Ulriksholm 1732-1815

Afskrift af register til skifteprotokol
Ulriksholm Gods 1732-1815
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

NB skifter 1719-1732 er indført i Østergaard

…, … – Ullerslev, 30D 3.7.1740, 44, ~ gamle Laurs Jørgensen, (~1 …)
…, Johanne – enke og almisselem, Hundslev, 4.12.1784, 382, ~ Hans Vibe
Andersdatter, Anne – enke og aftægtskone, Marslev, 1.6.1784, 375, ~ Rasmus Pedersen, 6.5.1764, 202, -L
Andersdatter, Anne – enke og almisselem, Kertinge, 20.9.1785, 395, ~ Christian Henrichsen, 24.2.1772, 247
Andersdatter, Anna Maria – amme, Ulriksholm, død 23.4.1783, 354, -L
Andersdatter, Dorthe Kirstine – Kølstrup, 23.4.1798, 110, ~ husmand Knud Hansen
Andersdatter, Dorthe – Kertinge, 7.10.1791, 473, –L, ~ indsidder Lars Andersen, (~1 Lucia Nielsdatter 27.3.276, ~1 Laurs Pedersen 20.6.1754, 81), + gaardafstaaelse
Andersdatter, Kirsten – Kertinge, 11.1.1757, 99, ~1 Lars Jensen 18.4.1736, 12, ~2 Hans Jochumsen
Andersdatter, Kirsten – Rønninge, 23.9.1775, 271, -L, ~ Peder Clausen
Andersdatter, Kirsten – Revninge, 7.7.1740, 41 ~ Hans Jensen
Andersdatter, Maren – enke, Kertinge, 1.8.1780, 326, -L, efter Hans Vichelsø
Andersdatter, Maren – Marslev, 13.4.1765, 214, ~1 Asbjørn ..., ~2 indsidder Niels Nielsen
Andersdatter, Maren – Tvinge, 30.3.1748, 65, ~ Mads Bendixen 6.10.1760, 162, (~2 Ingeborg Sørensdatter)
Andersdatter, Mette – Over Kjærby, 19.7.1746, 59 ~ Hans Erichsen
Andersdatter, Sidsel Marie – Kertinge, 24.12.1799, 127, ~ husmand Lars Hansen 3.5.1798, 111
Andersen, Frands – indsidder, Ullerslev, 29.3.1779, 278, ~ Karen Pedersdatter
Andersen, Jacob – gaardmand, Munkebo, aftægt 15.1.1796, 81, ~ Maren Jørgensdatter 1.7.1795, 66, (~1 gaardmand Lars Pedersen)
Andersen, Jørgen – Over Kærby, Drigstrup, 24.4.1794, 23, 28, 40, 46, ~1 Anne Nielsdatter 16.5.1791, 469, ~2 Karen Rasmusdatter 24.4.1794, 23, 28, 40, 46
Andersen, Lars – gaardmand, Kertinge, 28.5.1793, 12, 13, -L, ~ Lucia Nielsdatter 27.3.1776, 276, (~1 gaardmand Lars Pedersen 20.6.1754, 81
Andersen, Mads – Kertinge, 20.9.1780, 338, -L, ~ Maren Hansdatter, (~1 Niels Pedersen 29.11.1758, 135)
Andersen, Mads – Ullerslev, 20.6.1764, 204, ~1 Maren Jostsdatter 30.9.1751, 71, ~2 Maria Gregersdatter 19.3.1783, 360, (~2 Morten Hansen 13.1.1781, 335)
Andersen, Niels – ungkarl og skrædder, Kølstrup, aukt. 9.11.1768, 236, -L, (fader; Anders Nielsen i Kølstrup)
Andersen, Peder – Kertinge, 20.5.1752, 71, ~1 Maren Lauritzdatter, 9.2.1736, 9, (~1 Jens Nielsen, sk 16.3.1711), ~2 Johanne Pedersdatter
Andersen, Peder – ungkarl, Kertinge, 30.9.1769, 237, - L, (moder; Appolone Nielsdatter i Kertinge)
Andersen, Søren – gaardmand, Dræby, 10.8.1795, 69, 75, ~ Anne Rasmusdatter
Basse, Anne Pedersdatter – enke og almisselem, Kølstrup, 16.9.1785, 394, efter ...
Bendixdatter, Sidsel – Dræby, 4.6.1763, 193, ~ Hans Larsen 16.1.1766, 217
Bendixen, Mads – Tvinge, 6.10.1760, 162, ~1 Maren Andersdatter 30.3.1748, 65, ~2 Ingeborg Sørensdatter, (~2 Niels Hansen 20.10.1787, 420)
Bjørn, Peder Knudsen – Fiskerhuset v/ Ulriksholm, død 2.10.1761, 174, ~ Maren Larsdatter
Brodersdatter, Anna – enke, Hundslev, 11.3.1762, 179, efter Hans Nielsen 21.7.1761, 172
Brodersen, Anders – indsidder, Hundslev, 12.3.1760, 158, ~ Apolone Nielsdatter
Bullerup, Hans Rasmussen – skipper, Seden, 21.12.1771, enke Anne Dorthea Hansdatter, Gram, 30D 13.3.1800, 133, (~2 Johan Ulrik Frederik Jensen, Tornø, aftægt 26.7.1802, 179)
Christensdatter, Anna – enke, Kertinge, 14.4.1782, 349, efter Frands Laursen
Christensdatter, Karen – Gelshus, 4.2.1775, 262 ~ Rasmus Laursen 18.3.1784, 374 (~2 Barbara Olesdatter 22.12.1778, 305, ~3 Johanne Pedersdatter)
Christensen, Jørgen – Kertinge, 19.4.1790, 449, 454, ~ Mette Sørensdatter
Christensen, Peder – smed, Kertinge, 28.10.1737, 19, ~1 Anna Michelsdatter 26.3.1725, Øs 1 82, ~2 Apelone Nielsdatter
Christensen, unge Hans – Ullerslev, 7.6.1758, 120, -L, ~1 Maren Jacobsdatter 13.3.1758, 109, (~1 Hans Nielsen 31.1.1753, 74) ~2 Kirsten Madsdatter
Christiansen, Henrik – gaardmand, Kertinge, 1.12.1801, 174, ~ Maren Jørgensdatter
Christophersen, Hans – gaardmand, Hundslev, 9.12.1805, 183, ~ Mette Jørgensdatter
Christophersen, Hans – gaardmand, Munkebo, 14.3.1794, 21, ~ Karen Madsdatter død før 1787, (se Ryttergods skifteprot. XIII 67)
Christophersen, Hans – husmand og hjulmand, Lehnshus, Dræby Mark, og hustru Maren Nielsdatter 31.1.1801, 145, 154, 171
Christophersen, Peder – Drigstrup, 29.3.1765, 209, -L, ~ Anne Knudsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Christophersen, Peder – Drigstrup, 6.4.1765, 211, -L, ~ Anne Knudsdatter
Clausdatter, Maren – Kertinge og ægtefælle gaardmand Lars Nielsen, gaardafstaaelse 7.6.1793, 13
Clausdatter, Sidsel Christine – Ullerslev, 29.5.1758, 116, ~ Jacob Hansen død 26.6.1788, 426, (~2 Maren Knudsdatter 3.5.1766, 222, ~3 Maren Hansdatter)
Clausen, Morten – gaardmand, Kertinge, 26.10.1797, 100, 104, 107, ~1 Mette Nielsdatter 16.2.1784, 373, ~2 Kirsten Andersdatter
Clausen, Niels – ungkarl, Kertinge, 19.11.1763, 201, -L, døde udi Odense, (moder; Anna Ibsdatter)
Clausen, Peder – indsidder og almisselem, Rønninge, 1.4.1786, 398, ~1 Kirsten Andersdatter 23.9.1775, 271 -L, ~2 Maren Hansdatter
Dinesen, Anders – Kertinge, 15.11.1755, 90 ~ Anne Hansdatter, (~1 Anders Rasmussen se Østergaard skp.)
Erichsdatter, Dorthe – ugift, Holev, 9.3.1791, 462, 466, -L, (moder; indsidderske Maren Rasmusdatter)
Erichsen, Erich – Marslev, 30.10.1758, 130, ~ Anna Clemmensdatter
Erichsen, Hans – Over Kjærby, 17.6.1786, 400, ~1 Mette Andersdatter 19.7.1746, 59, ~2 Appellone Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Erichsen, Mads – ungkarl, Holev, 7.9.1789, 444, –L, (moder; Maren Rasmusdatter i Holev)
Erichsen, Rasmus – ugift tjenestekarl, Marslev, 3.7.1786, 403, –L, (moder; indsidderske Maren Rasmusdatter)
Fisker, Frands Pedersen – Kølstrup, 18.8.1795, 73, -L, ~1 …, ~2 Anne Pedersdatter 19.4.1798, 108, 112
Flade, Josias – ugift forvalter, Ulriksholm, forsegling 2.7.1774, 256, –L, (moder; madame Flade)
Frandsdatter, Karen – Ullerslev, 13.1.1781, 335, ~1 Christen Hansen, ~2 (1767) Otto Madsen 24.1.1785, 388, (~2 Lisbeth Andreasdatter)
Frandsdatter, Mette Cathrine – enke, Radstrup, 4.7.1775, 265, efter smed Jens Mortensen 25.9.1765, 215
Frandsen, Hans – husmand, Kertinge, 26.5.1794, 27, ~ Anne Hansdatter
Frandsen, Hans – Ullerslev, 29.3.1776, 277 ~ Johanne Jensdatter
Frandsen, Lars – husmand, Kertinge, 9.1.1794, 18, ~ Karen Jørgensdatter
Frandsen, Mads – husmand og smed, Dræby, 27.6.1808, 193, ~ Anne Jørgensdatter
Frederichsdatter, Karen – ugift tjenestepige, Ladby, 11.6.1774, 260, -L
Frederiksdatter, Anne Cathrine – almisselem, Kølstrup, 5.6.1793, 12, 14, -L
Fredsøe, Niels – kammertjener, Ulrichsholm, død i Odense, 1.4.1795, 53, 90, -L
Gram, Anne Dorthea Hansdatter – 30D 13.3.1800, 133, ~1 skipper Hans Rasmussen Bullerup, Seden, 21.2.1771, ~2 skipper og gaardmand Johan Ulrik Frederik Tornøe, Tornøe, aft. 26.7.1802, 179
Gregersdatter, Dorthea – Ladby, 30.10.1736, 14, ~ Peder Jørgensen
Gregersdatter, Maria – enke og indsidderske, Ullerslev, 19.3.1783, 360, ~1 Mads Andersen 20.6.1764, 204, ~2 Markus (Morten) Hansen 13.1.1781, 335
Hansdatter, Anna – Kertinge, og ægtefælle Anders Jensen, 24.4.1758, 125
Hansdatter, Anna – ugift, Kølstrup, 19.7.1783, 363, –L, (moder; enke Kirsten Jensdatter efter Hans Sørensen 9.11.1779, 317, ~2 Niels Jørgensen)
Hansdatter, Anna Maria – Marslev, 2.3.1769, 235, ~ Jens Pedersen, (~1 Marie Hansdatter 13.4.1765, 213)
Hansdatter, Anne – Holev, 9.1.1759, 137, -L, ~ Erich Madsen
Hansdatter, Anne Dorthea – Tornø, Munkebo, 13.3.1800, 133, ~1 skipper Hans Rasmussen Bullerup, Seden, 21.12.1771, ~2 gaardmand og skipper Johan Ulrik Frederik Jensen, Tornø, aftægt 26.7.1802, 179
Hansdatter, Anne Marie – enke, Kertinge, 6.11.1794, 39, efter indsidder Jesper Nielsen, Kølstrup
Hansdatter, Bodil – Munkebo, 13.4.1735, 5, -L, ~ Hans Ibsen
Hansdatter, Dorthe – Ullerslev, 28.3.1772, 246, ~1 A. Rasmussen, Kertinge, Østergaard skp., ~2 Anders Hindsesen
Hansdatter, Elisabeth – Rynkeby, 20.3.1767, 224 ~ indsidder Jens Hansen Piil, (~2 Johanne Jensdatter 15.3.1787, 411)
Hansdatter, Karen – Kølstrup, 20.6.1771, 243, ~ Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Kirsten – enke og hospitalslem, Kølstrup, 31.12.1810, 201, 208, efter Jørgen …
Hansdatter, Kirsten – Kertinge, 13.2.1794, 18, 22, ~ boelsmand Johannes Jacobsen
Hansdatter, Maren – Ladby, 6.7.1753, 80, -L, ~ Søren Hansen
Hansdatter, Maren – Munkebo, 14.6.1759, 147, ~ Otto Jespersen
Hansdatter, Maren (kb) – Ladby, 16.2.1751, 70, -L, ~ landsoldat Hans Hansen, (fader; smed Hans Laursen i Ladby)
Hansdatter, Margrethe – Ullerslev, 3OD 26.1.1782, 344, ~ Hans Clausen
Hansdatter, Marie – Marslev, 13.4.1765, 213 ~ Jens Pedersen, (~2 Anna Maria Hansdatter 2.3.1769, 235)
Hansdatter, Mette – Holev, 15.11.1752, 73, ~ Laurs Jensen 16.4.1755, 87, (~2 Sidsel Rasmusdatter)
Hansdatter, Mette – Holev, 26.1.1741, 49, ~ Peder Rasmussen Vantinge
Hansdatter, Mette – indsidderske, Kertinge, 14.2.1775, 262
Hansdatter, Mette – Kølstrup, 30.11.1737, 25 ~ Søren Hansen 5.7.1741, 50, + gaardafstaaelse
Hansdatter, Mette – Rønninge, 17.3.1758, 110, ~ Hindse Madsen, (~2 Anna Pedersdatter med hende gaardafstaaelse og aftægt 10.3.1777, 295)
Hansdatter, Mette Marie – Kølstrup, 23.10.1795, 76, 77, -L, ~ fisker Peder Johansen
Hansdatter, Sidsel – Kertinge, 15.10.1806, 185, ~ husmand Anders Sørensen, (~1 Marie Larsdatter 26.9.1797, 97, 102, -L)
Hansdatter, Sidsel – ugift, Ullerslev, 19.12.1780, 335, -L
Hansdatter, Sidsel Cathrine – Hundslev, 5.8.1815, 234, ~1 husmand Jens Pedersen i Rønninge, ~2 husmand Peder Larsen Møller
Hansdatter, Sidsel (Zidsel) – Galgehuset, paa Ulriksholm Enemærker, 24.11.1775, 271, ~ Hans Hansen
Hansen, Christen – Ladby, 4.7.1763, 196, -L, ~ Gjertrud Pedersdatter
Hansen, Claus – Ladby, 31.7.1738, 30, -L, ~Bodil Olufsdatter
Hansen, Erich – Ladby, 27.1.1780, 321, -L, ~Kirsten Laursdatter, (moder; Maren Erichsdatter)
Hansen, Erich – Over Kjærby, 3OD 29.12.1790, 457, ~ Anne Jensdatter
Hansen, Hans – enkemand, Ullerslev, 20.10.1784, 380, ~ Karen Nielsdatter 22.9.1780, 332
Hansen, Jacob – gaardmand, Hundslev, og hustru Kirsten Nielsdatter, aftægt 26.3.1795, 52
Hansen, Jacob – Ullerslev, 26.6.1788, 426, ~1 Sidsel Christine Clausdatter 29.5.1758, 116, ~2 Maren Knudsdatter 3.5.1766, 222, ~3 Maren Hansdatter [kaldes i skiftes fortsættelse folie 427 Anne Nielsdatter]
Hansen, Jens – Ullerslev, 4.7.1777, 299, ~1 Johanne Jensdatter 31.8.1757, 101, ~2 Karen Hansdatter
Hansen, Lars – husmand, Kertinge, 3.5.1798, 111, ~ Sidsel Marie Andersdatter 24.12.1799, 127
Hansen, Mads – ungkarl, Ladby, 30.12.1790, 460, -L
Hansen, Morten – Ullerslev, 13.1.1781, 335, ~ Maria Gregersdatter 19.3.1783, 360, (~1 Mads Andersen 20.6.1764, 204)
Hansen, Niels – Munkebo, 1.10.1763, 196 ~ Dorthe Rasmusdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Niels – Tvinge, 20.10.1787, 420, ~ Ingeborg Sørensdatter, (~1 Mads Bendixen 6.10.1760, 162)
Hansen, Niels – Vigelsø, 3.4.1785, 390, ~ Mette Kirstine Larsdatter 27.8.1793, 15, 16, (~2 husmand Anders Christophersen)
Hansen, Peder – gaardmand, Hundslev, 9.1.1800, 129, -L, ~ Sidsel Pedersdatter
Hansen, Peder – skytte paa Ulriksholm og indsidder i Hundslev, 30.6.1791, 472, ~1 Maren Jørgensdatter 17.10.1761, 173, ~2 Karen Pedersdatter, afk. 24.10.1766, 224, ~3 Else Sørensdatter
Hansen, Poul – gaardmand, Dræby, 20.2.1802, 178, ~ Marie Andersdatter
Hansen, Poul – Rønninge, 15.2.1761, 168, ~ Karen Ibsdatter 20.2.1792, 475, (~2 Jens Laursen)
Hansen, Rasmus – indsidder og almisselem, Ullerslev, 30.7.1788, 437, ~Bolette Jochumsdatter
Hansen, Rasmus – smed, Hundslev, 9.11.1750, 68, ~1 ..., ~2 Karen Pedersdatter
Hansen, Søren – enkemand, Kølstrup, 5.7.1741, 50, efter Mette Hansdatter 30.11.1737, 25, + gaardafstaaelse
Hansen, Søren – Hundslev Skovgaard, gaardafstaaelse 24.3.1787, 412, (død 28.3.1787), ~Else Jensdatter 11.1.1781, 336, -L
Hansen, Søren – Ladby, 29.8.1759, 156 ~1 Maren Hansdatter (Kb.) 6.7.1753, 80, -L, ~2 Gjertrud Pedersdatter 12.10.1778, 305 (~2 Peder Madsen)
Hansen, Søren – Ullerslev, 13.8.1779, 313, -L, ~ Maren Nielsdatter 28.12.1784, 387, (~1 Ole Jensen død 1763), (fader: Hans Sørensen i Kølstrup)
Hanses, Maren – enke og almisselem, Rønninge, 10.4.1785, 389, efter …
Hendrichsdatter, Anna Cathrine – Viggelsø, 28.11.1757, 104, ~1 Peder …, ~2 Johan Jensen 29.7.1731, Øs I 156, ~3 indsidder Hans Sørensen
Hendrichsdatter, Anna Maria – enke og indsidderske, Stenhuset, Ladby, 10.10.1773, 290, efter væver Peder Nielsen 4.2.1769, 234, (~1 Apelone Rasmusdatter 6.7.1753, 80)
Henrichsen, Christian – Kertinge, 24.2.1772, 247, enke Anna Andersdatter 20.9.1785, 395
Henrichsen, Niels – Rønninge, 23.4.1760, 158, ~1 Lene Laursdatter 6.5.1758, 115, ~2 Maren Knudsdatter
Hiort, Anders Rasmussen (Kb.) – Kertinge, 30D 17.5.1740, 38, ~1 …, ~2 Mette Nielsdatter 16.2.1784, 373, (~2 Jens Pedersen 1.3.1753, 76, ~3 Morten Clausen)
Hjulmand, Hans Christophersen – Dræby, og hustru Maren Nielsdatter 31.1.1801, 145, 154, 171
Hvid, Peter Pedersen – Kertinge, 9.6.1758, 118, -L, ~ Anna Rasmusdatter, (fader; Peder Rasmussen Hvid i Kølstrup)
Hviid, Rasmus Pedersen – husmand, Kølstrup, 25.9.1779, 312, ~1 Charlotte Pedersdatter 16.5.1753, 79, (~1 Johan …), ~2 Karen Sørensdatter 6.6.1800, 136, (~2 husmand Ole Pedersen) [i Karen Rasmusdatter 6 aar – værge morbroder Hans Marcusen af Vester Kierbye og Jens Mortensen af Rastrup]
Ibsdatter, Elisabeth – Ullerslev, 22.7.1782, 353, ~ Rasmus Jensen, + gaardafstaaelse og aftægt
Ibsdatter, Karen – Rønninge, 20.2.1792, 475, ~1 Poul Hansen død 15.2.1761, 168, ~2 Jens Laursen
Ibsen, Hans – enkemand, Ulriksholm, 27.1.1777, 293, efter …
Ibsen, Jens – Dræby, 16.4.1758, 112, ~ Mette Laursdatter, gaardafstaaelse og aftægt 16.10.1784, 383, (~1 Mads Olesen 24.11.1747, 60, ~3 Niels Olsen 27.8.1784, 379)
Ibsen, Jost – Ullerslev, 16.9.1732, 1, ~1 Kirsten Hansdatter død 9.6.1719, Øs I 22, ~2 Karen Madsdatter
Ibsen, Jørgen – Rynkeby, 28.12.1761, 176, ~ Maren Madsdatter
Ibsen, Morten – Drigstrup, 20.9.1775, 266, ~ Ellen Rasmusdatter
Jacobsdatter, Anna – Ullerslev, 23.10.1738, 31, ~1 Kei Madsen 7.5.1735, 7, ~2 Morten Jensen, (~2 Maren Laursdatter 5.2.1741, 50)
Jacobsdatter, Maren – Kølstrup, 19.19.1809, 194, ~ husmand Hans Madsen Væver 3.5.1810, 196, (~1 Karen Nielsdatter 16.7.1799, 118, ~3 Anne Rasmusdatter)
Jacobsdatter, Maren – Ullerslev, 13.3.1758, 109, ~1 Hans Nielsen 31.1.1753, 74, ~2 unge Hans Christensen 7.6.1758, 120, (~2 Kirsten Madsdatter)
Jacobsen, Claus – hjulmand og indsidder, Ullerslev, 2.7.1784, 376, -L, ~ Appelone Larsdatter, (fader; Jacob Hansen i Ullerslev)
Jacobsen, Hans – aftægtsmand, Ullerslev, 9.6.1780, 323, ~ Anna Sophia Andersdatter
Jensdatter, Anna – Ladby, 15.9.1778, 304, ~ Poul Nielsen 23.9.1783, 366, (~1 Maria Olufsdatter 18.6.1770, 241, ~3 Anna Maria Pedersdatter)
Jensdatter, Anne Pernille – enke, Kertinge, 30D 9.12.1790, 455, efter Lorentz …
Jensdatter, Dorthea – enke, Ladby, 8.3.1766, 220, efter Jens Pedersen 19.2.1766, 219
Jensdatter, Dorthea – Marslev, 30D 20.7.1740, 42, ~ Rasmus Pedersen 6.5.1764, 202, (~2 Anne Andersdatter)
Jensdatter, Else – Hundslev, 11.1.1781, 336, -L, ~ Søren Hansen
Jensdatter, Gjertrud – Tvinge, 16.2.1776, 275, ~ Ole Knudsen
Jensdatter, Johanne – almisselem, Rynkeby, 15.3.1787, 411, ~ indsidder Jens Hansen Piil, (~1 Elisabeth Hansdatter 20.3.1767, 224)
Jensdatter, Johanne – Ullerslev, 31.8.1757, 101, ~ Jens Hansen 4.7.1777, 299, (~2 Karen Hansdatter)
Jensdatter, Karen – aftægtsenke, Munkebo, 6.5.1787, 419, efter Laurs Sørensen 5.1.1762, 176
Jensdatter, Kirsten – Kølstrup, 19.7.1796, 85, ~ fisker Jens Pedersen, (~2 Maren Knudsdatter)
Jensdatter, Kirsten – Kølstrup, 7.9.1793, 16, ~1 gaardmand Hans Sørensen 9.11.1779, 317, (~1 Anne Nielsdatter 1.1.1756, 95), ~2 gaardmand Niels Jørgensen
Jensdatter, Maren – Stenhuset, Kølstrup, 3.3.1755, 85, ~1 Jesper Hansen, ~2 skovfoged Ole Pedersen
Jensen, Anders – Kertinge, og hustru Anna Hansdatter 24.4.1758, 125
Jensen, Hans – Revninge, ved Kæret, 3.5.1770, 239, ~1 Kirsten Andersdatter 7.7.1740, 41, ~2 Maren Mortensdatter 2.6.1761, 170, ~3 Dorthe Poulsdatter
Jensen, Hans – ungkarl og hospitalslem, Kølstrup Hospital, 15.4.1781, 342 -L
Jensen, Jens – husmand, Hundslev, 11.5.1812, 221, ~ Anne Dorthea Larsdatter
Jensen, Jens – Ladby, Kølstrup Sogn, 4.1.1743, 51, -L, ~ Maren Hansdatter
Jensen, Johan – Viggelsø, 29.7.1731, Øs I 156, ~ Anna Catharina Hendriksdatter 28.11.1757, 104 (~1 Peder …, ~3 indsidder Hans Sørensen)
Jensen, Knud – Ladby, og hustru Karen Hansdatter, kontrakt og forening 16.12.1784, 385
Jensen, Lars – skrædder, Hundslev, 29.6.1763, 194 ~1 Johanne Knudsdatter, (~2 Anders Christiansen
Jensen, Laurs – Holev, 16.4.1755, 87, ~1 Mette Hansdatter 15.11.1752, 73, ~2 Sidsel Rasmusdatter
Jensen, Laurs – Kertinge, 18.4.1736, 12, ~1 Bodil Rasmusdatter begr. 29.…1720, ~2 Maren Rasmusdatter død 1722, -L (Østergard), ~3 Kirsten Andersdatter 11.1.1757, 99, -L, (~2 Hans Jochumsen)
Jensen, Ole – Ullerslev, 16.9.1763, 198, 199, ~1 Margrethe Laursdatter 18.2.1758, 108, ~2 Maren Erichsdatter (Nielsdatter)
Jensen, Poul – post, Ladby, 30D 21.6.1790, 451, enke Marie Johnesdatter 18.3.1791, 463, 466
Jensen, Søren – gaardmand, Marslev, 18.3.1775, 263, -L, ~ Karen Nielsdatter 7.5.1793, 7, (~1 gaardmand Rasmus Rasmussen 29.2.1748, 62)
Jensen, Søren – Marslev, 18.3.1775, 263, -L, ~ Karen Nielsdatter, (~ Rasmus Rasmussen 29.2.1748, 62), + gaardafstaaelse og aftægt
Jenses, Karen Hansdatter – enke og indsidderske, Ullerslev, 4.8.1785, 393, efter Jens Hansen
Jespersen, Rasmus – indsidder og soldat, Ladby, 28.10.1793, 17, ~ Mette Andersdatter
Jochumsen, Hans – Kertinge, 16.6.1777, 297, ~1 Kirsten Andersdatter 11.1.1757, 99, -L, (~1 Lars Jensen 18.4.1736, 12), ~2 Anna Hansdatter
Jochumsen, Lars (Laurs) – Kertinge, 12.3.1792, 477, -L, ~1 Maren Pedersdatter 21.10.1783, 364, ~2 Berte Nielsdatter
Johansen, Hans – Marslev, 8.1.1744, 52, ~ Maren Larsdatter, (~1 Hans Pedersen, ~3 Christian Nielsen 8.4.1763, 191)
Johansen, Morten – husmand og underjæger, Hundslev, (død i Hillerød 21.4.1813) 25.5.1813, 232, ~ Maren Knudsdatter
Johnesdatter, Marie – enke og almisselem, Ladby, 18.3.1791, 463 og 466, ~ post Poul Jensen 30D 21.6.1790, 451
Johnsen, Peder – indsidder Ladby, og hans enke Karen Rasmusdatter 16.7.1790, 452, 464
Jonassen, Jacob – smed, Kertinge, 19.11.1770, 242, ~ Maren Simonsdatter + husafstaalese og aftægt
Jostsdatter, Maren – Ullerslev, 30.9.1751, 71, ~ Mads Andersen 20.6.1764, 204, (~2 Maria Gregersdatter 19.3.1783, 360)
Jørgensdatter, Appelone – Gislevholme, død 1774 1.4, Sk. 11.6.1783, 359, ~ ladefoged Jens Christensen paa Ulriksholm
Jørgensdatter, Maren – Munkebo, 1.7.1795, 66, ~1 gaardmand Lars Pedersen, ~2 gaardmand Jacob Andersen, aftægt 15.1.1796, 81
Jørgensdatter, Maren – Ulriksholm, 17.10.1761, 173, ~ skytte Peder Hansen 30.6.1792, 472, (~2 Karen Pedersdatter afk. 24.10.1766, 224, ~3 Else Sørensdatter)
Jørgensen, Christen – indsidder og almisselem, Kølstrup, 17.12.1785, 397
Jørgensen, Jens – Ladby, 31.10.1758, 133, -L, ~ Karen Laursdatter, (fader; indsidder Jørgen Christensen i Rynkeby)
Jørgensen, Mads – Ullerslev, 24.6.1779, 310, ~ indsidderske Karen Nielsdatter i Marslev
Jørgensen, Peder – Kølstrup, og hustru …, kontakt og forening 16.12.1784, 386
Knudsdatter, Anna – Kølstrup, 19.7.1783, 361 ~ Niels Laursen
Knudsdatter, Anne Marie – Ladby, 24.5.1791, 470 ~ Jochum Laursen
Knudsdatter, Karen – Kertinge, 18.9.1779, 311 ~ Rasmus Laursen + gaardafstaaelse og aftægt
Knudsdatter, Maren – Ullerslev, 3.5.1766, 222, ~ Jacob Hansen 26.6.1788, 426, (~1 Sidsel Christine Clausdatter 1758 29.5, 116, ~3 Maren Hansdatter)
Knudsen, Laurs (Lars) – Munkebo, 15.2.1781, 341 ~1 Maren Sørensdatter 10.7.1759, 152, (~1 Niels Markussen 9.4.1738, 26) ~2 Mette Hansdatter, gaardafstaaelse og aftægt 17.11.1786, 407, (~2 Hans Nielsen 11.10.1786, 406)
Ladefoged, Hans Larsen – enkemand, fhv. skov- og ladefoged, Ulriksholm, 12.5.1811, 202, 218, efter Johanne Rasmusdatter død 1803
Larsdatter, Karen – enke, Ladby, 15.3.1763, 188, ~ Peder Pedersen Lund 18.10.1762, 180, -L
Larsdatter, Marie – Kertinge, 26.9.1797, 97, 102, -L, ~ husmand Anders Sørensen, (~2 Sidsel Hansdatter 15.10.1806, 185)
Larsdatter, Mette – enke, Dræby, 16.10.1784, 383, gaardafstaaelse og aftægt, ~1 Mads Olesen 24.11.1747, 60, ~2 Jens Ibsen 16.4.1758, 112, ~3 Niels Olsen død 27.8.1784, 379
Larsdatter, Mette Kirstine – Vigelsø, 27.8.1793, 15, 16, ~1 husmand Niels Hansen 3.4.1785, 390, ~2 husmand Anders Christophersen
Larsen, Anders – husmand og skipper, Munkebo, 20.11.1802, 179, ~ Mette Marie Jensdatter
Larsen, Hans – enkemand, fhv. skov- og ladefoged, Ulriksholm, Kølstrup, 12.5.1811, 202, 218, efter Johanne Rasmusdatter død 1803
Larsen, Jens – ladefoged, Ulriksholm, Kertinge, 15.7.1807, 187, ~ Anne Sophie Larsdatter
Larsen, Søren – gaardmand, Munkebo, og hustru Anne Rasmusdatter, aftægt 30.11.1797, 106
Lauritzdatter, Maren – Kertinge, 9.2.1736, 9, ~1 Jens Nielsen skifte 16.3.1711, ~2 Peder Andersen 20.5.1752, 71
Laursdatter, Anna – Ullerslev, 6.10.1783, 364, ~ indsidder og tømrer Anders Laursen 2.11.1789, 446, (~2 Maren Nielsdatter)
Laursdatter, Anna Kirstina – Kertinge, 13.1.1780, 320, ~ aftægtsmand Hans Madsen
Laursdatter, Else – enke, Ullerslev, 31.3.1758, 140, ~ snedker Aage Pedersen 8.1.1751, 69
Laursdatter, Lene – Rønninge, 6.5.1758, 115, ~ Niels Henrichsen 23.4.1760, 158, (~2 Maren Knudsdatter)
Laursdatter, Maren – Hundslev, 20.1.1762, 178, ~ Jørgen Nielsen, (~2 ..., ~3 Anne Olsdatter 30D 7.11.1785, 396), gaardafstaaelse og aftægt 27.10.1786, 408
Laursdatter, Maren – Ullerslev, 5.2.1741, 50, ~ Morten Jensen
Laursdatter, Margrethe – Ullerslev, 18.2.1758, 108, ~ Ole Jensen 16.9.1763, 198, (~2 Maren Erichsdatter)
Laursen, Anders – smed, Kertinge, 19.2.1737, 17 ~ Maren Sørensdatter
Laursen, Anders – tømrer, indsidder og almisselem, Ullerslev, 2.11.1789, 446, ~1 Anna Laursdatter 6.10.1783, 364, ~2 Maren Nielsdatter
Laursen, Hans – enkemand og indsidder, Dræby, 16.1.1766, 217, ~ Sidsel Bendixdatter 4.6.1763, 193
Laursen, Jens – enkemand, Kølstrup, 7.11.1774, 258 efter …
Laursen, Laurs – Ullerslev, 5.1.1758, 105, -L, ~Anna Andersdatter
Laursen, Peder – ungkarl og staldkarl, Ulriksholm, 23.3.1782, 347, -L, (moder; enke Gjertrud Hansdatter efter Lars Olsen smed i Hundslev, 1.2.1768, 228, ~2 Laurs Eriksen)
Laursen, Rasmus – Gelshus, 18.3.1784, 374, ~1 Karen Christensdatter 4.2.1775, 262, ~2 Barbara Olsdatter 22.12.1778, 305, ~3 Johanne Pedersdatter
Laursen, Rasmus – Kertinge, 17.6.1758, 119, ~ Sophie Olesdatter
Lemke, Hans Ernst – fhv. møller, Vejrup Mølle, Marslev, 25.7.1780, 325, -L, ~ Edel Frederichsdatter, skiftets forsættelse hører under Vejrupgaard
Lerche, Kirsten Madsdatter – indsidderske, Hundslev, 25.10.1777, 302, -L
Lund, Peder Pedersen – Ladby, 18.10.1762, 180, enke Karen Larsdatter 15.3.1763, 188, -L
Lunde, Zidsel – enke, indsidderske og almisselem, Ullerslev, 26.11.1788, 437, ~ Anders …
Madsdatter, Anne Kirstine – enke, Munkebo, 6.1.1791, 461, efter indsidder og hjulmand Lars Pedersen 7.1.1789, 438
Madsdatter, Johanne – Hundslev, 12.7.1798, 115, ~ gaardmand Niels Nielsen
Madsdatter, Karen – Ullerslev, 5.3.1789, 439, ~ indsidder og almisselem Rasmus Hansen
Madsdatter, Kirsten – Ullerslev, 30D 2.12.1788, 438, ~ Bendix Madsen
Madsdatter, Marie – Kølstrup, 18.8.1795, 72, ~ husmand Niels Larsen, (~1 Anne Mortensdatter 22.6.1786, 401)
Madsen, Anders – ungkarl, Tvinge, 26.1.1761, 167 -L
Madsen, Hans – Ullerslev, 24.12.1736, 15, ~1 Kirsten Andersdatter 9.11.1725, Øs I 78, ~2 Karen Nielsdatter 3.1.1738, 25, (~2 Niels Clausen)
Madsen, Hans – ungkarl, Ladby, 10.3.1795, 50, -L
Madsen, Kei – Ullerslev, 7.5.1735, 7, ~ Anna Jacobsdatter 23.10.1738, 31, (~2 Morten Jensen)
Madsen, Lars – Rønninge, 25.11.1762, 181, enke Zidsel Kirstine Mortensdatter 27.12.1762, 182
Madsen, Niels – Ladby, 13.5.1763, 193, ~ Kirsten Larsdatter
Madsen, Otto – indsidder, Materialgaarden, Ullerslev, 24.1.1785, 388, ~1 Karen Frandsdatter 13.1.1781, 335, ~2 Lisbeth Andreasdatter
Madsen, Peder – Ladby, 17.7.1760, 160, ~ Karen Olufsdatter
Madsen, Peder – Ladby, 8.11.1783, 371, -L, ~1 Gjertrud Pedersdatter 12.10.1778, 305 (~1 Søren Hansen 29.8.1759, 156), ~2 Maren Nielsdatter
Madsen, Rasmus – Holev, 24.7.1764, 207, ~ Johanne Pedersdatter
Marchussen (Markussen), Niels – Munkebo, 9.4.1738, 26, ~ Maren Sørensdatter 10.7.1759, 152, (~2 Lars Knudsen 15.2.1781, 341)
Marcusdatter, Maren – Holev, 19.11.1737, 24, ~ Rasmus Gaas
Michelsdatter, Karen – Kølstrup Hospital, 27.4.1767, 236, -L
Mogensdatter, Kirstine – tjenestepige, Kertinge, 26.8.1792, 480, 481, -L, fortsat i næste protokol fol 1
Mortensdatter, Anne – Kølstrup, 22.6.1786, 401, ~ husmand Niels Larsen Møller, (~2 Marie Madsdatter 18.8.1795, 72)
Mortensdatter, Maren – Revninge, 2.6.1761, 170, ~ Hans Jensen 3.5.1770, 239, (~2 Dorthe Poulsdatter)
Mortensdatter, Zidsel Kirstine – enke, Rønninge, 27.12.1762, 182, efter Lars Madsen 25.11.1762, 181
Mortensen, Claus – Kertinge, 9.10.1758, 127, ~ Anna Ibsdatter
Mortensen, Jens – smed, Radstrup, 25.9.1765, 215, enke Mette Catrine Frandsdatter 4.7.1775, 265, + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsdatter, Anna – Hundslev, 27.1.1750, 66, ~ Anders Madsen
Nielsdatter, Anna – Kølstrup, 1.1. 1756, 95, ~ Hans Sørensen 9.11.1779, 317, (~2 Kirsten Jensdatter)
Nielsdatter, Anne – enke og indsidderske, Munkebo, 26.5.1767, 226, -L, ~ …
Nielsdatter, Anne – Over Kærby, 16.5.1791, 469, ~ Jørgen Andersen
Nielsdatter, Anne Kirstine – enke, Ulriksholm, 23.8.1792, 480, -L, efter …
Nielsdatter, Anne Kirstine – Marslev, 23.3.1795, 51, ~ indsidder Peder Marcussen
Nielsdatter, Dorthe – Ladby, 25.11.1760, 165, ~ Rasmus Pedersen
Nielsdatter, Gertrud – Hundslev, 31.12.1798, 116, ~1 gaardmand Lars Madsen død 1776 (Rynkeby Kb.), ~2 gaardmand gl. Jørgen Nielsen
Nielsdatter, Karen – Kølstrup, 16.7.1799, 118, ~ husmand Hans Madsen Væver 7.5.1810, 196 (~2 Maren Jacobsdatter 19.10.1809, 194, ~3 Anne Rasmusdatter)
Nielsdatter, Karen – Marslev, 7.5.1793, 7, ~1 gaardmand Rasmus Rasmussen 29.2.1748, 62, ~2 gaardmand Søren Jensen 18.3.1775, 263, -L
Nielsdatter, Karen – Munkebo, 30.3.1801, 151, 155, ~1 gaardmand Peder Nielsen 5.2.1755, 83, ~2 gaardmand Jacob Madsen
Nielsdatter, Karen – Ullerslev, 22.9.1780, 332, ~ Hans Hansen 20.10.1784, 380
Nielsdatter, Karen – Ullerslev, 3.1.1738, 25, ~1 Hans Madsen 24.12.1736, 15, ~2 Niels Clausen
Nielsdatter, Lucia – Kertinge, 27.3.1776, 276, ~1 Laurs Pedersen 20.6.1754, 81, ~2 Lars Andersen, + gaardafstaaelse
Nielsdatter, Maren – Marslev, 22.4.1793, III 6, 8, ~1 gaardmand Jens Pedersen 27.12.1792, 2, (~1 Marie Hansdatter 13.4.1765, 213, ~2 Marie Hansdatter 2.3.1769, 235)
Nielsdatter, Maren – ugift væverske, Kølstrup, 7.1.1784, 372, -L
Nielsdatter, Maren – Ullerslev, 28.12.1784, 387, ~1 …, ~2 Søren Hansen 13.8.1779, 313
Nielsdatter, Mette – Kertinge, 16.2.1784, 373, ~1 Anders Hjort, 30D 17.5.1740, 38, ~2 Jens Petersen 1.3.1753, 76, ~3 Morten Clausen
Nielsen, Anders – gaardmand og aftægt, Hundslev, 27.11.1810, 200, ~ Margrethe Hansdatter
Nielsen, Christen – Munkebo, 1.6.1744,55, -L, ~ Margrethe Catrina Hansdatter, (farbroder; Anders Laursen af Munkebo)
Nielsen, Christian – Marslev, 8.4.1763, 191, ~ Maren Larsdatter, (~1 Hans Pedersen død 1735, ~2 Hans Johansen 8.1.1744, 52, -L)
Nielsen, Claus – almisselem og indsidder, Ullerslev, 24.1.1785, 387, ~ Dorthe Hansdatter
Nielsen, Hans – Hundslev, 21.7.1761, 172, enke Anna Brodersdatter 11.3.1762, 179
Nielsen, Hans – Ladby, 14.7.1786, 405, ~ Anne Hansdatter
Nielsen, Hans – Munkebo, 11.10.1786, 406, enke Mette Hansdatter, (~1 Laurs Knudsen 15.2.1781, 341), gaardafstaaelse og aftægt 17.11.1786, 407, -L, (moder, enke og indsidderske Dorthea Rasmusdatter i Munkebo, efter Niels Hansen 1.10.1763, 196)
Nielsen, Hans – Ullerslev, 31.1.1753, 74, ~ Maren Jacobsdatter 13.3.1758, 109, (~2 unge Hans Christensen 7.6.1758, 120)
Nielsen, Jens – Kertinge, sk. 16.3.1711, ~ Maren Lauritzdatter 9.2.1736, 9, (~2 Peder Andersen)
Nielsen, Jens – Ladby, 13.2.1740, 32, ~ Anne Larsdatter død 1739
Nielsen, Jens – ungkarl, Rynkeby, 27.1.1787, 409, -L, (moder; Catrine Jensdatter ~ Søren Jørgensen i Rynkeby)
Nielsen, Knud – Drigstrup, 23.4.1774, 254, ~ Mette Pedersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Lars – gaardmand, Kertinge, og hustru Maren Clausdatter, aftægt 7.6.1793, 13
Nielsen, Niels – Ulrichsholm, ungkarl, 5.5.1794, 26, -L
Nielsen, Peder – gaardmand, Munkebo, 5.2.1755, 83, ~ Karen Nielsdatter 30.3.1801, 151, 155, (~2 gaardmand Jacob Madsen)
Nielsen, Peder – væver, Ladby, 4.2.1769, 234, ~1 Apelone Rasmusdatter 6.7.1753, 80, ~2 indsidderske Anne Marie Henrichsdatter i Stenhuset, 10.10.1773, 290
Nielsen, Poul – Ladby, 26.9.1783, 366, ~1 Maria Olufsdatter 18.6.1779, 241, -L, ~2 Anne Jensdatter 15.9.1778, 304, ~3 Anna Maria Pedersdatter
Nielsen, Rasmus – husmand, Hundslev, 26.3.1806, 184, ~ Karen Mortensdatter
Olesdatter, Anne – Dræby, 25.1.1766, 217, -L, ~ indsidder Peder Simonsen
Olesdatter, Anne – Hundslev, 30D 7.11.1785, 396, ~ Jørgen Nielsen, (~1 Maren Laursdatter 20.1.1762, 178, ~2 …), gaardsafstaaelse og aftægt 27.12.1786, 408
Olesdatter, Barbara – Gelshus, 22.12.1778, 305, ~ Rasmus Laursen 18.3.1784, 374, (~1 Karen Christensdatter 4.2.1775, 262, ~3 Johanne Pedersdatter)
Olesen, Lars – smed, Hundslev, 1.2.1768, 228, ~ Gjertrud Hansdatter, (~2 smed Laurs Eriksen)
Olesen, Laurs – ugift, Hundslev, 29.11.1778, 306, -L, (skiftets videre behandling foretaget af amtmanden over Odense Amt)
Olesen, Mads – Dræby, 24.11.1747, 60, ~ Mette Laursdatter (~2 Jens Ibsen 16.4.1758,112, ~3 Niels Olsen 27.8.1784, 379), gaardafstaaelse og aftægt 16.10.1784, 383
Olesen, Niels – Dræby, 27.8.1784, 379, ~ Mette Larsdatter (~1 Mads Olesen 24.11.1747, 60, ~2 Jens Ibsen 16.4.1758, 112, -L, gaardafstaaelse og aftægt 16.10.1784, 383
Olsdatter, Maren – enke, Kølstrup, 5.11.1794, 38, efter Rasmus Halle
Olsen, Niels – indsidder, Ullerslev, 24.10.1783, 365, (død for ca. 13 aar siden), ~ Maren Nielsdatter
Olsen, Peder – gaardmand, Dræby, Munkebo, 30.7.1812, 223, -L, ~ Anne Poulsdatter
Olsen, Peder – husmand, Nymarkshus, 27.3.1805, 183, ~ Anne Sørensdatter
Olsen, Rasmus – gaardmand, Dræby, Munkebo, 19.1.1813, 227, ~ Apolone Nielsdatter
Olufsdatter, Maria – Ladby, 18.6.1770, 241, -L, ~ Poul Nielsen 23.9.1783, 366 (~2 Anna Jensdatter 15.9.1778, 304, ~3 Anna Maria Pedersdatter), (fader; Oluf Laursen i Ladby)
Ottosdatter, Karen – i Tvinge, 30.10.1772, 249, ~1 Søren ..., ~2 Rasmus ..., ~3 Vilhelm Poulsen, Ellinge
Peders, Karen – indsidderske og almisselem, Ullerslev, (Karen Hjulmands, Kb.) død 6.7.1781, 343
Pedersdatter [Hvid], Karen – Skyttehuset, Ulriksholm, afk. 24.10.1766, 224, -L, ~ skytte Peder Hansen Eg 30.6.1792, 472, (~1 Maren Jørgensdatter 17.10.1761, 173, ~3 Else Sørensdatter)
Pedersdatter, Anne – enke, Fiskehuset, Kølstrup, 19.4.1798, 108, 112, efter fisker Frands Pedersen 18.8.1795, 73, (~1 …, -L)
Pedersdatter, Anne – enke, Holev, 21.10.1789, 445, ~ Jeppe Hansen
Pedersdatter, Anne – Ladby, 17.1.1763, 184, ~ Lars Hansen
Pedersdatter, Anne – Rønninge, og ægtefælle Hindse Madsen, (~1 Mette Hansdatter 17.3.1758, 110), gaardafstaaelse og aftægt 10.3.1777, 295
Pedersdatter, Catharine – Kertinge, 7.7.1759, 149, ~ Frederich Henrichsen
Pedersdatter, Charlotte (Kb) – Kølstrup, 16.5.1753, 79, ~1 Johan …, ~2 Rasmus Pedersen Hvid (Kb)
Pedersdatter, Elisabeth – Fladehuset, Kølstrup, 17.10.1806, 186, ~ husmand Rasmus Pedersen
Pedersdatter, Gjertrud – Ladby, 12.10.1778, 305, ~1 Søren Hansen, ~2 Peder Madsen
Pedersdatter, Gjertrud – Rønninge, 20.10.1763, 200, ~ Hans Hindsesen
Pedersdatter, Lisbeth – enke og almisselem, Rønninge, 12.11.1789, 448, efter Henrich ...
Pedersdatter, Maren – Kertinge, 21.10.1783, 364, -L, ~ Laurs Jochumsen
Pedersdatter, Margrethe – Ladby, 10.8.1768, 231, ~ Olluf Larsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersdatter, Mette – Kertinge, 28.2.1794, 20, ~ husmand Jacob Andersen
Pedersen, Frands – fisker, Kølstrup, 18.8.1795, 73, ~1 …, -L, ~2 Anne Pedersdatter 19.4.1798, 108, 112
Pedersen, Jens – gaardmand, Marslev, 27.12.1792, 2, ~1 Marie Hansdatter 13.4.1765, 213, ~2 Anne Marie Hansdatter 2.3.1769, 232, ~3 Maren Nielsdatter 22.4.1793, 6, 8, (~2 Hans Jacobsen)
Pedersen, Jens – Kertinge, 1.3.1753, 76, -L, ~ Mette Nielsdatter
Pedersen, Jens – Ladby, død 19.2.1766, 219, enke Dorthea Jensdatter 8.3.1766, 220
Pedersen, Jørgen – enkemand og indsidder, Kølstrup, 4.2.1760, 157, efter …
Pedersen, Knud – Kertinge, 9.4.1736, 10, 26, ~ Kirsten Nielsdatter
Pedersen, Lars – indsidder og hjulmand, Munkebo, 27.1.1789, 438, ~Anne Kirstine Madsdatter 6.1.1791, 461
Pedersen, Laurs – Drigstrup, 2.3.1740, 36, -L, ~ Anna Knudsdatter
Pedersen, Laurs – Kertinge, 20.6.1754, 81, ~ Lucia Nielsdatter 27.3.1776, 276, (~2 Laurs Andersen), + gaardafstaaelse
Pedersen, Niels – Kertinge, 29.11.1758, 135, ~ Maren Hansdatter, (~2 Mads Andersen 20.9.1780, 338)
Pedersen, Niels – Ladby, 30.6.1758, 122, ~ Anna Maria Poulsdatter
Pedersen, Niels – ungkarl, Dræby, 5.8.1799, 119, -L
Pedersen, Ove – snedker, Ullerslev, 8.1.1751, 69, ~ Else Laursdatter 31.3.1758, 140
Pedersen, Rasmus – Marslev, 6.5.1764, 202, ~1 Dorthea Jensdatter 30D 20.7.1740, 42, ~2 Anne Andersdatter 1.6.1784, 375, -L
Pedersen, Aage – snedker, Ullerslev, 8.1.1751, 69, enke Else Laursdatter 31.3.1758, 140
Pouelsen, Johannes – Stenhuset, 12.2.1763, 185, -L, ~ Maren Hansdatter
Poulsdatter, Charlotte – Holev, 30D 16.4.1792, 479, ~ Otto Madsen
Poulsdatter, Kirstine – Kølstrup, 8.10.1800, 141, ~ gaardmand og smed Niels Jensen
Rasmusdatter, Anne – Kertinge, afk. 28.11.1768, 234, -L, ~ Niels Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – og ægtefælle gaardmand Søren Laursen, Munkebo, gaar paa aftægt, 30.11.1797, 106
Rasmusdatter, Anne Malene – Hundslev, 9.8.1796, 86, ~ snedker Hans Jensen 12.11.1799, 122, 134, 137
Rasmusdatter, Apelone (Kb) – Ladby, 6.7.1753, 80, ~ Peder Nielsen 4.2.1769, 234, (~2 Anne Marie Henrichsdatter 10.10.1773, 290)
Rasmusdatter, Bodil – Ladby, 14.2.1787, 410, ~ Lars Pedersen
Rasmusdatter, Catharina – Kølstrup, 25.1.1772, 247, ~ indsidder Niels Pedersen
Rasmusdatter, Gertrud – Tornø, Munkebo, død i Seden, 21.12.1795, 77, 81, ~ skipper Jens Hansen Tornø 15.7.1776, 281
Rasmusdatter, Karen – enke, Hundslev, 14.8.1794, 34, 36, 43, 46, efter Niels Andersen
Rasmusdatter, Karen – Hundslev, 23.10.1797, 99, 163, ~1 Niels …, ~2 Hans …, ~3 husmand Peder Larsen
Rasmusdatter, Karen – Kertinge, 16.12.1794, 36, -L, ~ gaardmand Ole Larsen
Rasmusdatter, Karen – Kertinge, 19.7.1764, 206, ~ Rasmus Larsen
Rasmusdatter, Karen – Ladby, og afd. mand Peder Johnsen 16.7.1790, 452, 464
Rasmusdatter, Karen – Over Kærby, Drigstrup, 24.4.1794, 23, 28, 40, 46, ~ husmand Jørgen Andersen 24.4.1794, 23, 28, 40, 46, (~1 Anne Nielsdatter 16.5.1791, 469)
Rasmusdatter, Kirsten – Dræby, 9.9.1782, 354, -L, ~ Peder Olsen, (fader; Rasmus Laursen i Kertinge)
Rasmusdatter, Maren – almisselem, Kølstrup, 10.3.1803, 182, -L
Rasmusdatter, Maren – Over Kærby, 11.6.1768, 230, ~ Rasmus Sørensen 19.5.1786, 398, (~2 Anne Nielsdatter)
Rasmusdatter, Margrethe – Tvinge, 4.6.1783, 358, ~ Niels Christiansen
Rasmusdatter, Marie – pige, Over Kærby, Drigstrup, 29.4.1794, 25, 31, 33, 35, 44, -L
Rasmussen, Hans – Holev, 5.3.1736, 46, ~ Maren Mortensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Hans – Ullerslev, 20.1.1746, 57, ~1 Kirsten Christensdatter 21.9.1719, Øs I, 26, ~2 Anna Andersdatter
Rasmussen, Jacob – Ullerslev, 7.1.1733, 3, ~ Maren Rasmusdatter
Rasmussen, Jens – væver, Kølstrup, 26.6.1788, 430, -L, ~ Maren Hansdatter
Rasmussen, Jørgen – Dræby, 11.9.1775, 269 ~ Kirsten Christensdatter
Rasmussen, Lars – husmand, Hundslev, 11.12.1813, 233, ~ Maren Nielsdatter
Rasmussen, Niels – Marslev, 30D 17.8.1789, 440, ~ Anne Marie Nielsdatter 22.1.1799 se Vejrupgaard skifteprot.
Rasmussen, Niels – Materialgaarden, Ullerslev, 16.4.1787, 417, ~ Appellone Poulsdatter
Rasmussen, Peder – Holev, 29.1.1776, 274, ~Maren Jensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Peder – indsidder, Ladby, 6.2.1759, 145, -L, ~ Kirsten Nielsdatter
Rasmussen, Peder – Marslev, 2.11.1771, 244, ~ Anna Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – ungkarl, Kertinge, 20.10.1800, 143, 144, -L
Rasmussen, Poul – Kølstrup, 8.12.1784, 384, ~ Maren Andersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Marslev, 29.2.1748, 62, ~ Karen Nielsdatter 7.6.1793, 7, (~2 gaardmand Søren Jensen 18.3.1775, 263, -L)
Rasmussen, Rasmus – Marslev, 29.2.1748, 62, ~ Karen Nielsdatter, (~2 Søren Jensen 18.3.1775, 263)
Rasmussen, Rasmus – ungkarl, Marslev, 28.6.1782, 351, -L, (søn af Rasmus Rasmussen 29.2.1748, 62 og Karen Nielsdatter, (~2 Søren Jensen 18.3.1775, 263))
Rønninge, Hans Hansen – Ullerslev, 8.6.1768, 229, ~ Maren Erichsdatter, + aftægt
Samuelsdatter, Susanna – enke og indsidderske, Ullerslev, 27.5.1777, 299, ~ Hans Christensen
Schmouch, Johan – urtegaardsmand, Ulriksholm, 24.5.1748, 67, ~ Sophia Rasmusdatter
Smed, Mads Frandsen – husmand, Dræby, 27.6.1808, 193, ~ Anne Jørgensdatter
Smed, Peder Christensen – Kertinge, 28.10.1737, 19, ~1 Anna Michelsdatter 26.3.1725, Øs. I 82, ~2 Apelone Nielsdatter
Snedker, Hans Jensen – Hundslev, 12.11.1799, 122, 134, 137, ~ Anne Malene Rasmusdatter 9.8.1796, 86
Sørensdatter, Anne Kirstine – Kertinge, 11.7.1788, 436, ~ Søren Andersen, + gaardafstaaelse og aftægt
Sørensdatter, Karen – Kølstrup, 6.6.1800, 136, ~ husmand Rasmus Pedersen Hviid 25.9.1779, 312, (~1 Charlotte Pedersdatter 16.5.1753, 79, ~1. Johan …), ~2 husmand Ole Pedersen
Sørensdatter, Maren – Munkebo, 10.7.1759, 152, ~1 Niels Markussen 9.4.1738, 26, ~2 Lars Knudsen 15.2.1781, 341, (~2 Mette Hansdatter)
Sørensen, Hans – gaardmand, Kølstrup, 9.11.1779, 317, ~1 Anne Nielsdatter 1.1.1756, 95, ~2 Kirsten Jensdatter 7.9.1793, 16, (~2 gaardmand Niels Jørgensen)
Sørensen, Hans – indsidder og fævogter, Viggelsø, 27.11.1775, 272, -L, ~1 Anna Cathrine Henrichsdatter 28.11.1757, 104, (~1 Peder …, ~2 Johan …) ~2 Maren Andersdatter
Sørensen, Hans – Kølstrup, 9.11.1779, 317, ~1 Anna Nielsdatter 1.1.1756, 95, ~2 Kirsten Jensdatter 7.9.1793, 16, (~2 Niels Jørgensen)
Sørensen, Lars – Munkebo, 5.1.1762, 176, enke og aftægtskone Karen Jensdatter 6.5.1787, 419, + gaardafstaaelse og aftægt
Sørensen, Rasmus – gaardmand og sognefoged, Dræby, Munkebo, 23.8.1811, 209, 218, ~ Karen Nielsdatter
Sørensen, Rasmus – Over Kærby, 19.5.1786, 398, ~1 Maren Rasmusdatter 11.6.1768, 230, ~2 Anne Nielsdatter
Thornøe, Jens Hansen – skipper og gaardmand, Tornø, 15.7.1776, 281, enke Gertrud Rasmusdatter, død i Seden, + gaardafstaaelse og aftægt, (skifte efter hende 21.12.1795, 77, 81, i Østergaard skp.)
Tornø, Johan Ulrik Frederik Jensen – gaardmand og skipper, Munkebo, aftægt 26.7.1802, 179, ~ Anne Dorthea Hansdatter Gram, 30D 13.3.1800, 133, (~1 skipper Hans Rasmussen Bullerup, Seden 21.12.1771)
Tornøe, Jens Hansen – gaardmand og skipper, Tornø, Munkebo, 15.7.1776, 281, ~ Gertrud Rasmusdatter, død i Seden, 21.12.1795, 77, 81, + gaardafstaaelse og aftægt, (skifte efter hende 1795 i Østergaard skp.)
Vibe, Niels Hansen – ungkarl og skomager, Hundslev, 28.4.1780, 326, -L
Viby, Laurs Hansen – Munkebo, 3.7.1776, 280, ~ Margretha Catarina Hansdatter
Voitica, Jacob – betler og fhv. soldat, Marslev, 19.5.1794, 26, -L, ~ Anne Susanne Mikkelsdatter
Væver, Hans Madsen – husmand, Kølstrup, 3.5.1810, 196, ~1 Karen Nielsdatter 16.7.1799, 118, ~2 Maren Jacobsdatter 19.10.1809, 194, ~3 Anne Rasmusdatter
Aagesen, Laurs – ugift, Ullerslev, 22.4.1758, 142, -L
Aagesen, True – ugift, Ullerslev, 22.4.1758, 142, -L