Østrupgaard (Nordfyn) 1719-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Østrupgaard Gods (Nordfyn) 1719-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Karen – enke, Østrup, 3.2.1795, I 155, efter Mikkel Thomsen
…, Maren – enke, Østrup, 16.2.1773, I 81, efter husmand Marcus Christensen
Andersdatter, Anne Marie – Østrup, 4.11.1766, I 68, 131, ~ husmand Niels Isachsen Smed, (~2 Maren Larsdatter)
Andersdatter, Anne Margrethe – enke, Dagstrup, 21.3.1787, I 117, efter skrædder Lars Poulsen
Andersdatter, Barbara – Hjadstrup, 23.6.1769, I 72, ~ gaardmand Hans Nielsen 24.12.1772, I 80, 82, (~2 Gertrud Hansdatter)
Andersdatter, Bodil – Brandsby, 22.4.1811, II 12, ~1 gaardmand Knud Nielsen, fh. i Dagstrup, 24.3.1787, I 114, 180, (~1 Kirsten Pedersdatter 2.3.1762, I 49), ~2 gaardmand Peder Olsen 12.7.1824, II 82, (~2 Marie Hansdatter)
Andersdatter, Dorthe – Dagstrup, 4.10.1729, I 9, ~ gaardmand Rasmus Marcussen
Andersdatter, Karen – Baagø, 3.7.1830, II 132, -L, ~ husmand Niels Knudsen
Andersdatter, Karen – Dagstrup, 30.9.1850, II 304, ~ husmand Lars Larsen
Andersdatter, Karen – enke, Dagstrup, 22.3.1784, I 110, efter 1. husmand Peder Hansen 15.1.1759, I 41, efter 2. Niels Christensen
Andersdatter, Karen – pige, Østrup, 17.1.1800, I 168
Andersdatter, Karen – Østrup Mølle, 22.9.1815, II 27, -L, ~ møller Niels Madsen 2.12.1831, II 145, 153, 163, (~2 Apolone Olsdatter 26.9.1829, II 126, ~3 Anne Christiansdatter)
Andersdatter, Karen – Østrup Vejrmølle, 7.6.1782, I 102, -L, ~1 møller Erik Madsen 31.3.1767, 69, -L, ~2 møller Peder Jensen 24.10.1792, I 140, 144, -L, (~2 Karen Andersdatter)
Andersdatter, Karen – Østrup, 14.7.1789, I 120, ~ gaardmand Anders Jensen 21.6.1773, I 85
Andersdatter, Kirsten – Østrup, 22.6.1741, I 21, ~ gaardmand Christen Sørensen 21.2.1752, I 26, (~2 Kirsten Madsdatter, ~2 Hans Pedersen)
Andersdatter, Margrethe – pige, Skeby, 19.5.1821, II 59, -L
Andersen (eller Hansen), Ole Væver – Hjadstrup, 16.9.1789, I 120
Andersen, Anders – husmand, Østrup, 16.1.1825, II 90, -L, ~ Sophie Frederikke Jespersdatter, (~1 gartner Johan Jæger død i Jylland 1819, skifte 20.3.1820, II 52, 55)
Andersen, Anders – husmand, Østrup, 23.5.1838, II 208, ~ Mette Marie Madsdatter
Andersen, Apolone – Gerskov, 20.3.1828, II 111, ~ gaardmand Lars Hansen 16.2.1829, II 117
Andersen, Bertel – indsidder, Dagstrup, og hustru Dorthe … 29.3.1788, I 118
Andersen, Christen – gaardmand, Otterup, 10.12.1846, II 277, 283, ~ Kirsten Knudsdatter
Andersen, Christen – husmand, Hjadstrup, 30.7.1772, I 77, ~ Apolone Rasmusdatter, (~2 Jens Olufsen)
Andersen, gl. Jens – gaardmand, Østrup, 19.4.1773, I 83, 143, ~1 Margrethe Sørensdatter 10.7.1762, I 51, -L, ~2 Maren Ibsdatter 19.4.1773, I 83
Andersen, Hans – husmand, Snaphaven, Skeby, 22.7.1822, II 69, 71, 75, ~ Anne Marie Jensdatter
Andersen, Johan – gaardmand, Østrup, 21.8.1824, II 86, ~ Anne Margrethe Pedersdatter 24.7.1829, II 122
Andersen, Knud – husmand, Gerskov, 3.7.1830, II 131, ~ Else Christensdatter
Andersen, Lars – gaardmand, Dagstrup, 5.5.1792, I 136, 171, ~ Maren Madsdatter 22.11.1790, I 125
Andersen, Lars – gaardmand, Skeby, 14.9.1787, I 115, ~ Maren Andersdatter
Andersen, Mads – gaardmand, Østrup, 4.3.1721, I 3, ~1 Mette Nielsdatter 28.6.1719, I 2, ~2 Anne Hansdatter, (~2 Johan Nielsen)
Andersen, Mads – gaardmand, Østrup, fallit 14.2.1822, II 63, 69
Andersen, Mads – ungkarl, Østrup, 14.3.1842, II 229, -L
Andersen, Ole – boelsmand, fra Østrup, 24.3.1844, II 253, 254, ~ Dorthe Larsdatter 16.5.1848, II 287
Andersen, Ole – gaardmand, Gerskov, afstaaelse 11.2.1809, II 7, ~1 Anne Knudsdatter 11.8.1789 (hvor), ~2 …
Andersen, Peder – husmand, Vøjremose, Otterup, 14.3.1844, II 253, 256, ~ Maren Larsdatter 5.3.1841, II 224
Andersen, Rasmus – husmand, Østrup, 21.7.1821, II 61, ~ Sidsel Sørensdatter død ..7, 1816, 7.11.1817, II 38
Andersen, Rasmus – husmand, Østrup, 26.5.1850, II 300, ~ Else Jacobsen
Andersen, Rasmus – ungkarl, Gerskov, 16.1.1769, I 71, -L
Andreasdatter, Anne Cathrine – Østrup, 7.2.1832, II 155, ~ gaardmand Rasmus Larsen
Andreasdatter, Mette Kirstine – Østrup, 22.1.1842, II 227, 228, ~ husmand Christen Nielsen
Andreasen, Anders – gaardmand, Østrup, 21.8.1845, II 268, 269, 272, ~ Maren Hansdatter
Birkende, Rasmus Hansen – ungkarl, Hjadstrup, 29.11.1791, I 135, -L
Bødker, Niels Christensen – husmand, Østrup, 5.11.1792, I 142, 145, ~ Anne Marcusdatter, 3.10.1791, I 133, 135, 139, 140
Carlsen, Dorthea Renate – sindssvag pige, Otterup, 21.4.1848, II 287, -L
Christensdatter, Apolone – Ørreslev, 1.5.1818, II 43, -L, ~ husmand Peder Hansen
Christensdatter, Bodil – enke, Østrup, 12.7.1773, I 85, efter Niels Clausen
Christensdatter, Dorthe – Østrup, 21.9.1763, I 55, ~ gaardmand Jens Christensen 24.8.1772, I 77, (~2 Elisabeth Hansdatter 23.1.1765, I 62, -L, ~3 Charlotte Andersdatter)
Christensdatter, Karen – pige, Østrup, 2.5.1800, I 169, -L
Christensdatter, Maren – enke, Gerskov, 27.9.1773, I 90, efter Rasmus Jensen
Christensdatter, Maren – Gerskov, 15.12.1825, II 96, -L, ~ husmand Andreas Jørgensen 25.11.1840, II 219, (~1 Maren Jensdatter 11.2.1823, II 78, 79, ~3 Abelone Marie Nielsdatter 15.4.1836, II 189, ~4 Mette
Marie Knudsdatter 14.3.1838, II 203, 206, ~5 Anne Cathrine Rasmusdatter)
Christensdatter, Maren – Hjorslev, 23.6.1791, I 132, ~ husmand Peder Madsen 16.3.1787, I 115
Christensdatter, Mette – Dagstrup, 11.6.1768, I 71, ~ gaardmand Peder Christensen 14.7.1773, I 86, 155, (~2 Anne Jensdatter, ~2 gaardmand Christen Madsen 29.7.1786, I 113)
Christensdatter, Mette – Fuglesanggaard, Dagstrup, og ægtefælle gaardmand Søren Olsen 12.7.1773, I 86
Christensdatter, Mette Kirstine – pige, Østrup, 8.2.1800, I 168, -L
Christensen, Anders – skrædder, Østrup, 16.4.1736, I 14, ~ Johanne Knudsdatter
Christensen, Frederik – gaardmand og sognefoged, Hessum, 8.11.1827, II 109, ~ Karms Olsdatter
Christensen, Hans – fhv. gaardmand, Hjadstrup, 27.12.1791, I 135
Christensen, Jens – gaardmand, Østrup, 24.8.1772, I 77, ~1 Dorthe Christensdatter 21.9.1763, I 55, ~2 Elisabeth Hansdatter 23.1.1765, II 62, -L, ~3 Charlotte Andersdatter
Christensen, Jørgen – gaardmand, Østrup, 15.1.1760, I 42, 143, ~ Karen Larsdatter 10.4.1793, I 146, (~2 Frederik Adamsen)
Christensen, Jørgen – ungkarl, Østrup, 10.5.1800, I 169, -L
Christensen, Niels – husmand og bødker, Østrup, 5.11.1792, I 142, 145, ~ Anne Marcusdatter 3.10.1791, I 133, 135, 139, 140
Christensen, Niels – husmand og skytte, Lindeskovhuset, Østrup, 12.4.1832, II 162, ~ Ane Kirstine Nielsdatter
Christensen, Niels – husmand, Østrup, 7.4.1788, I 118, ~ Dorthe Rasmusdatter 10.3.1801, I 173 (~2 husmand Niels Jørgensen)
Christensen, Peder – dreng, Østrup, 5.3.1800, I 169, -L
Christensen, Peder – gaardmand, Dagstrup, 14.7.1773, I 86, 155, ~1 Mette Christensdatter 11.6.1768, I 71, ~2 Anne Jensdatter, (~2 gaardmand Christen Madsen 29.7.1786, I 113)
Christoffersen, Mads – Dagstrup, død i Odense, 8.3.1753, I 29, ~ Cathrine Jensdatter
Christophersen, Niels – gaardmand, Hessum, 15.4.1793, I 146, -L, ~1 Dorthe Knudsdatter 27.7.1762, I 51, (~1 gaardmand Rasmus Ibsen 22.7.1747, I 24), ~2 Maren Hansdatter
Christophersen, Ole – husmand, Østrup, 7.7.1832, II 164, ~ Kirsten Hansdatter
Dagstrup, Anders Rasmussen – gaardmand og skipper, Gerskov, 8.8.1796, I 156, ~1 Anne Madsdatter 17.10.1763, I 56, 107, ~2 Kirsten Rasmusdatter 25.12.1794, I 155
Dalhøi, Hans Anders – ungkarl, Østrup, 31.1.1848, II 284, -L
Dinesdatter, Anne – Gerskov, 30.6.1772, I 108, ~ gaardmand Mads Hansen 26.2.1751, I 40, 132
Dinesen, Hans – husmand, Østrup, 8.10.1848, II 189, ~ …
Dinesen, Lars – ungkarl, Dagstrup, 10.5.1799, I 168, -L
Eegholm, Christine Frederikke – pige, Østrupgaard, 7.1.1818, II 39, 41, +L
Frandsen, Poul – ungkarl, Dagstrup, 7.2.1843, II 243, -L
Frederiksdatter, Anne Marie – pige, Hessum, 30.10.1849, II 295, -L
Frederiksdatter, Karen – Østrup, 25.3.1849, II 292, ~ husmand Henrik Kleinhammer
Frederiksen, Jens – ungkarl, Hessum, 18.2.1832, II 159, -L
Gabrielsdatter, Anne Marie – Østrup, 5.10.1765, I 67, ~ husmand Jens Clausen
Giødesen, Peder – gaardmand, Dagstrup, 17.3.1837, II 196, 198, -L, ~ Anne Marie Larsdatter 9.7.1850, II 301, (~1 gaardmand Mads Nielsen 3.10.1822, II 72, 74, 76, ~1 Anne Marie Larsdatter 10.10.1810, II 9)
Hansdatter, Anne – Østrup Vejrmølle, 28.11.1753, I 31, ~1 …, ~2 Anders Mathias …, ~3 Lars Larsen Møller
Hansdatter, Anne – Østrup, 12.5.1744, I 23, ~ gaardmand Johan Diderich Nielsen
Hansdatter, Anne Cathrine – Gerskov, 26.9.1828, II 113, ~ husmand Peder Nielsen
Hansdatter, Anne Cathrine – pige, Egense, 6.8.1828, II 114, -L
Hansdatter, Anne Cathrine – pige, Horsebæk, Hjadstrup, 19.4.1836, II 191, -L
Hansdatter, Anne Cathrine – Ølund, 2.6.1798, se II jf. 10, ~ gaardmand Rasmus Rasmussen 14.7.1807, I 187, II 17, (~2 Apolone Hansdatter, ~3 Maren Hansdatter)
Hansdatter, Anne Cathrine – Østrup, 27.2.1808, II 1,-L, ~ husmand Hans Knudsen 28.9.1829, II 128, -L, (~2 Kirsten Hansdatter)
Hansdatter, Anne Cathrine – Østrup, 5.5.1844, II 257, ~ husmand Niels Pedersen
Hansdatter, Anne Margrethe – Højnæs Lumby, 20.10.1846, II 277, 280, ~ husmand Anders Hansen
Hansdatter, Anne Marie – pige, Morudskov, Vigerslev, 5.1.1848, II 283, -L
Hansdatter, Birthe – Østrup, 21.4.1834, II 174, ~ husmand Hans Knudsen 30.6.1842, II 230
Hansdatter, Bodil – Dagstrup, 18.10.1762, I 54, -L
Hansdatter, Elisabeth – Østrup, 23.1.1765, I 62, -L, ~ gaardmand Niels Christensen 24.8.1772, I 77, (~1 Dorthe Christensdatter 21.9.1763, I 55, ~3 Charlotte Andersdatter)
Hansdatter, Else – Gerskov, 31.12.1818, II 46, ~ gaardmand Mads Hansen 1.2.1841, II 222, (~2 Anne Pedersdatter 2.11.1842, II 235)
Hansdatter, Gertrud – Hjadstrup, 8.3.1798, I 164, ~ gaardmand Peder Christensen
Hansdatter, Johanne – Dagstrup, 10.3.1756, I 41, ~1 Peder …, ~2 gaardmand Hans Rasmussen 21.10.1773, I 90, (~2 Karen Rasmusdatter 21.3.1779, I 99, ~2 gaardmand Jørgen Rasmussen, ~2 Karen Nielsdatter 6.8.1794, I 153, ~3 Birthe Poulsdatter 4.4.1804, I 178, 179, -L)
Hansdatter, Karen – pige, Ørreslev, 30.1.1836, II 188, -L
Hansdatter, Kirsten – Dagstrup, 1.10.1836, II 194, ~ husmand Lars Carl Andersen
Hansdatter, Kirsten – Dagstrup, 16.7.1773, I 88, 132, ~ gaardmand Søren Clausen
Hansdatter, Maren – Dagstrup, 6.3.1840, II 213, ~ husmand Niels Jeppesen
Hansdatter, Maren – Dagstrup, 6.9.1809, II 7, ~ gaardmand Dines Madsen
Hansdatter, Maren – Hessum, 9.10.1805, I 181, 182, 183, -L, ~ gaardmand Christen Nielsen
Hansdatter, Maren – Ølund, 9.5.1841, II 225, ~ gaardmand Anders Jørgensen 3.3.1832, II 159
Hansdatter, Maren – Østrup, 10.2.1837, II 195, ~ husmand Niels Christian Hansen
Hansdatter, Margrethe – Gerskov, 12.7.1858, II 4, 6, ~ husmand Morten Hansen 27.2.1804, I 177
Hansdatter, Marie Kirstine – Østrup, 4.7.1825, II 94, 95, ~ husmand Christen Jeppesen
Hansdatter, Mathia Vilhelmine – Østrup, 26.5.1847, II 283, 288, ~ husmand Knud Hansen
Hansdatter, Mette – pige, Ørreslev, 2.8.1804, I 180, -L
Hansdatter, Mette Cathrine – Ørreslev, 14.11.1826, II 99, ~ gaardmand Niels Jørgensen 30.5.1836, II 191, 193
Hansdatter, Sophie Magdaline – Dagstrup, 8.10.1832, II 165, -L, ~1 husmand Rasmus Rasmussen 12.5.1821, II 59, 61, -L, ~2 husmand Jens Andersen
Hansen, (eller Andersen), Ole – væver, Hjadstrup, 16.9.1789, I 120
Hansen, Bende – ungkarl, Ørreslev, 14.3.1803, I 175, -L
Hansen, Frederik – ungkarl og stenhugger, Østrupgaard, 15.5.1824, II 81, -L
Hansen, gl. Knud – gaardmand, Gerskov, 5.9.1778, I 95, 132, ~ Maren Jørgensdatter
Hansen, Hans – Dagstrup, gaardmand, 15.3.1784, I 110, ~1 Anne Petersdatter 14.7.1773, I 87, (~1 gaardmand Lars Pedersen 24.2.1743 I 65, ~1 Karen Madsdatter 2.12.1727, I 6, ~1 Niels Rasmussen 4.11.1706), ~2 Apolone Larsdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Egense, 1.10.1834, II 174, ~ Bodil Nielsdatter
Hansen, Hans – ugift husmand, Dagstrup, 26.3.1830, 10, 128, 130, -L
Hansen, Jeppe – husmand, Gerskov, 26.10.1765, I 67, ~ Karen …
Hansen, Jørgen – boelsmand, Gerskov, 2.4.1830, II 129, ~ Birthe Marie Jørgensdatter
Hansen, Knud – gaardmand, Otterup, 27.6.1815, II 24, ~1 …, ~2 Margrethe Hansdatter
Hansen, Lars – gaardmand, Gerskov, 16.2.1829, II 117, ~ Apolone Andersdatter 20.3.1828, II 111
Hansen, Lars – væver, Østrup, 13.4.1833, II 171, ~ Karen Hansdatter
Hansen, Mads – gaardmand, Gerskov, 1.2.1841, II 222, ~1 Else Hansdatter 31.12.1818, II 46, ~2 Anna Pedersdatter 2.11.1842, II 235
Hansen, Mads – gaardmand, Gerskov, 26.2.1757, I 40, 132, ~ Anne Dinesdatter 30.6.1772, I 108
Hansen, Morten – husmand, Gerskov, 27.2.1804, I 177, ~ Margrethe Hansdatter 12.7.1808, II 4, 6
Hansen, Niels – gaardmand, Hjadstrup, 28.6.1752, I 28
Hansen, Niels – husmand og tømrer, Vellinge Mark, Bederslev, 17.6.1840, II 216, ~ Karen Nielsdatter
Hansen, Niels – husmand, Dagstrup, 8.2.1834, II 172, -L, ~ Birthe Cathrine Henriksdatter
Hansen, Niels – ungkarl, Hjadstrup, 14.5.1788, I 119, -L
Hansen, Peder – husmand, Dagstrup, 15.1.1759, I 41, ~ Karen Andersdatter 22.3.1784, I 110, (~2 Niels Christensen)
Hansen, Peder – husmand, Ørreslev, Otterup, 1.6.1841, II 225, -L, ~ Anne Kirstine Jørgensdatter
Hansen, Peder – ungkarl, Dagstrup, 26.7.1792, I 138, 139, -L
Hansen, Peder – ungkarl, Dagstrup, 28.9.1731, I 10, -L
Hansen, Poul – gaardmand, Ørreslev, 7.2.1835, II 179, 185, ~ Anne Nielsdatter
Hansen, Rasmus – husmand, Vekslund, 7.4.1832, II 162, ~ Kirsten Nielsdatter 15.4.1831, II 137, 138, (~1 husmand Henrik Hansen død 1804)
Hansen, Rasmus – husmand, Østrup, 12.4.1813, II 21, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Søren – gaardmand, Dagstrup, 10.5.1808, II 2, -L, ~ Anne Jensdatter
Henriksdatter, Anne Marie – Østrup, 6.10.1834, II 177, ~ husmand Stephan Jensen, (~2 Kirstine Villadsdatter 4.3.1842, II 227)
Henriksdatter, Engel – Østrup, 27.6.1776, I 93, ~ Rasmus Rasmussen
Henriksdatter, Johanne – pige, Hjadstrup, 11.2.1803, I 175, -L
Henriksen, Peder – husmand og fisker, Lammesø, Skeby, 13.4.1829, II122, ~ Mette Kirstine Larsdatter 19.2.1836, II 189
Ibsdatter, Maren – Dagstrup, 30.6.1751, I 25, ~1 Knud Madsen, ~2 Jeppe Rasmussen
Ibsdatter, Maren – Østrup, 19.4.1773, I 83, ~ gaardmand Jens Andersen 19.4.1773, I 83, 143, (~1 Margrethe Sørensdatter 10.7.1762, I 51, -L)
Ibsen, Anders – gaardmand, Skeby, 18.2.1811, II 11, 12, 14, ~1 Inger Hansdatter død ca 1783, ~2 Maren Rasmusdatter
Ibsen, Rasmus – gaardmand, Hessum, 22.7.1747, I 24, ~ Dorthe Knudsdatter 27.7.1762, I 51, (~2 Niels Christophersen 15.4.1793, I 146, -L, ~2 Maren Hansdatter)
Isachsdatter, Bodil – Hjadstrup, 30.12.1785, I 112, -L
Isachsdatter, Margrethe – enke, Hjadstrup, 30.12.1785, I 112, efter Hans …
Jacobsdatter, Maren – Brandsby, 15.12.1831, II 152, ~ gaardmand Niels Larsen, (~1 …, ~2 Kirsten Larsdatter 30.7.1818, I 43, -L, ~3 Anne Larsdatter 19.12.1826, II 102, ~4 Maren Jacobsdatter 15.12.1831, II 154, ~5 Anne Jørgensdatter)
Jacobsdatter, Marie Mette – død i Dagstrup, 10.5.1788, I 120
Jensdatter, Cathrine – Hessum, 1.2.1810, II 8, ~ gaardmand Ole Jensen
Jensdatter, Maren – Fuglesanggaarden, Dagstrup, 12.7.1773, I 86, ~ gaardmand Jørgen Madsen 2.2.1765, I 60
Jensdatter, Maren – Gerskov, 11.2.1823, I 78, 79, ~ husmand Andreas Jørgensen 25.11.1840, II 219, (~2 Maren Christensdatter 15.12.1825, II 96, -L, ~3 Abelone Marie Nielsdatter 15.4.1836, II 189, ~4 Mette Marie Knudsdatter 14.3.1838, II 203, 206, ~5 Anne Catrine Rasmusdatter)
Jensdatter, Mette – Ørritslev, 24.10.1783, I 110, -L, ~ gaardmand Hans Nielsen
Jensen, Anders – gaardmand, Østrup, 21.6.1793, I 85
Jensen, Christen – husmand, Østrup, 12.10.1831, II 144, ~ Anne Olsdatter
Jensen, Hans – husmand, Højnæs Lumby, 13.7.1839, II 209, 213, ~ Abelone Hansdatter, (~2 …)
Jensen, Hans – Vellinge, 27.2.1764, I 58, -L
Jensen, Hans – gaardmand, Østrup, 2.4.1746, I 24, -L, ~ Anne Sørensdatter 8.10.1755, I 37, -L
Jensen, Jørgen – ungkarl, Dagstrup, 3.1.1843, II 239, 242, -L
Jensen, Morten – gaardmand, Østrup, 11.1.1847, II 278, ~ Dorthe Hieresdatter
Jensen, Niels – husmand, Baagø, Skeby, 4.3.1840, II 213, 231, ~ Kirsten Larsdatter, (~2 Niels Madsen)
Jensen, Ole – Ørreslev, 7.11.1764, I 59
Jensen, Peder – møller, Østrup Vejrmølle, 24.10.1792, I 140, 144, -L, ~1 Karen Andersdatter 7.6.1782, I 102, -L, (~1 møller Erik Madsen 31.3.1767, I 69, -L), ~2 Karen Andersdatter
Jensen, Rasmus – ungkarl, Dagstrup, 18.8.1790, I 122, -L
Jeppesen, Peder – ungkarl, Østrup, 12.4.1837, II 198, -L
Jespersdatter, Karen – Hjorslev, 3.12.1787, I 118, ~ husmand Lars Rasmussen 13.2.1760, I 43
Jespersdatter, Mette – Hessum, 11.10.1832, II 167, ~ husmand og smed Claus Pedersen 31.5.1830, II 131
Jespersen, Anders – husmand, Østrup, 12.7.1773, I 86, 88, -L, ~ Maren Jørgensdatter 21.5.1774, I 91, -L
Jespersen, Niels – gaardmand, Østrup, 1.2.1764, I 57, 175, ~1 Karen Olufsdatter 11.11.1755, I 38, ~2 Karen Larsdatter 8.5.1773, I 84, 175, (~2 Jørgen Madsen 18.9.1764, I 58, -L, ~3 Laurs Knudsen 3.1.1801, I 171, 172, ~2 Kirsten Rasmusdatter)
Jochumsdatter, Birgitte – Gerskov, 25.8.1762, I 53, ~1 Christopher …, ~2 husmand Jørgen Jørgensen
Johansdatter, Anne Kirstine – Østrup, 1.4.1767, I 70, 113, 143, ~ væver Mads Sørensen 5.6.1771, I 72, 113, 143, 155, (~1 Bodil Pedersdatter 21.6.1755, I 35, ~3 Anne Marie Hansdatter)
Johansen, Knud – ungkarl, Ørreslev, 24.6.1837, II 199, -L
Johansen, Ole – husmand, Gerskov, 23.1.1823, II 77, 78, -L, ~ Kirsten Rasmusdatter
Johansen, Peder – Brandsby, 11.3.1762, I 50, ~ Anne Marie Nielsdatter
Jæger, Jockum Johansen – ungkarl, Østrupgaard, 10.4.1846, II 273, 276, -L
Jæger, Johan – gartner, fra Østrup, død i Jylland 1819, 20.3.1820, II 52, 55, ~ Sophie Frederikke Jespersdatter. (~2 husmand Anders Andersen 16.1.1825, II 90, -L)
Jørgensdatter, Anne – ugift indsidderske, Østrup, 9.9.1793, I 148, +L
Jørgensdatter, Anne – Østrup, 16.2.1769, I 72, ~ husmand Rasmus Madsen 14.12.1765, I 67
Jørgensdatter, Anne Margrethe – Højnæs Lumby, 17.8.1829, II 124, ~ husmand Jørgen Stephansen
Jørgensdatter, Bodil – Dagstrup, 27.7.1839, II 209, ~ husmand Hans Olsen, (~2 …)
Jørgensdatter, Gertrud – Gerskov, 10.8.1843, II 244, ~ gaardmand Johan Andersen
Jørgensdatter, Maren – enke, Hjorslev, 17.9.1763, I 55, efter Mads …
Jørgensdatter, Maren – pige, Fuglesanggaard, Dagstrup, 12.7.1773, I 86, -L
Jørgensdatter, Maren – Østrup, 21.5.1774, I 91, -L, ~ husmand Anders Jespersen 12.7.1773, I 86, 88, -L
Jørgensen, Anders – gaardmand, Ølund, 3.3.1832, II 159, ~ Maren Hansdatter 9.5.1841, II 225
Jørgensen, Anders – gaardmand, Ørreslev, 13.1.1827, II 104, ~ Anne Johansdatter
Jørgensen, Anders – husmand, Gerskov, 30.8.1850, II 302, ~1 Abelone Poulsdatter 30.1.1839, II 208, 211, ~2 Margrethe Knudsdatter
Jørgensen, Andreas – husmand, Gerskov, 25.11.1840, II 219, ~1 Maren Jensdatter 11.2.1823, II 78, 79, ~2 Maren Christensdatter 15.12.1825, II 96, -L, ~3 Abelone Marie Nielsdatter 15.4.1836, II 189, ~4 Mette Marie Knudsdatter 14.3.1838, II 203, 206, ~5 Anne Cathrine Rasmusdatter
Jørgensen, Christen – ungkarl, Gerskov, 11.12.1818, II 45, -L
Jørgensen, Henrik – husmand, Dagstrup, 24.4.1849, II 292, ~ Abelone Rasmusdatter
Jørgensen, Jens – gaardmand, Daugstrup, 1.1.1843, II 239, ~ Christiane Andersdatter
Jørgensen, Jens – ungkarl, Fuglsanggaard, Daustrup, 12.7.1773, I 86, -L
Jørgensen, Johan – gaardmand, Ørreslev, 5.12.1831, II 148, 154, 160, ~1 Anne Marie Hansdatter død 1803, 20.7. Ørritslevgaard skifte
Jørgensen, Knud – ungkarl, Ølund, 8.2.1832, II 158, -L
Jørgensen, Niels – gaardmand, Dagstrup, 23.1.1844, II 248, 249, ~ Gertrud Madsdatter 31.5.1850, II 298, 304, 305
Jørgensen, Niels – gaardmand, Ørreslev, 30.5.1836, II 191, 193, ~ Mette Cathrine Hansdatter 14.11.1826, II 99
Jørgensen, Niels – husmand, Østrup, 7.4.1788, I 118, ~ Dorthe Rasmusdatter 10.3.1801, I 173, (~2 husmand Niels Jørgensen)
Knudsdatter, Anne – Hessum, 26.3.1813, II 18, ~ gaardmand Anders Larsen
Knudsdatter, Anne Marie – Dagstrup, 15.1.1846, II 272, 273, ~ husmand og kromand Peder Nielsen
Knudsdatter, Anne Marie – pige, Hessum, 9.11.1832, II 167, -L
Knudsdatter, Bodil – Dagstrup, 12.1.1728, I 7, ~ Niels Bertelsen
Knudsdatter, Dorthe – Hessum, 27.7.1762, II 51, ~1 gaardmand Rasmus Ibsen 22.7.1747, I 24, ~2 gaardmand Niels Christophersen 15.4.1793, I 146, -L, (~2 Maren Hansdatter)
Knudsdatter, Dorthe – Hessum, 5.12.1811, II 16, ~ husmand Rasmus Rasmussen
Knudsdatter, Johanne – Østrup, 4.10.1773, I 90, 108, ~ husmand, skrædder Hans Jørgen Rasmussen 24.12.1793, I 149, 151, 152, (~2 Karen Hansdatter)
Knudsdatter, Karen – Dagstrup, 1.5.1838, II 206, -L, ~ husmand Peder Nielsen, (~1 en anden Karen Knudsdatter 8.7.1837, II 200, efterlod en uægte datter Anne Nielsdatter 23 aar)
Knudsdatter, Karen – Dagstrup, 8.7.1837, II 200, (efterlod en uægte datter Anne Nielsdatter 23 aar), ~ husmand Peder Nielsen, (~2 Karen Knudsdatter 1.5.1838, II 206, -L)
Knudsdatter, Karen – Hjadstrup, 18.2.1800, I 169, 177, ~ husmand og væver Peder Madsen
Knudsdatter, Kirsten – Hessum, 20.7.1814, II 24, ~ tjenestekarl Thyge Rasmussen
Knudsdatter, Kirsten – enke, Hjadstrup, 7.11.1798, I 167, efter 1. Niels Hansen, 2. husmand og smed Knud Hansen
Knudsdatter, Mette – Vekslund, Skeby, 27.11.1844, II 265, 275, ~ husmand Erik Giødesen, (~2 Else Rasmusdatter 29.8.1843, II 245)
Knudsdatter, Mette – Ørreslev, 22.10.1848, II 289, 292, ~ gaardmand Johan Jørgensen 5.12.1831, II 148, 154, 160, (~1 Anne Marie Hansdatter død 1803, Ørreslevgaard skifte 20.7)
Knudsdatter, Mette Marie – Gerskov, 14.3.1838, II 203, 206, ~ husmand Andreas Jørgensen 25.11.1840, II 219, (~1 Maren Jensdatter 11.2.1823, II 78, 79, ~2 Maren Christensdatter 15.12.1825, II 96, -L, ~3 Abelone Marie Nielsdatter 15.4.1836, II 189, ~5 Anne Cathrine Rasmusdatter)
Knudsen, Christen – fh. husmand og sindssvag, Østrup, 30.4.1821, II 58, -L
Knudsen, Gythe Cathrine – pige, Skeby, 1.7.1849, II 292, +L
Knudsen, Hans – husmand og skrædder, Østrup, 28.9.1829, II 128, -L, ~1 Anne Cathrine Hansdatter 27.2.1808, I 1,-L, ~2 Kirsten Hansdatter
Knudsen, Hans – husmand, Østrup, 30.6.1842, II 230, ~ Birthe Hansdatter 21.4.1834, II 174
Knudsen, Hiere – husmand, Østrup, 24.1.1805, I 180, ~1 Anne Kirstine Andreasdatter, ~2 Karen Knudsdatter
Knudsen, Jens – gaardmand, Ørreslev, 2.4.1825, II 90, 93, ~ Mette Pedersdatter 26.7.1850, II 301, 305, (~2 gaardmand Ole Nielsen)
Knudsen, Lars – gaardmand, Østrup, 3.1.1801, I 171, 172, ~1 Karen Larsdatter 8.5.1773, I 84, (~1 gaardmand Niels Jespersen 1.2.1764, I 57, 75, ~1 Karen Olufsdatter 8.1.1755, I 38), (~2 gaardmand Jørgen Madsen 18.9.1764, I 58, -L), ~2 Kirsten Rasmusdatter
Knudsen, Lars – husmand, Dagstrup, 6.9.1831, II 142, ~ Karen Pedersdatter 3.12.1831, II 147, 150
Knudsen, Mads – indsidder, Hasmark, 1.8.1837, II 201, ~ Anne Poulsdatter
Knudsen, Niels – husmand, Østrup, 9.8.1829, II 124, ~1 Karen Pedersdatter 6.11.1805, I 181, 182, -L, ~2 Anne Kirstine Rasmusdatter 29.7.1825, II 94, ~3 Mette Jørgensdatter
Knudsen, Peder – gaardmand, Hessum, 16.2.1761, I 44, ~ Anne Pedersdatter
Knudsen, Rasmus – gaardmand, Hessum, 24.12.1832, V 168, 169, -L, ~ Anne Hansdatter
Larsdatter, Anne – Brandsby, 29.12.1826, II 102, ~ gaardmand Niels Larsen 23.11.1840, II 216, (~1 …, ~2 Kirsten Larsdatter 30.7.1818, II 43, -L, ~4 Maren Jacobsdatter 15.12.1831, II 151, ~5 Anne Jørgensdatter)
Larsdatter, Anne – Østrup, 22.1.1794, I 150, 151, ~ Michel Larsen indlagt som vanvittig i Odense Hospital
Larsdatter, Anne Marie – Dagstrup, 10.10.1810, II 9, ~ gaardmand Mads Nielsen 2.10.1822, II 72, 74, 76, ~2 Anne Marie Larsdatter 9.7.1850, II 301, (~2 gaardmand Peder Giødesen 17.3.1837, II196, 198, -L)
Larsdatter, Anne Marie – Dagstrup, 9.7.1850, II 301, ~1 gaardmand Mads Nielsen 2.10.1822, II 72, 74, 76, (~1 Anne Marie Larsdatter 10.10.1810, II 9), ~2 gaardmand Peder Gjødesen 17.3.1837, II 196, 198, -L
Larsdatter, Dorthe – Østrup, 16.5.1848, II 287, ~ boelsmand Ole Andersen 24.3.1844, II 253, 254
Larsdatter, Karen – 8.5.1773, I 84, 175, ~1 gaardmand Niels Jespersen, Østrup, 1.2.1764, I 57, 175, (~1 Karen Olufsdatter 11.11.1755, I 38, -L), ~2 Jørgen Madsen 18.9.1764, I 58, ~3 Laurs Knudsen 3.1.1801, I 171, 172, (~2 Kirsten Rasmusdatter)
Larsdatter, Karen – Østrup, 10.4.1793, I 146, ~1 gaardmand Jørgen Christensen 15.1.1760, I 42, ~2 Frederik Adamsen
Larsdatter, Karen – tjenestepige, Østrup, 12.3.1821, II 56,-L
Larsdatter, Kirsten – Brandsby, 30.7.1818, II 43, -L, ~ gaardmand Niels Larsen 23.11.1840, II 216, (~1 …, ~2 Anne Larsdatter 29.12.1826, II 102, ~4 Maren Jacobsdatter 15.12.1831, II 151, ~5 Anne Jørgensdatter)
Larsdatter, Maren – pige, Dagstrup, 23.10.1850, II 304, +L
Larsdatter, Maren – Hessum, 9.3.1791, I 132, enke efter Niels …
Larsdatter, Maren – Vøjremose, Otterup, 5.3.1841, II 224, ~ husmand Peder Andersen 14.3.1844, II 253, 256
Larsdatter, Mette Kirstine – Lammesø, Skeby, 19.2.1836, II 189, ~ husmand, fisker Peder Henriksen 13.4.1829, II 122
Larsen, Anders – ungkarl, Brandsby, 31.3.1807, I 186
Larsen, Anders – gaardmand, Dagstrup, 21.2.1816, II 29, 31, ~ Mette Rasmusdatter
Larsen, Anders – ungkarl, Dagstrup, 25.1.1846, II 272, 273, -L
Larsen, Andreas – ungkarl, Brandsby, 17.10.1799, I 168, -L
Larsen, Clemen – husmand og bødker, Østrup, 10.6.1842, II 230, ~ Anne Christensdatter
Larsen, Erik – gaardmand, Højrup, 7.6.1752, I 27, ~ Anne Hansdatter
Larsen, Hans – husmand og skovfoged, Morudskov, Vigslev, 27.3.1841, II 224, ~ Bodil Pedersdatter
Larsen, Hans – husmand, Baagø, Skeby, 9.4.1835, II 182, 186, ~ Sidsel Andersdatter (~2 Niels Poulsen)
Larsen, Niels – gaardmand, Brandsby, 23.11.1840, II 216, ~1 …, ~2 Kirsten Larsdatter 30.7.1818, II 43, -L, ~3 Anne Larsdatter 29.12.1826, II 102, ~4 Maren Jacobsdatter 15.12.1831, II 151, ~5 Anne Jørgensdatter
Larsen, Niels – gaardmand, Hjadstrup, 4.2.1791, I 128, 155, ~1 Apolone Nielsdatter 7.5.1787, I 115, 155, ~2 Anne Christensdatter
Larsen, Niels – husmand, Hjadstrup, 8.6.1839, II 209, ~ Anne Kirstine Henriksdatter
Larsen, Peder – murer, Vekslund, 26.3.1834, II 174
Larsen, Peder – ungkarl, Hessum, 13.7.1819, II 48, -L
Larsen, Peder – ungkarl, Skeby, 10.1.1820, II 51, 52, 54, -L
Larsen, Rasmus – husmand, Hjorslev, 4.7.1781, I 101, ~ Anne Larsdatter (~2 Hans Andersen)
Lerche, Anne Sofie – pige, Østrupgaard, 14.12.1772, I 78, -L
Madsdatter, Anne – Gerskov, 17.10.1763, I 56, 107, ~ gaardmand, skipper Anders Rasmussen Dagstrup, 8.8.1796, I 156, (~2 Kirsten Rasmusdatter 25.12.1794, I 155)
Madsdatter, Anne Margrethe – Østrup, 25.10.1775, I 92, ~ Christen Hansen
Madsdatter, Gertrud – Dagstrup, 31.5.1850, II 298, 304, 305, ~ gaardmand Niels Jørgensen 23.1.1844, II 248, 249
Madsdatter, Karen – Dagstrup, 2.12.1727, I 6, ~1 Niels Rasmussen 4.11.1706, ~2 Lars Pedersen 24.2.1743, I 65, (~2 Anne Pedersdatter 14.7.1773, I 87, ~2 gaardmand Hans Hansen 15.3.1784, I 110, ~2 Apolone Larsdatter)
Madsdatter, Maren – Dagstrup, 22.11.1790, I 125, ~ gaardmand Lars Andersen 5.5.1792, I 136, 171
Madsdatter, Maren – Hessum, 3.10.1827, II 157, ~ gaardmand unge Anders Larsen
Madsdatter, Margrethe – Dagstrup, 3.10.1796, I 156, 159, ~ gaardmand Rasmus Knudsen
Madsdatter, Sidsel Cathrine – Østrup, 9.6.1787, I 120, ~1 husmand Claus Nielsen 3.8.1773, I 89, 184, ~2 husmand Peder Mikkelsen
Madsen, Christen – gaardmand, 29.7.1786, I 113, ~ Anne Jensdatter, (~1 gaardmand Peder Christensen 14.7.1773, I 86, 155, ~1 Mette Christensdatter 11.6.1768, I 71)
Madsen, Erik – møller, Østrup Vejrmølle, 31.3.1767, I 69, ~ Karen Andersdatter 7.6.1782, I 102, -L, (~2 møller Peder Jensen 24.10.1792, I 140, 144, -L, ~2 Karen Andersdatter)
Madsen, Hans – gaardmand, Gerskov, 21.11.1796, I 158, 161, ~ Kirsten Christensdatter
Madsen, Hans – ungkarl, Gerskov, 10.4.1825, II 93, -L
Madsen, Jens – husmand, Dagstrup, 26.12.1829, II 128, ~ Karen Mortensdatter 7.5.1842, II 230
Madsen, Jesper – husmand, Østrup, 18.11.1783, I 109, ~ Karen Pedersdatter
Madsen, Johan Peder – ungkarl, Østrup, 1.3.1777, I 94, 143, 155, -L
Madsen, Jørgen – gaardmand, Fuglesanggaard, Dagstrup, 2.2.1765, I 60, ~1 Maren Jørgensdatter død 1733, ~2 Maren Jensdatter 12.7.1773, I 86
Madsen, Jørgen – gaardmand, Østrup, 18.9.1764, I 58, -L, ~ Karen Larsdatter 8.5.1773, I 84, (~1 gaardmand Niels Jespersen 1.2.1764, I 57, 175, ~1 Karen Olufsdatter 11.11.1755, I 38), (~3 gaardmand Lars Knudsen 3.1.1801, I 171, 172, ~2 Kirsten Rasmusdatter)
Madsen, Niels – møller, Østrup Mølle, 2.12.1831, II 145, 153, 158, 163, ~1 Karen Andersdatter 22.9.1815, II 27, –L, ~2 Apolone Olsdatter 10.12.1828, II 115, 122, 126, ~3 Anne Christiansdatter
Madsen, Niels – ungkarl, Dagstrup, 22.1.1829, II 116, 119, 120, -L
Madsen, Peder – husmand, Hjorslev, 16.3.1787, I 115, ~ Maren Christensdatter 23.6.1791, I 132
Madsen, Peder – husmand, Vekslund, Otterup, 19.1.1844, II 248, ~ Karen Nielsdatter
Madsen, Rasmus – husmand, Østrup, 14.12.1765, I 67, ~ Anne Jørgensdatter 16.2.1769, I 72
Madsen, Rasmus – indsidder, Hjadstrup, 5.1.1762, I 49, -L, ~ Karen Sørensdatter
Madsen, Rasmus – rytter, Dagstrup, 5.11.1780, I 101, -L
Marcusdatter, Anne – Østrup, 3.10.1791, I 133, 135, 139, 140, ~ husmand og bødker Niels Christensen 5.11.1792, I 142, 145
Marcussen, Christen – husmand, Hessum, 3.12.1787, I 116, ~ Karen Rasmusdatter død 1821 i Lunde
Mejer, Anthon Christian – skomager, Østrup, 19.8.1832, II 165, ~ Karen Christensdatter
Mikkelsdatter, Maren – pige, Østrup, 17.10.1796, I 157, 160, -L
Mortensdatter, Anne – enke, Brandsby, 31.1.1791, I 128, efter husmand Anders Jørgensen
Mortensdatter, Anne Margrethe – i …, 25.8.1762, I 54, ~1 Bertel …, ~2 Hans Jensen
Mortensdatter, Anne Marie – Gerskov, 20.4.1845, II 268, ~ husmand Knud Larsen
Mortensdatter, Karen – Dagstrup, 7.5.1842, II 230, ~ husmand Jens Madsen 26.2.1829, II 128
Mortensdatter, Marie – pige, Dagstrup, 3.2.1809, II 7, -L
Møller, Lars Larsen – Østrup Vejrmølle, 13.7.1753, I 30, -L, ~ Anne Hansdatter 28.11.1753, I 31, (~1 Mathias …, ~2 Anders …)
Nielsdatter, Anne – Østrup, 8.5.1719, I 2, ~1 Søren …, ~2 gaardmand Knud Ibsen
Nielsdatter, Anne – Østrup, og ægtefælle Mads Petersen 17.11.1774, I 92
Nielsdatter, Anne Marie – Brandsby, 10.11.1844, II 264, 265, ~ gaardmand Jørgen Nielsen
Nielsdatter, Anne Marie – pige, Østrup, 12.7.1773, I 85, -L
Nielsdatter, Apolone – Hjadstrup, 7.5.1787, I 115, 155, ~ gaardmand Niels Larsen 4.2.1791, I 128, 155, (~2 Anne Christensdatter)
Nielsdatter, Apolone Marie – Gerskov, 15.4.1836, II 189, ~ husmand Andreas Jørgensen 25.11.1840, II 219, (~1 Maren Jensdatter 11.2.1823, II 78, 79, ~2 Maren Christensdatter 15.12.1825, II 96, -L, ~4 Mette Marie Knudsdatter 14.3.1838, II 203, 206, ~5 Anne Cathrine Rasmusdatter)
Nielsdatter, Bodil Kirstine – pige, Lindeskovhus, Østrup, 18.3.1835, II 182, -L
Nielsdatter, Dorthe – Østrup, 15.4.1740, I 14, ~ gaardmand Peder Knudsen, (~1 Anne Olufsdatter 9.2.1726, I 5, ~1 Knud …, ~2 Niels)
Nielsdatter, Dorthe – Østrup, 24.1.1836, II 188, ~ husmand Hans Christensen
Nielsdatter, Gertrud – pige, Hjadstrup, 11.3.1773, I 82, -L
Nielsdatter, Gertrud Marie – pige, Dagstrup, 25.4.1846, II 276, -L
Nielsdatter, Judith Cathrine – Egense, 14.9.1816, II 34, ~1 Hans …, ~2 gaardmand Lars Jørgensen
Nielsdatter, Karen – enke, Dagstrup, 29.4.1794, I 156, efter Rasmus Ibsen, Ørreslev
Nielsdatter, Karen – Dagstrup, 6.8.1794, I 153, ~ gaardmand Jørgen Rasmussen, (~1 Karen Rasmusdatter 14.3.1779, I 99, ~1 gaardmand Hans Rasmussen 21.10.1773, I 90, ~1 Johanne Hansdatter 10.3.1756, I 41, ~1 Peter …), (~3 Birthe Poulsdatter 4.4.1804, I 178, 179, -L)
Nielsdatter, Karen – pige, Østrup, 5.10.1765, I 66, -L
Nielsdatter, Kirsten – Dagstrup, 27.3.1838, II 203, ~ gaardmand Knud Rasmussen
Nielsdatter, Kirsten – Vekslund, 25.4.1831, II 137, 138, ~1 husmand Henrik Hansen død 1804, ~2 husmand Rasmus Hansen 7.4.1832, II 162
Nielsdatter, Maren – Østrup, 23.3.1786, I 112, ~ gaardmand Jørgen Jensen
Nielsdatter, Maren Kirstine – Vekslund, 23.5.1819, II 48, 50, ~ husmand Jens Larsen
Nielsdatter, Mette – Østrup, 28.6.1719, I 2, ~ gaardmand Mads Andersen 4.3.1721, I 3, (~2 Anne Monsdatter, ~2 Johan Nielsen)
Nielsdatter, Sophie Magdalene – Dagstrup, 14.7.1832, II 165, -L, ~ husmand Jens Andersen
Nielsen, Christian – ungkarl, Østrup, 16.10.1845, II 270, -L
Nielsen, Claus – husmand, Østrup, 3.8.1773, I 89, 184, ~ Sidsel Cathrine Madsdatter 9.6.1787, I 120, (~2 husmand Peder Mikkelsen)
Nielsen, Hans – gaardmand, Hjadstrup, 24.12.1772, I 80, 82, ~1 Barbara Andersdatter 23.6.1769, I 72, ~2 Gertrud Hansdatter
Nielsen, Hans – husmand, Gerskov, 31.8.1830, II 132, 133, ~1 Johanne Pedersdatter 24.6.1817, II 37, ~2 Maren Madsdatter
Nielsen, Jørgen – ungkarl, Østrupgaard, 2.3.1846, II 272, 273, -L
Nielsen, Knud – gaardmand, Brandsby, fh. i Dagstrup, 24.3.1787, I 114, 180, ~1 Kirsten Pedersdatter 2.3.1762, I 49, ~2 Bodil Andersdatter 22.4.1811, II 12, (~2 gaardmand Peder Olsen 12.7.1824, II 22, ~2 Marie Hansdatter)
Nielsen, Lars – husmand, Dagstrup, 1.4.1807, I 186, ~ Gertrud Hansdatter
Nielsen, Lars – ungkarl, Østrup, 23.4.1838, II 206, -L
Nielsen, Mads – gaardmand, Dagstrup, 2.10.1822, II 72, 74, 76, ~1 Anne Marie Larsdatter 10.10.1810, II 9, ~2 Anne Marie Larsdatter 9.7.1850, II 301, (~2 gaardmand Peder Giødesen 17.3.1837, II 196, 198, -L)
Nielsen, Mads – husmand, Gerskov, 9.7.1779, I 99, ~ Ellen Kirstine Christophersdatter
Nielsen, Mads – husmand, Hjadstrup, 16.7.1754, I 35, ~ Mette Christensdatter
Nielsen, Niels – boelsmand, Ørreslev, 27.7.1808, II 5, 6, ~ Maren Pedersdatter 20.8.1816, II 33
Nielsen, Ole – ungkarl, Østrup, 18.2.1773, I 81, -L
Nielsen, Rasmus – husmand, Ørreslev, og hustru … 12.9.1762, I 54
Olsdatter (Olufsdatter), Anne – Østrup, 9.2.1726, I 5, ~1 Knud …, ~2 Niels …, ~3 gaardmand Peder Knudsen (~2 Dorthe Nielsdatter 25.4.1740, I 14)
Olsdatter, Anne Marie – Østrup, 27.8.1844, II 266, 262, ~ husmand og smed Jørgen Pedersen
Olsdatter, Apolone – Østrup Mølle, 10.12.1828, II 115, 122, 126, ~ møller Niels Madsen 2.12.1831, II 145, 153, 158, 163, (~1 Karen Andersdatter 22.9.1815, II 27, -L, ~3 Anne Christiansdatter)
Olsdatter, Kirsten – Dagstrup, 26.10.1842, II 232, ~ gaardmand Frands Poulsen
Olsdatter, Maren – pige, Østrup, 31.1.1823, II 77, -L
Olsdatter, Maren – Østrup, 21.8.1797, I 162, -L, ~ gaardmand Hans Pedersen 17.9.1798, I 166, (~1 …)
Olsen, Anders – ugift boelsmand, Østrup, 28.2.1850, II 295, -L
Olsen, Peder – gaardmand, Brandsby, 12.7.1824, II 82, ~1 Bodil Andersdatter 22.4.1811, II 12, (~1 gaardmand Knud Nielsen fh. i Dagstrup, 24.3.1787, I 114, 180, ~1 Kirsten Pedersdatter 2.3.1762, I 49), ~2 Marie Hansdatter
Olsen, Søren – gaardmand, Fuglsanggaard, Dagstrup, og hustru Mette Christensdatter 12.7.1773, I 86
Olufsdatter, Karen – Østrup, 11.11.1755, I 38, ~ gaardmand Niels Jespersen 1.2.1764, I 57, 175, (~2 Karen Larsdatter 8.5.1773, I 84, 175, (~2 Laurs Knudsen)
Pedersdatter, Anne – Dagstrup, 14.7.1773, I 87, ~1 Lars Pedersen 24.12.1743, I 65, (~1 Karen Madsdatter 2.12.1727, I 6, ~1 Niels Rasmussen 4.11.1706), ~2 gaardmand Hans Hansen 15.3.1784, I 110, (~2 Apolone Larsdatter)
Pedersdatter, Anne – Gerskov, 2.11.1842, II 235, ~ gaardmand Mads Hansen 1.2.1841, II 222, (~1 Else Hansdatter 31.12.1818, II 46)
Pedersdatter, Anne Margrethe – Østrup, 24.7.1829, II 122, ~ gaardmand Johan Andersen 21.8.1824, II 86
Pedersdatter, Anne Sophie – Hessum, 20.11.1828, II 114, 115, ~ husmand Thyge Rasmussen
Pedersdatter, Apolone – Østrup, 10.11.1800, I 169, ~ husmand Niels Madsen
Pedersdatter, Apolone – Østrup, 5.4.1848, II 286, 287, 289, ~ husmand og fhv. gartner paa Østrupgaard Johan Jacob Steffens 28.2.1847, II 281, 286, -L, (efterlod en søn Peder Pedersen Skrædder i Østrup),
Pedersdatter, Bodil – Østrup, 21.6.1755, I 35, ~ væver Mads Sørensen 5.6.1771, I 72, 113, 143, 155, (~2 Anne Kirstine Johansdatter 1.4.1767, I 70, 113, 143, ~3 Anne Marie Hansdatter)
Pedersdatter, Johanne – Gerskov, 24.6.1817, II 37, ~ husmand Hans Nielsen 31.8.1830, II 132, 133, (~2 Maren Madsdatter)
Pedersdatter, Karen – Dagstrup, 3.12.1831, II 147, 150, ~ husmand Lars Pedersen 6.9.1831, II 142
Pedersdatter, Karen – enke og indsidderske, Lindeskovhus, 9.3.1765, I 65, efter 1. Hans …, 2. husmand Lars Ibsen
Pedersdatter, Karen – Østrup, 31.5.1814, II 23, ~ husmand Lars Hansen, (efter en uægte datter Anne Cathrine Hansdatter 10 aar gammel)
Pedersdatter, Karen – Østrup, 6.11.1805, I 181, 182, -L, ~ husmand Niels Knudsen 9.8.1829, II 124, (~2 Anne Kirstine Rasmusdatter 29.7.1825, II 94, ~3 Mette Jørgensdatter)
Pedersdatter, Kirsten – Dagstrup, 2.3.1762, I 49, ~ gaardmand Knud Nielsen, Brandsby, fh. Dagstrup, 24.3.1787, I 114, 180, (~2 Bodil Andersdatter 22.4.1816, II 12, ~2 gaardmand Peder Olsen 12.7.1824, II 82, ~2 Marie Hansdatter)
Pedersdatter, Kirsten – pige, Østrup, 23.8.1803, I 177, -L
Pedersdatter, Maren – Hessum, 16.6.1730, I 10, ~ gaardmand Rasmus Ibsen
Pedersdatter, Maren – Højrup, 24.4.1756, I 39, ~ gaardmand Lars Hansen
Pedersdatter, Maren – Ørreslev, 20.8.1816, II 33, ~ boelsmand Niels Nielsen 27.7.1808, II 56
Pedersdatter, Mette – Ørreslev, 26.7.1850, II 301, 305, ~1 gaardmand Jens Knudsen 2.4.1825, II 90, 93, ~2 gaardmand Ole Nielsen
Pedersen, Christen – Hjorslev, 18.1.1834, II 172, ~ Ane Marie Christensdatter
Pedersen, Christian Carl – gaardmand, Drigstrup, 29.10.1845, II 270, ~ Dorthe Rasmusdatter
Pedersen, Claus – husmand og smed, Hessum, 31.5.1830, II 131, ~ Mette Jespersdatter 10.11.1832, II 167
Pedersen, Frederik – husmand, Hessum, 4.5.1836, II 191, 201, ~ Marie Hansdatter, (~2 Christen Nielsen)
Pedersen, Hans – husmand, Højsnæs Lumby, 1.3.1817, II 36, ~ Margrethe Hansdatter
Pedersen, Hans – gaardmand, Østrup, 12.1.1729, I 8, ~ Margrethe Sørensdatter
Pedersen, Hans – gaardmand, Østrup, 17.9.1798, I 166, ~1 …, ~2 Maren Olsdatter 21.8.1797, I 162, -L
Pedersen, Jens – husmand, Vøjremosehus, 1.5.1847, II 283, ~ Maren Hansdatter
Pedersen, Jens – gaardmand, Østrup, 16.8.1831, II 139, ~ Anne Kirstine Knudsdatter
Pedersen, Jeppe – husmand, Klintebjerghus, Østrup, 7.9.1838, II 208, ~ Karen Spore Hermande Margrethe Nielsdatter
Pedersen, Knud – gaardmand, Hessum, 30.4.1816, II 32, enke efter …
Pedersen, Lars – dreng, Østrup, 16.5.1800, I 169, -L
Pedersen, Lars – gaardmand, Dagstrup, 24.2.1743, I 65, ~1 Karen Madsdatter 2.12.1727, I 6, (~1 Niels Rasmussen 4.11.1706), ~2 Anne Pedersdatter 14.7.1773, I 87, (~2 gaardmand Hans Hansen 15.3.1784, I 110, ~2 Apolone Larsdatter)
Pedersen, Lars – gaardmand, Hessum, 4.3.1816, II 30, ~ Karen Pedersdatter
Pedersen, Lars – ungkarl, Østrup, 29.3.1850, II 297, -L
Pedersen, Mads – Hjadstrup, 22.11.1793, I 148, 152, ~ Anne Pedersdatter
Pedersen, Mads – Østrup, og hustru Anna Nielsdatter 17.11.1774, I 92
Pedersen, Niels – gaardmand, Østrup, gaardmand, 17.2.1779, I 96, ~ Mette Cathrine Johansdatter
Pedersen, Niels – husmand, Hjorslev, 18.1.1834, II 172, ~ Anne Marie Christensdatter
Pedersen, Peder – gaardmand, Østrup, 11.4.1835, II 182, ~ Karen Jeppesdatter
Pedersen, Peder – husmand, Dagstrup, 27.3.1806, I 184, -L, ~ Sophie Nielsdatter (~2 Rasmus Rasmussen)
Pedersen, Rasmus – Vøiremosehus, 22.1.1836, II 188, -L
Pedersen, Søren – husmand, Vekslund, 17.5.1827, II 107, ~ Marie Hansdatter
Poulsdatter, Anne Kirstine – pige, Ørreslev, 15.2.1848, II 284, -L
Poulsdatter, Apolone – Gerskov, 30.1.1839, II 208, 211, ~ husmand Anders Jørgensen 30.8.1850, II 302, 303, (~2 Margrethe Knudsdatter)
Poulsdatter, Birthe – Dagstrup, 4.4.1804, I 178, 179, -L, ~ gaardmand Jørgen Rasmussen, (~1 Karen Rasmusdatter 14.3.1779, I 99, ~1 gaardmand Hans Rasmussen 21.10.1773, I 90, ~1 Johanne Hansdatter 10.3.1756, I 41, ~1 Peder …), (~2 Karen Nielsdatter 6.8.1794, I 153)
Poulsen, Hans – gaardmand, Ørreslev, 19.2.1818, II 41, ~1 … 30.5.1797 se II fol 43, ~2 Kirsten Johansdatter
Rasmusdatter, Anna Marie – Egense, 4.4.1850, II 297, ~ husmand Peder Hansen
Rasmusdatter, Anne Cathrine – Hjorslev, 19.12.1847, II 281, 282, ~ husmand Hans Knudsen
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Østrup, 29.7.1825, II 94, ~ husmand Niels Knudsen 9.8.1829, II 124, (~1 Karen Pedersdatter 6.11.1805, I 181, 182, -L, ~3 Mette Jørgensdatter)
Rasmusdatter, Anne Marie – barn, Østrup, 20.2.1803, I 175, -L
Rasmusdatter, Dorthe – Østrup, 10.3.1801, I 173, ~1 husmand Niels Christensen 7.4.1788, I 118, ~2 husmand Niels Jørgensen
Rasmusdatter, Else – Vekslund, Skeby, 29.8.1843, II 245, ~ husmand Erik Giødesen, (~2 Mette Knudsdatter 27.11.1844, II 265, 275)
Rasmusdatter, Ester – pige, Gerskov, 9.12.1773, I 91, -L
Rasmusdatter, Karen – Dagstrup, 24.3.1779, I 99, ~1 gaardmand Hans Rasmussen 21.10.1773, I 90, (~1 Johanne Hansdatter 10.3.1756, I 41, ~1 Peder …), ~2 gaardmand Jørgen Rasmussen, (~2 Karen Nielsdatter 6.8.1794, I 153, ~3 Birthe Poulsdatter 4.4.1804, I 178, 179, -L)
Rasmusdatter, Karen – pige, Østrup, 9.12.1804, I 180, -L
Rasmusdatter, Kirsten – Gerskov, 28.12.1794, I 155, ~ gaardmand, skipper Anders Rasmussen Dagstrup, 8.8.1796, I 186, (~1 Anne Madsdatter 17.10.1763, I 56, 107)
Rasmusdatter, Kirsten – pige, Ølund, 20.12.1810, II 10, 17, -L
Rasmusdatter, Maren – Vekslund, Otterup, 25.11.1847, II 283, 285, ~ husmand Jens Larsen
Rasmussen, Anders – soldat, fra Dagstrup, 4.6.1849, II 292, 294, 295, -L
Rasmussen, Anders – ungkarl, Hesseum, 27.7.1762, I 51
Rasmussen, Anders – husmand, Østrup, 13.4.1773, I 83, ~ Anne Mathiasdatter
Rasmussen, Dines – ungkarl, Østrup, 1.4.1784, I 110, -L
Rasmussen, Hans – gaardmand, Dagstrup, 21.10.1773, I 90, ~1 Johanne Hansdatter 10.3.1756, I 41, (~1 Peder …), ~2 Karen Rasmusdatter 24.3.1779, I 99, (~2 gaardmand Jørgen Rasmussen, ~2 Karen Nielsdatter 6.8.1794, I 153, ~3 Birthe Poulsdatter 4.4.1804, I 178, 179, -L)
Rasmussen, Hans – ungkarl, Hessum, 9.8.1834, II 174, -L
Rasmussen, Hans – husmand, Horsebæk, Hjadstrup, 31.3.1838, II 205, ~ Christiane Caspersdatter
Rasmussen, Hans – Skeby, ugift, 7.7.1845, II 268, -L
Rasmussen, Hans – gaardmand, Østrup, 18.3.1831, II 135, ~ Maren Jespersdatter
Rasmussen, Jeppe – husmand, Gerskov, 2.12.1761, I 47, ~ Maren Pedersdatter
Rasmussen, Lars – husmand, Hjorslev, 13.2.1760, I 43, ~ Karen Jespersdatter 3.12.1787, I 118
Rasmussen, Mads – gaardmand, Dagstrup, 21.8.1844, II 258, 261, -L, ~ Anne Margrethe Christensdatter
Rasmussen, Niels – Dagstrup, 4.11.1706, ~ Karen Madsdatter 2.12.1727, I 6, (~2 gaardmand Lars Pedersen 24.2.1743, I 65, ~2 Anne Pedersdatter 14.7.1773, I 87, ~2 gaardmand Hans Hansen 15.3.1784, I 110, ~2 Apolone Larsdatter)
Rasmussen, Niels – husmand, Dagstrup, 8.6.1801, I 174, ~ Marie Christiansdatter
Rasmussen, Niels – gaardmand, Hjadstrup, og hustru Maren Jensdatter 10.5.1741, I 17
Rasmussen, Ole – gaardmand, Dagstrup, 24.1.1742, I 22, -L, ~ Maren Ibsdatter
Rasmussen, Ole – ungkarl, Hjadstrup, 20.8.1800, I 169
Rasmussen, Peder – ungkarl, Østrup, 29.7.1772, I 76, -L
Rasmussen, Rasmus – husmand, Dagstrup, 12.5.1821, II 59, 61, -L, ~ Sophie Magdalene Hansdatter 8.10.1832, II 165, -L (~2 husmand Jens Andersen)
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Ølund, 14.7.1807, I 187, II 17, ~1 Anne Cathrine Hansdatter 2.6.1798, se II fol 10, ~2 Apolone Hansdatter, ~3 Maren Hansdatter
Rasmusssen, Hans Jørgen – husmand og skrædder, Østrup, 24.12.1793, I 149, 151, 152, ~1 Johanne Knudsdatter 4.10.1773, I 90, 108, ~2 Karen Hansdatter
Simonsdatter, Anne Elisabeth – Lindø, Skeby, 11.12.1843, II 248, 251, 253, ~ husmand og fisker Hans Knudsen
Smed, Hans Knudsen – husmand, Hjadstrup, 23.12.1776, I 93, ~ …
Smed, Lars Jensen – Hjadstrup, 11.10.1724, I 4, ~ Karen Ibsdatter
Stampe, Christian Andersen – Østrup, 19.2.1783, I 109
Steffensen, Johan Jacob – husmand og fhv, gartner, paa Østrupgaard, 28.2.1847, II 281, 286, -L, ~ Abelone Pedersdatter 5.4.1848, II 286, 287, 289, (efterlod en søn Peder Pedersen Skrædder i Østrup)
Sørensdatter, Anne – Østrup, 8.10.1755, I 37, -L, ~ gaardmand Hans Jensen 2.4.1746, I 24, -L
Sørensdatter, Margrethe – Østrup, 10.7.1762, I 51, -L, ~ gaardmand gl. Jens Andersen 19.4.1773, I 83, 143, (~2 Maren Ibsdatter 19.4.1773, I 83)
Sørensdatter, Sidsel – Østrup, død ..7.1816, 7.11.1817, II 38, ~ husmand Rasmus Andersen 21.7.1821, II 61
Sørensen, Christen – gaardmand, Østrup, 21.2.1752, I 26, ~1 Kirsten Andersdatter 22.6.1741, I 21, ~2 Kirsten Madsdatter, (~2 Hans Pedersen)
Sørensen, Mads – væver, Østrup, 5.6.1771, I 72, 113, 143, 155, ~1 Bodil Pedersdatter 21.6.1755, I 35, ~2 Anne Kirstine Johansdatter 1.4.1767, I 70, 113, 143, ~3 Anne Marie Hansdatter
Villadsdatter, Kirstine – Østrup, 4.3.1842, II 227, ~ husmand Stephan Jensen, (~1 Anne Marie Henriksdatter 6.10.1834, II 177)    
Væver, Mads Sørensen – Østrup, 5.6.1771, I 72, 113, 143, 155, ~1 Bodil Pedersdatter 21.6.1755, I 35, ~2 Anne Kirstine Johansdatter 1.4.1767, I 70, 113, 143, ~3 Anne Marie Hansdatter