustru Karen Nielsdatter, gaardafstaaelse og aftægt 4.8.1778, 776
Jørgensen, Rasmus – husmand og bødker, Søby, 30.1.1841, II 358, 363, ~ Anne Rasmusdatter
Jørgensen, Rasmus – Søby, 22.12.1780, 788, ~1 Dorthe Madsdatter 17.6.1743, 218, (~1 Mads Jensen 15.6.1740, 186), ~2 Johanne Rasmusdatter 16.3.1768, 621, -L, ~3 Maren Larsdatter
Jørgensen, Rasmus – ungkarl, Røgle, 7.3.1835, II 328, -L
Kaspersdatter, Karen – Stævningshuset, 30.1.1755, 360, ~1 Hans …, ~2 Lars Christensen 25.4.1757, 389
Kiempe, Lars Christensen – gaardmand, Dømmestrup, afstaaelse 20.2.1798, II 112, ~ Ellen Nielsdatter
Kiempe, Rasmus Larsen – gaardmand, Dømmestrup, 3.4.1804, II 184, 186, ~ Anne Rasmusdatter, (~2 Peder Hansen)
Kiær, Hans Hansen – Dømmestrup, 17.7.1752, 301, ~ Anne Pedersdatter
Knap, Hans Pedersen – Søby, 7.5.1772, 716, -L, ~ Anna Christina Thomasdatter, (~1 Hendrik Pedersen 8.11.1732, 138), + gaardafstaaelse og aftægt
Knudsdatter, Anna – Allested, 28.6.1743, 222, -L, ~ Christen Hansen
Knudsdatter, Anna – Allested, 28.6.1743, 224, ~ Mads Knudsen 20.2.1744, 234, (~ Maren Pedersdatter)
Knudsdatter, Anne – Allested, 6.11.1811, III 139, ~1 Jens Hansen Dynd 2.6.1787, II 15, ~2 gaardmand Hans Mortensen
Knudsdatter, Anne – pige, Allested, 6.6.1792, III 14, -L
Knudsdatter, Karen – Søby, 6.5.1835, II 328, ~ gaardmand Henrik Hansen 23.2.1831, II 303
Knudsen, Anders – ungkarl, Allested, 23.3.1828, III 202, -L
Knudsen, Hans – Allested, 8.12.1780, 787, ~ Ellen Larsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Knudsen, Hans – gaardmand, Søby, 13.4.1802, II 170, ~ Anne Frederiksdatter, (~2 Christopher Poulsen, afstaaelse 21.3.1843, II 369)
Knudsen, Hans – ungkarl, Søby, 19.3.1835, II 328, -L
Knudsen, Jeppe – husmand, Dømmestrup, 20.1.1806, II 195
Knudsen, Laurs – Lumby, 28.5.1774, 736, ~1 Gjertrud Rasmusdatter 20.3.1742, 205, ~2 Bodil Rasmusdatter
Knudsen, Mads – Allested, 20.2.1744, 234, ~1 Johanne Thomasdatter 24.9.1733, 146, -L, ~2 Anna Knudsdatter 28.6.1743, 224, ~3 Maren Pedersdatter
Knudsen, Niels – Allested, 13.4.1774, 730, ~1 Birthe Nielsdatter 8.10.1773, 724, ~2 Maren Hansdatter 18.11.1797, III 24, (~2 gaardmand Knud Christensen 27.3.1792, III 8, ~3 Mads Pedersen 25.11.1793, III 15, ~4 Niels Pedersen)
Knudsen, Niels – gaardmand, Fangel, 23.7.1795, II 87, ~ Dorthe Nielsdatter
Knudsen, Peder – Lumby, 28.1.1763, 479, ~ Maren Hansdatter
Knudsen, Rasmus – Allested, og hustru Kirsten Rasmusdatter (folketæll. 1787), gaardafstaaelse og aftægt 29.3.1781, 792
Krogmand, Hans Rasmussen – husmand, Søby, 14.9.1789, II 35, -L, ~ Maren Hansdatter
Kruuse, Christen Hansen – Allested, 28.12.1743, 231, ~ Maren Jørgensdatter
Kusk, Ole Rasmussen – husmand, Gulfelt, 28.12.1834, III 264, ~ Kirsten Nielsdatter død efter 1834
Kuur, Mathias – skrædder, Søby, 12.1.1743, 211, ~1 … Andersdatter, ~2 Karen Andersdatter
Kørvel, Mette Kirstine – pige, Søby Søgaard, 8.6.1850, II 393
Lange, Hendrich Hendrichsen – Lumby, 2.4.1759, 421, ~ Kirsten Jørgensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Larsdatter, Anne – Allested, 16.4.1787, II 11, -L, ~ gaardmand Poul Knudsen
Larsdatter, Anne – Fangel, 13.6.1796, II 98, ~ husmand Rasmus Stephansen
Larsdatter, Anne – Fangel, 20.3.1809, II 197, ~ husmand Hans Stephansen Smed 9.7.1811, II 213, (~2 Margrethe Hansdatter)
Larsdatter, Anne – Næraa, 18.1.1779, 778, ~ Mads Jensen, + gaardafstaaelse og aftægt
Larsdatter, Anne Dorthe – Gulfelt, 6.7.1855, III 347, -L, ~ huusmand Niels Iversen
Larsdatter, Dorthe – Allested, 17.3.1847, III 358, 360, ~ gaardmand Knud Nielsen
Larsdatter, Else – Volderslev, 3.7.1776, 749, ~ Christen Pedersen
Larsdatter, Johanne – Ore, 8.12.1777, 766, ~1 Rasmus Christensen 8.11.1764, ~2 Hans Larsen 15.5.1803, II 174, (~2 Anne Rasmusdatter)
Larsdatter, Johanne – Søby, 27.2.1816, II 228, ~ gaardmand Henrik Thomsen
Larsdatter, Karen – Allested, 20.8.1798, III 42, ~ gaardmand Knud Hansen, (~2 Karen Rasmusdatter 26.10.1815, III 149, -L, ~3 Anne Rasmusdatter)
Larsdatter, Karen – Fangel, 18.10.1781, 795, ~ Mads Madsen, (~1 Maren Nielsdatter 27.6.1774, 734)
Larsdatter, Karen – Søby, 10.11.1824, II 288, ~ gaardmand Peder Mathiasen 8.1.1827, II 292
Larsdatter, Mette – Allested, og ægtefælle gaardmand Rasmus Rasmussen Dynd 15.2.1787, II 7
Larsdatter, Sophie – Dømmestrup, 15.1.1811, II 205, ~ gaardmand Knud Jeppesen
Larsen, Anders – bødker, Søby, 3.3.1781, 790, ~ Anne Rasmusdatter, (~2 gaardmand Peder Nielsen, gaardafstaaelse 23.11.1800, II 138, 152, 165)
Larsen, Anders – husmand, Vejlev, 6.3.1840, III 315, -L, ~ Apolone Rasmusdatter
Larsen, Christopher – Søby, 25.3.1777, 752, ~ Johanne Hansdatter
Larsen, Hans – gaardmand, Allested, 23.2.1837, III 286, 300, ~ Anne Eriksdatter død 1855
Larsen, Hans – gaardmand, Lumby, 9.10.1843, II 372, 377, ~ Maren Rasmusdatter 2.8.1827, II 294, -L, ~2 Charlotte Dorthe Albertine Rasmusdatter
Larsen, Hans – gaardmand, Ore, 15.5.1803, II 174, ~1 Johanne Larsdatter 8.12.1777, I 766, (~1 Rasmus Christensen 8.11.1764), ~2 Anne Rasmusdatter
Larsen, Hans – Lumby, 25.9.1783, 830, ~ Maren Jensdatter 18.1.1824, II 285, (~2 gaardmand Rasmus Nielsen)
Larsen, Hans – Ore, 15.5.1803, II 174, ~1 Johanne Larsdatter 8.12.1777, 766, (~2 Rasmus Christensen 8.11.1764), ~2 Anne Rasmusdatter
Larsen, Jens – Gulfelt, 18.6.1840, III 319
Larsen, Jørgen – Dømmestrup, 24.7.1754, 343, ~ Kirsten Nielsdatter
Larsen, Lars – husmand og tømrer, Gulfelt, Allested, 26.10.1825, III 187, ~1 Johanne Tagesdatter 17.11.1820, III 169, ~2 Anne Rasmusdatter
Larsen, Lars – husmand, Gulfelt, Allested, 24.3.1818, III 155, ~ Kirsten Hansdatter
Larsen, Mads – gaardmand, Søby, 19.4.1823, II 272, 273, ~ Anne Jørgensdatter
Larsen, Niels – gaardmand, Søby, 10.1.1819, II 234, ~ Kirsten Hansdatter
Larsen, Niels – gaardmand, Sønder Næraa, afstaaelse 27.4.1802, II 168, ~ Elisabeth Rasmusdatter
Larsen, Peder – Dømmestrup, 4.3.1799, II 119, ~1 Sidsel Andersdatter 31.10.1768, 633, (~1 Hans Pedersen 12.11.1747, 255, ~2 Lars Jørgensen 17.9.1764, 555), ~2 Anne Marie Nielsdatter
Larsen, Peder – gaardmand, Dømmestrup, 4.3.1799, II 119, ~1 Sidsel Andersdatter 31.10.1768, I 633, (~1 Hans Pedersen 12.11.1747, I 255, ~2 Lars Jørgensen 17.9.1764, I 555), ~2 Anne Marie Nielsdatter
Larsen, Peder – indsidder, Fangel, 19.12.1786, II 3, -L
Larsen, Stephan – gaardmand, Søby, afstaaelse 8.12.1797, II 107, ~ Anne Madsdatter
Larsen, Søren – gaardmand, Fangel, afstaaelse, 10.3.1787, II 8, ~ Karen Simonsdatter
Larsen, Zacharias – boelsmand, Stævningshuset, 6.5.1799, III 54, ~ Anne Rasmusdatter
Lauritzen, Niels – Allested, 22.1.1763, 470, ~ Anna Andersdatter 27.5.1764, 528, (~2 Niels Hansen)
Laursen, Jeppe – Allested, 10.2.1746, 244, ~1 …, ~2 Maren Andersdatter
Laursen, Mads – Dømmestrup, 1.6.1734, 152, ~ Maren Pedersdatter 17.10.1758, 410, (~2 Lars Ibsen)
Laursen, Mads – Lumby, 6.8.1770, 669, hans enke Gjertrud Madsdatter 19.2.1780, 781, + gaardafstaaelse og aftægt
Lendrup, Lorentz Hansen – Fangel, 14.9.1781, 795, -L
Lind, Hans Madsen – husmand og hjulmand, Søby, 12.11.1828, II 300,~ Else Marie Nielsdatter 9.10.1840, II 348, (~2 husmand og hjulmand Niels Jørgensen)
Lumby, Peder Nielsen – Søby, 9.2.1762, 457, ~1 Johanne Rasmusdatter 5.10.1751, 292, ~2 Johanne Hansdatter
Lyndorph, Hans – sergeant, Nørre Lyndelse, 11.3.1786, 900, ~ Karen Pedersdatter
Madsdatter, Anna Sophia – Lumby, 8.4.1785, 866, -L, ~ Poul Hansen, (fader; Mads Rasmussen Biild af Søby)
Madsdatter, Anne – Dømmestrup, 12.11.1793, II 65, ~ gaardmand Anders Hansen 9.6.1826, II 291, 330, (~2 Marie Jørgensdatter 28.1.1795, II 80, ~3 Gertrud Jørgensdatter 11.12.1838, II 340)
Madsdatter, Anne – Fangel, 17.5.1823, II 272, 275, 279, 281, -L, ~ husmand Peder Hansen Top 20.8.1822, II 263, -L
Madsdatter, Anne – pige, Søby, 22.9.1841, II 365
Madsdatter, Anne Marie – Gulfelt, 2.7.1827, III 194, ~ husmand og væver Niels Hansen
Madsdatter, Birthe – Sønder Næraa, 20.2.1804, II 182, ~ husmand og snedker Peder Nielsen 28.4.1825, II 290, 294 (~2 Anne Hansdatter)
Madsdatter, Bodil – Lumby, 19.1.1841, II 358, 361, 362, ~ gaardmand Peder Pedersen
Madsdatter, Dorthe – Søby, 17.6.1743, 218, ~1 Mads Jensen 15.6.1740, 186, ~2 Rasmus Jørgensen
Madsdatter, Gjertrud – enke, Lumby, 19.2.1780, 781, efter Mads Laursen 6.8.1770, 669
Madsdatter, Karen – Fangel, 15.9.1766, 599, -L, ~ skrædder Anders Nielsen
Madsdatter, Karen – pige, Søby, 21.10.1826, II 292, -L
Madsdatter, Kirsten – Allested, 13.6.1775, 741, -L, ~ unge Hans Hansen Dynd
Madsdatter, Kirsten – Store Thuemose, Fangel, 2.8.1788, II 23, ~ boelsmand Hans Pedersen 17.7.1777, I 755
Madsdatter, Maren – Allested, 17.5.1762, 464, ~ skomager Peder Rasmussen 4.7.1763, 507, (~2 Eleonora Christophersdatter)
Madsdatter, Maren – Allested, 3.8.1841, III 324, ~ husmand og skrædder Niels Hansen
Madsdatter, Maren – Dømmestrup, 10.9.1790, II 50, -L, ~ indsidder Niels Christensen
Madsdatter, Maren – Fangel, 18.11.1757, 667, ~ Jens Hansen 6.4.1770, 657, (~2 Maren Nielsdatter)
Madsdatter, Maren – Søby, 10.12.1832, II 318, 321, ~ husmand Rasmus Rasmussen Grum
Madsdatter, Maren – Søby, 9.1.1790, II 43, ~ indsidder Hans Mikkelsen
Madsdatter, Methe – Allested, 25.6.1722, 30, ~ Peder Nielsen 3.5.1735, 156, (~2 Volborg Nielsdatter)
Madsdatter, Sidsel – Søby, 20.11.1788, II 30, ~ gaardmand Hans Thagesen
Madsdatter, Stine – enke, Søby, 10.11.1784, 864, efter Peder …
Madsen, Anders – røgter, Søby Søgaard, 15.2.1801, II 143
Madsen, Anders – ungkarl, Allested, 19.4.1835, II 328, -L
Madsen, Anders – ungkarl, Dømmestrup, 24.10.1796, II 99, -L
Madsen, Anders – ungkarl, Lumby, 28.5.1768, 630, -L (arving moder; Johanne Pedersdatter, Aarslev)
Madsen, Hans – enkemand Dømmestrup, 17.10.1737, 177, efter Anna Ibsdatter (Hollufgaard I 45)
Madsen, Hans – gaardmand og sognefoged, Fangel, 30.6.1800, II 129, ~ Maren Madsdatter
Madsen, Hans – husmand og skrædder, Gulfelt, Allested, 9.6.1802, III 77, ~ Anne Andersdatter 17.10.1846, III 357, 358, (~2 skomager Hans Hansen 18,12,1846, III 357, 358)
Madsen, Jesper – Fangel, 10.2.1783, 821, ~ Maren Hansdatter
Madsen, Jørgen – gaardmand, Dømmestrup, 21.2.1799, II 118, ~ Anne Rasmusdatter 17.5.1794, II 75, (~1 gaardmand Hans Nielsen 31.3.1761, I 450, ~1 Karen Stephansdatter 28.4.1759, I 429)
Madsen, Knud – indsidder, Allested, 25.4.1803, III 84, -L, ~ Karen Hansdatter
Madsen, Lars – Allested, og hustru Maren Jørgensdatter, gaardafstaaelse og aftægt 28.11.1782, 811
Madsen, Lars – gaardmand, Lumby, 3.7.1805, II 190, 192, 194, ~ Anne Eriksdatter
Madsen, Lars – ungkarl, Søby, 16.10.1830, II 302, -L
Madsen, Lars – ungkarl, Søby, 6.12.1841, II 365, -L
Madsen, Mads – Fangel, 29.4.1791, II 55, ~1 Maren Nielsdatter 27.6.1774, 734, (~1 Jens Hansen 6.4.1770, 657), ~2 Karen Larsdatter 18.10.1781, 795, ~3 Kirsten Hansdatter 9.3.1821, II 249
Madsen, Mads – gaardmand, Fangel, 25.4.1791, II 55, ~1 Maren Nielsdatter 27.6.1774, I 734, (~1 Jens Hansen 6.4.1770, I 657), ~2 Karen Larsdatter 18.10.1781, I 795, ~3 Kirsten Hansdatter 9.3.1821, II 249, (~2 gaardmand Hans Hansen Krogmand)
Madsen, Morten – husmand, Gulfelt, Allested, 15.2.1824, III 176, 206, ~ Johanne Pedersdatter
Madsen, Niels – Dømmestrup, 4.7.1768, 631, ~ Apolone Andersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Madsen, Peder – Allested, 5.1.1769, 634,-L
Madsen, Peder – gaardmand, Fangel, 24.3.1794, II 68, ~1 Johanne Jensdatter 5.8.1768 Ryttergodsets skiftep. XV 178, ~2 Anne Hansdatter
Madsen, Rasmus – gaardmand, Dømmestrup, 23.10.1798, II 116, ~ Elisabeth Hansdatter 21.12.1790, II 52
Mathiasdatter, Karen – Søby, 18.4.1828, II 296, 298, ~ gaardmand gl. Hans Hansen
Mathiasdatter, Maren – Allested, 11.6.1807, III 114, ~ gaardmand Jørgen Pedersen 20.4.1837, III 286, 287, (~2 Maren Hansdatter)
Mathiasdatter, Maren – Søby, 11.5.1787, II 14, ~ husmand Christen Stephansen 8.5.1786, I 907, (~1 Anne Nielsdatter 22.2.1755, I 359)
Mathiasdatter, Sidsel – Søby, 3.10.1764, 566, ~ skrædder Søren Hansen 13.10.1773, 725, (~2 Anna Margrethe Madsdatter)
Mathiasen, Hans – gaardmand, Søby, 18.1.1833, II 318, ~1 Birthe Andersdatter 26.7.1817, II 231, -L, ~2 Anne Marie Madsdatter
Mathiasen, Hans – ugift smed, Søby, 4.4.1754, 344, -L. Moder Maren Johansdatter
Mathiasen, Peder – gaardmand, Søby, 8.1.1827, II 292, ~ Karen Larsdatter 10.11.1824, II 288
Mortensen, Hans – gaardmand, Allested, 26.6.1847, III 359, 366, ~ Maren Nielsdatter, (~2 Hans Olsen)
Mortensen, Jens – Allested, 28.2.1722, 25, ~1 … Christensdatter, ~2 Margrethe Rasmusdatter, (~2 Peder Laursen)
Mortensen, Jens – gaardmand, Fangel, 5.7.1791, II 60, -L, ~ Abelone Jensdatter
Mortensen, Rasmus – soldat, Heden, død i København 3.4.1846, skifte 22.7.1846, III 355, -L
Møller, Jørgen Jensen – møller, Søby Søgaard Mølle, afstaaelse 21.6.1791, II 59, ~ Anne Nielsdatter
Møller, Maren Madsdatter – Søby, 9.1.1790, II 43, ~ indsidder Hans Mikkelsen
Neuendal, Otto von – mester, Søby, 29.11.1731, 127, ~1 …, ~2 Catrine Berner
Nielsdatter, Anne – Dømmestrup, 12.1.1789, II 32, ~ gaardmand Jørgen Rasmussen
Nielsdatter, Anne – Fangel, 27.7.1782, 807, ~1 Mads Pedersen død 29.4.1738 (Kb.), ~2 Christen Andersen, gaardafstaaelse og aftægt 8.4.1769, 642
Nielsdatter, Anne – pige, Søby, 14.10.1842, II 367
Nielsdatter, Anne – Søby, 22.2.1755, 359, ~ Christen Steffensen 8.5.1786, 907, (~2 Maren Mathiasdatter)
Nielsdatter, Anne – Søby, 6.8.1801, II 162, ~ karetmager Niels Pedersen, Lumby, (~2 Johanne Cathrine Agre 7.10.1820, II 241, 278, 280, -L, (~1 degnen Niels Knup i Søby, Gejstlig skiftep. II 110, -L))
Nielsdatter, Anne Marie – Søby Søgaard Mølle, 1.3.1836, II 336, ~ møller Peder Jørgensen 27.1.1837, II 339, 340, (~1 Kirsten Nielsdatter 27.3.1794, II 71)
Nielsdatter, Birthe – Allested, 8.10.1773, 724, ~ Niels Knudsen 13.4.1774, 730, (~ Maren Hansdatter, ~2 Knud Christensen 27.3.1792, III 8)
Nielsdatter, Birthe – pige, Gulfelt, 29.8.1832, III 252, -L
Nielsdatter, Christiane – Allested, 2.4.1805, III 93, ~ gaardmand Peder Rasmussen 7.10.1814, III 145, (~2 Maren Hansdatter)
Nielsdatter, Else Marie – Søby, 9.10.1840, II 348, ~1 Hans Madsen Lind 12.11.1828, II 300, ~2 husmand og hjulmand Niels Jørgensen
Nielsdatter, Else Marie – Søby, 9.10.1840, II 348, ~1 husmand og hjulmand Hans Madsen Lind 12.11.1828, II 300, ~2 husmand og hjulmand Niels Jørgensens
Nielsdatter, Gertrud – Allested, 21.6.1799, III 60, 66, -L, ~ gaardmand Poul Johansen
Nielsdatter, Karen – Allested, 14.11.1808, III 116, ~ husmand, glarmester Christen Andersen 14.3.1834, III 255, (~2 Kirsten Nielsdatter 2.5.1829, III 222, -L)
Nielsdatter, Karen – Lumby, 1.9.1809, II 201, ~ gaardmand Peder Pedersen
Nielsdatter, Karen – Søby, 4.4.1828, II 295, 296, ~ gaardmand Lars Frederiksen 14.4.1801, II 148, 158, 161, ~2 gaardmand Lars Jensen 18.1.1822, II 256
Nielsdatter, Kirsten – Allested, 2.5.1829, III 222, -L, ~ husmand og glarmester Christen Andersen 14.3.1834, III 255, (~1 Karen Nielsdatter 14.11.1808, III 116)
Nielsdatter, Kirsten – Allested, 26.10.1743, 228, ~ Knud Povelsen 18.2.1756, 371, (~2 Karen Andersdatter)
Nielsdatter, Kirsten – Allested, og ægtefælle Niels Pedersen 27.5.1764, 525
Nielsdatter, Kirsten – Søby Søgaards Mølle, 29.3.1794, II 71, ~ møller Peder Jørgensen 27.1.1837, II 339, 340, (~ Anne Marie Nielsdatter 1.3.1836, II 336)
Nielsdatter, Maren – Allested, 19.9.1759, 445, ~ Ole Hansen Holm 8.5.1782, 815, (~2 Ellen Hansdatter)
Nielsdatter, Maren – Allested, 8.8.1766, 598, -L
Nielsdatter, Maren – Dømmestrup, 11.1.1787, II 4, ~ gaardmand unge Niels Rasmussen
Nielsdatter, Maren – Fangel, 27.6.1774, 734, ~1 Jens Hansen 6.4.1770, 657, ~2 Mads Madsen, (~2 Karen Larsdatter 18.10.1781, 795)
Nielsdatter, Maren – Søby, 10.4.1780, 784, ~ Niels Pedersen Lumby
Nielsdatter, Maren – Vejlev, 1.9.1848, III 379, 381, -L, ~ husmand Knud Hansen, (~1 Birthe Jacobsdatter 5.7.1837, III 293, -L, ~1 husmand Niels Thomsen 5.1.1825, III 179, -L)
Nielsdatter, Maren (Christens) – enke, Fangel, 20.5.1786, 904, efter Christen Christensen 13.5.1767, 601
Nielsen, Anders – gaardmand, Dømmestrup, og hustru Maren Hansdatter, afstaaelse 19.2.1801, II 142
Nielsen, Anders – husmand, Søby, 12.2.1826, II 290, -L, ~ Kirsten Jørgensdatter
Nielsen, Anne – pige, 14 aar, Allested, 5.5.1847, III 359, -L
Nielsen, Christen – Søby, 17.10.1752, 310, ~ Anne Pedersdatter 19.4.1800, II 128, (~2 gaardmand Hans Rasmussen)
Nielsen, Christian – ungkarl, Søby, 1.5.1838, II 340, -L
Nielsen, Christopher – Søby, 4.10.1784, 857 se ogsaa II 49, ~ Maren Rasmusdatter, (~2 Rasmus Madsen)
Nielsen, Hans – Dømmestrup, 15.6.1744, 238, ~ Maren Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Hans – Dømmestrup, 31.3.1761, 450, ~1 Karen Steffensdatter 28.4.1759, 429, ~2 Anna Rasmusdatter 17.5.1794, II 75, (~2 gaardmand Jørgen Madsen)
Nielsen, Hans – gaardmand, Fangel, 7.3.1799, II 122, 167, ~ Anne Nielsdatter
Nielsen, Hans – husmand, Østerskov, Vejlev, 6.4.1839, III 312, ~ Karen Hansdatter
Nielsen, Jens – enkemand og husmand, Fangel, 11.3.1800, II 127, efter …
Nielsen, Johan – ungkarl, Gulfelt, 1.7.1832, III 251, -L
Nielsen, Jørgen – Allested, 26.7.1720, 3, ~1 Kirsten Hansdatter sk. 4.1.1715, ~2 Karen Nielsdatter
Nielsen, Jørgen – Næraa, 25.3.1769, 639, ~ Anne Christensdatter
Nielsen, Knud – Fangel, 8.5.1783, 826, ~ Karen Jensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Knud – ungkarl, Allested, 9.7.1782, 805, -L
Nielsen, Lars – Næraa, 26.4.1766, 592, ~ Karen Nielsdatter
Nielsen, Mads – Dømmestrup, 25.5.1771, 688, 795, ~1 Kirsten Hansdatter 4.5.1768, 620, ~2 Anna Hansdatter 5.2.1772, 722, (~1 Rasmus Albrechtsen 17.11.1767, 613)
Nielsen, Mads – Fangel, og hustru Karen Nielsdatter 27.10.1777, 760, (~1 Knud Falkersen død 1764, Ryttergods skp. XVI 163)
Nielsen, Maren – pige, Søby, 21.6.1847, II 386, 387, 393, -L
Nielsen, Mathias – Nørre Lyndelse, 31.1.1786, 887, -L, ~ Anna Maria Ibsdatter
Nielsen, Niels – ungkarl, Gulfelt, 12.12.1831, III 246, -L
Nielsen, Peder – Allested, 3.5.1735, 156, ~1 Mette Madsdatter 25.6.1722, 30, ~2 Valborg Nielsdatter
Nielsen, Peder – husmand og snedker, Sønder Næraa, 28.4.1825, II 290, 294, ~1 Birthe Madsdatter 20.2.1804, II 182, ~2 Anne Hansdatter
Nielsen, Rasmus – Allested, 28.5.1763, 503, ~ Anna Beate Ottesdatter
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Søby, 2.7.1848, II 389, ~ Magdalene Hansdatter
Nielsen, Rasmus – husmand, Fangel, 17.9.1831, II 313, ~1 Anne Hansdatter 24.7.1804, II 186, -L, ~2 Kirsten Andersdatter
Nielsen, Rasmus – husmand, Søby, 31.5.1796, II 92, -L, ~ Maren Hansdatter
Olesdatter, Anne – Gulfelt, 19.8.1845, III 354, -L, ~ husmand Bonde Pedersen
Olesdatter, Dorthe – Allested, 4.7.1754, 342, ~ Rasmus Albrechtsen 17.11.1767, 613, (~2 Anne Hansdatter)
Olesdatter, Maren – Allested, 5.10.1754, 355, ~ Peder Nielsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Olesdatter, Maren – pige, Gulfelt, 22.3.1830, III 232, -L
Olsen, Hans – ungkarl, Dømmestrup, 6.6.1804, II 186, 188, -L
Olufsdatter, Anna – Allested, 2.5.1731, 116, ~ Hans Dynd
Ottesen, Hendrik – Allested, 14.8.1734, 153, ~ Kirsten Pedersdatter
Pedersdatter, Anne – Allested, 18.12.1838, III 308, ~ gaardmand gl. Niels Pedersen 29.6.1829, III 228
Pedersdatter, Anne – Allested, 19.1.1792, III 6, ~1 Hans Pedersen Hviid 27.5.1762, III 469, ~2 gaardmand Peder Rasmussen Hviid 7.9.1789, II 39, -L
Pedersdatter, Anne – Lumby, 28.10.1796, II 101, ~ husmand Peder Hansen Bødker
Pedersdatter, Anne – pige, Søby Søgaard, 11.5.1795, II 84, 91, -L
Pedersdatter, Anne – Søby, 21.11.1766, 600, ~ Rasmus Nielsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersdatter, Anne Marie – Gulfelt, 13.12.1834, III 256, 259, ~ husmand Erik Rasmussen, (~1 Kirsten Rasmusdatter 6.7.1830, III 233, 234, II 302, -L, ~3 Anne Kirstine Jensdatter 8.5.1835, III 276, 277, -L)
Pedersdatter, Birthe – Allested, 12.10.1821, III 171, ~ gaardmand Christen Jørgensen 3.3.1828, III 200, 202
Pedersdatter, Birthe – Søby, 3.7.1839, II 345, ~1 Mogens … død ca 1828, ~2 husmand Frederik Erik Pedersen 11.4.1845, II 379, (~2 Anne Hansdatter)
Pedersdatter, Birthe – Vægrum, 10.4.1760, 449, -L, ~ Rasmus Nielsen, (arving moder; Anna Madsdatter)
Pedersdatter, Gertrud – Søby, 1.1.1841, II 356, ~ gaardmand Mads Stephansen
Pedersdatter, Karen – Allested, 14.11.1833, III 254, ~1 gaardmand Peder Knudsen Dynd 2.12.1805, III 107, 110, ~2 Niels Hansen 14.3.1807, III 112, -L, ~3 Anders Hansen Dynd 7.3.1835, III 268
Pedersdatter, Karen – Fangel, 23.4.1768, 623, ~ gl. Niels Nielsen
Pedersdatter, Karen – pige, Allested, 19.11.1828, III 208, +L
Pedersdatter, Karen – Søby, 7.8.1752, 309, ~ Hans Jørgensen 22.9.1783, 822, (~2 Maren Pedersdatter)
Pedersdatter, Maren – Dømmestrup, 17.10.1758, 410, ~1 Mads Laursen 1.6.1734, 152, ~2 Lars Ibsen
Pedersdatter, Maren – Fangel, 15.4.1775, 740, ~ Niels Jensen 15.12.1777, 767, gaardafstaaelse og aftægt 8.1.1763
Pedersdatter, Maren – Røgle, 24.12.1843, II 375, ~ husmand Erik Christian Jørgensen
Pedersdatter, Maren – Søby, 25.5.1767, 607, ~ Peder Hansen
Pedersdatter, Maren – Søby, 28.7.1764, 552, ~ Niels Pedersen Dynd 30.3.1787, II 10, (~2 Elisabeth Iversdatter)
Pedersdatter, Maren – pige, Søby, 23.1.1794, II 67, -L
Pedersdatter, Margrethe – Allested, 14.1.1771, 677, ~ Jens Poulsen 21.9.1772, 718, (~2 Gertrud Nielsdatter)
Pedersdatter, Margrethe – Allested, død 1781, 11.3.1784, 844, ~ snedker Anders Christensen, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersdatter, Mette – Søby, 7.11.1820, II 246, -L, ~ husmand og murer Jens Larsen
Pedersdatter, Mette Marie – enke, Søby Søgaards Mølle, 19.5.1775, 743, efter møller Hans Hansen
Pedersen (P, Bankemand eller Nunnemand), Hans – Dømmestrup 12.11.1747, 255, ~ Sidsel Andersdatter 31.10.1768, 633, (~2 Lars Jørgensen 17.9.1764, 555, ~3 Peder Larsen)
Pedersen, Anders – væver, Allested, 2.2.1778, 768, ~ Maren Pedersdatter, + aftægt
Pedersen, Bendix – smed, Dømmestrup, 25.7.1763, 516, ~1 Margrethe Rasmusdatter 29.2.1740, 185, ~2 Karen Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Christine Ingersine – pige, Søby, 7.7.1846, II 383, -L
Pedersen, Frederik Erik – husmand, Søby, 11.4.1845, II 379, ~1 Birthe Pedersdatter 3.7.1839, II 345, (~1 Mogens … død ca 1828), ~2 Anne Hansdatter
Pedersen, gl. Niels – gaardmand Allested, 29.6.1829, III 228, ~ Anne Pedersdatter 18.12.1838, III 308
Pedersen, Hans – gaardmand, Allested, 3.4.1798, III 26, 32, -L, ~ Anne Eriksdatter, (~2 gaardmand unge Niels Pedersen)
Poulsdatter, Anne Cathrine – Allested, 10.3.1845, III 350, 354, -L, ~ gaardmand Lars Hansen
Poulsdatter, Sidsel – Søby, 17.9.1822, II 264, 268, ~ gaardmand Hans Christensen
Rasmusdatter, Anne – Fangel Mark, 25.2.1845, II 379, ~ husmand Niels Andersen
Rasmusdatter, Anne – Søby, afstaaelse 23.11.1800, II 138, 152, 165, -L, ~1 gaardmand Anders Larsen Bødker 3.3.1781, I 790, ~2 gaardmand Peder Nielsen
Rasmusdatter, Birthe – Fangel, 24.4.1798, II 114, ~ husmand Hans Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – enke, Søby, aftægt 17.5.1794, II 76, efter Knud Holm
Rasmusdatter, Maren – Næraa, 23.6.1788, II 22, ~ husmand Mads Pedersen Grum
Rasmusdatter, Sophie – Allested, 14.10.1842, III 332, ~ gaardmand Knud Hansen
Pedersen, Hans – Dømmestrup, 13.5.1778, 773, ~ Mette Chatarina Madsdatter
Pedersen, Hans – smed, Nørre Søby, 28.12.1720, 9, ~ Maren Johansdatter 15.1.1771, 680, (~2 Mathias Jensen)
Pedersen, Hans – Store Tuemose, Fangel, 17.7.1777, I 755, ~ Kirsten Madsdatter 2.8.1788, II 23
Pedersen, Hans – Tuemose, 17.7.1777, 755, ~ Kirsten Madsdatter 2.8.1788, II 23
Pedersen, Hans – ungkarl og smed, Søby, 15.3.1755, 368, -L
Pedersen, Hans – ungkarl, Allested, 24.12.1743, 230, -L
Pedersen, Hendrik – Søby, 8.11.1732, 138, 148, ~ Kirstine Thomasdatter, (~2 Hans Pedersen Knap 7.5.1772, 716)
Pedersen, Henning – husmand, Allested, 21.12.1829, III 212, ~ Anne Rasmusdatter 6.3.1843, III 338
Pedersen, Herlev – husmand og smed, Søby, 18.11.1846, II 383, 385, ~ Karen Jørgensdatter
Pedersen, Jens – gaardmand, Allested, 2.3.1804, III 90, -L, ~ Maren Jensdatter
Pedersen, Jens – ungkarl, Søby, 17.6.1833, II 325, -L
Pedersen, Johan Lorentz – husmand og maler, 6.6.1842, II 367, ~ …
Pedersen, Jørgen – gaardmand, Allested, 20.4.1837, III 286, 287, ~1 Maren Mathiasdatter 11.6.1807, III 114, ~2 Maren Hansdatter
Pedersen, Knud – Lumby, 19.4.1763, 500, ~ Anna Erichsdatter, (~2 Lars Madsen)
Pedersen, Lars – husmand, Fangel, 6.8.1792, II 63, -L, ~ Karen Rasmusdatter, (~3 Jørgen Hansen, Hjelmerup)
Pedersen, Lars (Kb.) – enkemand og bødker, Søby, begr. 20.12.1769, afk. 9.7.1770, 669, efter Margrethe Christiansdatter 1.4.1756, 376, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Mads – Allested, 22.4.1768, 622, ~ Anne Jensdatter 17.11.1767, 611
Pedersen, Mads – død 29.4.1738 (Kb.), enke Anne Nielsdatter i Fangel 27.7.1782, 807
Pedersen, Mads – gaardmand, Allested, 25.9.1793, III 15, ~ Maren Hansdatter 18.11.1797, III 24, (~1 Niels Knudsen 13.4.1774, I 730, ~1 Birthe Nielsdatter 8.10.1773, I 724, ~2 Knud Christensen 27.3.1792, III 8, ~4 Niels Pedersen)
Pedersen, Niels – Allested, 2.1.1742, 203, ~ Anna Knudsdatter
Pedersen, Niels – Allested, og hustru Kirsten Nielsdatter 27.5.1764, 525
Pedersen, Niels – gaardmand, Allested, afstaaelse 26.7.1802, III 79, -L, ~ Maren Christensdatter 9.7.1798, III 35, 45, (~1 gaardmand Niels Jørgensen 25.9.1771, I 709)
Pedersen, Niels – gaardmand, Fangel, 15.1.1802, II 164, ~ Kirsten Hansdatter
Pedersen, Peder – Dømmestrup, 13.6.1740, 189, ~ Mette Nielsdatter
Pedersen, Peder – Hovedskovshuset, 2.8.1760, 413, ~ Karen Christophersdatter, + husafstaaelse og aftægt
Pedersen, Peder – husmand, Allested, 22.1.1824, III 176, ~ Maren Jørgensdatter 17.4.1844, III 339
Pedersen, Peder – Lumby, 12.3.1721, 18, ~ Kirsten Rasmusdatter
Pedersen, Søren – enkemand og gaardmand, Dømmestrup, 12.4.1792, II 60, efter Karen Hansdatter død 1786 …
Poulsdatter, Anne Cathrine – Allested, 10.3.1845, III 350, 354, -L, ~ gaardmand Lars Hansen
Poulsdatter, Maren – Fangel, 15.8.1767, 605, ~ Knud Larsen
Poulsdatter, Sidsel – Søby, 17.9.1822, II 264, 268, ~ gaardmand Hans Christensen
Poulsen, Christopher – gaardmand, Søby, afstaaelse, 21.3.1843, II 369, ~ Anne Frederiksdatter, (~1 gaardmand Hans Knudsen 13.4.1802, II 170)
Poulsen, Jens – Allested, 21.9.1772, 718, ~1 Margrethe Pedersdatter 14.1.1771, 677, ~2 Gjertrud Nielsdatter
Poulsen, Knud – Allested, 18.2.1756, 371, ~1 Kirsten Nielsdatter 26.10.1743, 228, ~2 Karen Andersdatter, (~2 Peder Nielsen Dynd)
Poulsen, Peder – ungkarl og forpagter, Søbysøgaard, 6.3.1731, 39, -L
Rasmusdatter (eller Hansdatter), Kirsten – Allested, 14.10.1771, 712, enke efter skrædder Laurs Hansen Degn, -L
Rasmusdatter, Anna – Allested, 14.10.1720, 8, ~ Hans Albrechtsen
Rasmusdatter, Anne – Allested, 6.3.1843, III 338, ~ husmand Henning Pedersen 21.2.1829, III 212
Rasmusdatter, Anne – Dømmestrup, 1.5.1844, II 377, ~ gaardmand Rasmus Hansen 2.11.1846, II 383, 384, 394, (~2 Anne Hansdatter)
Rasmusdatter, Anne – Dømmestrup, 17.5.1794, II 75, ~ gaardmand Hans Nielsen 31.3.1761, I 450, (~1 Karen Stephansdatter 28.4.1759, I 429), ~2 gaardmand Jørgen Madsen 21.2.1799, II 118
Rasmusdatter, Anne – Fangel Mark, 25.2.1845, II 379, ~ husmand Niels Andersen
Rasmusdatter, Anne Marie – pige, Dømmestrup, 11.12.1838, II 340, -L
Rasmusdatter, Birthe – Fangel, 24.4.1798, II 114, ~ husmand Hans Hansen
Rasmusdatter, Birthe Marie – pige, Søby, 23.4.1841, II 362, -L
Rasmusdatter, Dorthe – enke, Allested, 23.4.1751, 291, efter Knud Klemmensen (207), aftægt
Rasmusdatter, Dorthe – Dømmestrup, og ægtefælle Hans Pedersen Grum 1.4.1785, 871
Rasmusdatter, Else – Sønder Næraa, 2.7.1821, II 251, ~ gaardmand Peder Jacobsen 14.8.1821, II 253
Rasmusdatter, Gjertrud – Lumby, 20.3.1742, 205, ~ Laurs Knudsen 28.5.1774, 736, (~2 Bodil Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Johanne – pige, Dømmestrup, 21.4.1827, II 294, -L
Rasmusdatter, Johanne – Søby, 16.3.1768, 621, -L, ~ Rasmus Jørgensen
Rasmusdatter, Johanne – Søby, 5.10.1751, 292, ~ Peder Nielsen Lumby 9.2.1762, 457, (~2 Johanne Hansdatter)
Rasmusdatter, Karen – Allested, 23.3.1751, 287, ~1 Rasmus Hansen Hviid 5.12.1729, 121, ~2 Niels Larsen
Rasmusdatter, Karen – Allested, 26.10.1815, III 149, -L, ~ gaardmand Knud Hansen
Rasmusdatter, Karen – enke, Sønder Næraa, 12.10.1818, II 233, efter gaardmand Lars Madsen
Rasmusdatter, Kirsten – Dømmestrup, afk. 24.11.1777, 761, -L
Rasmusdatter, Kirsten – Gulfelt, 6.7.1830, III 233, 234, II 302, -L, ~ husmand Erik Rasmussen, (~2 Anne Marie Pedersdatter 13.12.1834, III 256, 259, ~3 Anne Kirstine Jensdatter 8.5.1836, III 276, 277, -L)
Rasmusdatter, Kirsten – enke, Søby, aftægt 17.5.1794, II 76, efter gaardmand Knud Holm
Rasmusdatter, Kirsten – Sønder Næraa, afk. 9.5.1772, 718, ~1 Rasmus Hansen død 1747, ~2 Niels Jensen
Rasmusdatter, Maren – Allested, 22.4.1751, 290, ~1 Niels …, ~2 Rasmus Rasmussen, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Maren – pige, Allested, 20.4.1840, III 318, -L
Rasmusdatter, Maren – Dømmestrup, 5.12.1747, 261, ~ Stephen Hansen, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Maren – Lumby, 2.8.1827, II 294, -L, ~ gaardmand Hans Larsen 9.10.1843, II 372, 397, (~2 Charlotte Dorthea Albertine Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Maren – Næraa, 23.6.1788, II 22, ~ husmand Mads Pedersen Grum
Rasmusdatter, Maren – pige, Søby, 19.6.1845, II 382, -L
Rasmusdatter, Margrethe – Allested, 6.8.1759, 443, ~ Peder Larsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Margrethe – Dømmestrup, 29.2.1740, 185, ~ smed Bendix Pedersen 25.7.1763, 516, (~2 Karen Hansdatter)
Rasmusdatter, Sophie – Allested, 14.10.1842, III 332, ~ gaardmand Knud Hansen
Rasmussen, Anders – gaardmand, Allested, 21.11.1831, III 246, 250, 251, 252, ~ Johanne Rasmusdatter, (~2 Hans Hansen)
Rasmussen, Anders – Allested, og hustru Mette Andersdatter død 1769, gaardafstaaelse og aftægt 17.10.1753, 326, (som Rasmus Andersens moder?)
Rasmussen, Anders – husmand, Dømmestrup, 24.5.1849, II 391, 392, -L, ~ Anne Marie Pedersdatter
Rasmussen, Anders – ungkarl, Søby, 21.6.1782, 802, -L
Rasmussen, Christen – husmand, Dømmestrup, 8.12.1831, II 313, -L, ~ …
Rasmussen, Christian – bødker, Fangel, 30.3.1780, 783
Rasmussen, Hans – Allested, 18.4.1748, 270, ~ Karen Nielsdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Fangel, afstaaelse 19.1.1795, II 78, ~ Kirsten Eskildsdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Søby, og hustru Anne Pedersdatter 19.4.1800, II 128, (~1 Christen Nielsen 17.10.1752, I 310)
Rasmussen, Jacob – husmand, Røglehuset, Søby Mark, 10.2.1801, II 141, 164, ~ Abelone Nielsdatter (~2 Hans Hansen)
Rasmussen, Jacob – Næraa, 10.11.1785, 880, ~ Karen Pedersdatter
Rasmussen, Jens – gaardmand Søby, og hustru … afstaaelse 29.9.1800, II 135
Rasmussen, Jens – husmand, Gulfelt, 7.4.1834, III 256
Rasmussen, Jens – Næraa, afk. 8.6.1771, 688, -L
Rasmussen, Johan – husmand, Kirkehuset, Søby, 25.9.1788, II 24, ~ Kirsten Nielsdatter
Rasmussen, Jørgen – Dømmestrup, 7.5.1730, 99, ~ Maren Lauritzdatter
Rasmussen, Knud – gaardmand, Allested, 25.9.1822, III 175, 176, ~ Else Larsdatter
Rasmussen, Mads – smed, Allested, 3.1.1785, 865, ~ Karen Jensdatter
Rasmussen, Mads – ungkarl, Allested, 9.9.1818, III 159, -L
Rasmussen, Mads – ungkarl, Store-Tuemose, 9.12.1773, 727, -L
Rasmussen, Maren – pige, Søby, 19.11.1849, II 392, -L
Rasmussen, Mathias – gaardmand, Søby, 29.1.1798, II 109, ~ Johanne Nielsdatter
Rasmussen, Niels – 17 aar, Dømmestrup, 10.9.1837, II 340
Rasmussen, Niels – Allested, 29.4.1723, 35, ~1 Kirsten Ibsdatter 17.9.1722, 33, (~1 Peder Madsen), ~2 Kirsten Nielsdatter
Rasmussen, Niels – Dømmestrup, 3.7.1764, 533, 676, ~1 Anne Jørgensdatter 19.7.1753, 323, 676, ~2 Anna Larsdatter, (~2 Søren Rasmussen Skov, aftægt II 104)
Rasmussen, Niels – gaardmand, Allested, 31.1.1817, III 154, -L, ~ Karen Hansdatter
Rasmussen, Niels – gaardmand, Søby, 2.7.1850, II 393, 395, ~ Anne Hansdatter
Rasmussen, Ole – Fangel, 4.3.1778, 771, ~ Apolone Jensdatter
Rasmussen, Peder – Dømmesttrup, 4.2.1768, 616, -L
Rasmussen, Peder – gaardmand, Allested, 7.10.1814, III 145, ~1 Christiane Nielsdatter 2.4.1805, III 93, ~2 Maren Hansdatter
Rasmussen, Peder – skomager, Allested, 4.7.1763, 507, ~1 Maren Madsdatter 17.5.1762, 464, ~2 Eleonore Christophersdatter
Rasmussen, Peder – ungkarl, Søby, 5.8.1843, II 372, -L
Rasmussen, Rasmus – Dømmestrup, 29.4.1811, II 208, -L, ~ …
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Allested, 4.6.1824, III 176, 180, ~ …
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Allested, aftægt, 10.12.1793, III 19, ~ Anne Pedersdatter
Rasmussen, Rasmus – ungkarl, Allested, 23.3.1751, 288, -L. Fader Rasmus Jensen
Rasmussen, Rasmus – smed, Dømmestrup, 1.6.1794, II 77, ~1 Margrethe Bendixdatter 12.8.1782, 809, ~2 Mette Hansdatter
Rasmussen, Rasmus – ungkarl, Dømmestrup, 14.12.1846, II 384, 385, -L
Rasmussen, Rasmus – husmand, Gulfelt, 31.3.1828, III 206, 220, ~ Cathrine Pedersdatter
Rasmussen, Rasmus – ungkarl, Lumby, 2.3.1839, II 343, -L
Rasmussen, Rasmus – 10 aar, Søby, 24.3.1786, 896, (moder; enke Maren Hansdatter efter hjulmand Rasmus Rasmussen 1.11.1783, 833, ~2 Hans Rasmussen Krogmand)
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Søby, 23.2.1849, II 390, ~ Anne Hansdatter
Rasmussen, Rasmus – hjulmand, Søby, 1.11.1783, 833, ~ Maren Hansdatter, (~2 Hans Rasmussen Krog (Krogmand))
Rasmussen, Rasmus – ungkarl, Søby, 26.5.1843, II 372, -L
Senekasdatter, Dorthe – Søby, 2.11.1842, II 367, -L, ~ gaardmand Peder Frederiksen
Skov, Rasmus – gaardmand, Dømmestrup, 29.5.1792, II 62, ~ Kirsten Christensdatter
Skov, Søren Rasmussen – gaardmand, Dømmestrup, afstaaelse 30.9.1797, II 104, ~ Anne Larsdatter, (~1 gaardmand Niels Rasmussen 3.7.1764, I 533, 676, ~1 Anne Jørgensdatter 19.7.1753, I 323, 676)
Skytte, Anders Larsen – skytte, Søby Søgaard, 24.1.1801, II 140, ~ … bor i Gestelev/Gestebo?
Skytte, Niels Christensen – husmand, Dømmestrup, 21.8.1805, II 193, 196, ~ Anne Marie Nielsdatter
Slot, Hans Larsen – gaardmand, Allested, afstaaelse 10.4.1798, III 28, skifte 30.9.1805, III 100, 108, -L, ~ Karen Rasmusdatter død 1798-1805, (~1 Hans Rasmussen Slot 10.1.1759, I 419, ~2 Hans Jensen 31.1.1760, I 448, ~3 Jørgen Nielsen Slot 3.10.1770, I 419)
Slot, Hans Rasmussen – Allested, 10.1.1759, 419, ~ Karen Rasmusdatter død 1798-1805, (~2 Hans Jensen 31.1.1760, 448, ~3 Jørgen Nielsen Slot 2.10.1770, 671, ~4 Hans Larsen Slot, aftægt 10.4.1798, III 28, skifte 30.9.1805, III 100, 108)
Slot, Jørgen Nielsen – Allested, 2.10.1770, 671, ~ Karen Rasmusdatter, (~1 Hans Rasmussen Slot 10.1.1759, 419, ~2 Hans Jensen 31.1.1760, 448)
Slot, Niels Rasmussen – ungkarl, Søby, 26.3.1772, 719,-L
Slot, Peder Rasmussen – Søby, 14.4.1772, 715, ~ Anna Andersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Smed, Christen Bendixen – smed, Lumby, 26.1.1804, II 180, 183, 189, ~ Anne Pedersdatter
Smed, Hans Stephansen – husmand, Fangel, 9.7.1811, II 213, ~1 Anne Larsdatter 20.3.1809, II 197, ~2 Margrethe Hansdatter
Smed, Jens Pedersen – husmand, Dømmestrup, afstaaelse 25.3.1809, II 198, ~ Anne Nielsdatter
Smed, Niels Nielsen – Søby, gaardmand og hustru Gertrud Pedersdatter, afstaaelse 7.4.1794, II 73
Smed, Rasmus Rasmussen – gaardmand, Dømmestrup, 1.6.1794, II 77, ~1 Margrethe Bendixdatter 12.8.1782, I 809, ~2 Mette Hansdatter
Snedker, Anders Nielsen – indsidder, Allested, og hustru Anne Marie Jochumsdatter 19.12.1787, II 19
Snedker, Hans Hansen – husmand, Fangel, 7.9.1810, II 203, ~ Karen Jørgensdatter
Steffensdatter, Karen – Dømmestrup, 28.4.1759, 429, ~ Hans Nielsen
Steffensen, Christen – Søby, 8.5.1786, 907, ~1 Anne Nielsdatter 22.2.1755, 359, ~2 Maren Mathiasdsatter 11.5.1787, II 14
Stephansen, Christen – husmand, Søby, 8.5.1786, I 907, ~1 Anne Nielsdatter 22.2.1755, I 359, ~2 Maren Mathiasdatter 11.5.1787, II 14
Stephansen, Rasmus – Allested, 3.1.1748, Sk. 2.4. s.a., ~1 Maren Jørgensdatter, ~2 Anna Ibsdatter i Lumby 29.3.1785, 867, -L
Sørensdatter, Kirsten – almisselem, Allested, 16.2.1838, III 301
Sørensen, Hans – husmand, Lumby, 21.4.1843, II 372, ~1 Kersten Knudsdatter død 1818, ~2 Karen Jensdatter
Sørensen, Rasmus – Søby, 27.11.1777, 765, ~ Ellen Andersdatter, + aftægt
Tagesdatter, Johanne – Gulfelt, Allested, 17.11.1820, III 169, ~ tømrer Lars Larsen 26.10.1825, III 187, (~2 Anne Rasmusdatter)
Thomasdatter, Johanne – Allested, 24.9.1733, 146, -L, ~ Mads Knudsen
Thomsen, Niels – husmand, Vejlev, (fh. Volderslev), 5.1.1825, III 179, -L, ~ Birthe Jacobsdatter 5.7.1837, III 293, -L, (~2 Knud Hansen, ~2 Maren Nielsdatter 1.9.1848, III 379, 381, -L)
Top, Hans Nielsen – husmand, Allested, 10.4.1825, III 180, 184, ~ Marie Hansdatter
Top, Peder Hansen – husmand, Fangel, 20.8.1822, II 263, -L, ~ Anne Madsdatter 17.5.1823, II 272, 275, 279, 281, -L
Trane, Rasmus – ungkarl, Søby, afk. 4.11.1773, 725, -L
Tungberg, Peder Christensen – Fangel, Svarver, 16.2.1748, 266, ~ Kirsten Madsdatter
Væver, Hans Andersen – gaardmand, Allested, 30D 25.11.1783, 839, ~ Anna Rasmusdatter, (~2 Hans Hansen Hviid 17.1.1792, II 2, ~3 Mads Madsen Væver 25.10.1805, III 105, 109)
Væver, Mads Madsen – gaardmand, Allested, 25.10.1805, III 105, 109, ~ Anne Rasmusdatter, (~1 gaardmand Hans Andersen Væver 8.12.1783, I 839, ~2 gaardmand Hans Hansen Hviid 17.1.1792, III 2)
Zachariasen, Rasmus – husmand, Dømmestrup, 29.3.1842, II 367, 369, ~1 Inger Iversdatter 28.2.1822, II 270, ~2 …